4.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 28/20


Paziņojums par kopienas labas prakses rokasgrāmatām

2010/C 28/07

Saskaņā ar 2009. gada 23.–24. novembra sanāksmē veikto novērtējumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja vienojās par rokasgrāmatas “Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals” (“Kopienas labas prakses rokasgrāmata ES dzīvnieku, ko izmanto pārtikas ražošanā, barības maisījumu un premiksu ražošanas nozarei”) nosaukuma un atsauču publicēšanu atbilstīgi 22. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regulā (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības.

 

Nosaukums: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Autors: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation. http://www.fefac.org

 

Izdevums: 2009. gada 1. septembra 1. versija. Versijas teksts pieejams tikai angļu valodā.