4.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/20


Oznámení o pokynech Společenství pro správnou praxi

2010/C 28/07

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat se v souladu s výsledkem posouzení provedeném na zasedání ve dnech 23. až 24. listopadu 2009 dohodl na zveřejnění názvu pokynů Společenství pro správnou praxi pro odvětví průmyslové výroby krmných směsí a premixů v EU pro zvířata určená k produkci potravin a odkazů na tyto pokyny v souladu s článkem 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

 

Název: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Autor: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation. http://www.fefac.org

 

Vydání: verze 1.1. září 2009. Text je pouze v anglickém jazyce.