4.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 28/20


Teatis häid tavasid käsitlevate ühenduse suuniste kohta

2010/C 28/07

Kooskõlas 23.–24. novembri 2009. aasta koosolekul toimunud hindamisega nõustus toiduahela ja loomatervishoiu alaline komitee järgmiste häid tavasid käsitlevate ühenduse suuniste pealkirja ja viidete avaldamisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 183/2005 (millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded) artiklile 22: „Ühenduse suunised toiduloomadele segajõusööda ja eelsegude tööstusliku tootmise ELi sektori heade tavade kohta – suunised Euroopa söödatootjatele”.

 

Pealkiri: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Autor: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation. http://www.fefac.org

 

Väljaanne: Versioon 1. 1. september 2009. Tekst on kättesaadav ainult inglise keeles.