4.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 28/20


Powiadomienie o wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki

2010/C 28/07

Zgodnie z wynikiem oceny przeprowadzonej podczas posiedzenia w dniach 23–24 listopada 2009 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt zgodził się na publikację tytułów i odesłań do wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki dla sektora przemysłu UE wytwarzającego mieszanki paszowe i premiksy dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.

 

Tytuł: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Autor: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation. http://www.fefac.org

 

Wydanie: Wersja 1.1. wrzesień 2009 r. Tekst dostępny tylko w języku angielskim.