2012R0267 — EL — 16.11.2012 — 004.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Μαρτίου 2012

σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010

(ΕΕ L 088, 24.3.2012, p.1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 350/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 23ης Απριλίου 2012

  L 110

17

24.4.2012

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 708/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 2ας Αυγούστου 2012

  L 208

1

3.8.2012

►M3

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 709/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 2ας Αυγούστου 2012

  L 208

2

3.8.2012

►M4

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 945/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 2012

  L 282

16

16.10.2012

►M5

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1016/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2012

  L 307

5

7.11.2012

►M6

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1067/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 14ης Νοεμβρίου 2012

  L 318

1

15.11.2012
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Μαρτίου 2012

σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/35/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 2012 για τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν ( 1 ),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση εκ μέρους της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 25 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 961/2010 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007 ( 2 ), για να εφαρμοστεί η απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ ( 3 ) του Συμβουλίου.

(2)

Στις 23 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση 2012/35/ΚΕΠΠΑ που προβλέπει πρόσθετα περιοριστικά μέτρα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (εφεξής «Ιράν») όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 9 Δεκεμβρίου 2011.

(3)

Τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν, ιδίως, πρόσθετους περιορισμούς στις εμπορικές συναλλαγές όσον αφορά αγαθά και τεχνολογίες διπλής χρήσης καθώς και βασικό εξοπλισμό και τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην πετροχημική βιομηχανία, απαγόρευση εισαγωγής αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων από το Ιράν, καθώς και απαγόρευση επενδύσεων στην πετροχημική βιομηχανία. Επιπλέον, θα πρέπει να απαγορευθεί το εμπόριο χρυσού, πολύτιμων μετάλλων και διαμαντιών με την κυβέρνηση του Ιράν, καθώς και η παράδοση τραπεζογραμματίων νέας εκτυπώσεως και κερμάτων στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράν ή για λογαριασμό της.

(4)

Χρειάζονται επίσης και ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις υφιστάμενων μέτρων. Ειδικότερα, ο ορισμός των «υπηρεσιών διαμεσολάβησης» θα πρέπει να διευκρινισθεί. Αν η αγορά, πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή αγαθών και τεχνολογίας ή χρηματοπιστωτικών και τεχνικών υπηρεσιών μπορεί να επιτραπεί από αρμοδία αρχή δεν χρειάζεται χωριστή άδεια για τις σχετικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

(5)

O ορισμός της «μεταφοράς κεφαλαίων» θα πρέπει να διευρυνθεί και στις μη ηλεκτρονικές μεταφορές ώστε να αντιμετωπισθούν οι προσπάθειες καταστρατήγησης των περιοριστικών μέτρων.

(6)

Τα αναθεωρημένα περιοριστικά μέτρα που αφορούν αγαθά διπλής χρήσης θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα αγαθά και τις τεχνολογίες του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ( 4 ), με εξαίρεση ορισμένα είδη του μέρους 2 της κατηγορίας 5 του ιδίου παραρτήματος ενόψει της χρήσης τους στις δημόσιες υπηρεσίες επικοινωνίας στο Ιράν. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού δεν ισχύουν στην πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή αγαθών και τεχνολογίας που ετέθησαν προσφάτως στο Παράρτημα Ι ή ΙΙ του παρόντος κανονισμού, για τα οποία είχε ήδη δοθεί άδεια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010 πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(7)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της απαγόρευσης της πώλησης, της προμήθειας, της μεταβίβασης ή της εξαγωγής βασικού εξοπλισμού ή τεχνολογιών στο Ιράν που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε βασικούς τομείς των βιομηχανιών πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετροχημικών προϊόντων, θα πρέπει να καταρτιστούν κατάλογοι που να προσδιορίζουν τον προκείμενο βασικό εξοπλισμό και τεχνολογίες.

(8)

Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να καταρτιστούν κατάλογοι ειδών που υπόκεινται σε εμπορικούς περιορισμούς που αφορούν το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου, τα πετροχημικά προϊόντα, τον χρυσό, τα πολύτιμα μέταλλα και τα διαμάντια.

(9)

Επιπροσθέτως, οι περιορισμοί των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στο Ιράν, για να είναι αποτελεσματικοί, θα πρέπει να καλύπτουν ορισμένες βασικές δραστηριότητες, όπως οι υπηρεσίες μεταφοράς ακατέργαστου αερίου με σκοπό την διέλευση ή την παράδοση σε άμεσα διασυνδεδεμένα δίκτυα, και, για τον ίδιο λόγο, οι περιορισμοί θα πρέπει να ισχύουν και για τις κοινοπραξίες, καθώς και τις άλλες μορφές ενώσεων και συνεργασίας με το Ιράν στον τομέα της μεταφοράς φυσικού αερίου.

(10)

Για να είναι αποτελεσματικοί οι περιορισμοί όσον αφορά τις ιρανικές επενδύσεις στην Ένωση, απαιτείται η λήψη μέτρων που να απαγορεύουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες και οργανισμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών να καθιστούν δυνατές ή να επιτρέπουν τις εν λόγω επενδύσεις.

(11)

Επιπλέον, η απόφαση 2012/35/ΚΕΠΠΑ επεκτείνει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε πρόσθετα πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που παρέχουν στήριξη στην κυβέρνηση του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, υλικοτεχνικής ή υλικής στήριξης, ή συνδέονται με αυτά. Επίσης, η απόφαση επεκτείνει τα μέτρα δέσμευσης σε άλλα μέλη του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (ΣΦΙΕ).

(12)

Η απόφαση 2012/35/ΚΕΠΠΑ προβλέπει επίσης τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη του πιθανού ρόλου που διαδραματίζει η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν στη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου, χρειάζονται εξαιρέσεις διότι αυτό το στοχοθετημένο οικονομικό μέτρο δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις εμπορικές συναλλαγές, και τις συμβάσεις για τρόφιμα, φροντίδα υγείας, ιατρικό εξοπλισμό ή ανθρωπιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι εξαιρέσεις στα άρθρα 12 και 14 του παρόντος κανονισμού για συμβάσεις εισαγωγής, αγοράς ή μεταφοράς ιρανικού αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, που έχουν συναφθεί πριν τις 23 Ιανουαρίου 2012 ισχύουν και στις δευτερεύουσες συμβάσεις, όπου περιλαμβάνονται και συμβάσεις για τη μεταφορά, την ασφάλιση ή τις επιθεωρήσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση αυτών. Εξάλλου, το ιρανικό αργό πετρέλαιο, τα πετρελαιοειδή και τα πετροχημικά που εισάγονται νομίμως σε κράτος μέλος με βάση τις εξαιρέσεις των άρθρων 12 και 14 του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεωρείται ότι τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ.

(13)

Δυνάμει της υποχρέωσης δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων της Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) και των οντοτήτων που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της, απαγορεύεται να πραγματοποιείται στους λιμένες των κρατών μελών φόρτωση και εκφόρτωση σκαφών που τελούν υπό την κυριότητα ή ναυλώνονται από την IRISL ή από τις εν λόγω οντότητες. Επιπλέον, απαγορεύεται και η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των σκαφών που τελούν υπό την κυριότητα των εταιρειών της IRISL ή ελέγχονται ή ναυλώνονται από αυτές σε άλλες οντότητες σύμφωνα με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της IRISL. Ωστόσο, η υποχρέωση δέσμευσης των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων της IRISL και των οντοτήτων οι οποίες τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της IRISL δεν απαιτεί την κατάσχεση ή την κράτηση των σκαφών που ανήκουν στις εν λόγω οντότητες ή των φορτίων που μεταφέρουν, εφόσον τα εν λόγω φορτία ανήκουν σε τρίτους, ούτε απαιτεί την κράτηση του πληρώματος που απασχολούν.

(14)

Λαμβανομένων υπόψη των προσπαθειών του Ιράν να καταστρατηγήσει τις κυρώσεις, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν, τελούν υπό την κυριότητα ή την κατοχή ή τον έλεγχο προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι ή ΙΙ της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να δεσμευθούν αμέσως, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οντοτήτων-διαδόχων οι οποίες δημιουργήθηκαν για την καταστρατήγηση των μέτρων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(15)

Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν συνιστά διάθεση πόρων κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού η υποβολή και η διαβίβαση των απαραίτητων εγγράφων σε τράπεζα με σκοπό την τελική διαβίβασή τους σε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που δεν έχει τεθεί στους καταλόγους, ώστε να ενεργοποιηθούν πληρωμές που επιτρέπονται δυνάμει παρόντος κανονισμού.

(16)

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι μπορούν να αποδεσμευθούν κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι για επίσημους σκοπούς των διπλωματικών ή προξενικών αποστολών ή διεθνών οργανώσεων που απολαύουν ασυλιών βάσει του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(17)

Η εφαρμογή των στοχοθετημένων οικονομικών κυρώσεων από τους παρόχους υπηρεσιών οικονομικής επικοινωνίας θα πρέπει να διευκρινισθεί περισσότερο, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι περιουσιακά στοιχεία μη κατονομαζόμενων προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που βρίσκονται σε κατονομαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς δεν θα πρέπει να παραμένουν δεσμευμένα κατ’ εφαρμογή των στοχοθετημένων οικονομικών μέτρων και μπορούν να αποδεσμευθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Ενόψει των προσπαθειών του Ιράν να χρησιμοποιήσει το χρηματοπιστωτικό του σύστημα με σκοπό την καταστρατήγηση των κυρώσεων, είναι απαραίτητη η διασφάλιση αυξημένης επαγρύπνησης σε σχέση με τις δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών του Ιράν προκειμένου να εμποδισθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Οι απαιτήσεις αυξημένης επαγρύπνησης για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς θα πρέπει να ισχύουν συμπληρωματικά ως προς τις υπάρχουσες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ( 5 ) και από την εφαρμογή της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ( 6 ).

(18)

Ορισμένες διατάξεις σχετικά με τους ελέγχους των μεταφορών κεφαλαίων θα πρέπει να επανεξετασθούν για να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους από αρμόδιους φορείς και αρχές και για να εμποδιστεί η καταστρατήγηση του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν.

(19)

Περαιτέρω, οι περιορισμοί που αφορούν τις ασφαλίσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν, ιδίως για να διευκρινιστεί ότι επιτρέπεται η ασφάλιση των διπλωματικών και προξενικών αρχών εντός της ΕΕ καθώς και η παροχή ασφάλισης αστικής ευθύνης ή ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης.

(20)

Εξάλλου, η υποχρέωση υποβολής πληροφοριών πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση χρειάζεται να επικαιροποιηθεί διότι η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται γενικά σε όλα τα αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή εξέρχονται από αυτό μετά την πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2012 των τελωνειακών μέτρων ασφαλείας που θεσπίζονται στις συναφείς διατάξεις οι οποίες αφορούν τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ( 7 ) και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ( 8 ).

(21)

Θα πρέπει επίσης να επέλθουν προσαρμογές στις διατάξεις που αφορούν την παροχή καυσίμων ή τροφοδοσίας σε σκάφη, την ευθύνη των φορέων και την απαγόρευση της καταστρατήγησης των περιοριστικών μέτρων.

(22)

Οι μηχανισμοί ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής θα πρέπει να επανεξετασθούν ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή και η ομοιόμορφη ερμηνεία του παρόντος κανονισμού.

(23)

Λαμβανομένων υπόψη των στόχων της, η απαγόρευση του εξοπλισμού εσωτερικής καταστολής θα πρέπει να προβλεφθεί στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 359/2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στο Ιράν ( 9 ), και όχι στον παρόντα κανονισμό.

(24)

Για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 961/2010 θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί δια του παρόντος.

(25)

Τα περιοριστικά μέτρα του παρόντος κανονισμού εμπίπτουν στο πεδίο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, προκειμένου ιδίως να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς σε όλα τα κράτη μέλη, είναι αναγκαία η θέσπιση νομοθεσίας σε επίπεδο Ένωσης.

(26)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και το δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(27)

Ο παρών κανονισμός σέβεται επίσης τις υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τον νομικώς δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(28)

Η διαδικασία δια της οποίας καταχωρίζονται στους καταλόγους τα πρόσωπα που υπόκεινται σε μέτρα δέσμευσης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τη γνωστοποίηση στα οικεία φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς των λόγων για τους οποίους καταχωρίζονται στους καταλόγους, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή παρουσιάζονται νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο θα πρέπει να επανεξετάζει την απόφασή του βάσει των παρατηρήσεων αυτών και να ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό.

(29)

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και χάριν μεγίστης ασφαλείας δικαίου εντός της Ένωσης, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τα ονόματα και τα άλλα σημαντικά δεδομένα που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και οργανισμούς των οποίων πρέπει να δεσμευθούν κεφάλαια και οικονομικοί πόροι σύμφωνα με τον κανονισμό. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να τηρεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 10 ) και την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 11 ).

(30)

Ο παρών κανονισμός, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπει, θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«υποκατάστημα» : χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή πιστωτικού ιδρύματος: κατάστημα το οποίο στερείται αυτοτελούς νομικής υποστάσεως και διενεργεί απευθείας όλες ή ορισμένες από τις συναλλαγές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας του χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή του πιστωτικού ιδρύματος.

β)

«υπηρεσίες διαμεσολάβησης» :

i) η διαπραγμάτευση ή ο διακανονισμός συναλλαγών για την αγορά, πώληση ή προμήθεια αγαθών και τεχνολογίας ή χρηματοπιστωτικών και τεχνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων από τρίτη χώρα προς άλλη τρίτη χώρα, ή

ii) η πώληση ή η αγορά αγαθών και τεχνολογίας ή χρηματοπιστωτικών και τεχνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων ευρίσκονται σε τρίτες χώρες, για τη μεταβίβασή τους σε άλλη τρίτη χώρα.

γ)

«απαίτηση» :

κάθε απαίτηση που προβάλλεται δικαστικώς ή εξωδίκως, πριν ή μετά από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού, και συνδέεται με την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής, και περιλαμβάνει ιδίως:

i) απαίτηση για την εκτέλεση υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση ή συναλλαγή ή συνδέονται με σύμβαση ή συναλλαγή·

ii) απαίτηση για την παράταση ισχύος ή την καταβολή ομολόγου, χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αντεγγύησης, οιασδήποτε μορφής·

iii) απαίτηση αποζημίωσης που απορρέει από σύμβαση ή συναλλαγή·

iv) ανταπαίτηση·

v) αξίωση για την αναγνώριση ή εκτέλεση, περιλαμβανομένης της διαδικασίας εκτελέσεως, δικαστικής, διαιτητικής ή άλλης ισοδύναμης απόφασης, οπουδήποτε και αν αυτές έχουν εκδοθεί-

δ)

«σύμβαση ή συναλλαγή» : κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, η οποία περιλαμβάνεται σε μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις που δεσμεύουν τα ίδια ή διαφορετικά μέρη· για τον σκοπό αυτό, ο όρος «σύμβαση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική, μεταξύ άλλων, εγγύηση ή αντεγγύηση και κάθε πίστωση, είτε είναι νομικά ανεξάρτητη είτε όχι, καθώς και οποιαδήποτε συναφή παροχή που απορρέει από τη συναλλαγή ή έχει σχέση με αυτή·

ε)

«αρμόδιες αρχές» : οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ·

στ)

«πιστωτικό ίδρυμα» : κάθε πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων ( 12 ), συμπεριλαμβανομένου κάθε ευρισκόμενου εντός ή εκτός της Ένωσης υποκαταστήματος·

ζ)

«τελωνειακό έδαφος της Ένωσης» : το έδαφος όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 13 ) και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ης Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ( 14

η)

«οικονομικοί πόροι» : περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, ενσώματα ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·

θ)

«χρηματοπιστωτικός οργανισμός» :

i) επιχείρηση, εκτός από πιστωτικό ίδρυμα, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στη διενέργεια μιας ή περισσοτέρων από τις συναλλαγές που περιλαμβάνονται στα σημεία 2 έως 12 και στα σημεία 14 και 15 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος (bureaux de change

ii) ασφαλιστική εταιρεία η οποία έχει λάβει δέουσα άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση ζωής (Φερεγγυότητα II) ( 15 ), εφόσον ασκεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας·

iii) επιχείρηση επενδύσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ( 16

iv) οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που διαθέτει στο κοινό μέσω της αγοράς μερίδια ή μετοχές του· ή

v) ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 5 της οδηγίας 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ( 17 ), εκτός των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών κατά το άρθρο 2 παράγραφος 7 της ως άνω οδηγίας, όταν δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας ζωής και άλλων ασφαλειών με επενδυτικό σκοπό·

και τα υποκαταστήματά τους εντός ή εκτός της Ένωσης·

ι)

«δέσμευση οικονομικών πόρων» : παρεμπόδιση της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, ενδεικτικώς, με πώληση, εκμίσθωση ή υποθήκευσή τους·

ια)

«δέσμευση κεφαλαίων» : η παρεμπόδιση κάθε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων που μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή ή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

ιβ)

«κεφάλαια» :

παντός είδους χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:

i) τα μετρητά, οι επιταγές, οι απαιτήσεις πληρωμής, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·

ii) οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα πιστωτικά υπόλοιπα, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων·

iii) οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, οι ομολογίες, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις παραγώγων·

iv) οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία·

v) οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·

vi) οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια· και

vii) τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρηματοοικονομικούς πόρους·

ιγ)

«αγαθά» : είδη, υλικά και εξοπλισμός·

ιδ)

«ασφάλιση» : ανάληψη υποχρέωσης ή δέσμευση με την οποία ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεώνονται, αντί πληρωμής, να καταβάλουν σε ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα, σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου, αποζημίωση ή άλλη αντιπαροχή που προσδιορίζεται στη σύμβαση ανάληψης υποχρέωσης ή στη δέσμευση·

ιε)

«ιρανικό πρόσωπο, ιρανική οντότητα ή οργανισμός» :

i) το ιρανικό κράτος ή κάθε δημόσια αρχή αυτού·

ii) κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται ή διαμένει στο Ιράν·

iii) κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που έχει την καταστατική έδρα του στο Ιράν,

iv) κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός εντός ή εκτός Ιράν που ανήκει ή τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή οργανισμούς·

ιστ)

«αντασφάλιση» : δραστηριότητα που συνίσταται στην αποδοχή κινδύνων τους οποίους εκχωρεί ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση αντασφάλισης ή, στην περίπτωση της ένωσης ασφαλιστών γνωστής ως Lloyd’s, δραστηριότητα που συνίσταται στην αποδοχή κινδύνων, που εκχωρεί μέλος της Lloyd’s, από επιχείρηση ασφάλισης ή αντασφάλισης εκτός της ένωσης ασφαλιστών γνωστής ως Lloyd’s·

ιζ)

«επιτροπή κυρώσεων» : η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

ιη)

«τεχνική βοήθεια» : κάθε τεχνική υποστήριξη που έχει σχέση με την επισκευή, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική υπηρεσία, και μπορεί να λαμβάνει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών· συμπεριλαμβανομένων των προφορικών μορφών βοήθειας·

ιθ)

«έδαφος της Ένωσης» : τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται στη Συνθήκη, συμπεριλαμβανομένου του εναερίου χώρου τους·

κ)

«μεταφορά κεφαλαίων» :

(i) κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται εκ μέρους πληρωτή μέσω παρόχου υπηρεσίας πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να τεθούν τα κεφάλαια στη διάθεση του δικαιούχου, σε πάροχο υπηρεσίας πληρωμών, ανεξάρτητα αν ο πληρωτής και ο δικαιούχος είναι το ίδιο πρόσωπο. Οι όροι «πληρωτής», «δικαιούχος» και «πάροχος υπηρεσιών πληρωμής» έχουν το ίδιο νόημα με εκείνο της οδηγίας 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά.

(ii) κάθε συναλλαγή δια μη ηλεκτρονικών μέσων όπως σε ρευστό, επιταγές ή διαταγές πληρωμής με σκοπό να τεθούν κεφάλαια στη διάθεση του αποδέκτου της πληρωμής ασχέτως αν ο πληρωτής και ο αποδέκτης της πληρωμής είναι ένα και το αυτό πρόσωπο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 2

1.  Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, των αγαθών και τεχνολογιών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ή προς χρήση στο Ιράν.

2.  Το παράρτημα I περιλαμβάνει αγαθά και τεχνολογίες, περιλαμβανομένου του λογισμικού, που αποτελούν είδη ή τεχνολογίες διπλής χρήσης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, εκτός από ορισμένα αγαθά και τεχνολογίες που ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος I του παρόντα κανονισμού.

3.  Το παράρτημα II περιλαμβάνει άλλα αγαθά και τεχνολογίες που ενδέχεται να συμβάλλουν σε δραστηριότητες του Ιράν σχετικές με τον εμπλουτισμό, την επανεπεξεργασία ή το βαρύ ύδωρ, την ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων ή στην άσκηση δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς για τους οποίους ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους έχει χαρακτηρίσει ως σημαντικούς, μεταξύ των οποίων οι προσδιορισθέντες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή από την επιτροπή κυρώσεων.

4.  Τα παραρτήματα I και II δεν περιλαμβάνουν αγαθά και τεχνολογίες που περιέχονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 18 ) («κοινός στρατιωτικός κατάλογος»).

Άρθρο 3

1.  Απαιτείται προηγούμενη άδεια για την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογίας που παρατίθενται στο παράρτημα III, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ή προς χρήση στο Ιράν.

2.  Για κάθε εξαγωγή για την οποία απαιτείται άδεια σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας και σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009. Η άδεια ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση.

3.  Το παράρτημα III περιλαμβάνει αγαθά και τεχνολογίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία ενδέχεται να συμβάλλουν σε δραστηριότητες του Ιράν σχετικές με τον εμπλουτισμό, την επανεπεξεργασία ή το βαρύ ύδωρ, την ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων ή στην άσκηση δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς για τους οποίους ο ΔΟΑΕ έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους έχει χαρακτηρίσει ως εκκρεμείς.

4.  Οι εξαγωγείς παρέχουν στις αρμόδιες αρχές όλες τις κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αίτησή τους για έκδοση άδειας εξαγωγής.

5.  Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν καμία άδεια για πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών ή τεχνολογιών που περιλαμβάνει το παράρτημα III, εάν έχουν εύλογους λόγους να κρίνουν ότι η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών ή τεχνολογιών χρησιμοποιούνται ή μπορεί να προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε μια από τις εξής δραστηριότητες:

α) στις δραστηριότητες του Ιράν που συνδέονται με τον εμπλουτισμό, την επανεπεξεργασία ή το βαρύ ύδωρ·

β) στην ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων από το Ιράν· ή

γ) στην ανάπτυξη από το Ιράν δραστηριοτήτων σε τομείς για τους οποίους ο ΔΟΑΕ έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους έχει εντοπίσει ως εκκρεμείς.

6.  Σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να ακυρώσουν, να αναστείλουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσα άδεια εξαγωγής.

7.  Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης άδειας, ή ακύρωσης, αναστολής, ουσιαστικού περιορισμού ή ανάκλησης της άδειας εκ μέρους της αρμοδίας αρχής σύμφωνα με τις παραγράφους 5 ή 6, τα οικεία κράτη μέλη κοινοποιούν στα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή την απόφασή τους και ανταλλάσσουν κάθε σχετική πληροφορία μεταξύ τους, τηρουμένων των διατάξεων περί εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών που περιλαμβάνει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ( 19 ).

8.  Προτού ένα κράτος μέλος χορηγήσει κατά την παράγραφο 5 άδεια εξαγωγής για μια συναλλαγή κατ’ ουσίαν ταυτόσημη με συναλλαγή για την οποία άλλο κράτος μέλος ή κράτη μέλη είχαν διατυπώσει άρνηση που εξακολουθεί να ισχύει, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 6 και 7, προβαίνει καταρχήν σε διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που διατύπωσαν την άρνηση. Αν το οικείο κράτος μέλος, μετά τις ως άνω διαβουλεύσεις, αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια, ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά, παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες για να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Άρθρο 4

Απαγορεύεται η, άμεση ή έμμεση, αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά από το Ιράν των αγαθών και τεχνολογιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, είτε το εν λόγω είδος είναι καταγωγής Ιράν είτε όχι.

Άρθρο 5

1.  Απαγορεύεται:

α) η παροχή τεχνικής βοήθειας, άμεσα ή έμμεσα, που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο, ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, σε οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ή προς χρήση στο Ιράν·

β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ, ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, σε οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ή προς χρήση στο Ιράν· και

γ) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που απαριθμούνται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο ή στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δάνεια και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ή προς χρήση στο Ιράν.

2.  Η παροχή των ακόλουθων επιτρέπεται μόνον εφόσον δοθεί άδεια από την σχετική αρμόδια αρχή:

α) τεχνικής βοήθειας, ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, που συνδέονται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που απαριθμούνται στο παράρτημα III, καθώς και με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των ειδών αυτών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ή προς χρήση στο Ιράν·

β) χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο παράρτημα III, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δάνεια και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ή προς χρήση στο Ιράν·

3.  Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια για τις συναλλαγές που προβλέπονται στην παράγραφο 2, εάν έχουν εύλογους λόγους να κρίνουν ότι η σχετική ενέργεια συμβάλλει θα συνέβαλλε σε μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) στις δραστηριότητες του Ιράν που συνδέονται με τον εμπλουτισμό, την επανεπεξεργασία ή το βαρύ ύδωρ·

β) στην ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων από το Ιράν· ή

γ) στην επιδίωξη από το Ιράν δραστηριοτήτων σε τομείς για τους οποίους ο ΔΟΑΕ έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους έχει εντοπίσει ως εκκρεμείς.

Άρθρο 6

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 5 δεν ισχύει για:

α) άμεση ή έμμεση μεταβίβαση αγαθών που εμπίπτουν στο μέρος Β του παραρτήματος Ι, εφόσον τα αγαθά αυτά πωλούνται, προμηθεύονται, μεταβιβάζονται ή εξάγονται στο Ιράν, ή προς χρήση στη χώρα αυτή, για αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος, του οποίου η κατασκευή άρχισε στο Ιράν πριν από τον Δεκέμβριο του 2006.

β) συναλλαγές κατόπιν εντολής του προγράμματος τεχνικής συνεργασίας του ΔΟΑΕ ή

γ) αγαθά που παρέχονται ή μεταφέρονται στο Ιράν ή προορίζονται για χρήση εκεί στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων κρατών δυνάμει της Σύμβασης του Παρισιού για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και για την καταστροφή τους της 13ης Ιανουαρίου 1993.

Άρθρο 7

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.359/2011, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να χορηγήσουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, άδεια για συναλλαγή σχετική με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού ή με τη βοήθεια ή τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι

α) τα αγαθά και, η τεχνολογία, η βοήθεια ή οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης προορίζονται για παροχή τροφίμων, ή για γεωργικούς, ιατρικούς ή άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς, και

β) αν η συναλλαγή αφορά αγαθά ή τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της Ομάδας Πυρηνικών Προμηθευτών και του Καθεστώτος Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας, η επιτροπή κυρώσεων έχει κρίνει εκ των προτέρων ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η συναλλαγή μετά βεβαιότητος δεν θα συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα υποστηρίξουν επικίνδυνες πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν όσον αφορά τη διάδοση πυρηνικών όπλων ή στην ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων.

2.  Το σχετικό κράτος μέλος ενημερώνει, μέσα σε τέσσερεις εβδομάδες, τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, για τις άδειες που χορηγούνται με βάση το παρόν άρθρο.

Άρθρο 8

1.  Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή βασικού εξοπλισμού ή τεχνολογιών που απαριθμούνται στο παράρτημα VI, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ή για χρήση στο Ιράν,

2.  Το παράρτημα VI περιλαμβάνει βασικό εξοπλισμό και τεχνολογία για τους κάτωθι βασικούς τομείς της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιράν.

α) έρευνα κοιτασμάτων αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου,

β) παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου,

γ) διύλιση,

δ) υγροποίηση φυσικού αερίου.

3.  Το παράρτημα VI περιλαμβάνει επίσης τον βασικό εξοπλισμό και τεχνολογία για την πετροχημική βιομηχανία του Ιράν.

4.  Το παράρτημα VI δεν περιλαμβάνει τα είδη που περιλαμβάνονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο, ή στα παραρτήματα I, ΙΙ ή III.

Άρθρο 9

Απαγορεύεται:

α) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τον βασικό εξοπλισμό και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα VI, ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI, σε οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ή προς χρήση στο Ιράν·

β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τον βασικό εξοπλισμό και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα VI σε οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ή προς χρήση στο Ιράν.

Άρθρο 10

Οι απαγορεύσεις των άρθρων 8 και 9 δεν εφαρμόζονται σε:

α) συναλλαγές που απαιτούνται βάσει εμπορικής συμβάσεως που αφορά βασικό εξοπλισμό και τεχνολογία για την εξερεύνηση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, την παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, τη διύλιση, την υγροποίηση φυσικού αερίου, η οποία συνήφθη πριν από την 27η Οκτωβρίου 2010, ή βάσει δευτερευούσης συμβάσεως αναγκαίας για την εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων, ή βάσει συμβάσεως ή συμφωνίας η οποία συνήφθη πριν από την 26η Ιουλίου 2010 και αφορά επένδυση στο Ιράν που πραγματοποιήθηκε πριν από την 26η Ιουλίου 2010, ούτε εμποδίζουν την εκτέλεση υποχρέωσης προκύπτουσας εξ αυτών· ή

β) συναλλαγές που απαιτούνται από συμβάσεις εμπορίας που αφορούν βασικό εξοπλισμό και τεχνολογία για την πετροχημική βιομηχανία οι οποίες συνήφθησαν πριν από την 24η Μαρτίου 2012, ή από δευτερεύουσες συμβάσεις αναγκαίες για την εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων ή βάσει σύμβασης ή συμφωνίας οι οποίες συνήφθησαν πριν από την 23η Ιανουαρίου 2012 και αφορούν την πραγματοποίηση επένδυσης στο Ιράν πριν από την 23η Ιανουαρίου 2012, ούτε εμποδίζουν την εκτέλεση υποχρέωσης προκύπτουσας εξ αυτών.

Υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκει τις συναλλαγές αυτές ή την παροχή βοήθειας σε τέτοιες συναλλαγές, έχει κοινοποιήσει τη συναλλαγή ή την παροχή βοήθειας, τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο.

Άρθρο 11

1.  Απαγορεύονται:

α) η εισαγωγή αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου στην Ένωση εάν αυτά:

i) είναι καταγωγής Ιράν· ή

ii) έχουν εξαχθεί από το Ιράν·

β) η αγορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που βρίσκονται στο Ιράν ή είναι καταγωγής Ιράν·

γ) η μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου εάν είναι καταγωγής Ιράν ή εξάγονται από το Ιράν προς οιαδήποτε άλλη χώρα· και

δ) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής βοήθειας ή τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών παραγώγων, καθώς και ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, σε σχέση με την εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά αργού πετρελαίου και προιόντων πετρελαίου ιρανικης καταγωγής ή εισαχθέντων από το Ιράν.

2.  «Αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου»: τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 12

1.  Οι απαγορεύσεις του άρθρου 11 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά:

α) την εκτέλεση έως την 1η Ιουλίου 2012, συμβάσεων εμπορίας που συνήφθησαν πριν από την 23η Ιανουαρίου 2012, ή δευτερευουσών συμβάσεων, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων·

β) την εκτέλεση συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 23η Ιανουαρίου 2012, ή δευτερευουσών συμβάσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, εάν οι συμβάσεις αυτές προβλέπουν ρητώς ότι η προμήθεια ιρανικού αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου ή το προϊόν της προμηθείας τους προορίζονται για την επιστροφή ανεξόφλητων ποσών σε πρόσωπα, οντότητες ή φορείς υπό την δικαιοδοσία των κρατών μελών,

γ) την εισαγωγή, την αγορά και μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που εξήχθησαν από το Ιράν πριν από τις 23 Ιανουαρίου 2012, ή, σε περίπτωση που η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε βάσει του στοιχείου α), έως και τις 1 Ιουλίου 2012· ή όταν η εξαγωγή έγινε κατά το σημείο β)

υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκει να εκτελέσει τη σχετική σύμβαση έχει κοινοποιήσει τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή, τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο.

2.  Η απαγόρευση του άρθρου 11 παρ. 1 δ) δεν ισχύει στην παροχή, μέχρι τις 1 Ιουλίου 2012, αμέσως ή εμμέσως, ασφάλισης αστικής ευθύνης ή ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης και αντασφάλισης.

Άρθρο 13

1.  Απαγορεύεται

α) η εισαγωγή πετροχημικών προιοντων στην ΕΕ αν αυτά:

i) κατάγονται από το Ιράν, ή

ii) έχουν εξαχθεί από το Ιράν,

β) η αγορά πετροχημικών προιοντων που βρίσκονται ή κατάγονται από το Ιράν,

γ) η μεταφορά πετροχημικών προιοντων αν κατάγονται από το Ιράν, ή αν εξάγονται από το Ιράν σε κάποια άλλη χώρα, και

δ) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών παραγώγων, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, η οποία συνδέεται με την εισαγωγή, την αγορά ή τη μεταφορά πετροχημικών προιοντων που κατάγονται ή που έχουν εισαχθεί από το Ιράν.

2.  «Πετροχημικά προϊόντα» είναι εκείνα του παραρτήματος V.

Άρθρο 14

1.  Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 δεν εφαρμόζονται στην:

α) εκτέλεση έως την 1η Μαΐου 2012, συμβάσεων εμπορίας που συνήφθησαν πριν από την 23η Ιανουαρίου 2012, ή δευτερευουσών συμβάσεων, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων·

β) εκτέλεση συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 23η Ιανουαρίου 2012, ή δευτερευουσών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων μεταφορών ή ασφαλίσεων, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, εάν οι συμβάσεις αυτές προβλέπουν ρητώς ότι η προμήθεια λιανικών πετροχημικών προϊόντων ή το προϊόν της προμηθείας τους προορίζονται για την επιστροφή ανεξόφλητων ποσών σε πρόσωπα, οντότητες ή φορείς υπό την δικαιοδοσία των κρατών μελών,

γ) εισαγωγή, αγορά και μεταφορά πετροχημικών προϊόντων που εξήχθησαν από το Ιράν πριν από τις 23 Ιανουαρίου 2012, ή, σε περίπτωση που η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε βάσει του στοιχείου β), έως και τις 1 Μαΐου 2012,

υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκει να εκτελέσει τη σχετική σύμβαση έχει κοινοποιήσει τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή, τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο.

2.  Η απαγόρευση του άρθρου 13 παρ. 1 δ) δεν ισχύει στην παροχή, μέχρι τις 1.5.2012 αμέσως ή εμμέσως, ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ή ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης και αντασφάλισης.

Άρθρο 15

1.  Απαγορεύεται:

α) η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, χρυσού, πολυτίμων μετάλλων και διαμαντιών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα VII, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, στην κυβέρνηση του Ιράν, καθώς και στις δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς του, και σε κάθε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή αυτών, ή σε οντότητες ή φορείς που τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο αυτών·

β) η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, χρυσού, πολυτίμων μετάλλων και διαμαντιών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα VII, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από το Ιράν ή όχι, από την κυβέρνηση του Ιράν, καθώς και από τις δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς του, από κάθε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολήν αυτών, ή από οντότητες ή φορείς που τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο αυτών· και

γ) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέονται με τις απαγορεύσεις οι οποίες προβλέπονται στα στοιχεία α) και β), στην κυβέρνηση του Ιράν, καθώς και στις δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς του, σε κάθε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή αυτών, ή σε οντότητες ή φορείς που τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο αυτών.

2.  Το παράρτημα VII περιλαμβάνει χρυσό, πολύτιμα μέταλλα και διαμάντια που υπόκεινται στις απαγορεύσεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 16

Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, προσφάτως τυπωμένων ή μη εκδοθέντων τραπεζογραμματίων ή κερμάτων στο ιρανικό νόμισμα, προς την Κεντρική Τράπεζα της Ιράν ή προς όφελος αυτής.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 17

1.  Απαγορεύονται τα ακόλουθα:

α) η χορήγηση χρηματικού δανείου ή πίστωσης σε οιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της παραγράφου 2·

β) η απόκτηση ή επέκταση συμμετοχής σε οιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της παραγράφου 2·

γ) η δημιουργία κοινοπραξιών με οιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της παραγράφου 2·

2.  Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ισχύει για οιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που δραστηριοποιείται:

α) στην κατασκευή αγαθών και τεχνολογίας που απαριθμούνται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο ή στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ·

β) στην έρευνα κοιτασμάτων ή την παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, στη διύλιση καυσίμων ή την υγροποίηση φυσικού αερίου. ή

γ) στην πετροχημική βιομηχανία.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο β) και γ) και μόνον, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α) στην «έρευνα κοιτασμάτων αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου» περιλαμβάνονται η έρευνα, η αναζήτηση και η διαχείριση κοιτασμάτων αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και η παροχή γεωλογικών υπηρεσιών για τα κοιτάσματα αυτά·

β) στην «παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου» περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες μεταφοράς ακατέργαστου αερίου για διέλευση ή παράδοση σε άμεσα διασυνδεδεμένα δίκτυα·

γ) ως «διύλιση» νοείται η κατεργασία, παρασκευή ή προετοιμασία για την τελική πώληση των καυσίμων.

(δ) ως «πετροχημική βιομηχανία» νοούνται τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών του παραρτήματος V.

4.  Απαγορεύεται η συνεργασία με οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό επιδίδεται σε μεταφορά φυσικού αερίου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β).

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, ως «συνεργασία» νοείται:

α) η συμμετοχή σε επενδυτικές δαπάνες στο πλαίσιο ολοκληρωμένης ή υπό διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού για την παραλαβή ή παράδοση φυσικού αερίου απευθείας από ή προς το έδαφος του Ιράν· και

β) η άμεση συνεργασία στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο έδαφος του Ιράν ή σε εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου που σχετίζονται άμεσα με αυτό.

Άρθρο 18

1.  Για την πραγματοποίηση επενδύσεων δια των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 σε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που δραστηριοποιείται στην κατασκευή αγαθών ή τεχνολογιών που απαριθμούνται στο παράρτημα III, απαιτείται άδεια της αρμόδιας αρχής.

2.  Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια για τις συναλλαγές που προβλέπονται στην παράγραφο 1, εάν ευλόγως κρίνουν ότι η σχετική ενέργεια θα συνέβαλλε σε μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) στις δραστηριότητες του Ιράν που συνδέονται με τον εμπλουτισμό, την επανεπεξεργασία ή το βαρύ ύδωρ·

β) στην ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων από το Ιράν· ή

γ) στην ανάπτυξη από το Ιράν δραστηριοτήτων σε τομείς για τους οποίους ο ΔΟΑΕ έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους έχει εντοπίσει ως εκκρεμείς.

Άρθρο 19

1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παράγραφος 2 στοιχείο α), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να χορηγήσουν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, άδεια για την πραγματοποίηση επενδύσεων διά των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η επένδυση είναι για τρόφιμα ή για σκοπούς γεωργικούς,ιατρικούς ή άλλους ανθρωπιστικούς,

β) εάν η επένδυση γίνεται σε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που δραστηριοποιείται στην κατασκευή αγαθών ή τεχνολογιών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της Ομάδας Πυρηνικών Προμηθευτών και του Καθεστώτος Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας, η επιτροπή κυρώσεων έχει κρίνει εκ των προτέρων ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η συναλλαγή μετά βεβαιότητος δεν θα συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνολογιών για επικίνδυνες πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν όσον αφορά τη διάδοση πυρηνικών όπλων ή στην ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων.

2.  Το σχετικό κράτος μέλος γνωστοποιεί, μέσα σε τέσσερεις εβδομάδες στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, τις άδειες που χορηγούνται υπό το παρόν άρθρο.

Άρθρο 20

Το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) δεν έχει εφαρμογή στη χορήγηση χρηματικού δανείου ή πίστωσης ή στην απόκτηση ή επέκταση συμμετοχής, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η συναλλαγή απαιτείται από συμφωνία ή σύμβαση που έχει συναφθεί πριν από τις 26 Ιουλίου 2010· και

β) η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν για τη συμφωνία ή τη σύμβαση αυτή.

Άρθρο 21

Το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο γ) δεν έχει εφαρμογή στη χορήγηση χρηματικού δανείου ή πίστωσης ή στην απόκτηση ή επέκταση συμμετοχής, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η συναλλαγή απαιτείται από συμφωνία ή σύμβαση που έχει συναφθεί πριν από τις 23 Ιανουαρίου 2012· και

β) η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν για τη συμφωνία ή τη σύμβαση αυτή.

Άρθρο 22

Απαγορεύεται η αποδοχή ή έγκριση, με σύναψη συμφωνίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, της χορήγησης οιουδήποτε χρηματικού δανείου ή πίστωσης, ή της απόκτησης ή επέκτασης συμμετοχής, ή της δημιουργίας κοινοπραξιών από ένα ή περισσότερα ιρανικά νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς, σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) εξόρυξη ουρανίου,

β) εμπλουτισμός ουρανίου και επανεπεξεργασία ουρανίου·

γ) κατασκευή αγαθών ή τεχνολογιών που περιέχονται στους καταλόγους της Ομάδας Πυρηνικών Προμηθευτών ή του Καθεστώτος Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Άρθρο 23

1.  Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙΙΙ. Το παράρτημα VΙΙΙ περιλαμβάνει τα πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς που ορίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή η επιτροπή κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 12 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την παράγραφο 7 της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ ή τις παραγράφους 11, 12 ή 19 της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

2.  Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΧ. Το παράρτημα ΙΧ περιλαμβάνει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, έχει αναγνωρισθεί ότι:

α) συμμετέχουν, συνδεόμενοι άμεσα ή παρέχοντας στήριξη, σε επικίνδυνες πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν όσον αφορά τη διάδοση πυρηνικών όπλων ή την εκ μέρους του ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων με την ανάμιξή τους στην προμήθεια απαγορευμένων αγαθών και τεχνολογιών, ή ανήκουν ή ελέγχονται από τέτοιο πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, ακόμη και με παράνομο τρόπο, ή ενεργούν εξ ονόματός του ή υπό την καθοδήγησή του.

β) αποτελούν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που έχει συνδράμει κατονομαζόμενο πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ώστε να παρακάμψει ή να παραβιάσει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, την απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου ή τις αποφάσεις 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) και 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

γ) είναι μέλη των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που ανήκει ή ελέγχεται από τους Φρουρούς της Ιρανικής Επανάστασης ή από ένα ή περισσότερα από τα μέλη τους ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν σε ονόματός τους·

δ) αποτελούν άλλα πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που παρέχουν στήριξη, όπως υλική, υλικοτεχνική ή οικονομική, στην κυβέρνηση του Ιράν, και πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με αυτά·

▼M2

ε) αποτελούν νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ανήκει ή ελέγχεται από τις Ναυτιλιακές Γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRISL), ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό που ενεργεί εξ ονόματός τους.

▼B

Δυνάμει της υποχρέωσης δέσμευσης των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων της IRISL και των κατονομαζόμενων οντοτήτων οι οποίες τελούν υπό την κατοχή ή τον έλεγχο της IRISL, απαγορεύεται η φορτοεκφόρτωση σκαφών υπό την κυριότητα ή υπό τον έλεγχο της IRISL ή των εν λόγω οντοτήτων, σε λιμένες κρατών μελών.

Η υποχρέωση δέσμευσης των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων της IRISL και των κατονομαζόμενων οντοτήτων οι οποίες τελούν υπό την κατοχή ή τον έλεγχο της IRISL δεν απαιτεί την κατάσχεση ή την κράτηση των σκαφών που ανήκουν στις εν λόγω οντότητες ή των φορτίων που μεταφέρουν, εφόσον τα εν λόγω φορτία ανήκουν σε τρίτους, ούτε απαιτεί την κράτηση του πληρώματος που απασχολούν.

3.  Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε ή προς όφελος οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙΙ και στο παράρτημα ΙΧ.

4.  Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 24, 25, 26, 27, 28 ή 29, απαγορεύεται η παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών οικονομικών επικοινωνιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών δεδομένων, προς τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στα παράρτηματα VΙΙΙ και ΙΧ.

5.  Τα παραρτήματα VΙΙΙ και ΙΧ περιλαμβάνουν τους λόγους εγγραφής στον κατάλογο για τα πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, όπως προβλέπει το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ ή η επιτροπή κυρώσεων.

6.  Τα παραρτήματα VΙΙΙ και ΙΧ περιλαμβάνουν επίσης, εφ’ όσον είναι διαθέσιμες, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση των συγκεκριμένων προσώπων ή οντοτήτων, κατά τα οριζόμενα από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή από την επιτροπή κυρώσεων. Όταν πρόκειται για πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ονόματα και προσωνύμια, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, εθνικότητα, αριθμούς διαβατηρίου και ταυτότητας, γένος, διεύθυνση, αν είναι γνωστή, και αρμοδιότητα ή επάγγελμα. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την ονομασία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο και τον τόπο εγκατάστασης. Όσον αφορά τις αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, τα παραρτήματα VΙΙΙ και ΙΧ περιλαμβάνουν επίσης, εφόσον είναι διαθέσιμες, τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτοποίηση κάθε σκάφους ή αεροσκάφους που ανήκει στις εταιρείες οι οποίες απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά, όπως π.χ. τον αρχικό αριθμό νηολόγησης ή την ονομασία τους. Τα παραρτήματα VΙΙΙ και ΙΧ περιλαμβάνουν επίσης την ημερομηνία καταχώρισης.

Άρθρο 24

1.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 23, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κονδυλίων ή χρηματοδοτικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο προνομίων βάσει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το αναφερόμενο στο άρθρο 23 πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός κατονομάσθηκε από την επιτροπή κυρώσεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας ή το Συμβούλιο ή από δικαστική, διοικητική ή διαιτητική απόφαση εκδοθείσα πριν από αυτή την ημερομηνία·

β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν κατοχυρωθεί μέσω μιας τέτοιας δέσμευσης ή έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω μιας τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που έχουν τέτοιες απαιτήσεις,

γ) η διαταγή ή η απόφαση δεν ωφελεί πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό εγγεγραμμένο στο παράρτημα VΙΙΙ ή στο παράρτημα ΙΧ

δ) η αναγνώριση του μέτρου ή της απόφασης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, και

ε) εάν έχει εφαρμογή το άρθρο 23 παράγραφος 1, το κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει το προνόμιο ή τη δικαστική απόφαση στην επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 25

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 23, και εφόσον υφίσταται οφειλή εκ μέρους απαριθμούμενου στο παράρτημα VΙΙΙ ή ΙΧ προσώπου, οντότητας ή οργανισμού, δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας που είχε συναφθεί από το εν λόγω πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, ή δυνάμει υποχρέωσης που εγεννήθη για το εν λόγω πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία κατονομάσθηκε από την επιτροπή κυρώσεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας ή το Συμβούλιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, δύνανται να εγκρίνουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η οικεία αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι:

i) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση πληρωμής από πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό απαριθμούμενο στο παράρτημα VΙΙΙ ή ΙΧ ·

ii) η πληρωμή δεν θα συμβάλει σε δραστηριότητα που απαγορεύεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και

iii) η πληρωμή δεν γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 23 παράγραφος 3.

β) εάν έχει εφαρμογή το άρθρο 23 παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την απόφαση και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια, η δε επιτροπή κυρώσεων δεν διατύπωσε αντίρρηση σχετικά εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση·

Άρθρο 26

1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 23, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εγκρίνουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) η οικεία αρμόδια αρχή διαπίστωσε ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι:

i) είναι αναγκαίοι για την κάλυψη βασικών αναγκών των προσώπων που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙΙ ή ΙΧ, και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογένειάς τους, ιδίως για την πληρωμή ειδών διατροφής, ενοικίων ή ενυπόθηκων δανείων, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων και τελών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας,

ii) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεόμενων με την παροχή νομικών υπηρεσιών· ή

iii) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων· και

β) εφόσον η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που απαριθμείται στο παράρτημα VΙΙΙ, το σχετικό κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο α) και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια, η δε επιτροπή κυρώσεων δεν διατύπωσε αντίρρηση σχετικά εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση.

2.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 23, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, αφού διαπιστώσουν ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για έκτακτες δαπάνες ή για πληρωμές ή μεταφορά αγαθών, εφόσον η προμήθειά τους γίνεται για αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος στο Ιράν του οποίου η κατασκευή έχει αρχίσει πριν από τον Δεκέμβριο του 2006, ή αγαθών για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι β) και γ), εφόσον, όταν η η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που απαριθμείται στο παράρτημα VΙΙΙ, το σχετικό κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την εν λόγω απόφαση και η απόφαση έχει εγκριθεί από την επιτροπή αυτή.

Άρθρο 27

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 23 παράγραφοι 2 και 3, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να εγκρίνουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον κρίνουν ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι χρειάζονται για επίσημους σκοπούς διπλωματικών ή προξενικών αποστολών ή διεθνών οργανισμών που διαθέτουν ασυλίες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Άρθρο 28

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 23 παράγραφοι και 2 και 3, οι αρμόδιες αρχές μπορούν, υπό τους όρους που θεωρούν κατάλληλους, να επιτρέπουν:

α) τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, εάν κρίνουν ότι τα κεφάλαια είναι αναγκαία για την εκτέλεση, έως την 1η Ιουλίου 2012, συμβάσεως που αναφέρεται στο άρθρο 12·

β) την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, εάν κρίνουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για την παροχή ρευστότητας σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση του εμπορίου ή την εξυπηρέτηση εμπορικών δανείων, ή

γ) την αποδέσμευση ορισμένων παγωμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων εις χείρας της Κεντρικής Τραπέζης του Ιράν, ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στην τράπεζα αυτή, αφού διαπιστώσουν κατά περίπτωση ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαία για συγκεκριμένη εμπορική σύμβαση, πλην αυτών της παραγράφου α),στην εκτέλεση της οποίας μπορεί να συμμετέχει η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, εφόσον η πληρωμή δεν θα συμβάλει σε δραστηριότητα απαγορευμένη από τον παρόντα κανονισμό.

εφόσον το σχετικό κράτος μέλος κοινοποιεί, τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από τη χορήγηση της άδειας, στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, τη διαπίστωση αυτή, καθώς και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια.

▼M6

Άρθρο 28α

Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 δεν ισχύουν σε πράξεις και συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται σχετικά με οντότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ:

α) οι οποίες κατέχουν δικαιώματα απορρέοντα από αρχική ανάθεση η οποία έγινε πριν από τις 27 Οκτωβρίου 2010, από κυρίαρχο κυβέρνηση πλην του Ιράν, συμφωνίας κατανομής της παραγωγής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 39, στον βαθμό που οι εν λόγω πράξεις και συναλλαγές αφορούν τη συμμετοχή των εν λόγω οντοτήτων στη συγκεκριμένη συμφωνία·

β) στον βαθμό που απαιτούνται για την εκτέλεση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφόσον οι εν λόγω πράξεις και συναλλαγές έχουν εκ των προτέρων επιτραπεί, ανάλογα με την περίπτωση, από την οικεία αρμόδια αρχή και εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει ενημερώσει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια.

▼B

Άρθρο 29

1.  Το άρθρο 23 παράγραφος 3 δεν εμποδίζει την πίστωση δεσμευμένων λογαριασμών εκ μέρους χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον λαμβάνουν κεφάλαια που μεταφέρονται στον λογαριασμό των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που απαριθμούνται στους καταλόγους, υπό τον όρο ότι τα πρόσθετα αυτά ποσά δεσμεύονται επίσης. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τις συναλλαγές αυτές.

2.  Το άρθρο 23 παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση δεσμευμένων λογαριασμών με:

α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς· ή

β) με ποσά οφειλόμενα δυνάμει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που έχουν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο, η οντότητα ή οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 23 κατονομάστηκε από την επιτροπή κυρώσεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας ή το Συμβούλιο.

υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τόκοι, τα κέρδη και οι πληρωμές ποσών δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 1 ή 2.

3.  Το παρόν άρθρο δεν δύναται να ερμηνευθεί ως επιτρέπον τις μεταφορές κεφαλαίων που αναφέρονται στο άρθρο 30.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 30

1.  Οι μεταφορές κεφαλαίων προς και από ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό διενεργούνται ως εξής:

α) οι οφειλόμενες μεταβιβάσεις για συναλλαγές που αφορούν τρόφιμα, υγειονομική περίθαλψη, ιατρικό εξοπλισμό, ή για ανθρωπιστικούς σκοπούς διενεργούνται δίχως πρότερη έγκριση. Οι μεταφορές κεφαλαίων κοινοποιούνται εκ των προτέρων γραπτώς στις αρμόδιες αρχές εάν αφορούν ποσά τουλάχιστον 10 000 EUR ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα·

β) κάθε άλλη μεταφορά κάτω των 40 000 EUR διενεργείται δίχως πρότερη έγκριση. Οι μεταφορές κεφαλαίων κοινοποιούνται εκ των προτέρων γραπτώς στις αρμόδιες αρχές εάν αφορούν ποσά τουλάχιστον 10 000 EUR ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα·

γ) για κάθε άλλη μεταφορά τουλάχιστον 40 000 EUR ή ισοδύναμου ποσού σε άλλο νόμισμα απαιτείται πρότερη έγκριση των αρμόδιων αρχών.

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του αν η μεταφορά των κεφαλαίων εκτελείται με μία ή με περισσότερες πράξεις που φαίνεται να συνδέονται. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι «πράξεις που φαίνεται να συνδέονται» περιλαμβάνουν:

i) αλυσιδωτές μεταφορές από ή προς το ίδιο ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, οι οποίες διενεργούνται εν σχέσει προς ενιαία υποχρέωση πραγματοποίησης μεταφοράς κεφαλαίων και στο πλαίσιο των οποίων κάθε μεμονωμένη μεταφορά δεν υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1, αλλά το άθροισμα των μεταφερομένων ποσών πληροί τα κριτήρια κοινοποίησης ή χορήγησης άδειας· ή

ii) αλυσιδωτές μεταφορές που ενέχουν διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι οποίες αφορούν μία ενιαία υποχρέωση πραγματοποίησης μεταφοράς κεφαλαίων.

3.  Η διεκπεραίωση των κοινοποιήσεων και των αιτήσεων χορήγησης άδειας που αφορούν τη μεταφορά κεφαλαίων, πραγματοποιείται ως εξής:

α) Στην περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων μέσω πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι κοινοποιήσεις και οι αιτήσεις αδείας για την μεταφορά κεφαλαίων υφίστανται τον εξής χειρισμό:

i) Οι κοινοποιήσεις και οι αιτήσεις χορήγησης αδείας σχετικά με τη μεταφορά κεφαλαίων σε οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ευρισκόμενο έξω από την ΕΕ απευθύνονται από τον πάροχο υπηρεσίας πληρωμής του πληρωτή ή εξ ονόματός του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο κ), στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου δίδεται η αρχική εντολή εκτέλεσης της μεταβίβασης.

ii) Οι κοινοποιήσεις και η αίτηση χορήγησης αδείας σχετικά με τη μεταφορά κεφαλαίων σε οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ευρισκόμενο έξω από την ΕΕ απευθύνονται από τον πάροχο υπηρεσίας πληρωμής του δικαιούχου ή εξ ονόματός του στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος ή ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών.

iii) Εάν ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμής του πληρωτή ή του δικαιούχου δεν εμπίπτει στο άρθρο 49, οι κοινοποιήσεις και οι αιτήσεις χορήγησης άδειας απευθύνονται, στην περίπτωση μεταφοράς προς ιρανικό πρόσωπο, οργανισμό ή οντότητα, από τον πληρωτή και στην περίπτωση μεταφοράς από ιδανικό πρόσωπο, οργανισμό ή οντότητα από τον δικαιούχο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο πληρωτής ή ο δικαιούχος, αντιστοίχως.

iv) Οι κοινοποιήσεις κα οι αιτήσεις χορήγησης άδειας σχετικά με τη μεταφορά κεφαλαίων προς ή από οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό εντός της ΕΕ απευθύνονται από τον πάροχο υπηρεσίας πληρωμής του δικαιούχου, ή για λογαριασμό αυτού, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος ή ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών.

v) Οι κοινοποιήσεις κα οι αιτήσεις χορήγησης άδειας σχετικά με τη μεταφορά κεφαλαίων από ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό εντός της ΕΕ απευθύνονται από τον πάροχο υπηρεσίας πληρωμής του πληρωτού, ή για λογαριασμό αυτού, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου εδόθη η αρχική εντολή εκτέλεσης της μεταφοράς.

vi) Όσον αφορά τη μεταφορά κεφαλαίων προς ή από οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, όταν ούτε ο πληρωτής ούτε ο δικαιούχος ούτε οι αντίστοιχοι παροχή υπηρεσιών πληρωμής εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49 αλλά ενεργεί ως μεσάζων ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμής οποίος δεν εμπίπτει στο πεδίο του εν λόγω άρθρου, τότε ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών πληρωμής φέρει την υποχρέωση να κοινοποιεί ή να ζητά άδεια, κατά περίπτωση, εάν γνωρίζει ή έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι η μεταφορά γίνεται προς ή από ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό. Εάν ως μεσάζοντες ενεργούν περισσότεροι του ενός πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής, μόνον ο πρώτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμής που διεκπεραιώνει τη μεταφορά απαιτείται να συμμορφωθεί προς την υποχρέωση να κοινοποιήσει ή να ζητήσει άδεια, κατά περίπτωση. Οιαδήποτε κοινοποίηση ή αίτηση χορήγησης άδειας πρέπει να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής.

vii) Εάν περισσότεροι του ενός πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής ενέχονται σε σειρά συνδεόμενων μεταφορών κεφαλαίων, οι μεταφορές εντός της ΕΕ περιλαμβάνουν αναφορά της άδειας που χορηγήθηκε υπό το παρόν άρθρο.

β) Σε μεταφορές κεφαλαίων με μη ηλεκτρονικά μέσα, οι κοινοποιήσεις και αιτήσεις αδείας μεταφοράς γίνονται ως εξής:

i) Οι κοινοποιήσεις και αιτήσεις αδείας μεταφοράς προς ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα αποστέλλονται από τον πληρωτή στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου διαμένει.

(ii) Οι κοινοποιήσεις και αιτήσεις αδείας μεταφοράς από ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα αποστέλλονται από τον δικαιούχο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου διαμένει.

4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο γ), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να χορηγούν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνονται κατάλληλες, άδεια για τη μεταφορά κεφαλαίων αξίας 40 000 EUR και άνω, εκτός εάν έχουν εύλογους λόγους, να θεωρήσουν ότι η μεταφορά για την οποία ζητείται η άδεια, ενδέχεται να είναι κατά παράβαση απαγόρευσης ή υποχρέωσης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιβάλλουν τέλος για την αξιολόγηση αιτήσεων έγκρισης.

Η άδεια θεωρείται ότι χορηγήθηκε, εάν η αρμόδια αρχή έλαβε γραπτή αίτηση και, εντός τεσσάρων εβδομάδων, δεν διατύπωσε γραπτές αντιρρήσεις για τη μεταφορά των κεφαλαίων. Εάν η αντίρρηση διατυπωθεί επειδή εκκρεμεί σχετική έρευνα, η αρμόδια αρχή αναφέρει το στοιχείο αυτό και κοινοποιεί την απόφασή της το ταχύτερο δυνατόν. Οι αρμόδιες αρχές έχουν εγκαίρως πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα, στα στοιχεία χρηματοοικονομικής, διοικητικής και νομικής φύσεως, που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της έρευνας.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τις εγκρίσεις που απέρριψε.

5.  Το παρόν άρθρο δεν ισχύει εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια για μεταφορά σύμφωνα με τα άρθρα 24, 25, 26, 27 ή 28.

6.  Τα πρόσωπα που απλώς μετατρέπουν έντυπα έγγραφα σε ηλεκτρονικά δεδομένα και ενεργούν στο πλαίσιο συμβολαίου με πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, το ίδιο ισχύει δε και για κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που παρέχει σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα απλώς συστήματα μηνυμάτων ή άλλο σύστημα υποστήριξης για τη διαβίβαση κεφαλαίων ή συστήματα συμψηφισμού και διακανονισμού.

Άρθρο 31

1.  Τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών εγκατεστημένων στο Ιράν που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49 κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι όλες τις μεταφορές κεφαλαίων από ή προς αυτούς, καθώς και τα ονόματα των μερών, το ποσό και την ημερομηνία της συναλλαγής, ενός πέντε εργάσιμων ημερών από την εκτέλεση ή την αποδοχή της μεταφοράς των κεφαλαίων. Στη δήλωση πρέπει να διευκρινίζεται, εφόσον είναι γνωστή, η φύση της συναλλαγής και, κατά περίπτωση, η φύση των αγαθών τα οποία αφορά η συναλλαγή, και να επισημαίνεται ειδικότερα εάν πρόκειται για αγαθά υπαγόμενα στα παραρτήματα I, II, III, IV, VI ή VII του παρόντος κανονισμού, και, εφόσον η εξαγωγή τους υπόκειται σε άδεια, να αναφέρεται ο αριθμός της χορηγηθείσας άδειας.

2.  Με την επιφύλαξη και βάσει των ρυθμίσεων περί ανταλλαγής πληροφοριών, οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες γίνεται η κοινοποίηση διαβιβάζουν πάραυτα τα εν λόγω δεδομένα, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι των σχετικών συναλλαγών, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε συναλλαγή που μπορεί να συμβάλει σε επικίνδυνες πυρηνικές δραστηριότητες όσον αφορά τη διάδοση πυρηνικών όπλων ή στην ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων.

Άρθρο 32

1.  Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, κατά τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν με οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και προκειμένου να προληφθούν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, επιδεικνύουν ενισχυμένη επαγρύπνηση ως εξής:

α) βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση όσον αφορά τους λογαριασμούς, ιδίως μέσω των προγραμμάτων τους για τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη·

β) απαιτούν να συμπληρώνονται όλα τα πεδία πληροφοριών των εντολών πληρωμής που αφορούν τον εντολέα και τον δικαιούχο της συγκεκριμένης συναλλαγής, και, εφόσον δεν παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, να αρνούνται τη συναλλαγή·

γ) διατηρούν όλα τα αρχεία συναλλαγών επί περίοδο πέντε ετών και τα διαθέτουν στις εθνικές αρχές κατόπιν αιτήσεώς τους,

δ) εάν έχουν βάσιμους λόγους να υποπτευθούν ότι δραστηριότητες με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ενδέχεται να πραγματοποιούνται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, αναφέρουν αμελλητί τις υπόνοιές τους στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή έχει ορίσει το οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 23. Η ΜΧΠ ή άλλη ορισθείσα αρμόδια αρχή χρησιμεύει ως εθνικό κέντρο για τη λήψη και την ανάλυση των αναφορών ύποπτων συναλλαγών που έχουν σχέση με δυνητικές παράβαση του παρόντος κανονισμού. Η ΜΧΠ ή άλλη ορισθείσα αρμόδια αρχή έχει εγκαίρως πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα, στα στοιχεία χρηματοοικονομικής, διοικητικής και νομικής φύσεως, τα οποία ζητεί προκειμένου να επιτελέσει σωστά τα καθήκοντά της, περιλαμβανομένης της ανάλυσης των αναφορών περί ύποπτων συναλλαγών.

2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται στους χρηματοδοτικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως προς τις δραστηριότητές τους με:

α) ανταλλακτήρια συναλλάγματος, πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εγκατεστημένους στο Ιράν·

β) υποκαταστήματα και θυγατρικές ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών εγκατεστημένων στο Ιράν, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49·

γ) υποκαταστήματα και θυγατρικές ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών εγκατεστημένων στο Ιράν, εφόσον δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 59· και

δ) ανταλλακτήρια συναλλάγματος, πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δεν είναι εγκατεστημένοι στο Ιράν, αλλά ελέγχονται από πρόσωπα και οντότητες εγκατεστημένα στο Ιράν.

Άρθρο 33

1.  Απαγορεύεται στους πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 49 να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

α) το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό εγκατεστημένο στο Ιράν ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2·

β) η δημιουργία νέας σχέσης τραπεζικής ανταπόκρισης με πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό εγκατεστημένο στο Ιράν ή με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2,

γ) το άνοιγμα νέου γραφείου αντιπροσώπευσης στο Ιράν ή η ίδρυση νέου υποκαταστήματος ή θυγατρικής στο Ιράν·

δ) η σύσταση κοινοπραξίας με πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό εγκατεστημένο στο Ιράν ή με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.

2.  Απαγορεύεται:

α) η χορήγηση άδειας για άνοιγμα στην Ένωση γραφείου αντιπροσώπευσης ή για ίδρυση υποκαταστήματος ή θυγατρικής πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού εγκατεστημένου στο Ιράν ή οποιοδήποτε πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2·

β) η διαπραγμάτευση ή η σύναψη συμφωνιών για λογαριασμό ή εξ ονόματος πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού εγκατεστημένου στο Ιράν ή για λογαριασμό ή εξ ονόματος οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2, η οποία αφορά το άνοιγμα γραφείου αντιπροσώπευσης, ή την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή θυγατρικής στην Ένωση·

γ) η χορήγηση άδειας για την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού οργανισμού ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που απαιτεί προηγούμενη άδεια, από γραφείο αντιπροσώπευσης, υποκατάστημα ή θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού εγκατεστημένου στο Ιράν ή οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2, εάν το γραφείο αντιπροσώπευσης, το υποκατάστημα ή η θυγατρική δεν λειτουργούσε πριν από τις 26 Ιουλίου 2010·

δ) η απόκτηση ή διεύρυνση συμμετοχής ή η ανάληψη οιουδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού συμφέροντος σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό που υπάγεται στο άρθρο 49 από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.

Άρθρο 34

Απαγορεύεται:

α) η άμεση ή έμμεση πώληση ή αγορά κρατικών ομολόγων ή ομολόγων εγγυημένων από το κράτος που εκδόθηκαν μετά τις 26 Ιουλίου 2010, από ή προς οποιοδήποτε από:

i) το Ιράν ή την κυβέρνησή του, καθώς και τις δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς του·

ii) πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό εγκατεστημένο στο Ιράν ή οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2·

iii) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολήν νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού αναφερόμενου στα στοιχεία (i) ή (ii)·

iv) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ανήκει ή ελέγχεται από πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό αναφερόμενο στα στοιχεία (i), (ii) ή (iii)·

β) η παροχή σε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό αναφερόμενο στο στοιχείο α), υπηρεσιών διαμεσολάβησης σχετικά με κρατικά ομόλογα ή ομόλογα εγγυημένα από το κράτος που εκδόθηκαν μετά τις 26 Ιουλίου 2010·

γ) η συνδρομή σε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό αναφερόμενο στο στοιχείο α) προκειμένου να εκδώσει κρατικά ομόλογα ή ομόλογα εγγυημένα από το κράτος, με την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, τη διαφήμιση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά με τα εν λόγω ομόλογα.

Άρθρο 35

1.  Απαγορεύεται η παροχή ασφάλισης ή αντασφάλισης, ή διακανονισμού ή διαμεσολάβησης για την παροχή ασφάλισης ή αντασφάλισης, στους ακόλουθους:

α) το Ιράν ή την κυβέρνησή του, καθώς και τις δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς του·

β) οποιοδήποτε ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό πλην φυσικών προσώπων ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό όταν ενεργεί εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού αναφερόμενου στα στοιχεία α) ή β).

2.  Τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στην παροχή ή στην διαμεσολάβηση υποχρεωτικής ασφάλισης ή ασφάλισης αστικής ευθύνης ή αντασφάλισης, προς ιρανικά πρόσωπα, οντότητες και οργανισμούς με έδρα την Ένωση, ούτε στην παροχή ασφάλισης σε ιρανικές διπλωματικές ή προξενικές αποστολές στην Ένωση.

3.  Η παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν εφαρμόζεται στην παροχή ασφάλισης ή στη διαμεσολάβηση ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ασθενείας και ταξιδιού ή της αντασφάλισης σε άτομα όταν ενεργούν ως ιδιώτες, εκτός από τα πρόσωπα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙΙ και στο παράρτημα IX.

Η παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν εμποδίζει την παροχή ασφάλισης ή αντασφάλισης ή διαμεσολάβηση ασφάλισης σε ιδιοκτήτες σκαφών, αεροσκαφών ή οχημάτων που ναυλώνονται από πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) ή β).

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο γ), τα πρόσωπα, οι οντότητες ή οι οργανισμοί θεωρείται ότι δεν ενεργούν υπό την καθοδήγηση προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημεία α) και β) εφόσον οι οδηγίες αφορούν την πρόσδεση, φόρτωση, εκφόρτωση ή ασφαλή προσωρινή διέλευση σκάφους ή αεροσκάφους από τα ιρανικά χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο.

4.  Το παρόν άρθρο απαγορεύει την επέκταση ή ανανέωση συμφωνιών ασφάλισης και αντασφάλισης που έχουν συναφθεί πριν από την 27η Οκτωβρίου 2010, αλλά, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23, δεν απαγορεύει τη συμμόρφωση με συμφωνίες που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 36

1.  Για να αποτραπεί η μεταφορά των αγαθών και τεχνολογιών που καλύπτει ο κοινός στρατιωτικός κατάλογος ή των οποίων απαγορεύεται βάσει του παρόντος κανονισμού η προμήθεια, πώληση, μεταφορά, εξαγωγή ή εισαγωγή, και επιπλέον της υποχρέωσης παροχής στις αρμόδιες αρχές πληροφοριών πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση, όπως καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις που αφορούν τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου, καθώς και τις τελωνειακές διασαφήσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ( 20 ) και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ( 21 ), το πρόσωπο που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δηλώνει κατά πόσον τα αγαθά υπόκεινται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο ή τον παρόντα κανονισμό και, εφόσον η εξαγωγή τους υπόκειται σε έγκριση, διευκρινίζει τα στοιχεία της άδειας εξαγωγής που χορηγήθηκε.

2.  Τα απαιτούμενα πρόσθετα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υποβάλλονται είτε γραπτώς είτε με δέουσα τελωνειακή διασάφηση, κατά περίπτωση.

Άρθρο 37

1.  Απαγορεύεται η παροχή καυσίμων ή τροφοδοσίας ή οποιασδήποτε άλλης εξυπηρέτησης σε σκάφη τελούντα, άμεσα ή έμμεσα, υπό την κατοχή ή τον έλεγχο προσώπου, οντότητας ή οργανισμού του Ιράν, εάν οι πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών διαθέτουν πληροφορίες, ιδίως από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, με βάση τα παρεχόμενα πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρησή στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 36, από τις οποίες μπορεί ευλόγως να εικασθεί ότι τα σκάφη αυτά μεταφέρουν αγαθά που περιλαμβάνονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο ή αγαθά των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους.

2.  Απαγορεύεται η παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης και συντήρησης προς αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου τελούντα, άμεσα ή έμμεσα, υπό την κατοχή ή τον έλεγχο προσώπου, οντότητας ή οργανισμού του Ιράν, όταν οι πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών διαθέτουν πληροφορίες, ιδίως από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές με βάση τα παρεχόμενα πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρησή στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 36, από τις οποίες μπορεί ευλόγως να εικασθεί ότι τα σκάφη αυτά μεταφέρουν αγαθά που περιλαμβάνονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ ή αγαθά των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους και λόγους ασφαλείας.

3.  Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι να γίνει η επιθεώρηση του φορτίου, καθώς και, αν χρειασθεί, η κατάσχεση ή κράτησή του.

Κάθε κατάσχεση και διάθεση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την απόφαση αρμόδιας αρχής, μπορεί να πραγματοποιείται δαπάναις του εισαγωγέα ή θα εισπράττεται από κάθε άλλο πρόσωπο ή οντότητα που ευθύνεται για την απόπειρα παράνομης προμήθειας, πώλησης, μεταβίβασης ή εξαγωγής.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

1.  Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της οποίας έχει επηρεασθεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλων παρόμοιων απαιτήσεων, όπως απαίτηση συμψηφισμού ή απαίτηση βάσει εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για παράταση ισχύος ή πληρωμή ομολόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, και ειδικότερα χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:

α) καθορισθέντα πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στα παραρτήματα VIII και ΙΧ ·

β) οποιοδήποτε άλλο ιρανικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της ιρανικής κυβέρνησης·

γ) οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί μέσω ή εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους οργανισμούς των στοιχείων α) και β).

2.  Η εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής θεωρείται ότι έχει επηρεασθεί από τα μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εφόσον η ύπαρξη ή το περιεχόμενο της απαίτησης απορρέει άμεσα ή έμμεσα από αυτά τα μέτρα.

3.  Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 φέρει το πρόσωπο που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

4.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό έλεγχο του νομίμου της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 39

Για τους σκοπούς των άρθρων 8 και 9 στοιχείο β), του άρθρου 17 παράγραφος 2 και των άρθρων 30 και 35, δεν θεωρούνται ως ιρανικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμοί οι οργανισμοί, οι οντότητες ή οι δικαιούχοι που προκύπτουν από συμφωνία κατανομής της παραγωγής η αρχική ανάθεση της οποίας έγινε από κρατικές κυβερνήσεις πλην εκείνης του Ιράν πριν από την 27η Οκτωβρίου 2010. Στις περιπτώσεις αυτές και σε συνάρτηση με το άρθρο 8, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους δύναται να απαιτεί τις κατάλληλες εγγυήσεις τελικού χρήστη από τους οργανισμούς ή οντότητες για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή βασικού εξοπλισμού ή τεχνολογίας που απαριθμείται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 40

1.  Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι οργανισμοί:

α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως π.χ. δεσμευμένους λογαριασμούς και ποσά σύμφωνα με το άρθρο 23, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία κατοικούν ή ευρίσκονται και την διαβιβάζουν κατευθείαν ή μέσω αυτών των αρμόδιων αρχών στην Επιτροπή·

β) συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές σε κάθε επαλήθευση των εν λόγω πληροφοριών.

2.  Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή τίθεται στη διάθεση του οικείου κράτους μέλους.

3.  Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

Άρθρο 41

Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα άμεσο ή έμμεσο την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 31, 35 ή 36.

Άρθρο 42

1.  Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, που πραγματοποιείται καλή τη πίστει και με την πεποίθηση ότι η εν λόγω δράση συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, δεν θεμελιώνει καμία ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου, της οντότητας ή του οργανισμού που προέβη σε αυτήν τη δέσμευση ή των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή κρατούνται λόγω αμέλειας.

2.  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη των εν λόγω φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν αυτές τις απαγορεύσεις.

3.  Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση, όπως προβλέπεται στα άρθρα 30, 31 και 32, από οργανισμό ή πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή από υπάλληλο ή διευθυντή τους των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 30, 31 και 32, δεν συνεπάγεται οποιουδήποτε είδους ευθύνη για τον οργανισμό ή το πρόσωπο ή τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους του.

Άρθρο 43

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την τήρηση των σχετικών διεθνών, ενωσιακών ή εθνικών νομικών υποχρεώσεων σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και την περιβαλλοντική προστασία όταν η συνεργασία με φυσικό πρόσωπο, φορέα ή οργανισμό από το Ιράν μπορεί να θιγεί από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Για τους σκοπούς των μέτρων που λαμβάνονται κατά την παράγραφο 1, οι απαγορεύσεις των άρθρων 8 και 9, άρθρο 17, παράγραφος 2 στοιχείο β) και των άρθρων 23 παράγραφος 2, 30 και 35 δεν εφαρμόζονται.

3.  Το σχετικό κράτος μέλος κοινοποιεί, τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από τη χορήγηση της άδειας, στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, τη διαπίστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια.

Άρθρο 44

1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού καθώς και για άλλες συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό σε τρίμηνα διαστήματα, ιδίως δε για πληροφορίες

α) που αφορούν κεφάλαια δεσμευμένα βάσει του άρθρου 23 και παρεκκλίσεις που χορηγήθηκαν βάσει των άρθρων 24, 25, 26 και 27,

β) που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία και ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία διαθέτουν η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 45

Η Επιτροπή:

α) τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνει είτε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είτε η επιτροπή κυρώσεων ή με βάση τις πληροφορίες που υποβάλλουν τα κράτη μέλη·

β) τροποποιεί τα παραρτήματα III, IV, V, VI, VII και Χ βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 46

1.  Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η επιτροπή κυρώσεων καταχωρεί στον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα και παράσχει αιτιολογική έκθεση για την εγγραφή αυτήν, το Συμβούλιο εγγράφει αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στο παράρτημα VIII.

2.  Οσάκις το Συμβούλιο αποφασίζει να υπαγάγει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3, τροποποιεί αναλόγως το παράρτημα ΙΧ.

3.  Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, μαζί με τους λόγους για την προσθήκη του στον κατάλογο όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό να υποβάλει παρατηρήσεις.

4.  Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή προσκομίζονται ουσιαστικά νέα στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει σχετικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον οργανισμό.

5.  Όταν τα Ηνωμένα Έθνη αποφασίζουν να αφαιρέσουν από τον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, ή να τροποποιήσουν τα στοιχεία αναγνώρισης φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού, αναφερομένου στον κατάλογο, το Συμβούλιο τροποποιεί αναλόγως το παράρτημα VΙΙΙ.

6.  Ο κατάλογος του παραρτήματος IX επανεξετάζεται κατά τακτικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε 12 μήνες.

Άρθρο 47

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο που διασφαλίζει την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού καθώς και τις τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 48

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και παρέχουν τα αναγνωριστικά τους στοιχεία στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα X. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές των διευθύνσεων των δικτυακών τόπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα X.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και της κοινοποιούν οποιαδήποτε μετέπειτα τροποποίηση.

3.  Στις περιπτώσεις που ο παρών κανονισμός προβλέπει υποχρέωση κοινοποίησης, πληροφόρησης ή άλλου είδους επικοινωνία με την Επιτροπή, χρησιμοποιούνται η διεύθυνση και τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο παράρτημα X.

Άρθρο 49

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της,

β) επί οιουδήποτε αεροσκάφους ή σκάφους που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους,

γ) σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους,

δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους·

ε) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί, εν όλω ή εν μέρει, εντός της Ένωσης.

Άρθρο 50

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 961/2010 καταργείται. Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 51

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ Α

Αγαθά και τεχνολογία που αναφέρονται στα άρθρα 2 παράγραφοι 1, 2 και 4, 3 παράγραφος 3, 5 παράγραφος 1, 6, 8 παράγραφος 4, 17 παράγραφος 2 και 31 παράγραφος 1

Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει όλα τα αγαθά και τις τεχνολογίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009, όπως ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:Καταχώριση από το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.428/2009

Περιγραφή των εμπορευμάτων

5A002

Συστήματα «ασφάλειας πληροφοριών», εξοπλισμός και σχετικά κατασκευαστικά μέρη, ως εξής:

α)  Συστήματα, εξοπλισμός, «ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις» που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για εφαρμογές, ενότητες (modules) και ολοκληρωμένα κυκλώματα για «ασφάλεια πληροφοριών» ως εξής, καθώς και άλλα ειδικά κατασκευασμένα δομικά στοιχεία για τον σκοπό αυτό:

Σημείωση:  Για τον έλεγχο του εξοπλισμού λήψης ακριβούς θέσης από Δορυφόρο των παγκοσμίων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS) που περιλαμβάνει ή χρησιμοποιεί αποκρυπτογράφηση (δηλ. GPS ή GLONASS), βλ. σημείο 7Α005.

1.  Που να έχουν σχεδιαστεί ή να έχουν τροποποιηθεί για τη χρησιμοποίηση ψηφιακών τεχνικών που κάνουν χρήση «κρυπτογράφησης» και εκτελούν κρυπτογραφική λειτουργία πέραν του ελέγχου της γνησιότητας ή της ηλεκτρονικής υπογραφής και διαθέτουν οιοδήποτε των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

Τεχνικές παρατηρήσεις:

1.  Οι λειτουργίες ελέγχου της γνησιότητας και ηλεκτρονικής υπογραφής περιλαμβάνουν συνδεδεμένη λειτουργία διαχείρισης του κλειδιού.

2.  Ο έλεγχος της γνησιότητας περιλαμβάνει όλες τις πτυχές του ελέγχου της πρόσβασης στην περίπτωση που δεν προβλέπεται κρυπτογράφηση αρχείων ή κειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που άπτονται της προστασίας των κωδικών διέλευσης (passwords) των «Personal Identification Numbers — Προσωπικών αριθμών αναγνώρισης» (PINs) ή ανάλογων στοιχείων για την πρόληψη της άνευ αδείας πρόσβασης.

3.  Η «κρυπτογράφηση» περιλαμβάνει τεχνικές «σταθερής» συμπίεσης των δεδομένων ή κωδικοποίησης.

Σημείωση:  Στο σημείο 5A002.a.1. περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός που έχει σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί ούτως ώστε να χρησιμοποιεί «κρυπτογράφηση» μέσω της χρήσης αναλογικών αρχών όταν χρησιμοποιείται με ψηφιακές τεχνικές.

α)  «Συμμετρικό αλγόριθμο» που χρησιμοποιεί μήκος κλείδας άνω των 56 bits, ή

β)  «Ασύμμετρο αλγόριθμο» όπου η ασφάλειά του βασίζεται σε οποιαδήποτε από τις εξής μεθόδους:

1.  Παραγοντοποίηση ακεραίων άνω των 512 bits (π.χ. RSA).

2.  Υπολογισμός διαφορετικών λογαρίθμων σε πολλαπλασιαστική ομάδα ορισμένης περιοχής μεγαλύτερης των 512 bits (π.χ. Diffie-Hellman στην περιοχή Z/pZ), ή

3.  Διαφορετικοί λογάριθμοι σε ομάδες διαφορετική από την αναφερόμενη στο σημείο 5Α002.α.1.β.2, άνω των 112 bits (π.χ., Diffie-Hellman σε ελλειπτική καμπύλη).

5Δ002

«Λογισμικό» ως εξής:

α.  «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» του εξοπλισμού που καθορίζεται στο σημείο 5A002.α.1 ή του «Λογισμικού» που καθορίζεται στο σημείο 5Δ002.γ.1.

β.  Ιδιαίτερο «λογισμικό», ως εξής:

1.  «Ιδιαίτερο λογισμικό» που έχει τα χαρακτηριστικά ή εκτελεί τις λειτουργίες ή προσομοιώνει τις λειτουργίες του εξοπλισμού που καθορίζεται στο σημείο 5A002.α.1,

Σημείωση:  Το σημείο 5Δ002 δεν ελέγχει το «λογισμικό» ως εξής:

α.  «Λογισμικό» που απαιτείται για τη «χρήση» εξοπλισμού που εξαιρείται από τον έλεγχο δυνάμει της Σημείωσης του σημείου 5A002,

β.  «Λογισμικό» που παρέχει οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του εξοπλισμού που εξαιρείται από τον έλεγχο δυνάμει της Σημείωσης στο σημείο 5Α002.

5E002

«Τεχνολογία» σύμφωνα με τη Γενική Τεχνολογική Σημείωση για τη «χρήση» του εξοπλισμού που καθορίζεται στο σημείο 5A002.α.1 ή το «Λογισμικό» στο σημείο 5Δ002.α. ή 5Δ002.γ.1 του παρόντος καταλόγου.

ΜΕΡΟΣ Β

Το άρθρο 6 εφαρμόζεται στα ακόλουθα αγαθά:Καταχώριση από το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.428/2009

Περιγραφή των εμπορευμάτων

0A001

«Πυρηνικοί αντιδραστήρες» και τμήματα εξοπλισμού και κατασκευαστικά μέρη ειδικά κατασκευασμένα ή κατασκευασμένα γι’ αυτούς, ως εξής:

α.  «Πυρηνικοί αντιδραστήρες»,

β.  Μεταλλικά δοχεία ή μεγάλα μέρη τους, που περιλαμβάνουν την κεφαλή του δοχείου του αντιδραστήρα για δοχείο πιέσεως του αντιδραστήρα, κατασκευασμένα σε μηχανουργείο, ειδικά κατασκευασμένα ή ετοιμασμένα να περιλάβουν τον πυρήνα ενός «πυρηνικού αντιδραστήρα»,

γ.  Εξοπλισμός χειρισμού ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για την τοποθέτηση και αφαίρεση καυσίμου σε «πυρηνικό αντιδραστήρα»,

δ.  Ράβδοι ελέγχου ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για τον έλεγχο της διεργασίας της σχάσης σε «πυρηνικό αντιδραστήρα», όπου συμπεριλαμβάνεται και η βάση ή η ανάρτηση των ράβδων και οι καθοδηγητικοί μηχανισμοί και σωλήνες των ράβδων,

ε.  Σωλήνες πιέσεως ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για να περιλάβουν τα στοιχεία καυσίμου ή το πρωτεύον ψυκτικό μέσο σε «πυρηνικό αντιδραστήρα», όπου η πίεση λειτουργίας υπερβαίνει τα 5,1 ΜΡa, στ.

στ.  Μεταλλικό ζιρκόνιο και κράματα ζιρκονίου υπό μορφή σωλήνων ή συνόλων σωλήνων, όπου ο λόγος του αφνίου προς το ζιρκόνιο είναι μικρότερος από 1:500 μέρη κατά βάρος, ειδικά κατασκευασμένα ή κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε «πυρηνικό αντιδραστήρα»,

ζ.  Αντλίες ψυκτικού μέσου ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας του πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου σε «πυρηνικούς αντιδραστήρες»,

η.  «Εσωτερικά στοιχεία πυρηνικών αντιδραστήρων», ειδικά κατασκευασμένα ή κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε «πυρηνικό αντιδραστήρα», όπου περιλαμβάνονται οι στύλοι στήριξης του πυρήνα, οι δίαυλοι καυσίμου, οι θερμικοί θώρακες, τα πετάσματα εκτροπής, τα πετάσματα πλέγματος πυρήνα και τα πετάσματα διαχύτη,

Σημείωση:  Στο σημείο 0Α001.η., ως «εσωτερικά στοιχεία πυρηνικών αντιδραστήρων» νοείται κάθε σημαντική κατασκευή μέσα σε δοχείο αντιδραστήρα που επιτελεί μία ή περισσότερες λειτουργίες όπως να υποβαστάζει τον πυρήνα, να διατηρεί την ευθυγράμμιση του καυσίμου, να κατευθύνει τη ροή του πρωτογενούς ψυκτικού μέσου, να θωρακίζει το δοχείο του αντιδραστήρα κατά της ακτινοβολίας, και να καθοδηγεί τα εντός του πυρήνα όργανα.

θ.  Ανταλλακτήρες θερμότητας (ατμογεννήτριες), ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για να χρησιμοποιηθούν στο πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα «πυρηνικού αντιδραστήρα»,

ι.  Όργανα ανίχνευσης και μέτρησης νετρονίων, ειδικά κατασκευασμένα ή κατασκευασμένα για τον προσδιορισμό της ροής νετρονίων μέσα στον πυρήνα «πυρηνικού αντιδραστήρα».

0C002

Ουράνιο χαμηλού εμπλουτισμού καλυπτόμενο από το 0C002 όταν ενσωματώνεται σε συναρμολογημένα στοιχεία πυρηνικού καυσίμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Τα αγαθά και οι τεχνολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 2 παράγραφοι 1, 2 και 4, 3 παράγραφος 3, 5 παράγραφος 1, 8 παράγραφος 4, 17 παράγραφος 2, 31 παράγραφος 1 και 45

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αριθμοί αναφοράς που χρησιμοποιούνται στη στήλη με τον τίτλο ‘Περιγραφή’ παραπέμπουν στις περιγραφές ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης που εκτίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

2. Ο αριθμός αναφοράς στη στήλη ‘Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009’ σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του είδους που περιγράφεται στη στήλη ‘Περιγραφή’ δεν εμπίπτουν στις παραμέτρους που καθορίζονται στην περιγραφή του κωδικού διπλής χρήσης στον οποίο γίνεται αναφορά.

3. Οι ορισμοί των όρων εντός ‘μονών εισαγωγικών’ περιέχονται σε τεχνική παρατήρηση του οικείου σημείου.

4. Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο στόχος των απαγορεύσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να παραβιάζεται με την εξαγωγή οιωνδήποτε μη απαγορευμένων αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα απαγορευμένα συστατικά στοιχεία, όταν το απαγορευμένο συστατικό στοιχείο ή στοιχεία αποτελούν το κύριο στοιχείο των αγαθών και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Σημείωση:   Για να κριθεί κατά πόσον ένα ή περισσότερα απαγορευμένα συστατικά στοιχεία μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το απαγορευμένο συστατικό στοιχείο ή μέρη το κύριο στοιχείο των παρεχόμενων αγαθών.

2. Τα αγαθά που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο καινούργια όσο και μεταχειρισμένα αγαθά.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (GTN)

(Να διαβαστεί σε συνδυασμό με το τμήμα ΙΙ.Β)

1. Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία είναι «αναγκαία» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» αγαθών των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύεται στο μέρος Α (Αγαθά) κατωτέρω, απαγορεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος II.B.

2. Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία «απαιτείται» για την «ανάπτυξη» ή την «παραγωγή» αγαθών, των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή υπόκειται σε έλεγχο στο μέρος Α (Αγαθά) του παραρτήματος IV, απαγορεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος II.B.

3. Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» απαγορευόμενων αγαθών, παραμένει υπό απαγόρευση ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη απαγορευόμενα αγαθά.

4. Οι απαγορεύσεις δεν εφαρμόζονται στην ελάχιστη «τεχνολογία» που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή εκείνων των αγαθών που δεν απαγορεύονται ή των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2007 ή με τον παρόντα κανονισμό.

5. Οι απαγορεύσεις στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευθέρας χρήσεως», ούτε στη «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

II.A.    ΑΓΑΘΑA0.  Πυρηνικά υλικά, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A0.001

Κοίλες λυχνίες καθόδου ως εξής:

α.  Κοίλες λυχνίες καθόδου ιωδίου με συσκευές από αγνό πυρίτιο ή χαλαζία

β.  Κοίλες λυχνίες καθόδου ουρανίου

II.A0.002

Μονωτές Φαραντέι (Faraday) στην κλίμακα μήκους κύματος 500 nm-650nm

II.A0.003

Οπτικά φράγματα στην κλίμακα μήκους κύματος 500 nm-650 nm

II.A0.004

Οπτικές ίνες στην κλίμακα μήκους κύματος 500 – 650 nm με αντιανακλαστικά στρώματα στην κλίμακα μήκους κύματος 500 – 650 nm και με διάμετρο πυρήνα μεγαλύτερο από 0,4 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2 mm

II.A0.005

Κατασκευαστικά μέρη και εξοπλισμός δοκιμών για σκάφη πυρηνικού αντιδραστήρα, εκτός των αναφερομένων στο 0Α001, ως εξής:

1.  παρεμβύσματα

2.  εσωτερικά κατασκευαστικά μέρη

3.  εξοπλισμός σφράγισης, δοκιμών και μέτρησης

0A001

II.A0.006

Συστήματα πυρηνικής ανίχνευσης για ανίχνευση, εντοπισμό ή ποσοτικό προσδιορισμό ραδιενεργών υλικών και ραδιενέργειας πυρηνικής προέλευσης και ειδικά κατασκευασμένα μέρη τους, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 0A001.ι ή στο σημείο 1A004.γ

0A001.ι

1A004.γ

II.A0.007

Βαλβίδες φυσητήρων κατασκευασμένες από κράματα αλουμινίου ή ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304, 304L ή 316L.

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τις βαλβίδες φυσητήρων που καθορίζονται στα σημεία 0B001.γ.6 και 2A226.

0B001.γ.6

2A226

II.A0.008

Κάτοπτρα για λέιζερ, άλλα από εκείνα που προσδιορίζονται στο σημείο 6A005.ε, αποτελούμενα από υποστρώματα με συντελεστή θερμικής διαστολής 10-6K-1 ή λιγότερο στους 20°C (π.χ. τήγμα πυριτίας ή σάπφειρο).

Σημείωση:  Ο κωδικός αυτός δεν καλύπτει τα οπτικά συστήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αστρονομικές εφαρμογές, εκτός αν τα κάτοπτρα περιέχουν τήγμα πυριτίας.

0B001.ζ.5, 6A005.ε

II.A0.009

Φακοί για λέιζερ, άλλοι από εκείνους που προσδιορίζονται στο σημείο 6A005.ε.2, αποτελούμενοι από υποστρώματα με συντελεστή θερμικής διαστολής 10-6K-1 ή λιγότερο στους 20°C (π.χ. τήγμα πυριτίας).

0B001.ζ, 6A005.ε.2

II.A0.010

Αγωγοί, σωληνώσεις, φλάντζες, εξαρτήματα από νικέλιο ή με επένδυση από νικέλιο ή κράμα νικελίου με κατά βάρος περιεκτικότητα σε νικέλιο άνω του 40%, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 2B350.η.1.

2Β350

II.A0.011

Αντλίες κενού, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 0B002.στ.2 ή στο σημείο 2B231, ως εξής:

στροβιλομοριακές αντλίες με παροχή τουλάχιστον 400 l/s,

αντλίες κενού τύπου Roots με παροχή ογκομετρικής απορρόφησης μεγαλύτερη από 200 m3/h,

σπειροειδής ξηρός συμπιεστής με πτυσσόμενο στεγανωτικό παρέμβυσμα και σπειροειδείς ξηρές αντλίες κενού.

0B002.στ.2, 2B231

II.A0.012

Θωρακισμένα περικλείσματα για τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διακίνηση ραδιενεργών ουσιών (θερμές κυψέλες)

0B006

II.A0.013

‘Φυσικό ουράνιο’ ή ‘εξαντλημένο ουράνιο’ ή θόριο υπό μορφή μετάλλου, κράματος, χημικής ένωσης ή συμπυκνώματος καθώς και κάθε άλλο υλικό το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προηγούμενα υλικά, εκτός εκείνων που καθορίζονται στο σημείο 0Γ001.

0C001

II.A0.014

Θάλαμοι εκτόνωσης με ικανότητα απορρόφησης έκρηξης άνω των 2,5 kg ισοδυνάμου TNT.A1.  Υλικά, χημικές ουσίες, ‘μικροοργανισμοί’ και ‘τοξίνες’

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A1.001

Διαλύτης δις(2-αιθυλεξυλ)φωσφορικού οξέος (HDEHP ή D2HPA) CAS 298-07-7 σε οποιαδήποτε ποσότητα, καθαρότητας άνω του 90%

II.A1.002

Αέριο φθορίου (αφηρημένος χημικός αριθμός (αριθ. CAS): 7782-41-4), καθαρότητας άνω του 95%.

II.A1.005

Ηλεκτρολυτικά κύτταρα για την παραγωγή φθορίου με παραγωγική ικανότητα ανώτερη των 100 g φθορίου την ώρα.

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τα ηλεκτρολυτικά κύτταρα που καθορίζονται στο σημείο 1B225

1B225

II.A1.006

Καταλύτες, εκτός από τους απαγορευόμενους στο σημείο 1A225, που περιέχουν λευκόχρυσο, παλλάδιο ή ρόδιο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν αντιδράσεις ανταλλαγής ισοτόπων υδρογόνου μεταξύ υδρογόνου και ύδατος, για την ανάκτηση τριτίου από βαρύ ύδωρ ή για την παραγωγή βαρέως ύδατος.

1B231, 1A225

II.A1.007

Αλουμίνιο και τα κράματά του, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 1Γ002.β.4 ή στο σημείο1Γ202.α, σε ακατέργαστη ή μη κατεργασμένη μορφή εμφανίζοντα οποιοδήποτε από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

α.  μέγιστη αντοχή εφελκυσμού 460 Mpa και άνω σε 293 K (20°C)· ή

β.  διαθέτουν αντοχή εφελκυσμού 415 Mpa ή περισσότερο σε 298 K (25°C).

1Γ002.β.4, 1Γ202.α

II.A1.008

Μαγνητικά μέταλλα, παντός τύπου και μορφής, με αρχική σχετική διαπερατότητα 120 000 και άνω και πάχος μεταξύ 0,05 mm και 0,1 mm

1Γ003.α

II.A1.009

‘Ινώδη ή νηματώδη υλικά’ ή προεμποτίσματα, ως εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Βλ. ΕΠΙΣΗΣ II.A1.019.α.

α.  ‘Ινώδη ή νηματώδη υλικά’ από άνθρακα ή αραμίδια με ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

1.  ‘Ειδικό συντελεστή’ ανώτερο του 10 × 106 m, ή

2.  ‘ειδική αντίσταση εφελκυσμού’ άνω των 17 × 104 m,

β.  Υαλώδη ‘ινώδη ή νηματώδη υλικά’ με ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

1.  ‘Ειδικό συντελεστή’ άνω των 3,18 × 106 m, ή

2.  Με ‘ειδική αντίσταση εφελκυσμού’ ανώτερη του 76,2 × 103 m,

γ.  συνεχή ‘στημόνια’, ‘πιλήματα’, ‘τέλματα’ ή ‘ταινίες’ εμποτισμένα με θερμοσκληρική ρητίνη πλάτους 15 mm το πολύ (προεμποτίσματα), από ανθρακούχα ή υαλώδη ‘ινώδη ή νηματώδη υλικά’, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο IIA1.010.α ή β.

Σημείωση:  Αυτό το σημείο δεν αφορά τα ινώδη ή νηματώδη υλικά που καθορίζονται στα σημεία 1Γ010.α, 1Γ010.β, 1Γ210.α και 1Γ210.β.

1Γ010.α

1Γ010.β

1Γ210.α

1Γ210.β

II.A1.010

Ίνες προεμποτισμένες σε φυσικές ή μη ρητίνες (προεμποτίσματα), μεταλλικές ίνες ή ίνες επιχρισμένες με άνθρακα (προμορφώματα), ή ‘προμορφώματα ανθρακούχων ινών’, ως εξής:

α.  κατασκευασμένες από ‘ινώδη ή νηματώδη υλικά’ όπως προσδιορίζονται στο σημείο IA.A1.009 ανωτέρω,

β.  ‘ινώδη ή νηματώδη υλικά’ (προεμποτίσματα) με ‘μήτρα’ εποξεικής ρητίνης εμποτισμένης με άνθρακα που προσδιορίζονται στα σημεία 1Γ010.α, 1Γ010.β ή 1Γ010.γ., για την επισκευή τμημάτων αεροσκαφών ή ελασμάτων, στα οποία το μέγεθος των επιμέρους φύλλων του προεμποτίσματος δεν υπερβαίνει τα 50 cm × 90 cm,

γ.  προεμποτίσματα που προσδιορίζονται στα σημεία 1Γ010.α, 1Γ010.β ή 1Γ010.γ, εμποτισμένα με φαινολικές ή εποξεικές ρητίνες και σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Τg) κάτω των 433 Κ (160°C) και θερμοκρασία ωρίμανσης κάτω του σημείου υαλώδους μετάπτωσης.

Σημείωση:  Αυτό το σημείο δεν καλύπτει τα ινώδη ή νηματώδη υλικά που καθορίζονται στο σημείο 1Γ010.ε.

1Γ010.ε

1Γ210

II.A1.011

Σύνθετα κεραμικού ενισχυμένου με πυριτιούχα καρβίδια χρησιμοποιούμενα σε ρύγχη οχημάτων επαναφοράς, ακροφύσια χρησιμοποιούμενα σε ‘βλήματα’, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 1Γ107.

1Γ107

II.A1.012

Χάλυβες μαρτενγήρανσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 1Γ116 ή 1Γ216, «εμφανίζοντες» τελική αντίσταση εφελκυσμού 2 050 ΜΡα και άνω, σε 293 Κ (20°C).

Τεχνική σημείωση:

Η φράση ‘χάλυβας μαρτενγήρανσης εμφανίζων’ αναφέρεται σε χάλυβα μαρτενγήρανσης πριν ή μετά από τη θερμική επεξεργασία.

1Γ216

II.A1.013

Βολφράμιο, ταντάλιο, καρβίδιο του βολφραμίου και κράματα, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.  Σε μορφές με κοίλη κυλινδρική ή σφαιρική συμμετρία (περιλαμβανομένων και κυλινδρικών τμημάτων) εσωτερικής διαμέτρου μεταξύ των 50 mm και 300 mm· και

β.  Μάζα άνω των 5 kg.

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει το βολφράμιο, το καρβίδιο του βολφραμίου και τα κράματα που καθορίζονται στο σημείο 1Γ226

1Γ226

II.A1.014

Στοιχειακές σκόνες κοβαλτίου, νεοδυμίου ή σαμαρίου ή κράματα ή μίγματα των στοιχείων αυτών με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 20% σε κοβάλτιο, νεοδύμιο ή σαμάριο, με μέγεθος σωματιδίων κάτω των 200 μm.

II.A1.015

Καθαρό φωσφορικό τριβουτύλιο (TBP) [αριθ. CAS 126-73-8] ή οποιοδήποτε μίγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ΤΒΡ άνω του 5%.

II.A1.016

Χάλυβας μαρτενσικής γήρανσης, εκτός εκείνων που απαγορεύονται στα σημεία 1Γ116, 1Γ216 ή II.A1.012.

Τεχνική σημείωση:

Οι χάλυβες μαρτενσικής γήρανσης είναι χαλυβοκράματα γενικά χαρακτηριζόμενα από υψηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο, πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και χρήση υποκατάστατων στοιχείων ή ιζημάτων για την ενίσχυση του κράματος και την σκλήρυνσή του με γήρανση.

II.A1.017

Μέταλλα, σκόνες μετάλλων και υλικά ως εξής:

α.  Βολφράμιο και κράματα βολφραμίου, εκτός εκείνων που απαγορεύονται στο σημείο 1Γ117, υπό μορφή ομοιόμορφων σφαιρικών ή κονιορτοποιημένων σωματιδίων με διάμετρο ίση με 500μm ή μικρότερη, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 97% ή μεγαλύτερη,

β.  Μολυβδαίνιο και κράματα μολυβδαινίου, εκτός εκείνων που απαγορεύονται στο σημείο 1Γ117, υπό μορφή ομοιόμορφων σφαιρικών ή κονιορτοποιημένων σωματιδίων με διάμετρο ίση με 500 μm ή μικρότερη, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 97% ή μεγαλύτερη,

γ)  Υλικά βολφραμίου υπό μορφή στερεού σώματος, εκτός εκείνων που απαγορεύονται στα σημεία 1Γ226 ή II.A1.013, αποτελούμενα από τα ακόλουθα υλικά:

1.  Βολφράμιο και κράματα βολφραμίου, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 97% ή περισσότερο,

2.  Βολφράμιο στο οποίο έχει διεισδύσει χαλκός, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 80% ή περισσότερο ή

3.  Βολφράμιο στο οποίο έχει διεισδύσει άργυρος με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 80% ή περισσότερο.

II.A1.018

Μαλακά μαγνητικά κράματα με την ακόλουθη χημική σύνθεση:

α)  με περιεκτικότητα σε σίδηρο μεταξύ 30% και 60% και

β)  με περιεκτικότητα σε κοβάλτιο μεταξύ 40% και 60%.

II.A1.019

«Ινώδη ή νηματώδη υλικά» ή προεμποτίσματα, που δεν απαγορεύονται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ (στα σημεία II.A1.009, II.A1.010) του παρόντος κανονισμού ή που δεν προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009, ως εξής:

α)  Ανθρακούχα «ινώδη ή νηματώδη υλικά»:

Σημείωση:  Το σημείο II.A1.019α. δεν καλύπτει τα υφάσματα.

β)  Συνεχή «στημόνια», «πιλήματα», «τέλματα» ή «ταινίες» εμποτισμένα με θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη, από ανθρακούχα «ινώδη ή νηματώδη υλικά»,

γ)  Συνεχή «στημόνια», «πιλήματα», «τέλματα» ή «ταινίες» από πολυακρυλονιτρίλια.A2.  Επεξεργασία υλικών

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A2.001

Συστήματα δονητικών δοκιμών, εξοπλισμός και σχετικά κατασκευαστικά μέρη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 2Β116:

α.  Συστήματα δονητικών δοκιμών με τεχνικές ανάδρασης ή κλειστού βρόχου, που περιέχουν μονάδα ψηφιακού ελέγχου ικανά να δονούν συστήματα με επιτάχυνση τουλάχιστον 0,1g RMS σε συχνότητα μεταξύ 0,1 Hz και 2 kHz και να ασκούν δυνάμεις τουλάχιστον 50 kN, μετρούμενες επί ‘ελευθέρου πάγκου’,

β.  Μονάδες ψηφιακού ελέγχου, σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένο ‘λογισμικό’ δονητικών δοκιμών, με εύρος ζώνης πραγματικού χρόνου άνω των 5 kHz, σχεδιασμένοι για χρήση με τα συστήματα δονητικών δοκιμών που προσδιορίζονται στο σημείο α.,

γ.  Δονητές (μονάδες ταλάντωσης), με ή χωρίς συνδεδεμένο ενισχυτή, ικανοί να εξασκούν δυνάμεις τουλάχιστον 50 kN, μετρούμενες επί ‘ελευθέρου πάγκου’, και χρησιμοποιούμενοι σε συστήματα δονητικών δοκιμών που προσδιορίζονται στο σημείο α,

δ.  Βοηθητικές κατασκευές διατάξεων δοκιμής και ηλεκτρονικές μονάδες, σχεδιασμένες να συνδυάζουν πολλαπλούς δονητές, σε σύστημα ικανό να εξασκεί πραγματική συνδυασμένη δύναμη τουλάχιστον 50 kN, μετρούμενη επί ‘ελευθέρου πάγκου’, που χρησιμοποιούνται σε συστήματα δονητικών δοκιμών που προσδιορίζονται στο σημείο α.

Τεχνική σημείωση:

Ως ‘ελεύθερος πάγκος’ νοείται επίπεδος πάγκος ή επιφάνεια, που δεν φέρει κατασκευές ή εξαρτήματα.

2B116

II.A2.002

Εργαλειομηχανές και δομικά μέρη και διατάξεις για ψηφιακό έλεγχο, ως εξής:

α.  Εργαλειομηχανές για τρόχισμα που έχουν ακρίβεια τοποθέτησης με «διαθέσιμες όλες τις αντισταθμίσεις» ίση ή μικρότερη (καλύτερη) από 15 μm σύμφωνα με το πρότυπο ISO 230/2 (1988) (1) ή με εθνικά ισοδύναμα κατά μήκος οποιουδήποτε γραμμικού άξονα.

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τις εργαλειομηχανές για τρόχισμα που καθορίζονται στα σημεία 2B201.β και 2B001.γ

β.  Δομικά μέρη και διατάξεις για ψηφιακό έλεγχο, ειδικά κατασκευασμένα για τις εργαλειομηχανές που προσδιορίζονται στα σημεία 2B001, 2B201, ή στο σημείο α. ανωτέρω.

2B201.β

2B001.γ

II.A2.003

Ζυγοσταθμιστικές μηχανές και συναφής εξοπλισμός, ως εξής:

α.  ζυγοσταθμιστικές μηχανές σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για οδοντιατρικό ή άλλον ιατρικό εξοπλισμό, που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.  μη ικανές να ζυγοσταθμίζουν στροφείς/συγκροτήματα με μάζα άνω των 3 kg,

2.  ικανές να ζυγοσταθμίζουν στροφείς/συγκροτήματα σε ταχύτητες άνω των 12 500 rpm,

3.  ικανές να διορθώνουν ανισοσταθμίσεις σε δύο ή περισσότερα επίπεδα και

4.  ικανές να ζυγοσταθμίζουν μέχρι εναπομένουσα ειδική ανισοστάθμιση 0,2 g × mm ανά kg μάζας στροφέα.

β.  ενδεικτικές κεφαλές σχεδιασμένες ή τροποποιημένες προς χρήση με τις μηχανές που προσδιορίζονται στο σημείο α. ανωτέρω.

Τεχνική σημείωση:

Οι ενδεικτικές κεφαλές αποκαλούνται ενίοτε και ζυγοσταθμιστικά όργανα.

2B119

II.A2.004

Τηλεχειριστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χειρισμούς εξ αποστάσεως σε εργασίες ραδιοχημικού διαχωρισμού ή θερμούς θαλάμους, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 2Β225, με ένα από τα ακόλουθα δύο χαρακτηριστικά:

α.  Ικανότητα να διαπερνούν τοιχώματα θερμών (θωρακισμένων) θαλάμων πάχους 0,3 m ή μεγαλύτερου (εργασία διά μέσου του τοιχώματος), ή

β.  Ικανότητα να υπερπηδούν τοιχώματα θερμών θαλάμων πάχους 0,3 m ή μεγαλύτερου (υπερπήδηση του τοιχώματος).

2B225

II.A2.006

Κάμινοι με ικανότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες άνω των 400°C, ως εξής:

α.  Κάμινοι οξείδωσης

β.  Κάμινοι θερμικής κατεργασίας ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

Σημείωση:  Ο κωδικός αυτός δεν καλύπτει τις καμίνους σήραγγας με μεταφορά κυλίνδρων ή αμαξιδίων, τις καμίνους σήραγγας με ιμάντα μεταφοράς, τις ωστικές ή παλινδρομικές καμίνους που είναι ειδικά σχεδιασμένες για την παραγωγή υάλου, επιτραπέζιων κεραμικών σκευών ή δομικών κεραμικών υλικών.

2B226

2B227

II.A2.007

«Μορφοτροπείς πιέσεως», εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 2Β230, με ικανότητα μέτρησης απόλυτων πιέσεων σε οποιοδήποτε σημείο από 0 ως 200 kPa, και με τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

α.  ευαίσθητα στοιχεία κατασκευασμένα ή προστατευόμενα με επίστρωση ή κάλυψη από «υλικά που αντέχουν στο εξαχλωριούχο ουράνιο (UF6)», και

β.  οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.  Πλήρη κλίμακα κάτω των 200 kPa και «ακρίβεια» μεγαλύτερη από ± 1% της πλήρους κλίμακας, ή

2.  Πλήρη κλίμακα 200 kPa ή μεγαλύτερη και «ακρίβεια» μεγαλύτερη από 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Φυγοκεντρικοί διαχωριστές με ικανότητα συνεχούς διαχωρισμού χωρίς διασπορά αερολυμάτων που είναι κατασκευασμένοι από:

1.  περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος

2.  φθοριούχα πολυμερή,

3.  ύαλο (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

4.  νικέλια ή κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40% σε νικέλιο,

5.  ταντάλιο ή κράματα τανταλίου,

6.  στ) τιτάνιο ή κράματα τιτανίου, ή

7.  ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου.

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τους φυγοκεντρικούς διαχωριστές που καθορίζονται στο σημείο 2B352.γ

2B352.γ

II.A2.012

Φίλτρα από πυροσυσσωματωμένο μέταλλο από νικέλιο ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο.

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τα φίλτρα που καθορίζονται στο σημείο 2B352.δ.

2B352.δ

II.A2.013

Μηχανές περιδινητικής μορφοποίησης και μηχανές υδραυλικής μορφοποίησης, εκτός εκείνων που ελέγχονται από τα σημεία 2B009, 2B109 ή 2B209, με δύναμη κυλίνδρου άνω των 60 kN και ειδικά κατασκευασμένα συστατικά μέρη αυτών.

Τεχνική σημείωση:

Για τους σκοπούς του σημείου II.A2.013, οι μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες περιδινητικής και υδραυλικής μορφοποίησης θεωρούνται ως μηχανές υδραυλικής μορφοποίησης.

II.A2.014

Κλειστός εξοπλισμός υγρού-υγρού (εκχυλιστές αναμεικτικού τύπου, παλμικές στήλες, φυγοκεντρικοί εκχυλιστές), και διανομείς υγρών, διανομείς ατμών ή συλλεκτήρες υγρών προς χρήση σε αυτές τις στήλες απόσταξης ή απορρόφησης, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Βλ. ΕΠΙΣΗΣ II.A2.008.

α.  Κατασκευασμένα από οποιοδήποτε από τα εξής υλικά:

1.  περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος

2.  φθοριούχα πολυμερή,

3.  ύαλο (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

4.  Γραφίτης ή ‘ανθρακογραφίτης’,

5.  νικέλια ή κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40% σε νικέλιο,

6.  ταντάλιο ή κράματα τανταλίου,

7.  στ) τιτάνιο ή κράματα τιτανίου, ή

8.  ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου, ή

β.  Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και ένα τουλάχιστον από τα υλικά που προσδιορίζονται στο σημείο II.A2.014.α.

Τεχνική σημείωση:

‘Ανθρακογραφίτης’ είναι μια σύνθεση που αποτελείται από άμορφο άνθρακα και γραφίτη, και στην οποία η κατά βάρος περιεκτικότητα σε γραφίτη ανέρχεται σε 8% και άνω.

2B350.ε

II.A2.015

Βιομηχανικός εξοπλισμός και δομικά μέρη, διαφορετικά από τα προσδιοριζόμενα στο σημείο 2Β350. δ, ως εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Βλ. ΕΠΙΣΗΣ IV.A2.009.

Εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, με επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας άνω των 0,05 m2 και κάτω των 30 m2· και σωλήνες, πετάσματα, πηνία ή τρόχιλοι (πυρήνες) προς χρήση σε αυτούς τους εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το ή τα υγρά είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

α.  Κατασκευασμένες από κάποιο από τα εξής υλικά:

1.  περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος

2.  φθοριούχα πολυμερή,

3.  ύαλο (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

4.  γραφίτη ή ‘ανθρακογραφίτη’,

5.  νικέλια ή κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40% σε νικέλιο,

6.  ταντάλιο ή κράματα τανταλίου,

7.  τιτάνιο ή κράματα τιτανίου,

8.  ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου,

9.  καρβίδιο πυριτίου, ή

10.  καρβίδιο του τιτανίου. ή

β.  Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και ένα τουλάχιστον από τα υλικά που προσδιορίζονται στο σημείο II.A2.015.α.

Σημείωση:  Το παρόν σημείο δεν καλύπτει τα ψυγεία οχημάτων.

Τεχνική σημείωση:

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα παρεμβύσματα και τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το καθεστώς ελέγχου του εναλλάκτη θερμότητας.

2B350.δ

II.A2.016

Αντλίες πολλαπλών στεγανωτικών συνδέσμων και αντλίες χωρίς στεγανωτικούς συνδέσμους, κατάλληλες για διαβρωτικά υγρά, εκτός από εκείνες που προσδιορίζονται στο σημείο 2B350.θ, των οποίων η μέγιστη ταχύτητα ροής βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι μεγαλύτερη από 0,6 m3/h ή αντλίες κενού, των οποίων η μέγιστη ταχύτητα ροής βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι μεγαλύτερη από 5 m3/h [υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας (273 K (0°C)) και πίεσης (101,3 kPa)], και περιβλήματα (σώματα αντλιών), προσχηματισμένα χιτώνια περιβλημάτων, πτερωτές, ρότορες ή ακροφύσια αντλιών εκτόξευσης προς χρήση στις αντλίες αυτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία (-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Βλ. ΕΠΙΣΗΣ IV.A2.010.

α.  Κατασκευασμένες από κάποιο από τα εξής υλικά:

1.  περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος

2.  κεραμικά,

3.  σιδηρούχο σιλικόνη,

4.  φθοριούχα πολυμερή,

5.  ύαλο (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

6.  γραφίτη ή ‘ανθρακογραφίτη’,

7.  νικέλια ή κράματα με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40% σε νικέλιο,

8.  ταντάλιο ή κράματα τανταλίου,

9.  τιτάνιο ή κράματα τιτανίου,

10.  ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου,

11.  νιόβιο (κολόμβιο) ή κράματα νιοβίου, ή

12.  ιγ) κράματα αργιλίου, ή

β.  Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και ένα τουλάχιστον από τα υλικά που προσδιορίζονται στο σημείο II.A2.016.α.

Τεχνική σημείωση:

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα παρεμβύσματα και τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το καθεστώς ελέγχου της αντλίας.

2B350.θA3.  Ηλεκτρονικά

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A3.001

Τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης που έχουν και τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.  μπορούν να παράγουν συνεχώς, επί οκτώ ώρες, 10 kV ή παραπάνω με ρεύμα εξόδου 5 kW ή παραπάνω, με ή χωρίς σάρωση, και

β.  σταθερότητα τάσης ή ρεύματος καλύτερη από 0,1% σε χρονική περίοδο 4 ωρών

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τα τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος που καθορίζονται στα σημεία 0B001.ι.5 και 3A227

3A227

II.A3.002

Οι ακόλουθοι φασματογράφοι μάζας εκτός από τους αναφερόμενους στα σημεία 3A233 ή 0Β002.ζ., που μπορούν να μετρήσουν ιόντα μεγέθους 200 ατομικών μονάδων μάζας ή παραπάνω και οι οποίοι έχουν διακριτική ικανότητα καλύτερη από 2 μέρη στα 200, καθώς επίσης και πηγές ιόντων για τους φασματογράφους αυτούς:

α.  Επαγωγικά συζευγμένοι φασματογράφοι μάζας πλάσματος (ICP/ΜS)·

β.  Φασματογράφοι μάζας εκκένωσης με διαύγεια (GDMS)·

γ.  Φασματογράφοι μάζας με θερμικό ιονισμό (TIMS)·

δ.  Φασματογράφοι μάζας με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων που έχουν θάλαμο πηγής κατασκευασμένο ή με επίστρωση ή κάλυψη από ‘υλικά που αντέχουν στο εξαχλωριούχο ουράνιο (UF6)’,

ε.  Φασματογράφοι μάζας δέσμης μορίων, με ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.  Θάλαμο πηγής κατασκευασμένο από, με επίστρωση ή με κάλυψη από, ανοξείδωτο χάλυβα ή μολυβδαίνιο και εξοπλισμοί με ψυχρή παγίδα που μπορεί να ψυχθεί σε θερμοκρασία 193 K (– 80°C) ή χαμηλότερη, ή

2.  Θάλαμο πηγής κατασκευασμένο, με επίστρωση ή με κάλυψη από ‘υλικά που αντέχουν στο εξαχλωριούχο ουράνιο (UF6)’,

στ.  Φασματογράφοι μάζας εξοπλισμένοι με πηγή ιόντων μικροφθορίωσης που έχουν σχεδιασθεί για ακτινίδες ή φθοριούχες ακτινίδες.

3A233

II.A3.003

Εναλλάκτες συχνότητας ή γεννήτριες, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στα σημεία 0B001 ή 3A225, με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθώς και τα κατασκευαστικά στοιχεία και λογισμικά που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τους μετατροπείς αυτούς:

α.  πολυφασική έξοδο που μπορεί να αποδώσει ισχύ τουλάχιστον 40 W,

β.  Ικανότητα λειτουργίας στο φάσμα συχνοτήτων μεταξύ 600 και 2 000 Hz, και

γ.  έλεγχο συχνότητας καλύτερο (χαμηλότερο) από 0,1%.

Τεχνική σημείωση:

Οι εναλλάκτες συχνότητας που αναφέρονται στο σημείο II.A3.003 είναι επίσης γνωστοί ως μετατροπείς ή αναστροφείς.A6.  Αισθητήρες και λέιζερ

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A6.001

Ράβδοι από γρανίτη υτρίου-αργιλίου (YAG)

II.A6.002

Οπτικός εξοπλισμός και δομικά μέρη, διαφορετικά από τα προσδιοριζόμενα στο σημείο 6A002, 6A004.β, ως εξής:

Υπέρυθρα οπτικά συστήματα με μήκη κύματος μεταξύ 9 000nm – 17 000nm και δομικά μέρη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των δομικών μερών από τελλουριούχο κάδμιο (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Συστήματα διόρθωσης μετώπου κύματος για χρήση με ακτίνα λέιζερ διαμέτρου άνω των 4 mm και ειδικά κατασκευασμένα δομικά μέρη τους, μεταξύ αυτών συστήματα ελέγχου, αισθητήρες μετώπου φάσης για ‘παραμορφώσιμα κάτοπτρα’ συμπεριλαμβανομένων των δίμορφων κατόπτρων.

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τα οπτικά κάτοπτρα που καθορίζονται στα σημεία 6A004.α, 6A005.ε και 6A005.στ

6A003

II.A6.004

«Λέιζερ» ιόντων αργού με μέση ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από 5 W.

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τα ‘λέιζερ’ ιόντων αργού που καθορίζονται στα σημεία 0B001.ζ.5., 6A005 και 6A205.α.

6A005.α.6

6A205.α

II.A6.005

«Λέιζερ» ημιαγωγών και δομικά στοιχεία, ως εξής:

α.  Μεμονωμένα «λέιζερ» ημιαγωγών με ισχύ εξόδου άνω των 200 mW έκαστο, σε ποσότητες άνω των 100

β.  δίκτυα «λέιζερ» ημιαγωγών με ισχύ εξόδου άνω των 20 W.

Σημείωση:

1.  Τα «λέιζερ» ημιαγωγών συνήθως αποκαλούνται δίοδοι «λέιζερ».

2.  Σε αυτό το είδος δεν ελέγχονται τα «λέιζερ» που καθορίζονται στα είδη 0B001.ζ.5, 0B001.η.6 και 6A005.β.

3.  Σε αυτό το είδος δεν ελέγχονται οι δίοδοι «λέιζερ» με μήκος κύματος 1 200 – 2 000 nm

6A005.β

II.A6.006

Συντονίσιμα «λέιζερ» ημιαγωγών και συντονίσιμες συστοιχίες ‘λέιζερ’ ημιαγωγών, μήκους κύματος μεταξύ 9 μm και 17 μm, καθώς και σειρές συστοιχιών ‘λέιζερ’ ημιαγωγών με τουλάχιστον μια συντονίσιμη συστοιχία ‘λέιζερ’ τέτοιου μήκους κύματος.

Σημείωση:

1.  Τα «λέιζερ» ημιαγωγών συνήθως αποκαλούνται δίοδοι «λέιζερ».

2.  Αυτό το σημείο δεν αφορά τα «λέιζερ» ημιαγωγών ελέγχου που καθορίζονται στα είδη 0B001.η.6., 6A005.β

6A005.β

II.A6.007

«Συντονίσιμα»«λέιζερ» στερεάς κατάστασης και ειδικά κατασκευασμένα δομικά μέρη τους ως εξής:

α.  λέιζερ τιτανίου-σαπφείρου,

β.  λέιζερ αλεξανδρίτη.

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τα λέιζερ ελέγχου τιτανίου-σαπφείρου και τα λέιζερ αλεξανδρίτη που καθορίζονται στα σημεία 0B001.ζ.5, 0B001.η.6 και 6A005.γ.1.

6A005.γ.1

II.A6.008

«Λέιζερ» με προσμείξεις νεοδυμίου (διαφορετικά από υάλου), που έχουν μήκος κύματος εξόδου άνω των 1 000 nm και μέχρι 1 100 nm, και ενέργεια εξόδου άνω των 10 J ανά παλμό

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τα «λέιζερ» με προσμείξεις νεοδυμίου (διαφορετικά από υάλου) που καθορίζονται στο σημείο 6A005.γ.2.β.

6A005.γ.2

II.A6.009

Δομικά μέρη ακουστοοπτικής, ως εξής:

α.  αποτύπωση εικόνων και συσκευές απεικόνισης στερεάς κατάστασης με ρυθμό επανάληψης ίσο ή ανώτερο από 1 kHz,

β.  υλικά ρυθμού επανάληψης,

γ.  κύτταρα POCKELS.

6A203.β.4.γ

II.A6.010

Μηχανές λήψης ανθεκτικές στις ακτινοβολίες, εκτός από τις προσδιοριζόμενες στο σημείο 6A203.γ, ειδικώς σχεδιασμένες ή βαθμολογημένες για να αντέχουν ολική δόση ακτινοβολίας μεγαλύτερη από 50 × 103 Gy (πυρίτιο) [5 × 106 rad (πυρίτιο)] χωρίς υποβάθμιση της λειτουργίας.

Τεχνική σημείωση:

Ο όρος Gy (πυρίτιο) αναφέρεται στην ενέργεια, σε joule ανά χιλιόγραμμο, που απορροφάται από αθωράκιστο δείγμα πυριτίου όταν αυτό εκτίθεται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία.

6A203.γ

II.A6.011

Συντονίσιμοι ενισχυτές και ταλαντωτές παλμικού λέιζερ χρωστικής ουσίας με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.  Λειτουργία σε μήκη κύματος μεταξύ 300 nm και 800 nm,

2.  Μέση ισχύ εξόδου άνω των 10 W αλλά όχι άνω των 30 W,

3.  Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο των 1 kHz, και

4.  Πλάτος παλμού μικρότερο από 100 ns.

Σημείωση:

1.  Σε αυτό το σημείο δεν υπάγονται οι μονότροποι ταλαντωτές.

2.  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τους συντονίσιμους ενισχυτές και ταλαντωτές παλμικού λέιζερ χρωστικής ουσίας που προσδιορίζονται στα σημεία 6A205.γ, 0B001.ζ.5 και 6A005

6A205.γ

II.A6.012

Παλμικά «λέιζερ» διοξειδίου του άνθρακα με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.  Λειτουργία σε μήκη κύματος μεταξύ 9 000 nm και 11 000 nm,

2.  Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο των 250 Hz,

3.  Μέση ισχύ εξόδου άνω των 100 W που δεν υπερβαίνει τα 500 W, και

4.  Πλάτος παλμού μικρότερο από 200 ns.

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τους ενισχυτές και ταλαντωτές παλμικού λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στα σημεία 6A205.δ, 0B001.η.6 και 6A005. δ.

6A205.δ

II.A6.013

«Λέιζερ» ατμών μετάλλου χαλκού με τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.  Λειτουργία σε μήκη κύματος μεταξύ 500 nm και 600 nm, και

2.  Μέση ισχύ εξόδου το πολύ 15 W.

6A005.β

II.A6.014

Παλμικά ‘λέιζερ’ διοξειδίου του άνθρακα με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.  Λειτουργία σε μήκη κύματος μεταξύ 5 000 nm και 6 000 nm,

2.  Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο των 250 Hz,

3.  Μέση ισχύ εξόδου ανώτερη από 100 W, και

4.  Πλάτος παλμού μικρότερο από 200 ns

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν ελέγχει τα βιομηχανικά λέιζερ μονοξειδίου του άνθρακα υψηλότερης ισχύος (κατά κανόνα 1 έως 5 kW) που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως κοπή και συγκόλληση, διότι τα τελευταία αυτά λέιζερ είτε είναι συνεχούς κύματος είτε πάλλονται με εύρος παλμού άνω των 200 ns.

 A7.  Αεροναυτιλία και αεροηλεκτρονική

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A7.001

Αδρανειακά συστήματα (IS) και ειδικά κατασκευασμένα δομικά στοιχεία αυτών, ως εξής:

I.  Συστήματα αδρανειακής πλοήγησης που έχουν εγκριθεί για χρήση στα αεροσκάφη «πολιτικής αεροπορίας» από τις αρχές πολιτικής αεροπορίας κράτους συμμετέχοντος στον διακανονισμό του Wassenaar, και ειδικά κατασκευασμένα δομικά μέρη τους, ως εξής:

α.  συστήματα αδρανειακής πλοήγησης (INS) (με καρδανική ανάρτηση ή συνδέσμους = strapdown) καθώς και αδρανειακός εξοπλισμός κατασκευασμένα για «αεροσκάφη», επίγεια οχήματα, σκάφη (επιφανείας ή υποβρύχια), ή «διαστημικά οχήματα», για τον προσανατολισμό, την καθοδήγηση, το χειρισμό, που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθώς και ειδικά κατασκευασμένα δομικά μέρη τους:

1.  σφάλμα πλοήγησης (απηλλαγμένο αδρανείας) κατόπιν κανονικής ευθυγράμμισης 0,8 ναυτικών μιλίων ανά ώρα (nm/hr) ‘Πιθανότητα κυκλικού λάθους’ (CEP) ή λιγότερο (καλύτερα)· ή

2.  προδιαγεγραμμένα για να λειτουργούν σε μεγέθη γραμμικής επιτάχυνσης άνω των 10 g.

β.  Υβριδικά συστήματα αδρανειακής πλοήγησης με ενσωματωμένο(α) Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) ή «Σύστημα(τα) Πλοήγησης βάσει Καταχωρημένων Δεδομένων» («DBRN») για τον προσανατολισμό, την καθοδήγηση ή τον χειρισμό, κατόπιν κανονικής ευθυγράμμισης, με ακρίβεια στίγματος INS, μετά την απώλεια του GNSS ή του «DBRN» επί χρονικό διάστημα έως τέσσερα λεπτά, μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 10 μέτρα ‘πιθανότητας κυκλικού σφάλματος’ (CEP).

γ.  Αδρανειακός εξοπλισμός για ιο, κατεύθυνση ή στίγμα του Βορρά, με οποιοδήποτε από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, και ειδικά κατασκευασμένα γι’ αυτόν δομικά στοιχεία:

1.  κατασκευασμένος ώστε να έχει ακρίβεια προσδιορισμού αζιμουθίου, κατεύθυνσης ή στίγματος του Βορρά μικρότερη (καλύτερη επίδοση) ή ίση με 6 λεπτά τόξου RMS σε πλάτος 45 μοιρών ή

2.  κατασκευασμένος ώστε να έχει επίπεδο κραδασμού μη λειτουργίας 900 g επί τουλάχιστον 1 msec.

Σημείωση:  Οι παράμετροι που αναφέρονται στα σημεία Ι.α. και Ι.β. εφαρμόζονται σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος:

1.  Εισαγωγή τυχαίων κραδασμών με συνολικό μέγεθος 7,7 g rms την πρώτη μισή ώρα και συνολική διάρκεια δοκιμής μιάμιση ώρα ανά άξονα στον καθένα από τους τρεις κάθετους άξονες, όπου οι τυχαίοι κραδασμοί ανταποκρίνονται στις ακόλουθες συνθήκες:

α.  Σταθερή τιμή φασματικής πυκνότητας ισχύος (PSD) 0,04 g2/Hz σε διάστημα συχνότητας 15 έως 1 000 Hz, και

β.  Η PSD μειούται με συχνότητα από 0,04 g2/Hz έως 0,01 g2/Hz σε διάστημα συχνότητας από 1 000 έως 2 000 Hz.

2.  Ταχύτητα εγκάρσιας περιστροφής και εκτροπής τουλάχιστον +2,62 ακτίνια ανά δευτερόλεπτο (150 deg/s), ή

3.  Σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα που ισοδυναμούν με τα σημεία 1. ή 2. ανωτέρω.

Τεχνικές παρατηρήσεις:

1.  Το σημείο I.β. αφορά συστήματα στα οποία το INS και άλλα ανεξάρτητα βοηθήματα πλοήγησης είναι ενσωματωμένα σε μία μόνον μονάδα ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερες επιδόσεις.

2.  ‘Πιθανότητα κυκλικού σφάλματος’ (CEP) – Σε μια κυκλική κανονική κατανομή, η ακτίνα του κύκλου που περιέχει το 50% των πραγματοποιούμενων μετρήσεων, ή η ακτίνα του κύκλου εντός του οποίου υπάρχει 50% πιθανότητα να βρίσκεται η πραγματική θέση.

II.  Συστήματα θεοδολίχων που εμπεριέχουν αδρανειακό εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για μη στρατιωτικές γεωδαιτικές εφαρμογές και σχεδιασμένο ώστε να έχει ακρίβεια προσδιορισμού αζιμουθίου, κατεύθυνσης ή στίγματος του Βορρά ίση με 6 λεπτά τόξου RMS ή μικρότερη (καλύτερη επίδοση) σε πλάτος 45 μοιρών, και ειδικά κατασκευασμένα δομικά μέρη τους.

III.  Αδρανειακοί ή λοιποί εξοπλισμοί που εμπεριέχουν επιταχυνσιόμετρα που προσδιορίζονται στα σημεία 7A001 ή 7A101, όπου τα επιταχυνσιόμετρα αυτά σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ειδικά ως αισθητήρες MWD (μέτρησης κατά τη γεώτρηση) για χρήση σε εργασίες συντήρησης στο βυθό φρέατος.

7A003

7A103A9.  Αεροδιαστημική και πρόωση

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.A9.001

Εκρηκτικοί κοχλίες.

II.B.    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑαριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

II.B.001

Τεχνολογία που απαιτείται για την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση των ειδών του τμήματος ΙΙ. (Αγαθά) ανωτέρω.

II.B.002

Τεχνολογία που απαιτείται για την ανάπτυξη ή την παραγωγή ή τη χρήση των ειδών του τμήματος IV A. (αγαθά) του παραρτήματος IV.

Τεχνική σημείωση:

Ο όρος‘τεχνολογία’ περιλαμβάνει και το λογισμικό.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τα αγαθά και οι τεχνολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 3 και 5, 5 παράγραφος 2, 8 παράγραφος 4, 18 παράγραφος 1, 31 παράγραφος 1 και 45

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι αριθμοί αναφοράς που χρησιμοποιούνται στη στήλη με τον τίτλο ‘Περιγραφή’ παραπέμπουν στις περιγραφές ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

2. Ο αριθμός αναφοράς στη στήλη ‘Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009’ σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του είδους που περιγράφεται στη στήλη «Περιγραφή» δεν εμπίπτουν στις παραμέτρους που καθορίζονται στην περιγραφή του κωδικού διπλής χρήσης στον οποίο γίνεται αναφορά.

3. Οι ορισμοί των όρων εντός ‘μονών εισαγωγικών’ περιέχονται σε τεχνική παρατήρηση του οικείου σημείου.

4. Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να ματαιώνεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη ελεγχόμενων αγαθών (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη αποτελούν κύριο στοιχείο των αγαθών και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Σημείωση:   Για να κριθεί κατά πόσο ένα κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο στοιχείο των προϊόντων που διατίθενται.

2. Τα αγαθά που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο καινούργια όσο και μεταχειρισμένα αγαθά.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (GTN)

(να διαβασθεί σε συνάρτηση με το τμήμα ΙΙΙ.Β)

1. Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία «απαιτείται» για τη «χρήση» αγαθών, των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή υπόκειται σε έλεγχο στο μέρος Α (Αγαθά) κατωτέρω, υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος ΙΙΙ.Β.

2. Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία «απαιτείται» για την «ανάπτυξη» ή την «παραγωγή» αγαθών, των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή υπόκειται σε έλεγχο στο μέρος Α (Αγαθά) κατωτέρω, απαγορεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος ΙΙ.Β του παραρτήματος ΙΙ.

3. Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για τη «χρήση» ελεγχόμενων αγαθών, παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη ελεγχόμενα προϊόντα.

4. Οι έλεγχοι δεν εφαρμόζονται στην ελάχιστη «τεχνολογία» που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή των προϊόντων που δεν απαγορεύονται ή των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2007 ή με τον παρόντα κανονισμό.

5. Έλεγχοι στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευθέρας χρήσεως», ούτε στην «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

III.A.    ΑΓΑΘΑA0.  Πυρηνικά υλικά, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

III.A0.015

‘Κιβώτια με πλαστικά γάντια’, ειδικά κατασκευασμένα για ραδιενεργά ισότοπα, πηγές ραδιενέργειας ή ραδιονουκλεΐδια.

Τεχνική σημείωση:

‘Κιβώτια με πλαστικά γάντια’ σημαίνει εξοπλισμός που παρέχει προστασία στον χρήστη από επικίνδυνους ατμούς, σωματίδια ή ακτινοβολία, από υλικά εντός εξοπλισμού τον οποίο χρησιμοποιεί ή χειρίζεται πρόσωπο που βρίσκεται εκτός του εξοπλισμού, μέσω συσκευών χειρισμού ή γαντιών ενσωματωμένων στον εξοπλισμό.

0B006

III.A0.016

Συστήματα παρακολούθησης τοξικών αερίων κατασκευασμένα για διαρκή λειτουργία και ανίχνευση υδροθείου, και οι ειδικά κατασκευασμένοι ανιχνευτές των συστημάτων αυτών.

0A001

0B001.γ

III.A0.017

Ανιχνευτές διαρροών ηλίου.

0A001

0B001.γA1.  Υλικά, χημικές ουσίες, ‘μικροοργανισμοί’ και ‘τοξίνες’

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

III.A1.003

Δακτυλιοειδείς στεγανωτικοί σύνδεσμοι (φλάντζες) και παρεμβύσματα, με εσωτερική διάμετρο 400mm ή μικρότερη, κατασκευασμένοι από ένα από τα ακόλουθα υλικά:

α.  συμπολυμερή φθοριούχου βινυλιδενίου διαθέτοντα 75% και άνω βήτα κρυσταλλική δομή, χωρίς επιμήκυνση,

β.  φθοριωμένα πολυϊμίδια περιέχοντα 10% βάρους και άνω συνδεδεμένου φθορίου,

γ.  φθοριωμένα ελαστομερή του φωσφαζενίου περιέχοντα κατά βάρος τουλάχιστον 30% συνδεδεμένου φθορίου,

δ.  πολυχλωροτριφθορο-αιθυλένιο (PCTFE, π.χ. Kel-F ®),

ε.  φθορο-ελαστομερή (π.χ. Viton ®, Tecnoflon ®),

στ.  πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (PTFE).

 

III.A1.004

Μέσα ατομικής προστασίας για την ανίχνευση ακτινοβολίας πυρηνικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων ατομικής δοσιμέτρησης.

Σημείωση:  Το σημείο αυτό δεν καλύπτει τα συστήματα πυρηνικής ανίχνευσης που καθορίζονται στο σημείο 1A004.γ

1A004.γ

III.A1.020

Κράματα χάλυβα σε φύλλα ή πλάκες, που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)  Κράματα χάλυβα ‘εμφανίζοντα’ μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό 1 200 MPa και άνω, σε 293 K (20 °C), ή

β)  Διπλοί ανοξείδωτοι χάλυβες σταθεροποιημένοι με άζωτο.

Σημείωση:  Η φράση «κράματα ‘εμφανίζοντα’» αναφέρεται σε κράματα πριν ή μετά από τη θερμική επεξεργασία τους.

Τεχνική σημείωση:

Οι ‘διπλοί ανοξείδωτοι χάλυβες σταθεροποιημένοι με άζωτο’ έχουν διφασική μικροδομή που συνίστανται σε κόκκους φερριτικού ή ωστενιτικού χάλυβα με την προσθήκη αζώτου για τη σταθεροποίηση της μικροδομής.

1Γ116

1Γ216

III.A1.021

Σύνθετο υλικό άνθρακα-άνθρακα.

1A002.β.1

III.A1.022

Κράματα νικελίου σε ακατέργαστη ή μη κατεργασμένη μορφή που περιέχουν 60 % κατά βάρος ή περισσότερο νικέλιο.

1Γ002.γ.1.α

III.A1.023

Κράματα τιτανίου σε φύλλα ή πλάκες ‘εμφανίζοντα’ μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό 900 MPa και άνω σε 293 K (20 °C).

Σημείωση:  Η φράση «κράματα ‘εμφανίζοντα’» περιλαμβάνει κράματα πριν ή μετά από τη θερμική επεξεργασία τους.

1Γ002.β.3

III.A1.024

Προωθητικά και χημικές ουσίες για προωθητικά, ως εξής:

α)  Διισοκυανικό τολουόλιο (TDI)

β)  Διισοκυανικό μεθυλενοδιφαινύλιο (MDI)

γ)  Διισοκυανική ισοφoρόνη (IPDI)

δ)  Υπερχλωρικό νάτριο

ε)  Ξυλιδίνη

στ)  Πολυαιθέρας με υδροξύλια στα άκρα (HTPE)

ζ)  Αιθέρας με υδροξύλια στα άκρα με καπρολακτόνη (HTCE)

Τεχνική σημείωση:

Το σημείο αυτό αναφέρεται σε καθαρά ουσία και σε οποιοδήποτε μείγμα περιέχον τουλάχιστον 50% μιας από τις προαναφερόμενες χημικές ουσίες.

1C111

III.A1.025

‘Λιπαντικά υλικά’ περιέχοντα ως κύρια συστατικά οποιαδήποτε από τα παρακάτω:

α)  υπερφθοροαιθέρα, (CAS 60164-51-4),

β)  υπερφθοροπολυαιθέρα, PFPE, (CAS 6991-67-9).

‘Λιπαντικά υλικά’ σημαίνει έλαια και υγρά.

1C006

III.A1.026

Κράματα βηρυλλίου-χαλκού ή χαλκού-βηρυλλίου με τη μορφή πλακών, ταινιών, φύλλων ή ελατών ράβδων, με σύνθεση που περιλαμβάνει χαλκό ως το μείζον στοιχείο κατά βάρος, καθώς και άλλα στοιχεία, περιλαμβανομένου και βηρυλλίου σε ποσοστό κάτω του 2% κατά βάρος.

1C002.βA2.  Επεξεργασία υλικών

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

III.A2.008

Κλειστός εξοπλισμός υγρού-υγρού (εκχυλιστές αναμεικτικού τύπου, παλμικές στήλες, φυγοκεντρικοί εκχυλιστές), και διανομείς υγρών, διανομείς ατμών ή συλλεκτήρες υγρών προς χρήση σε αυτές τις στήλες απόσταξης ή απορρόφησης, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από τα ακόλουθα υλικά:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Βλ. ΕΠΙΣΗΣ II.A2.014

1.  ανοξείδωτο χάλυβα.

Σημείωση:  για τον ανοξείδωτο χάλυβα με περισσότερο από 25 % νικέλιο και 20 % χρώμιο κατά βάρος, βλ. καταχώριση II.A2.014.α.

2B350.ε

III.A2.009

Βιομηχανικός εξοπλισμός και δομικά μέρη, διαφορετικά από τα προσδιοριζόμενα στο σημείο 2Β350. δ, ως εξής:

ΣΗΜ.:  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλ. ΕΠΙΣΗΣ II.A2.015

Εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, με επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας άνω των 0,05 m2 και κάτω των 30 m2· και σωλήνες, πετάσματα, πηνία ή τρόχιλοι (πυρήνες) προς χρήση σε αυτούς τους εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το ή τα υγρά είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.  ανοξείδωτο χάλυβα.

Σημείωση 1:  για τον ανοξείδωτο χάλυβα με περισσότερο από 25 % νικέλιο και 20 % χρώμιο κατά βάρος, βλ. καταχώριση II.A2.015.α.

Σημείωση 2:  Το παρόν σημείο δεν καλύπτει τα ψυγεία οχημάτων.

Τεχνική σημείωση:

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα παρεμβύσματα και τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το καθεστώς ελέγχου του εναλλάκτη θερμότητας.

2B350.δ

III.A2.010

Αντλίες πολλαπλών στεγανωτικών συνδέσμων και αντλίες χωρίς στεγανωτικούς συνδέσμους, κατάλληλες για διαβρωτικά υγρά, εκτός από εκείνες που προσδιορίζονται στο σημείο 2B350.θ, των οποίων η μέγιστη ταχύτητα ροής βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι μεγαλύτερη από 0,6 m3/h ή αντλίες κενού, των οποίων η μέγιστη ταχύτητα ροής βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι μεγαλύτερη από 5 m3/h [υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας (273 K (0 °C)) και πίεσης (101,3 kPa)], και περιβλήματα (σώματα αντλιών), προσχηματισμένα χιτώνια περιβλημάτων, πτερωτές, ρότορες ή ακροφύσια αντλιών εκτόξευσης προς χρήση στις αντλίες αυτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία (-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Βλ. ΕΠΙΣΗΣ II.A2.016

1.  ανοξείδωτο χάλυβα.

Σημείωση:  για τον ανοξείδωτο χάλυβα με περισσότερο από 25 % νικέλιο και 20 % χρώμιο κατά βάρος, βλ. καταχώριση II.A2.016.α.

Τεχνική σημείωση:

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα παρεμβύσματα και τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το καθεστώς ελέγχου της αντλίας.

2B350.θ

III.A2.017

Εργαλεία για μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης (EDM) για αφαίρεση ή κοπή μεταλλικών, κεραμικών ή «σύνθετων» υλικών, ως ακολούθως, και τα ειδικά κατασκευασμένα σχετικά ηλεκτρόδια εμβόλου, εμβυθιζόμενης ράβδου ή σύρματος

α)  Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης με ηλεκτρόδια εμβόλου ή εμβυθιζόμενης ράβδου,

β)  Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης με ηλεκτρόδια σύρματος.

Σημείωση:  Οι μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης είναι επίσης γνωστές ως μηχανές σπινθήρα ηλεκτρικής εκκένωσης ή μηχανές σύρματος ηλεκτρικής εκκένωσης.

2B001.δ

III.A2.018

Μηχανές μέτρησης συντεταγμένων (CMM) με έλεγχο από υπολογιστή ή «ψηφιακό έλεγχο», με τρισδιάστατο (ογκομετρικό) μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα ένδειξης (MPPE) σε κάθε σημείο μέσα στην έκταση λειτουργίας της μηχανής (δηλ. στο μήκος των αξόνων) ίσο ή μικρότερο (καλύτερη επίδοση) από (3 + L/1 000) μm (L είναι το μετρούμενο μήκος σε mm) έπειτα από δοκιμή σύμφωνα με το ISΟ 10360-2(2001), και οι σχετικοί ειδικά κατασκευασμένοι μετρητικοί καθετήρες.

2B006.α

2B206.α

III.A2.019

Μηχανές συγκόλλησης με δέσμη ηλεκτρονίων με έλεγχο από υπολογιστή ή «ψηφιακό έλεγχο» και τα ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματά τους.

2B001.ε.1.β

III.A2.020

Μηχανές συγκόλλησης με λέιζερ και κοπής με λέιζερ με έλεγχο από υπολογιστή ή «ψηφιακό έλεγχο» και τα ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματά τους.

2B001.ε.1.γ

III.A2.021

Μηχανές κοπής με πλάσμα με έλεγχο από υπολογιστή ή «ψηφιακό έλεγχο» και τα ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματά τους.

2B001.ε.1

III.A2.022

Εξοπλισμός παρακολούθησης κραδασμών ειδικά κατασκευασμένος για ρότορες (δρομείς) ή περιστρεφόμενους εξοπλισμούς και μηχανήματα, ικανός να μετρά εντός του φάσματος από 600 έως 2 000 Hz.

2B116

III.A2.023

Αντλίες κενού με δακτύλιο υγρού και τα ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματά τους.

2B231

2B350.θ

III.A2.024

Αντλίες κενού περιστρεφόμενων πτερυγίων και τα ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματά τους.

Σημείωση 1:  Το σημείο III.A2.024 δεν ελέγχει τις αντλίες κενού περιστρεφόμενων πτερυγίων που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για άλλον, συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Σημείωση 2:  Η διαβάθμιση ελέγχου των αντλιών κενού περιστρεφόμενων πτερυγίων που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για άλλον, συγκεκριμένο εξοπλισμό, υπαγορεύεται από τη διαβάθμιση ελέγχου του εν λόγω εξοπλισμού

2B231

2B235.θ

0B002.στ

III.A2.025

Φίλτρα αέρος, ως ακολούθως, των οποίων μία τουλάχιστον διάσταση φυσικού μεγέθους υπερβαίνει τα 1 000 mm:

α)  φίλτρα υψηλής απόδοσης για τη συγκράτηση σωματιδίων (HEPA),

β)  φίλτρα εξαιρετικά χαμηλής διείσδυσης αέρα (ULPA).

Σημείωση:  Το σημείο III.A2.025 δεν ελέγχει τα φίλτρα αέρος που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για ιατρικό εξοπλισμό.

2B352.δA3.  Ηλεκτρονικά

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

III.A3.004

Φασματογράφοι και περιθλασίμετρα, που έχουν κατασκευασθεί για την ενδεικτική δοκιμή ή ποσοτική ανάλυση της στοιχειακής σύνθεσης των μετάλλων ή των κραμάτων χωρίς χημική αποσύνθεση του υλικού.

 

III.A3.005

‘Εναλλάκτες συχνότητας’, γεννήτριες σημάτων με σύνθεση συχνοτήτων και ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας που διαθέτουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)  πολυφασική ισχύ εξόδου τουλάχιστον 10 W,

β)  ικανότητα λειτουργίας σε συχνότητα τουλάχιστον 600 Hz, και

γ)  έλεγχο συχνότητας καλύτερο (χαμηλότερο) από 0,2%.

Τεχνική σημείωση:

Οι ‘εναλλάκτες συχνότητας’ περιλαμβάνουν τους μετατροπείς συχνότητας και τους αναστροφείς συχνότητας.

Σημειώσεις:

1.  Η καταχώριση III.A3.005 δεν ελέγχει εναλλάκτες συχνότητας οι οποίοι περιλαμβάνουν πρωτόκολλα επικοινωνίας ή διεπαφές που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένα βιομηχανικά μηχανήματα (όπως εργαλειομηχανές, μηχανές κλώσης, μηχανές πίνακα τυπωμένου κυκλώματος) και, επομένως, οι εναλλάκτες συχνότητας δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εφόσον πληρούν τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά επιδόσεων.

2.  Η καταχώριση III.A3.005 δεν ελέγχει εναλλάκτες συχνότητας ειδικά κατασκευασμένους για οχήματα οι οποίοι λειτουργούν με ακολουθία ελέγχου που γνωστοποιείται αμοιβαία μεταξύ του εναλλάκτη συχνότητας και της μονάδας ελέγχου του οχήματος.

3A225

0B001.β.13A6.  Αισθητήρες και λέιζερ

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

III.A6.012

Ηλεκτροκίνητα ‘μανόμετρα κενού’, με ακρίβεια μέτρησης 5% ή λιγότερο (καλύτερη επίδοση).

Τα ‘μανόμετρα κενού’ περιλαμβάνουν τους αισθητήρες Pirani, τους αισθητήρες Penning και τα μανόμετρα ηλεκτρικής χωρητικότητας.

0B001.β

III.A6.013

Μικροσκόπιο και σχετικός εξοπλισμός και ανιχνευτές, ως ακολούθως:

α)  ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης,

β)  μικροσκόπια σάρωσης Auger,

γ)  ηλεκτρονικά μικροσκόπια μετάδοσης,

δ)  μικροσκόπια ατομικής δύναμης,

ε)  μικροσκόπια σαρωτικής δύναμης,

στ)  Εξοπλισμός και ανιχνευτές που έχουν κατασκευασθεί ειδικά για χρήση με τα μικροσκόπια που προσδιορίζονται στο σημείο III.A6.013 στοιχεία α) έως ε) ανωτέρω και χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες τεχνικές ανάλυσης υλικών:

1.  φωτοηλεκτρονική φασματοσκοπία με ακτίνες X (XPS),

2.  φασματοσκοπία διασκορπισμού ενέργειας με ακτίνες Χ (EDX, EDS), ή

3.  ηλεκτρονική φασματοσκοπία για χημική ανάλυση (ESCA).

6BA7.  Αεροναυτιλία και αεροηλεκτρονική

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

III.A7.002

Επιταχυνσιόμετρα που περιέχουν στοιχείο πιεζοηλεκτρικού κεραμικού μετατροπέα, με ευαισθησία 1 000 mV/g ή υψηλότερη (καλύτερη επίδοση).

7A001A9.  Αεροδιαστημική και πρόωση

αριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

III.A9.002

‘Δυναμόμετρα’ ικανά να μετρούν την ώση πυραυλοκινητήρων ισχύος άνω των 30k N.

Τεχνική σημείωση:

‘Δυναμόμετρα’ σημαίνει συσκευές και μετατροπείς για τη μέτρηση της ισχύος τόσο κατά την τάση όσο και κατά τη συμπίεση.

Σημείωση:  Το σημείο III.A9.002 δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό, συσκευές ή μετατροπείς που έχουν κατασκευασθεί ειδικά για τη μέτρηση του βάρους οχημάτων, π.χ. ζυγογέφυρες.

9B117

III.A9.003

Αεριοστρόβιλοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συστατικά μέρη και σχετικός εξοπλισμός, ως ακολούθως:

α)  Αεριοστρόβιλοι μετατροπείς που έχουν κατασκευασθεί ειδικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με παραγωγή που υπερβαίνει τα 200 MW,

β)  πτερύγια, στάτορες, θάλαμοι καύσης και βελόνες εγχυτήρα που έχουν κατασκευασθεί ειδικά για τους αεριοστροβίλους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι προσδιορίζονται στο σημείο III.A9.003.α,

γ)  εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος για την «ανάπτυξη» και «παραγωγή» των αεριοστροβίλων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι προσδιορίζονται στο σημείο III.A9.003.α.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

II.B.    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑαριθ.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

III.B.001

‘Τεχνολογία’ που απαιτείται για τη χρήση των ειδών του τμήματος III.Α. (Αγαθά) ανωτέρω.

Τεχνική σημείωση:

Ο όρος ‘τεχνολογία’ περιλαμβάνει και το λογισμικό.

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVΚατάλογος ‘αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου’ που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 31 παράγραφος 1

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή

2709 00

Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά.

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο έλαια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα έλαια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό· χρησιμοποιημένα λάδια (δεδομένου ότι η αγορά, στο Ιράν, του καυσίμου αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης του κωδικού ΣΟ 2710 19 21 δεν απαγορεύεται, εφόσον το προϊόν αυτό προορίζεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συνέχιση της πτητικής λειτουργίας του αεροσκάφους στο οποίο φορτώνεται).

2712

Βαζελίνη· παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα.

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών

2714

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές· σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα· ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα.

2715 00 00

Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο, εν γένει την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κατάλογος ‘πετροχημικών προϊόντων’ που αναφέρονται στο άρθρο 13 και στο άρθρο 31 παράγραφος 1Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή

2812 10 94

Φωσγένιο (χλωρίδιο του καρβονυλίου)

2814

Αμμωνία

3102 30

Νιτρικό Αμμώνιο

2901 21 00

Αιθυλένιο

2901 22 00

Προπένιο (προπυλένιο)

2902 20 00

Βενζόλιο

2902 30 00

Τολουόλιο

2902 41 00

ο-Ξυλένιο

2902 42 00

μ-Ξυλόλιο

2902 43 00

π-Ξυλόλιο

2902 44 00

Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα

2902 50 00

Στυρόλιο

2902 60 00

Αιθυλοβενζόλιο

2902 70 00

Κουμένιο

2903 11 00

Χλωρομεθάνιο

2903 29 00

Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων: άλλα

2903 81 00

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο [HCH (ISO)], συμπεριλαμβανομένου του λινδανίου (ISO, INN)

2903 82 00

Αλδρίνη (ISO), chlordane (ISO) και heptachlor (ISO)

2903 89 90

Άλλα αλογονωμένα παράγωγα υδρογονανθράκων

2903 91 00

Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο

2903 92 00

Εξαχλωροβενζόλιο (ISO) και DDT (ISO) [κλωφενοτάνιο (INN), 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(π-χλωροφαινυλοαιθάνιο)]

2903 99 90

Άλλα αλογονωμένα παράγωγα αρωματικών υδρογονανθράκων

2909

Αιθέρες- αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2909 41

Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη)

2909 43

Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης

2909 44

Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης

2909 49

Άλλοι αιθέρες- αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2905 11 00

Μεθαλόλη (μεθυλική αλκοόλη)

2905 12 00

Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)

2905 13 00

Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)

2905 31 00

Αιθυλενογλυκόλη (αιθανοδιόλη)

2907 11 – 2907 19

Φαινόλες

2910 10 00

Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου)

2910 20 00

Μεθυλοξυράννη (οξείδιο του προπυλενίου)

2914 11 00

Ακετόνη

2917 14 00

Μηλεϊνικός ανυδρίτης (MA)

2917 35 00

Φθαλικός ανυδρίτης (PA)

2917 36 00

Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του

2917 37 00

Τερεφθαλικό του διμεθυλίου (DMT)

2926 10 00

Ακρυλονιτρίλιο

Ex 2929 10 00

Διισοκυανικό μεθυλενοδιφαινύλιο (MDI)

Ex 2929 10 00

Διισοκυανικό εξαμεθυλένιο (HDI)

Ex 2929 10 00

Διισοκυανικό τολουόλιο (TDI)

3901

Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφέςΚωδικός ΕΣ

Περιγραφή

 

2707 10

Βενζόλιο (βενζένιο)

Όλοι οι κωδικοί

2707 20

Τολουόλιο (τολουένιο)

Όλοι οι κωδικοί

2707 30

Ξυλόλιο (ξυλένιο)

Όλοι οι κωδικοί

2707 40

Ναφθαλίνη

Όλοι οι κωδικοί

2707 99 80

Φαινόλες

 

2711 14 00

Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κατάλογος βασικού τεχνικού εξοπλισμού και τεχνολογιών που αναφέρονται στο άρθρο 8 και στο άρθρο 31 παράγραφος 1

ΓΕΝΙΚΈΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

1. Ο στόχος των απαγορεύσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να παραβιάζεται με την εξαγωγή οιωνδήποτε μη απαγορευμένων αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα απαγορευμένα συστατικά στοιχεία, όταν το απαγορευμένο συστατικό στοιχείο ή στοιχεία αποτελούν το κύριο στοιχείο των αγαθών και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

ΣΗΜ.:   Για να κριθεί κατά πόσον ένα ή περισσότερα απαγορευμένα συστατικά στοιχεία μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το απαγορευμένο συστατικό στοιχείο ή μέρη το κύριο στοιχείο των παρεχόμενων αγαθών.

2. Τα αγαθά που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο καινούργια όσο και μεταχειρισμένα αγαθά.

3. Οι ορισμοί των όρων εντός «μονών εισαγωγικών» περιέχονται σε τεχνική παρατήρηση του οικείου σημείου.

4. Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

ΓΕΝΙΚΉ ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΠΕΡΊ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ (GTN)

1. Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» απαγορευμένων αγαθών παραμένει υπό απαγόρευση ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη απαγορευμένα αγαθά.

2. Απαγορεύσεις δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή των αγαθών που δεν απαγορεύονται ή των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2007 ή με τον παρόντα κανονισμό.

3. Απαγορεύσεις στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευθέρας χρήσεως», ούτε στη «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

ΈΡΕΥΝΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

1.A    Εξοπλισμός

1. Τεχνικός εξοπλισμός γεωφυσικής έρευνας, οχήματα, σκάφη και αεροσκάφη ειδικά κατασκευασμένα ή προσαρμοσμένα για τη συλλογή δεδομένων για την αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

2. Αισθητήρες ειδικά κατασκευασμένοι για εργασίες στον βυθό φρέατος σε φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων MWD (Measurement While Drilling - Μέτρηση κατά τη γεώτρηση) και του σχετικού ειδικά κατασκευασμένου τεχνικού εξοπλισμού για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων προερχομένων από τους εν λόγω αισθητήρες.

3. Γεωτρητικός τεχνικός εξοπλισμός κατασκευασμένος για τη διάτρηση πετρωμάτων, ιδίως με σκοπό την αναζήτηση ή την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων υδρογονανθράκων που απαντώνται στη φύση.

4. Κοπτικά άκρα, διατρητικά στελέχη, αντίβαρα, συστήματα οδήγησης και λοιπός τεχνικός εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος προς χρήση σε/με εξοπλισμό διάνοιξης φρεάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

5. Διατρητικές κεφαλές, «αποτροπείς εκτινάξεων και εκρήξεων» και «σωληνόδεντρα» (Christmas trees), καθώς και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους, που πληρούν τις «προδιαγραφές API και ISO» προς χρήση σε φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τεχνικές παρατηρήσεις:

α.   Ο «αποτροπέας εκρήξεων» είναι συσκευή που χρησιμοποιείται συνήθως κατά τη γεώτρηση στην επιφάνεια του εδάφους (ή στον βυθό, εφόσον πρόκειται για υποβρύχια γεώτρηση) με σκοπό την αποφυγή της ανεξέλεγκτης διαφυγής πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου από το φρέαρ.

β.   Το «σωληνόδεντρο» είναι συσκευή που χρησιμοποιείται συνήθως για τον έλεγχο της ροής των ρευστών από το φρέαρ όταν αυτό είναι πλήρες και έχει αρχίσει η παραγωγή πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου.

γ.   Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, η φράση «προδιαγραφές API και ISO» αναφέρεται στις προδιαγραφές των προτύπων 6A, 16A, 17D και 11IW του American Petroleum Institute και/ή στις προδιαγραφές των προτύπων 10423 και 13533 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για αποτροπείς εκρήξεων, διατρητικές κεφαλές και σωληνόδεντρα προς χρήση σε φρέατα πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου.

6. Εξέδρες γεώτρησης και παραγωγής αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

7. Σκάφη και φορτηγίδες με ενσωματωμένο τεχνικό εξοπλισμό γεώτρησης και/ή επεξεργασίας πετρελαίου που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση ή την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και εύφλεκτων υλικών τα οποία απαντώνται στη φύση.

8. Διαχωριστές υγρών/αερίων που πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου 12J του ΑΡΙ, ειδικά κατασκευασμένοι για την επεξεργασία της παραγωγής φρέατος πετρελαίου ή φυσικού αερίου, για τον διαχωρισμό των υγρών υδρογονανθράκων από το νερό και του φυσικού αερίου από τα υγρά.

9. Αεροσυμπιεστές με πίεση σχεδιασμού τουλάχιστον 40 bar (PN 40 και/ή ANSI 300) και δυναμικότητα αναρρόφησης όγκου τουλάχιστον 300 000 Nm3/h, για την αρχική επεξεργασία και μεταφορά φυσικού αερίου, πλην των αεροσυμπιεστών για σταθμούς ανεφοδιασμού συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

10. Υποθαλάσσιος εξοπλισμός ελέγχου της παραγωγής καθώς και τα συστατικά στοιχεία του που πληρούν τις προδιαγραφές «API και ISO» προς χρήση σε φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τεχνική σημείωση:

Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου η φράση «προδιαγραφές προτύπων API και ISO» παραπέμπει στις προδιαγραφές του προτύπου 17 F του American Petroleum Institute και/ή στις προδιαγραφές του προτύπου 13268 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για υποθαλάσσια συστήματα ελέγχου της παραγωγής.

11. Αντλίες, κατά κανόνα υψηλής απόδοσης και υψηλής πίεσης (άνω των 0,3 m3 ανά λεπτό και/ή των 40 bar), ειδικά κατασκευασμένες για την άντληση ιλύος γεώτρησης και/ή τσιμέντου σε φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

1.B    Τεχνικός εξοπλισμός δοκιμών και ελέγχου

1. Τεχνικός εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος για δειγματοληψία, δοκιμή και ανάλυση των ιδιοτήτων της ιλύος γεώτρησης, των τσιμέντων των φρεάτων πετρελαίου και άλλων υλικών, προοριζόμενων και/ή κατασκευασμένων ειδικά προς χρήση σε φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

2. Τεχνικός εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος για δειγματοληψία, δοκιμή και ανάλυση των ιδιοτήτων δειγμάτων πετρωμάτων, υγρών, αέριων και άλλων υλικών που λαμβάνονται από φρέατα πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου κατά τη γεώτρηση ή μετά από αυτή, ή από τις συνοδευτικές τους εγκαταστάσεις αρχικής επεξεργασίας.

3. Τεχνικός εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος για τη συλλογή και την ερμηνεία πληροφοριών σχετικά με την υλική και τη μηχανική κατάσταση φρέατος πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου, και για τον προσδιορισμό των επιτόπιων ιδιοτήτων του σχηματισμού πετρωμάτων και κοιτασμάτων.

1.Γ    Υλικά

1. Ιλύς γεώτρησης, πρόσθετα ιλύος γεώτρησης και τα συστατικά τους, που έχουν ειδικά παρασκευασθεί για τη σταθεροποίηση φρεάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της γεώτρησης, για την ανάκτηση των θρυμμάτων των γεωτρήσεων στην επιφάνεια και για τη λίπανση και την ψύξη του γεωτρητικού τεχνικού εξοπλισμού εντός του φρέατος.

2. Τσιμέντα και άλλα υλικά που πληρούν τις προδιαγραφές των «προτύπων API και ISO» προς χρήση σε φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τεχνική σημείωση:

Η φράση «προδιαγραφές προτύπου ΑΡΙ και ISO» αναφέρεται στις προδιαγραφές του προτύπου 10A του American Petroleum Institute ή στις προδιαγραφές του προτύπου 10426 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για τσιμέντα φρεάτων πετρελαίου και άλλα υλικά που έχουν παρασκευαστεί ειδικά προς χρήση στην τσιμέντωση φρεάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

3. Αντιδιαβρωτικά μέσα, μέσα επεξεργασίας γαλακτώματος, αντιαφριστικά μέσα και άλλες χημικές ουσίες ειδικά παρασκευασμένες προς χρήση σε γεωτρήσεις και στην αρχική επεξεργασία υδρογονάνθρακα που προέρχεται από φρέαρ πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου.

1.Δ.    Λογισμικό

1. «Λογισμικό» προοριζόμενο ειδικά για τη συλλογή και την ερμηνεία δεδομένων που αποκτώνται από σεισμικές, ηλεκτρομαγνητικές, μαγνητικές ή βαρυτικές έρευνες που έχουν σκοπό τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

2. «Λογισμικό» προοριζόμενο ειδικά για την αποθήκευση, την ανάλυση και την ερμηνεία πληροφοριών που αποκτώνται κατά τη διάρκεια γεώτρησης και άντλησης για την αξιολόγηση των φυσικών χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς κοιτασμάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

3. «Λογισμικό» προοριζόμενο ειδικά για «χρήση» σε εγκαταστάσεις άντλησης και επεξεργασίας πετρελαίου ή σε συγκεκριμένες μονάδες που αποτελούν μέρος αυτών των εγκαταστάσεων.

1.E.    Τεχνολογία

1. «Τεχνολογία» «απαιτούμενη» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» και «χρήση» εξοπλισμού που καθορίζεται στο σημείο 1.A.01 – 1.A.11.

ΔΙΥΛΙΣΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

2.A    Εξοπλισμός

1. Εναλλάκτες θερμότητας ως ακολούθως, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους:

α. Πλακοειδείς πτερυγιοφόροι εναλλάκτες θερμότητας με λόγο επιφάνειας/όγκου μεγαλύτερο από 500 m2/m3, ειδικά κατασκευασμένοι για την πρόψυξη φυσικού αερίου

β. Εναλλάκτες θερμότητας σπειροειδούς σωληνοδέσμης, ειδικά κατασκευασμένοι για την υγροποίηση ή την υπόψυξη φυσικού αερίου.

2. Κρυογονικές αντλίες για τη μεταφορά μέσων θερμοκρασίας κάτω των – 120 °C με ικανότητα μεταφοράς άνω των 500 m3/h και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

3. «Ψυχροκιβώτια» και τεχνικός εξοπλισμός «ψυχροκιβωτίων» που δεν εξειδικεύεται στην παράγραφο 2.A.1.

Τεχνική σημείωση:

Η φράση τεχνικός εξοπλισμός «ψυχροκιβωτίων» αναφέρεται σε κατασκευή προοριζόμενη για εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) η οποία χρησιμοποιείται κατά τη φάση της επεξεργασίας στη διαδικασία υγροποίησης. Το «ψυχροκιβώτιο» περιλαμβάνει εναλλάκτες θερμότητας, σωληνώσεις, άλλα όργανα και θερμομόνωση. Η θερμοκρασία εντός του «ψυχροκιβωτίου» είναι χαμηλότερη από – 120 °C (συνθήκες για τη συμπύκνωση φυσικού αερίου). Η λειτουργία του «ψυχροκιβωτίου» συνίσταται στη θερμομόνωση του προαναφερόμενου τεχνικού εξοπλισμού.

4. Τεχνικός εξοπλισμός για τερματικούς σταθμούς μεταφοράς υγροποιημένων αερίων θερμοκρασίας κάτω των – 120 °C και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

5. Εύκαμπτη και άκαμπτη γραμμή μεταφοράς διαμέτρου άνω των 50 mm για τη μεταφορά μέσων θερμοκρασίας κάτω των – 120 °C.

6. Θαλάσσια σκάφη ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά ΥΦΑ.

7. Ηλεκτροστατικοί αφαλατωτήρες ειδικά κατασκευασμένοι για την απομάκρυνση προσμείξεων, όπως άλατα, στερεά και νερό από αργό πετρέλαιο, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

8. Κάθε μονάδα πυρόλυσης –συμπεριλαμβανομένων των μονάδων υδρογονοπυρόλυσης– και κάθε μονάδα οπτανθρακοποίησης, ειδικά κατασκευασμένη για μετατροπή αεριελαίου λαμβανομένου εν κενώ ή υπολείμματος απόσταξης εν κενώ, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

9. Υδρογονοκατεργαστήρες ειδικά κατασκευασμένοι για την αποθείωση βενζίνης, κλασμάτων ντίζελ και κηροζίνης και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

10. Καταλυτικοί αναμορφωτήρες ειδικά κατασκευασμένοι για τη μετατροπή απωθειωμένης βενζίνης σε βενζίνη υψηλού αριθμού οκτανίων, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

11. Μονάδες διύλισης για την ισομερείωση κλασμάτων C5-C6 και μονάδες διύλισης για την αλκυλίωση ελαφρών ολεφινών, για τη βελτίωση του αριθμού οκτανίων των υδρογονανθρακικών κλασμάτων.

12. Αντλίες ειδικά κατασκευασμένες για τη μεταφορά αργού πετρελαίου και καυσίμων, παροχής τουλάχιστον 50 m3/h, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

13. Σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 0,2 m, κατασκευασμένοι από οιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

α. Ανοξείδωτοι χάλυβες με τουλάχιστον 23 % χρώμιο κατά βάρος·

β. Ανοξείδωτοι χάλυβες και κράματα νικελίου με αριθμό «ισοδύναμου για αντoχή σε επιφανειακή διάβρωση (pitting)» (PRE) άνω του 33.

Τεχνική σημείωση:

Ο αριθμός «ισοδύναμου για αντοχή σε επιφανειακή διάβρωση (pitting)» (PRE) εκφράζει την αντίσταση ανοξείδωτων χαλύβων και κραμάτων νικελίου σε επιφανειακή διάβρωση ή σε ρωγμοδιάβρωση. Η αντοχή ανοξείδωτων χαλύβων και κραμάτων νικελίου σε επιφανειακή διάβρωση εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη σύνθεσή τους, και κυρίως από τα στοιχεία χρώμιο, μολυβδαίνιο και άζωτο. Ο αριθμός PRE υπολογίζεται βάσει του τύπου: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. «Φερόμενοι αποξέστες (pigs)» και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους

15. Εκτοξευτήρες φερόμενων αποξεστών και συλλεκτήρες αυτών για την εισαγωγή ή την αφαίρεση των φερόμενων αποξεστών.

Τεχνική σημείωση:

Ο «φερόμενος αποξέστης» είναι συσκευή που χρησιμοποιείται συνήθως για τον καθaρισμό ή την επιθεώρηση (κατάσταση της διάβρωσης ή εμφάνιση ρωγμών) σωληναγωγού εκ των ένδον, προωθείται δε με την πίεση του προϊόντος εντός του σωληναγωγού.

16. Δεξαμενές για την αποθήκευση αργού πετρελαίου και καυσίμων με όγκο άνω των 1 000 m3 (1 000 000 λίτρων) όπως αναφέρονται στη συνέχεια, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους:

α. δεξαμενές σταθερής οροφής.

β. δεξαμενές επιπλέουσας οροφής.

17. Υποθαλάσσιοι εύκαμπτοι αγωγοί ειδικά κατασκευασμένοι για τη μεταφορά υδρογονανθράκων και για την έγχυση υγρών, νερού ή αερίων, με διάμετρο άνω των 50 mm.

18. Εύκαμπτοι αγωγοί υψηλής πίεσης για υποθαλάσσια και επιφανειακή χρήση.

19. Τεχνικός εξοπλισμός ισομερείωσης ειδικά κατασκευασμένος για την παραγωγή βενζίνης υψηλού αριθμού οκτανίων από ελαφρούς υδρογονάνθρακες, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

2.B    Τεχνικός εξοπλισμός δοκιμών και ελέγχου

1. Τεχνικός εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος για τη δοκιμή και την ανάλυση της ποιότητας (των ιδιοτήτων) αργού πετρελαίου και καυσίμων.

2. Συστήματα ελέγχου διεπαφής ειδικά κατασκευασμένα για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αφαλάτωσης.

2.Γ    Υλικά

1. Διαιθυλενογλυκόλη (CAS 111-46-6), Τριαιθυλενογλυκόλη (CAS 112-27-6)

2. Ν-Μεθυλοπυρρολιδόνη (CAS 872-50-4), Σουλφολάνη (αριθ. CAS: 126-33-0)

3. Ζεόλιθοι, φυσικής ή συνθετικής προέλευσης, ειδικά παρασκευασμένοι για καταλυτική πυρόλυση με ρευστό καταλύτη ή για τον καθαρισμό και/ή την αφυδάτωση αερίων, περιλαμβανομένων των φυσικών αερίων.

4. Καταλύτες για την πυρόλυση και τη μετατροπή υδρογονανθράκων είναι:

α. Απλό μέταλλο (της ομάδας του λευκοχρύσου) επί τύπου οξειδίου του αργιλίου (αργιλίας) ή επί ζεολίθου, ειδικά παρασκευασμένο για τη διαδικασία καταλυτικής μετατροπής·

β. Μείγματα μεταλλικών ειδών (λευκοχρύσου σε συνδυασμό με άλλα ευγενή μέταλλα) σε βάση τύπου οξειδίου του αργιλίου ή σε ζεόλιθο, ειδικά παρασκευασμένα για τη διαδικασία καταλυτικής μετατροπής·

γ. Καταλύτες κοβαλτίου και νικελίου με προσμείξεις μολυβδαινίου σε βάση τύπου οξειδίου του αργιλίου (αργιλίας) ή σε ζεόλιθο, ειδικά παρασκευασμένοι για τη διαδικασία καταλυτικής αποθείωσης·

δ. Καταλύτες παλλαδίου, νικελίου, χρωμίου και βολφραμίου σε βάση τύπου οξειδίου του αργιλίου ή σε ζεόλιθο, ειδικά παρασκευασμένοι για τη διαδικασία καταλυτικής υδρογονοπυρόλυσης·

5. Πρόσθετα βενζίνης ειδικά παρασκευασμένα για την αύξηση του αριθμού οκτανίων της βενζίνης.

Σημείωση:

Η καταχώριση αυτή περιλαμβάνει τον αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρα (ETBE) (αριθ. CAS: 637-92-3) και τον μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρα (MTBE) (αριθ. CAS: 1634-04-4).

2.Δ.    Λογισμικό

1. «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο προς «χρήση» σε μονάδες ΥΦΑ ή σε συγκεκριμένες επιμέρους μονάδες αυτών.

2. «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» διυλιστηρίων πετρελαίου (συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους μονάδων τους).

2.E.    Τεχνολογία

1. «Τεχνολογία» «αναγκαία» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» εξοπλισμού για την προεργασία και τον καθαρισμό του ακατέργαστου φυσικού αερίου (αφυδάτωση, γλύκανση, αφαίρεση προσμείξεων).

2. «Τεχνολογία» για την υγροποίηση φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της «τεχνολογίας» που απαιτείται για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» μονάδας ΥΦΑ.

3. «Τεχνολογία» «αναγκαία» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» εξοπλισμού για την μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

4. «Τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» θαλάσσιων σκαφών ειδικά κατασκευασμένων για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

5. «Τεχνολογία» «αναγκαία» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» δεξαμενών για την αποθήκευση αργού πετρελαίου και καυσίμων.

6. «Τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» διυλιστηρίου, όπως:

6.1. «Τεχνολογία» για τη μετατροπή ελαφράς ολεφίνης σε βενζίνη.

6.2. Τεχνολογία καταλυτικής μετατροπής και ισομερισμού.

6.3. Τεχνολογία καταλυτικής και θερμικής διάσπασης.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

3.Α    Τεχνικός εξοπλισμός

1. Αντιδραστήρες

α. ειδικά κατασκευασμένοι για την παραγωγή φωσγενίου (CAS 506-77-4) και ειδικά κατασκευασμένα συστατικά μέρη αυτών,

β. για φωσγενίωση ειδικά κατασκευασμένοι για την παραγωγή HDI, TDI, MDI και ειδικά κατασκευασμένα συστατικά μέρη αυτών, εξαιρουμένων των δευτερευόντων αντιδραστήρων,

γ. ειδικά κατασκευασμένοι για χαμηλή πίεση (μέχρι 40 bar) για πολυμερισμός του αιθυλενίου και του προπυλενίου και ειδικά κατασκευασμένα συστατικά μέρη αυτών,

δ. ειδικά κατασκευασμένοι για την θερμική πυρόλυση EDC (αιθυλενοδιχλωρίδιο) και ειδικά κατασκευασμένα συστατικά μέρη αυτών, εξαιρουμένων των δευτερευόντων αντιδραστήρων,

ε. ειδικά κατασκευασμένοι για χλωρίωση και οξυχλωρίωση κατά την παραγωγή βινυχλωριδίου και ειδικά κατασκευασμένα συστατικά μέρη αυτών, εξαιρουμένων των δευτερευόντων αντιδραστήρων,

2. Συσκευές εξάτμισης λεπτών υμενίων και συσκευές εξάτμισης κατερχόμενου υμένα αποτελούμενες από υλικά ανθεκτικά στο θερμό συμπυκνωμένο οξικό οξύ και ειδικά κατασκευασμένα συστατικά μέρη αυτών, και το σχετικό λογισμικό που έχει αναπτυχθεί προς τον σκοπό αυτόν,

3. Εγκαταστάσεις για τον διαχωρισμό υδροχλωρικού οξέος με ηλεκτροδότηση και τα ειδικά κατασκευασμένα συστατικά μέρη αυτών, και το σχετικό λογισμικό που έχει αναπτυχθεί προς τον σκοπό αυτόν,

4. Στήλες διαμέτρου άνω των 5 000 mm και τα ειδικά κατασκευασμένα συστατικά μέρη αυτών,

5. Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφέα, κωνικό ή κυλινδρικό με κεραμικές σφαίρες και βύσματα που έχουν ονομαστική διάμετρο τουλάχιστον 10 mm και τα ειδικά κατασκευασμένα συστατικά μέρη αυτών,

6. Φυγοκεντρικοί και/ή παλινδρομικοί (εμβολοφόροι) συμπιεστές με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 2 MW οι οποίοι πληρούν την προδιαγραφή API610.

3.B    Τεχνικός εξοπλισμός δοκιμών και ελέγχου

3.Γ    Υλικά

1. Καταλύτες που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες παραγωγής τρινιτροτολουόλιου, νιτρικού αμμωνίου και σε άλλες χημικές και πετροχημικές διαδικασίες παρασκευής εκρηκτικών, και το σχετικό λογισμικό που έχει αναπτυχθεί προς τον σκοπό αυτόν,

2. Καταλύτες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μονομερών όπως αιθυλένιο και προπυλένιο (μονάδες ατμοπυρόλυσης και/ή μονάδες αερίου και πετροχημικών), και το σχετικό λογισμικό που έχει αναπτυχθεί προς τον σκοπό αυτόν,

3.Δ    Λογισμικό

1. «Λογισμικό», ειδικά σχεδιασμένο για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» του εξοπλισμού του σημείου 3.Α.

2. «Λογισμικό», ειδικά σχεδιασμένο για «χρήση» σε εργαστάσια μεθανόλης.

3.Ε    Τεχνολογία

1. «Τεχνολογία» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» σε διαδικασίες παραγωγής συνθετικών υγρών καυσίμων (GTL) ή αερίου-σε-πετροχημικά (GTP) ή σε μονάδες παραγωγής GTL ή GTP.

2. «Τεχνολογία» «αναγκαία» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» εξοπλισμού παρασκευής αμμονίας και εργοστασίων μεθανόλης.

3. «Τεχνολογία» για την «παραγωγή» MEG (Mono ethylene glycol), EO (οξείδιο του αιθυλενίου)/EG (αιθυλενογλυκόλη)

Σημείωση:

«Τεχνολογία» είναι οι εξειδικευμένες πληροφορίες που απαιτούνται για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνουν τη μορφή «τεχνικών δεδομένων» ή «τεχνικής βοήθειας».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΚατάλογος χρυσού, πολυτίμων μετάλλων και διαμαντιών που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 31 παράγραφος 1

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

7102

Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα

7106

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7108

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7109

Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιχρυσωμένα, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας.

7110

Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7111

Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες.

7112

Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Κατάλογος των προσώπων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ. 1

A. Πρόσωπα και οντότητες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων

Φυσικά πρόσωπα

(1) Fereidoun Abbasi-Davani. Λοιπά στοιχεία: Επιστημονικός υπεύθυνος στο Υπουργείο Άμυνας και Διοικητικής Μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων (MODAFL) με διασυνδέσεις με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσικής. Στενός συνεργάτης του Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(2) Dawood Agha-Jani. Καθήκοντα: Διευθυντής της Πιλοτικής Εγκατάστασης Εμπλουτισμού Καυσίμων (PFEP) - Natanz. Λοιπά στοιχεία: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(3) Ali Akbar Ahmadian. Τίτλος: Αντιναύαρχος. Καθήκοντα: Αρχηγός του Μικτού Επιτελείου του Σώματος της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC).

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(4) Amir Moayyed Alai. Λοιπά στοιχεία: Ενέχεται στη διαχείριση της συναρμογής και της μηχανοτεχνίας των φυγοκεντρητών.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

(5) Behman Asgarpour. Καθήκοντα: Επιχειρησιακός διευθυντής (Arak). Λοιπά στοιχεία: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(6) Mohammad Fedai Ashiani. Λοιπά στοιχεία: Ενέχεται στην παρασκευή εναμμώνιου ανθρακικού ουρανυλίου (AUC) και στη διαχείριση του συγκροτήματος εμπλουτισμού του Natanz.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

(7) Abbas Rezaee Ashtiani. Λοιπά στοιχεία: Ανώτερος υπάλληλος της Υπηρεσίας Έρευνας και Εξόρυξης του AEOI.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Καθήκοντα: Διευθυντής του τμήματος Οικονομικών και Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO). Λοιπά στοιχεία: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(9) Haleh Bakhtiar. Λοιπά στοιχεία: Ενέχεται στην παραγωγή μαγνησίου καθαρότητας 99,9 %.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

(10) Morteza Behzad. Λοιπά στοιχεία: Ενέχεται στην κατασκευή συστατικών μερών φυγοκεντρητών.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

(11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Καθήκοντα: Επικεφαλής του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO). Λοιπά στοιχεία: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(12) Ahmad Derakhshandeh. Καθήκοντα: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Sepah.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(13) Mohammad Eslami. Τίτλος: Διδάκτωρ. Λοιπά στοιχεία: Επικεφαλής του Ιδρύματος Εκπαίδευσης και Έρευνας Αμυντικής Βιομηχανίας.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(14) Reza-Gholi Esmaeli. Καθήκοντα: Διευθυντής του τμήματος Εμπορίου και Διεθνών Υποθέσεων του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO). Λοιπά στοιχεία: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Λοιπά στοιχεία: Ανώτερος επιστήμονας στο MODAFL και πρώην διευθυντής του Κέντρου Φυσικών Ερευνών (PHRC).

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(16) Mohammad Hejazi. Τίτλος: Ταξίαρχος. Καθήκοντα: Διοικητής της δύναμης αντίστασης της Bassij.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(17) Mohsen Hojati. Καθήκοντα: Επικεφαλής του βιομηχανικού ομίλου Fajr.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(18) Seyyed Hussein Hosseini. Λοιπά στοιχεία: Αξιωματούχος του AEOI που συμμετέχει στο σχέδιο ερευνητικού αντιδραστήρα βαρέως ύδατος του Arak.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

(19) M. Javad Karimi Sabet. Λοιπά στοιχεία: Επικεφαλής της Novin Energy Company, που κατονομάζεται στην απόφαση 1747 (2007).

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

(20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Καθήκοντα: Επικεφαλής του βιομηχανικού ομίλου Shahid Bagheri (SBIG).

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(21) Ali Hajinia Leilabadi. Καθήκοντα: Γενικός Διευθυντής της Mesbah Energy Company. Λοιπά στοιχεία: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(22) Naser Maleki. Καθήκοντα: Επικεφαλής του Βιομηχανικού Ομίλου Shahid Hemmat (SHIG). Λοιπά στοιχεία: Ο Naser Maleki είναι επίσης υπάλληλος του MODAFL και επιβλέπει τις εργασίες σχετικά με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων Shahab-3. Ο Shahab-3 είναι ο βαλλιστικός πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιεί σήμερα το Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(23) Hamid-Reza Mohajerani. Λοιπά στοιχεία: Συμμετέχει στη διαχείριση της παραγωγής στο εργοστάσιο μετατροπής ουρανίου (UCF) του Ισφαχάν.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

(24) Jafar Mohammadi. Καθήκοντα: Τεχνικός σύμβουλος στον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI) (αρμόδιος για τη διαχείριση της παραγωγής βαλβίδων για φυγοκεντρητές). Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(25) Ehsan Monajemi. Καθήκοντα: Διευθυντής κατασκευαστικών έργων, Natanz. Λοιπά στοιχεία: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(26) Mohammad Reza Naqdi. Τίτλος: Ταξίαρχος. Λοιπά στοιχεία: Πρώην Αναπληρωτής Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού υπεύθυνος για τη διοικητική μέριμνα και τη βιομηχανική έρευνα/Επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, συμμετείχε στις προσπάθειες καταστρατήγησης των κυρώσεων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1737 (2006) και 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(27) Houshang Nobari. Λοιπά στοιχεία: Συμμετέχει στη διαχείριση του συγκροτήματος εμπλουτισμού του Natanz.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

(28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Τίτλος: Αντιστράτηγος. Καθήκοντα: Πρύτανης του Πανεπιστημίου Malek Ashtar για αμυντικές τεχνολογίες. Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αμυντικών Τεχνολογιών Malek Ashtar συνεργάζεται με το MODAFL και έχει διεξαγάγει πειράματα για το βερύλλιο. Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(29) Mohammad Qannadi. Καθήκοντα: Αντιπρόεδρος του AEOI για την έρευνα&ανάπτυξη. Πρόσωπο που συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(30) Amir Rahimi. Καθήκοντα: Επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας και Παραγωγής Πυρηνικών Καυσίμων του Ισφαχάν. Το Κέντρο Έρευνας και Παραγωγής Πυρηνικών Καυσίμων του Ισφαχάν αποτελεί τμήμα της Εταιρείας Παραγωγής και Προμήθειας Πυρηνικών Καυσίμων του AEOI, που συμμετέχει σε δραστηριότητες εμπλουτισμού.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(31) Javad Rahiqi: Καθήκοντα: Επικεφαλής του Κέντρου Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Πρόσθετα στοιχεία: ημερομηνία γέννησης: 24 Απριλίου 1954, τόπος γέννησης: Marshad).

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010 (ΕΕ: 24.4.2007).

(32) Abbas Rashidi. Λοιπά στοιχεία: Συμμετέχει σε εργασίες εμπλουτισμού στο Natanz.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

(33) Morteza Rezaie. Τίτλος: Ταξίαρχος. Καθήκοντα: Αναπληρωτής Διοικητής του IRGC.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(34) Morteza Safari. Τίτλος: Υποναύαρχος. Καθήκοντα: Διοικητής των ναυτικών δυνάμεων του IRGC.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(35) Yahya Rahim Safavi. Τίτλος: Υποστράτηγος. Καθήκοντα: Διοικητής, IRGC (Pasdaran). Λοιπά στοιχεία: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(36) Seyed Jaber Safdari. Λοιπά στοιχεία: Διευθυντής των Εγκαταστάσεων Εμπλουτισμού στο Natanz.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(37) Hosein Salimi. Τίτλος: Στρατηγός. Καθήκοντα: Διοικητής Πολεμικής Αεροπορίας, IRGC (Pasdaran). Λοιπά στοιχεία: Πρόσωπο που συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(38) Qasem Soleimani. Τίτλος: Ταξίαρχος. Καθήκοντα: Διοικητής της Δύναμης Qods.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(39) Ghasem Soleymani. Λοιπά στοιχεία: Διευθυντής της επιχείρησης εξόρυξης ουρανίου στο ορυχείο ουρανίου του Saghand.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(40) Mohammad Reza Zahedi. Τίτλος: Ταξίαρχος. Καθήκοντα: Διοικητής χερσαίων δυνάμεων του IRGC.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(41) Στρατηγός Zolqadr. Καθήκοντα: Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για θέματα ασφάλειας, αξιωματικός του IRGC.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

▼M3

(42) Azim Aghajani (άλλως: Adhajani). Καθήκοντα: Μέλος της δύναμης Qods του Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC), ενεργών υπό την καθοδήγηση του διοικητή της δύναμης Qods, υποστρατήγου Qasem Soleimani, που κατονομάζεται στην απόφαση 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Λοιπές πληροφορίες: διευκόλυνε παραβίαση της παραγράφου 5 της απόφασης 1747 (2007), η οποία απαγορεύει την εξαγωγή όπλων και σχετικού υλικού από το Ιράν.

Πρόσθετες πληροφορίες: Ιθαγένεια: Ιρανική. Αριθμός διαβατηρίου: 6620505, 9003213

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 18 Απριλίου 2012.

(43) Ali Akbar Tabatabaei (γνωστός ως: Sayed Akbar Tahmaesebi). Καθήκοντα: Μέλος της δύναμης Qods του Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC), ενεργών υπό την καθοδήγηση του διοικητή της δύναμης Qods, υποστρατήγου Qasem Soleimani, που κατονομάζεται στην Απόφαση 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Λοιπές πληροφορίες: διευκόλυνε παραβίαση της παραγράφου 5 της απόφασης 1747 (2007), η οποία απαγορεύει την εξαγωγή όπλων και σχετικού υλικού από το Ιράν.

Πρόσθετες πληροφορίες: Ιθαγένεια: Ιρανική. Ημερομηνία γέννησης: 1967

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 18 Απριλίου 2012.

▼B

Οντότητες

(1) Abzar Boresh Kaveh Co. (γνωστή και ως BK Co.). Λοιπά στοιχεία: Δραστηριοποιείται στην παραγωγή συστατικών μερών φυγοκεντρητών.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(2) Amin Industrial Complex: Το βιομηχανικό συγκρότημα Amin ζήτησε ρυθμιστές θερμοκρασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις πυρηνικής έρευνας και επιχειρησιακής παραγωγής. Το βιομηχανικό συγκρότημα Amin τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματός του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ), ο οποίος κατονομάζεται στην απόφαση 1737 (2006).

Διεύθυνση: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran· Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran· Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

γνωστό και ως.: Amin Industrial Compound και Amin Industrial Company.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(3) Ammunition and Metallurgy Industries Group (Βιομηχανικός Όμιλος Πυρομαχικών και Μεταλλουργίας) (γνωστός και ως (α) AMIG· (β) Βιομηχανικός Όμιλος Πυρομαχικών). Λοιπά στοιχεία: Ο AMIG ελέγχει τον 7th of Tir· (β) ο AMIG τελεί υπό την κυριότητα και τον έλεγχο του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DIO).

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(4) Armament Industries Group (Όμιλος Εξοπλιστικών Βιομηχανιών): O Όμιλος Εξοπλιστικών Βιομηχανιών (ΑΙG) δραστηριοποιείται στην κατασκευή και συντήρηση ποικιλίας φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, καθώς και πυροβόλων μεγάλου και μεσαίου διαμετρήματος και ειδών συναφούς τεχνολογίας· (β) Ο ΑΙG πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών του μέσω του Hadid Industries Complex (Βιομηχανικό Συγκρότημα Hadid).

Διεύθυνση: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran· Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 9.6.2010).

(5) Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI, Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν). Λοιπά στοιχεία: Συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(6) Bank Sepah και Bank Sepah International. Λοιπά στοιχεία: Η Bank Sepah παρέχει στήριξη στον Οργανισμό Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO) και σε υπαγόμενους σε αυτήν φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Βιομηχανικών Ομίλων Shahid Hemmat (SHIG) και Shahid Bagheri (SBIG).

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(7) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Λοιπά στοιχεία: (α) Θυγατρική της Saccal System companies· (β) η εταιρεία αυτή προσπάθησε να αγοράσει ευαίσθητα αγαθά εξ ονόματος οντότητας που κατονομάζεται στην απόφαση 1737 (2006).

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(8) Cruise Missile Industry Group (Βιομηχανικός Όμιλος Πυραύλων Κρουζ, γνωστός και ως Naval Defence Missile Industry Group, Βιομηχανικός Όμιλος Πυραύλων Ναυτικής Άμυνας).

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(9) Defence Industries Organisation (DIO, Οργανισμός Αμυντικών Βιομηχανιών). Λοιπά στοιχεία: (α) Οντότητα υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας και Διοικητικής Μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων (MODAFL) του Ιράν: ορισμένοι υπαγόμενοι σε αυτήν φορείς συμμετέχουν στο πρόγραμμα φυγοκεντρητών για την κατασκευή συστατικών στοιχείων, και στο πρόγραμμα πυραύλων· (β) Συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(10) Defense Technology and Science Research Center (DTSRC, Κέντρο τεχνολογικής άμυνας και επιστημονικής έρευνας): Το DTSRC τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος του Υπουργείου Άμυνας και Διοικητικής Μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων (MODAFL) του Ιράν, το οποίο εποπτεύει την έρευνα&ανάπτυξη, την παραγωγή, τη συντήρηση, τις εξαγωγές και τις προμήθειες του Ιράν στον τομέα της άμυνας.

Διεύθυνση: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 9.6.2010).

(11) Doostan International Company: Η Doostan International Company (DICO) παρέχει στοιχεία στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(12) Electro Sanam Company (γνωστή και ως (α) E. S. Co.· (β) E. X. Co.). Λοιπά στοιχεία: Εταιρεία-προπέτασμα του ΑΙΟ, συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(13) Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC, Κέντρο Έρευνας και Παραγωγής Πυρηνικών Καυσίμων του Ισφαχάν) και Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC, Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν). Λοιπά στοιχεία: Υπάγονται στην Εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας Πυρηνικών Καυσίμων του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI).

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(14) Ettehad Technical Group. Λοιπά στοιχεία: Εταιρεία-προπέτασμα του ΑΙΟ, συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(15) Fajr Industrial Group. Λοιπά στοιχεία: (α) προηγουμένως γνωστή ως Μονάδα Οργάνων Αυτοματισμού (Instrumentation Factory Plant)· (β) Υπάγεται στον ΑΙΟ· (γ) Συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(16) Farasakht Industries: Η Farasakht Industries τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος της εταιρείας Iran Aircraft Manufacturing Company, που με τη σειρά της τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο του Υπουργείου MODAFL.

Διεύθυνση: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(17) Farayand Technique. Λοιπά στοιχεία: (α) Συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν (πρόγραμμα φυγοκέντρησης)· (β) κατονομάζεται στις εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(18) First East Export Bank, P.L.C.: Η τράπεζα First East Export Bank, PLC τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος της Bank Mellat. Τα τελευταία επτά χρόνια, η Bank Mellat διευκόλυνε συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων εκ μέρους ιρανικών οντοτήτων στους τομείς των πυρηνικών, πυραυλικών και αμυντικών προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia· Business Registration Number LL06889 (Μαλαισία).

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (γνωστή και ως Instrumentation Factories Plant). Λοιπά στοιχεία: Χρησιμοποιείται από την AIO για ορισμένες απόπειρες εξαγοράς.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(20) Jabber Ibn Hayan. Λοιπά στοιχεία: Εργαστήριο του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (AEOI) που ενέχεται στις σχετικές με τον κύκλο του καυσίμου δραστηριότητες.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008 (ΕΕ: 24.4.2007).

(21) Joza Industrial Co. Λοιπά στοιχεία: Εταιρεία-προπέτασμα του ΑΙΟ, συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(22) Kala-Electric (γνωστή και ως Kalaye Electric). Λοιπά στοιχεία: (α) Προμηθευτής του PFEP — Natanz· (β) Συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(23) Karaj Nuclear Research Centre (Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας Karaj). Λοιπά στοιχεία: Ανήκει στο τμήμα ερευνών του AEOI.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(24) Kaveh Cutting Tools Company: Η εταιρεία Kaveh Cutting Tools τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος του DIO.

Διεύθυνση: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran· Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran· P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran· Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran· Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(25) Kavoshyar Company. Λοιπά στοιχεία: Θυγατρική εταιρεία του ΑΕΟΙ.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(26) Khorasan Metallurgy Industries. Λοιπά στοιχεία: (α) Θυγατρική του Βιομηχανικού Ομίλου Πυρομαχικών και Μεταλλουργίας (AMIG), ο οποίος υπάγεται στον Οργανισμό Αμυντικών Βιομηχανιών (DIO)· (β) Ενέχεται στην κατασκευή συστατικών μερών φυγοκεντρητών.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(27) M. Babaie Industries: α) Η M. Babaie Industries είναι θυγατρική μονάδα του Βιομηχανικού Ομίλου Shahid Ahmad Kazemi (πρώην Βιομηχανικός Όμιλος Αντιαεροπορικών Πυραύλων) του Ιρανικού Οργανισμού Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (AIO)· (β) Ο AIO ελέγχει τους πυραυλικούς οργανισμούς Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) και Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), αμφότερους κατονομαζόμενους στην απόφαση 1737 (2006).

Διεύθυνση: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(28) Πανεπιστήμιο Malek Ashtar University: Υπάγεται στην DTRSC στους κόλπους του MODAFL. Περιλαμβάνει ερευνητικές ομάδες που προηγουμένως υπάγονταν στο Κέντρο Φυσικών Ερευνών (PHRC). Δεν επετράπη στους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ να συνομιλήσουν με το προσωπικό ή να δουν έγγραφα που ελέγχει ο οργανισμός αυτός προκειμένου να διευθετηθεί το σημαντικό θέμα της ενδεχόμενης στρατιωτικής διάστασης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Διεύθυνση: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.6.2008 (ΟΗΕ: 9.6.2010).

(29) Mesbah Energy Company. Λοιπά στοιχεία: (α) Προμηθευτής ερευνητικού αντιδραστήρα Α40 — Arak· (β) Συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(30) Ministry of Defense Logistics Export (Υπουργείο Εξαγωγών Αμυντικού Υλικού): Το Υπουργείο Εξαγωγών Αμυντικού Υλικού (MODLEX) πωλεί όπλα ιρανικής κατασκευής σε πελάτες σε όλο τον κόσμο κατά παράβαση της απόφασης 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που απαγορεύει στο Ιράν να πωλεί όπλα ή συναφή εξοπλισμό.

Διεύθυνση: PO Box 16315-189, Tehran, Iran· located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.6.2008 (ΟΗΕ: 9.6.2010).

(31) Mizan Machinery Manufacturing: Η Mizan Machinery Manufacturing (3M) τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος του SHIG.

Διεύθυνση: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran

γνωστή και ως: 3MG

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.6.2008 (ΟΗΕ: 9.6.2010).

(32) Modern Industries Technique Company: Η Modern Industries Technique Company (MITEC) έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της κατασκευής του αντιδραστήρα βαρέως ύδατος IR-40 στο Arak. Η MITEC ήταν ο βασικός ανάδοχος της κατασκευής του αντιδραστήρα βαρέως ύδατος.

Διεύθυνση: Arak, Iran

γνωστή και ως: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(33) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (Κέντρο πυρηνικών ερευνών για τη γεωργία και την ιατρική): Το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών για τη Γεωργία και την Ιατρική (NFRPC) αποτελεί μεγάλο ερευνητικό φορέα υπαγόμενο στον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI), ο οποίος κατονομάζεται στην απόφαση 1737 (2006). Το NFRPC είναι το κέντρο του ΑΕΟΙ για την ανάπτυξη πυρηνικών καυσίμων, ενέχεται δε σε δραστηριότητες εμπλουτισμού.

Διεύθυνση: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

γνωστό και ως: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine· Karaji Agricultural and Medical Research Center

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(34) Niru Battery Manufacturing Company. Λοιπά στοιχεία: (α) Θυγατρική του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DIO)· (β) Κατασκευάζει μονάδες ισχύος για το στρατό του Ιράν περιλαμβανομένων των πυραυλικών συστημάτων.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(35) Novin Energy Company (γνωστή και ως Pars Novin). Λοιπά στοιχεία: Υπάγεται στον ΑΕΟΙ.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(36) Parchin Chemical Industries. Λοιπά στοιχεία: Τμήμα του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DIO).

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(37) Pars Aviation Services Company (Εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών Pars). Λοιπά στοιχεία: Συντήρηση αεροσκαφών.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(38) Pars Trash Company. Λοιπά στοιχεία: (α) Συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν (πρόγραμμα φυγοκέντρησης)· (β) κατονομάζεται στις εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(39) Pejman Industrial Services Corporation: Η Pejman Industrial Services Corporation τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος του SBIG.

Διεύθυνση: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Λοιπά στοιχεία: Συμμετείχε στην κατασκευή των εγκαταστάσεων Μετατροπής Ουρανίου (Uranium Conversion Facility, UCF) στο Ισφαχάν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(41) Qods Aeronautics Industries. Λοιπά στοιχεία: Παράγει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), αλεξίπτωτα, αλεξίπτωτα πλαγιάς, μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς, κλπ.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(42) Sabalan Company: Πίσω από την ονομασία Sabalan κρύβεται ο SHIG.

Διεύθυνση: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(43) Sanam Industrial Group. Λοιπά στοιχεία: Υπάγεται στον ΑΙΟ.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(44) Safety Equipment Procurement (SEP). Λοιπά στοιχεία: Εταιρεία-προπέτασμα του ΑΙΟ, συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 3.3.2008.

(45) 7th of Tir. Λοιπά στοιχεία: (α) Υπάγεται στον Οργανισμό Αμυντικών Βιομηχανιών (DIO), ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει άμεση συμμετοχή στο πυρηνικό πρόγραμμα· (β) Συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): Πίσω από την ονομασία SAPICO κρύβεται ο SHIG.

Διεύθυνση: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Λοιπά στοιχεία: (α) Υπάγεται στον ΑΙΟ· (β) Συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Λοιπά στοιχεία: (α) Υπάγεται στον ΑΙΟ· (β) Συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 23.12.2006.

(49) Shahid Karrazi Industries: Η Shahid Karrazi Industries τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος του SBIG.

Διεύθυνση: Tehran, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(50) Shahid Satarri Industries: Η Shahid Sattari Industries ανήκει ή ελέγχεται ή ενεργεί εξ ονόματος του SBIG.

Διεύθυνση: Southeast Tehran, Iran

γνωστή και ως: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(51) Shahid Sayyade Shirazi Industries: Η Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος του DIO.

Διεύθυνση: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran· Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran· Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(52) Sho’a’ Aviation. Λοιπά στοιχεία: Παράγει υπερελαφρά αεροσκάφη.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(53) Special Industries Group: Η Special Industries Group (SIG) υπάγεται στον DIO.

Διεύθυνση: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.7.2007 (ΟΗΕ: 9.6.2010).

(54) TAMAS Company. Λοιπά στοιχεία: (α) Συμμετέχει σε δραστηριότητες εμπλουτισμού·(β) Η TAMAS είναι ένας ευρύτερος φορέας που περιλαμβάνει τέσσερις θυγατρικές, από τις οποίες μία ασχολείται με τα στάδια από την εξόρυξη μέχρι και τη συμπύκνωση και μία είναι επιφορτισμένη με την επεξεργασία και τον εμπλουτισμό του ουρανίου και τα απόβλητα.

Ημερομηνία καταχώρισης της ΕΕ: 24.4.2007 (ΟΗΕ: 3.3.2008).

(55) Tiz Pars: Πίσω από την ονομασία Tiz Pars κρύβεται ο SHIG. Μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2007, η Tiz Pars αποπειράθηκε να προμηθεύσει πενταξονική μηχανή συγκόλλησης και κοπής με λέιζερ, που θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, εξ ονόματος του SHIG.

Διεύθυνση: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(56) Ya Mahdi Industries Group (Βιομηχανικός Όμιλος Ya Mahdi). Λοιπά στοιχεία: Υπάγεται στον AIO.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 24.3.2007.

(57) Yazd Metallurgy Industries: Η Yazd Metallurgy Industries (YMI) υπάγεται στον DIO.

Διεύθυνση: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran· Postal Box 89195/878, Yazd, Iran· P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran· Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

γνωστή και ως.: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries

Ημερομηνία καταχώρισης των ΗΕ: 9.6.2010.

▼M3

(58) Behineh Trading Co.

Λοιπές πληροφορίες: Ιρανική εταιρεία που διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην παράνομη μεταφορά όπλων από το Ιράν στη Δυτική Αφρική και ενήργησε ως αποστολέας των όπλων, εξ ονόματος της δύναμης Qods του Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC), υπό τις εντολές του υποστρατήγου Qasem Soleimani, ο οποίος κατονομάζεται στην απόφαση 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες: Διεύθυνση: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Τηλ: +98 9195382305. Ιστοσελίδα: htt://www.behinehco.ir

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 18 Απριλίου 2012.

▼B

B. Οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή που ενεργούν εξ ονόματος του Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς

(1) Fater (ή Faater) Institute: Θυγατρική της Khatam al-Anbiya (KAA). Η Fater εργάζεται με ξένους προμηθευτές, πιθανόν για λογαριασμό άλλων εταιρειών της KAA σε έργα του IRGC στο Ιράν.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: Η Gharagahe Sazandegi Ghaem τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της KAA.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(3) Ghorb Karbala: Η Ghorb Karbala τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της KAA.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(4) Ghorb Nooh: Η Ghorb Nooh τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της KAA.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(5) Hara Company: Τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Ghorb Nooh.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(6) Imensazan Consultant Engineers Institute: Τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος της KAA.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Η Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) είναι εταιρεία ιδιοκτησίας του IRGC και ενέχεται σε μη στρατιωτικά και στρατιωτικά κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας καθώς και σε άλλες δραστηριότητες μηχανολογικών κατασκευών. Αναλαμβάνει μεγάλο μέρος των εργασιών σε σχέδια της Οργάνωσης Παθητικής Άμυνας. Πιο συγκεκριμένα, οι θυγατρικές της ΚΑΑ είχαν βαθιά ανάμιξη στην κατασκευή της εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στο Qom/Fordow.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(8) Makin: Η Makin τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος της ΚΑΑ και είναι θυγατρική της μονάδα.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(9) Omran Sahel: Τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Ghorb Nooh.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(10) Oriental Oil Kish: Η Oriental Oil Kish τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος της KAA.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(11) Rah Sahel: Η Rah Sahel τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος της KAA.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(12) Rahab Engineering Institute: Το Rahab τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος της ΚΑΑ και είναι θυγατρική της μονάδα.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(13) Sahel Consultant Engineers: Τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Ghorb Nooh.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(14) Sepanir: Η Sepanir τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος της KAA.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(15) Sepasad Engineering Company: Η Sepasad Engineering Company τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή ενεργεί εξ ονόματος της KAA.

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

Γ. Οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ή που ενεργούν εξ ονόματος των Ναυτιλιακών Γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRISL)

(1) Irano Hind Shipping Company:

Διεύθυνση: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran· 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(2) IRISL Benelux NV:

Διεύθυνση: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium· αριθμός ΦΠΑ BE480224531 (Βέλγιο)

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.

(3) South Shipping Line Iran (SSL):

Διεύθυνση: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran· Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ: 9.6.2010.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

Κατάλογος προσώπων και οντοτήτων του άρθρου 23 παράγραφος 2

I.  ►M4  Πρόσωπα και οντότητες που ενέχονται σε δραστηριότητες πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων και πρόσωπα και οντότητες που παρέχουν στήριξη στην κυβέρνηση του Ιράν  ◄A.  Πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Reza AGHAZADEH

Ημερομηνία γέννησης: 15/03/1949

Αριθμός διαβατηρίου: S4409483 ισχύει έως 26.04.2000 – 27.04.2010 Τόπος έκδοσης: Τεχεράνη

Αριθμός διπλωματικού διαβατηρίου: D9001950, εκδοθέν στις 22.01.2008 ισχύει μέχρι 21.01.2013, Τόπος γέννησης: Khoy

Πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ). Ο ΑΕΟΙ εποπτεύει τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν και κατονομάζεται δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006).

23.4.2007

▼M3 —————

▼B

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Διεύθυνση της NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

Αναπληρωτής και Γενικός Διευθυντής της Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (βλ. Μέρος Β, αριθ. 30), που αποτελεί τμήμα του ΑΕΟΙ. Ο ΑΕΟΙ εποπτεύει τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν και κατονομάζεται δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006). Η NFPC ενέχεται σε δραστηριότητες απτόμενες του εμπλουτισμού, τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο του ΔΟΑΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν ζητήσει από το Ιράν να αναστείλει.

23.4.2007

4.

Engineer Mojtaba HAERI

 

Αναπληρωτής στο MODAFL αρμόδιος για τη βιομηχανία. Εποπτικός ρόλος επί των ΑΙΟ και DIO

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Ημερομηνία γέννησης: 21.04.1946, αριθμός

διαβατηρίου: T12838903

Υποδιοικητής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ)

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (άλλως LANGROUDI)

Ημερομηνία γέννησης: 24.11.1945,

Τόπος γέννησης: Langroud

Υποδιοικητής του ΑΕΟΙ. Ο ΑΕΟΙ εποπτεύει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κατονομάζεται δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006)

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Διεύθυνση του NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran;

Φαξ: (+9821) 8021412

Διευθυντής του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών του ΑΕΟΙ στην Τεχεράνη. Ο ΔΟΑΕ εξακολουθεί να ζητεί διευκρινίσεις από το Ιράν σχετικά με τα πειράματα διαχωρισμού πλουτωνίου που διεξάγονται στο Κέντρο (TNRC), καθώς και σχετικά με την παρουσία σωματιδίων ουρανίου σε δείγματα του περιβάλλοντος της Εγκατάστασης Αποθήκευσης Απορριμμάτων του Karaj, όπου βρίσκονται οι περιέκτες που χρησιμεύουν για την αποθήκευση των στόχων απεμπλουτισμένου ουρανίου που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα πειράματα. Ο ΑΕΟΙ εποπτεύει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κατονομάζεται δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Διευθύνων Σύμβουλος της Iran Electronic Industries (Βλ. Μέρος Β, αριθ. 20)

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

γεννηθείς στις 07.11.1943 στο Ιράν.

Αριθ. διαβατηρίου 05HK31387 που εκδόθηκε στις 01.01.2002 στο Ιράν και ισχύει μέχρι τις 07.08.2010

Έλαβε τη γαλλική υπηκοότητα στις 07.05.2008

Διευθυντής της Fulmen (Βλ. Μέρος Β, αριθ. 13)

26.7.2010

10.

Ταξίαρχος Beik MOHAMMADLU

 

Αναπληρωτής στο MODAFL, αρμόδιος για τις προμήθειες και την υλικοτεχνική μέριμνα (Βλ. Μέρος Β, αριθ. 29)

23.6.2008

▼M4 —————

▼B

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Επί κεφαλής του ομίλου Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), γνωστού και ως Cruise Missile Industry Group. Αυτή η οργάνωση είχε κατονομαστεί δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1747 και περιληφθεί στο Παράρτημα Ι της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Διοικητικό στέλεχος των Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies· η εταιρία του αποπειράθηκε να αγοράσει νευραλγικής σημασίας προϊόντα για λογαριασμό οντοτήτων που κατονομάζονται δυνάμει της απόφασης 1737 (2006)

23.6.2008

14.

Ταξίαρχος Mohammad NADERI

 

Επικεφαλής του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO). Ο AIO έχει συμμετάσχει σε ιρανικά προγράμματα νευραλγικής σημασίας

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI). Ο ΑΕΟΙ εποπτεύει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κατονομάζεται δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006).

17.11.2009

16.

Υποναύαρχος Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Πρώην αναπληρωτής στο MODAFL για τον συντονισμό (βλέπε Μέρος Β, αριθ. 29)

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Εκτελεστικός Διευθυντής της Εγκατάστασης Μετατροπής Ουρανίου (UCF) στο Ισπαχάν. Πρόκειται για την εγκατάσταση που παράγει το βασικό υλικό (UF6) για τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Natanz. Στις 27 Αυγούστου 2006 ο Solat Sana έλαβε ειδική τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο Αχμαντινετζάντ για τον ρόλο του αυτόν.

23.4.2007

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ) και νυν αναπληρωτής επί κεφαλής του ΑΕΟΙ. Ο ΑΕΟΙ εποπτεύει τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν και κατονομάζεται δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006).

23.05.2011

19.

Μηχανικός Naser RASTKHAH

 

Αναπληρωτής επικεφαλής του ΑΕΟΙ. Ο ΑΕΟΙ εποπτεύει τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν και κατονομάζεται δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006).

23.05.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

Αναπληρωτής επικεφαλής του ΑΕΟΙ. Ο ΑΕΟΙ εποπτεύει τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν και κατονομάζεται δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006).

23.05.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

Αναπληρωτής επικεφαλής του ΑΕΟΙ για τον Προγραμματισμό, τις διεθνείς και τις κοινοβουλευτικές υποθέσεις. Ο ΑΕΟΙ εποπτεύει τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν και κατονομάζεται δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006).

23.05.2011

▼M3 —————

▼B

23.

Davoud BABAEI

 

Υπεύθυνος ασφαλείας του Οργανισμού Αμυντικής Καινοτομίας και Έρευνας (SPND), ερευνητικού ινστιτούτου του Υπουργείου Άμυνας για την υλικοτεχνική υποστήριξη των ενόπλων δυνάμενων, το οποίο διοικεί ο κατονομασθείς από τον ΟΗΕ Mohsen Fakhrizadeh. Ο ΔΟΑΕ έχει εκφράσει τις ανησυχίες του για τον ρόλο του SPND σε σχέση με τις πιθανές στρατιωτικές διαστάσεις του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, επί του οποίου το Ιράν αρνείται να συνεργαστεί. Ως υπεύθυνος ασφαλείας, ο Babaei ευθύνεται για την παρεμπόδιση της κοινοποίησης πληροφοριών, μεταξύ άλλων και στον ΔΟΑΕ

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Αναπληρωτής Διευθυντής του κατονομασθέντος από τον ΟΗΕ Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, όπου εργάζεται υπό τον κατονομασθέντα από τον ΟΗΕ Feridun Abbasi Davani. Εμπλέκεται στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα τουλάχιστον από το 2002, μεταξύ άλλων και ως πρώην υπεύθυνος προμηθειών και υλικοτεχνικής υποστήριξης του προγράμματος AMAD, όπου ήταν επιφορτισμένος με τη χρήση εταιριών-προπέτασμα, όπως η Kimia Madan, για την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικών όπλων.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

27.

Kamran DANESHJOO (άλλως DANESHJOU)

 

Υπουργός Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογίας από τις εκλογές του 2009.Το Ιράν δεν έχει παράσχει στον ΔΟΑΕ διευκρινίσεις για τον ρόλο του σε σχέση με τις μελέτες ανάπτυξης πυρηνικών κεφαλών, στο πλαίσιο της ευρύτερης άρνησης του Ιράν να συνεργαστεί με ΔΟΑΕ επί της έρευνάς του σχετικά με τις «εικαζόμενες μελέτες» από τις οποίες διαφαίνεται η στρατιωτική πτυχή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, άρνησης που περιλαμβάνει και απαγόρευση της πρόσβασης σε εμπλεκόμενα πρόσωπα και συναφή έγγραφα.

Daneshjoo συμμετέχει επίσης σε δραστηριότητες «Παθητικής άμυνας» για λογαριασμό του Προέδρου Ahmadenijad. Ο Οργανισμός Παθητικής Άμυνας έχει ήδη κατονομασθεί από την ΕΕ.

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

29.

Milad JAFARI

Ημερομηνία γέννησης 20.9.74

Ιρανός υπήκοος που παρέχει αγαθά, κυρίως μέταλλα, σε κατονομασθείσες από τον ΟΗΕ εταιρίες-προπέτασμα του ομίλου SHIG. Παρέδωσε αγαθά στον όμιλο SHIG το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2010. Οι πληρωμές για ορισμένα από τα αγαθά αυτά έγιναν στο κεντρικό υποκατάστημα της κατονομασθείσας από την ΕΕ Export Development Bank of Iran (EDBI) στην Τεχεράνη μετά τον Νοέμβριο του 2010.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

31.

Ali KARIMIAN

 

Ιρανός υπήκοος που παρέχει αγαθά, κυρίως ανθρακοΐνες, στους κατονομασθέντες από τον ΟΗΕ ομίλους SHIG και SBIG.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

Διευθύνων Σύμβουλος της κατονομασθείσας από τον ΟΗΕ επιχείρησης ηλεκτρισμού Kalaye.

1.12.2011

▼M4 —————

▼M3 —————

▼B

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

Διευθύνων Σύμβουλος της MATSA.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Επικεφαλής του Ινστιτούτου Φυσικών Ερευνών (γνωστού στο παρελθόν ως Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Φυσικής).

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Διευθύνων Σύμβουλος της κατονομασθείσας από την ΕΕ Επιχείρησης Καυσίμων Πυρηνικών Αντιδραστήρων (SUREH). Αξιωματούχος του ΟΑΕΙ. Επιβλέπει και δημοσιεύει διαγωνισμούς για εταιρίες προμηθειών οι οποίοι αφορούν την προμήθεια ευαίσθητων υλικών που απαιτούνται για τον σταθμό παραγωγής καυσίμων, τον σταθμό κόνεως ζιρκονίου και τη μονάδα μετατροπής ουρανίου.

1.12.2011

▼M1 —————

▼B

40.

Hamid SOLTANI

 

Διευθύνων Σύμβουλος της κατονομασθείσας από την ΕΕ Εταιρίας Διαχείρισης της Κατασκευής Σταθμών Πυρηνικής Ενέργειας (MASNA)

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

42.

Javad AL YASIN

 

Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Εκρήξεων και Κρούσης, γνωστού και ως METFAZ

1.12.2011

▼M3 —————

▼M4

44.

Majid NAMJOO

Γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1963 στην Τεχεράνη, Ιράν

Υπουργός Ενέργειας. Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο διαμορφώνει την πυρηνική πολιτική του Ιράν.

16.10.2012

▼BB.  Οντότητες

 

Επωνυμία

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street,Nobonyad Square,Tehran, Iran

Ο ΑΙΟ εποπτεύει την ιρανική παραγωγή πυραύλων, και συγκεκριμένα τους βιομηχανικούς ομίλους Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group και Fajr Industrial Group, που και οι τρείς κανονομάζονται δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006).Ο επικεφαλής του ΑΙΟ και δύο άλλοι ανώτεροι κατονομάζονται και αυτοί στην ΑΣΑΗΕ 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Εκτιμάται ότι παρέχει στοιχεία γεωεπισκόπησης για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Επιχείρηση του ενεργειακού τομέα η οποία παρέχει κατασκευαστική στήριξη στο πυρηνικό πρόγραμμα, όπως και σε κατονομαζόμενες δραστηριότητες διάδοσης. Συμμετέχει στην κατασκευή του αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Αράκ.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (μαζί με όλα τα υποκαταστήματα) και θυγατρικές:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran·

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

Η Τράπεζα Mellat παρέχει με τη συμπεριφορά της στήριξη και διευκόλυνση στα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Έχει παράσχει τραπεζικές υπηρεσίες σε οντότητες των καταλόγων των ΗΕ και της ΕΕ, ή σε οντότητες που ενεργούν εξ ονόματος ή υπό την εποπτεία τους. Πρόκειται για τη μητρική της First East Export Bank που κατονομάζεται δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1929.

26.7.2010

(α)  Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

100% ιδιοκτησίας της Τράπεζας Mellat

26.7.2010

(β)  Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

60 % ιδιοκτησίας της Τράπεζας Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (μαζί με όλα τα υποκαταστήματα) και θυγατρικές

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Παρέχει ή αποπειράται να παράσχει οικονομική στήριξη προς εταιρίες που παράγουν ή που προμηθεύουν προϊόντα για τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν (AIO, SHIG, SBIC, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company και DIO). Η Τράπεζα Melli διευκολύνει τις νευραλγικής σημασίας δραστηριότητες του Ιράν. Έχει διευκολύνει πολλές αγορές νευραλγικών υλικών για τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν.Έχει παράσχει πλειάδα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για λογαριασμό οντοτήτων που σχετίζονται με τις πυρηνικές και πυραυλικές βιομηχανίες του Ιράν, μεταξύ άλλων ανοίγοντας εγγυητικές επιστολές και τηρώντας λογαριασμούς. Πολλές από τις προαναφερόμενες εταιρίες κατονομάζονται από τις ΑΣΑΗΕ 1737 (2006) και 1747 (2007).

Η Τράπεζα Melli εξακολουθεί με αυτόν της τον ρόλο να ακολουθεί συμπεριφορά που στηρίζει και διευκολύνει τις νευραλγικές δραστηριότητες του Ιράν. Χρησιμοποιώντας τις τραπεζικές της διασυνδέσεις συνεχίζει να παρέχει στήριξη και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς οντότητες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους του ΟΗΕ και ΕΕ σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. Ενεργεί επίσης εξ ονόματος ή υπό την εποπτεία τέτοιων οντοτήτων, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα Sepah, ενεργώντας συχνά μέσω των θυγατρικών και συνδεδεμένων τους εταιριών.

23.6.2008

(α)  Arian Bank (άλλως Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Η Τράπεζα Arian είναι κοινοπραξία μεταξύ της Τράπεζας Melli και της Τράπεζας Saderat.

26.7.2010

(β)  Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USΑ· Tax ID No. 1368932 (United States)

Η Assa Corporation είναι εταιρία- προπέτασμα που έχει ιδρυθεί και ελέγχεται από την Τράπεζα Melli. Συστάθηκε από την Τράπεζα Melli για να διοχετεύονται χρήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν.

26.7.2010

(γ)  Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Η Assa Corporation Ltd είναι η μητρική οργάνωση της Assa Corporation. Τελεί υπό την κυριότητα και τον έλεγχο της Τράπεζας Melli

26.7.2010

(δ)  Bank Kargoshaie (άλλως Bank Kargoshaee, άλλως Kargosai Bank, άλλως Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Η Τράπεζα Kargoshaee είναι ιδιοκτησία της Τράπεζας Melli.

26.7.2010

(ε)  Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare ShomaliHaghani Highway1518853115 TehranIran·

Άλλη διεύθυνση:

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875·

Άλλη διεύθυνση:

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116·

Άλλη διεύθυνση:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran·

Αριθ. μητρώου: 89584.

Συνδεδεμένη με οντότητες στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαική Έωση ή ο ΟΗΕ έχουν επιβάλει κυρώσεις από το 2000. Κατονομαζόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τελούσα υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Τράπεζας Melli.

26.7.2010

▼M3

(στ)  Bank Melli Iran ZAO (άλλως Mir Business Bank)

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Άλλη διεύθυνση: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

Τελεί υπό την κυριότητα της Bank Melli.

23.6.2008

▼B

(ζ)  Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183·

Άλλη διεύθυνση:

Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran·

Αριθ. μητρώου 382231

Έχει κατονομαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τελούσα υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Τράπεζας Melli

26.7.2010

(η)  Cement Investment and Development Company (CIDCO) (άλλως Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Tehran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Είναι εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία της Bank Melli Investment Co. Holding Company. Έχει καθήκον να διευθύνει όλες τις εταιρίες τσιμέντου που ανήκουν στην BMIIC

26.7.2010

(θ)  First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands·

Άλλη διεύθυνση:

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104· Cayman Islands·

Άλλη διεύθυνση:

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Επενδυτικό ταμείο που εδρεύει στις Νήσους Καϋμάν με άδεια της ιρανικής κυβέρνησης προκειμένου για ξένες επενδύσεις στο χρηματιστήριο της Τεχεράνης

26.7.2010

(ι)  Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st.Afric Ave.TehranIran

Άλλη διεύθυνση:

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688·

Άλλη διεύθυνση:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Υπό τον έλεγχο της Τράπεζας Melli Iran

26.7.2010

(ια)  Mehr Cayman Ltd.

Cayman Islands· Commercial Registry Number 188926 (Cayman Islands)

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Bank Melli

26.7.2010

(ιβ)  Melli Agrochemical Company PJS (άλλως: Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran

Άλλη διεύθυνση:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Bank Melli

26.7.2010

▼M3

(ιγ)  Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

Ιδιοκτησίας της Bank Melli

23.6.2008

▼B

(ιδ)  Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates·

Αριθ. πιστοποιητικού καταχώρισης (Ντουμπάι) 0107 ημερ. έκδ. 30. Nov 2005.

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Bank Melli

26.7.2010

(ιε)  Shemal Cement Company (άλλως: Siman Shomal, άλλως Shomal Cement Company )

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran

Άλλη διεύθυνση:

Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446·

Άλλη διεύθυνση:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Υπό τον έλεγχο της Melli Iran

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran

Η Τράπεζα Refah έχει αναλάβει διάφορες εκκρεμούσες συναλλαγές της Τράπεζας Melli εξ αιτίας των κυρώσεων που έχει επιβάλει στη δεύτερη η Ευρωπαϊκή Ένωση.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (μαζί με όλα τα υποκαταστήματα) και θυγατρικές:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.

Η Τράπεζα Saderat είναι ιρανική τράπεζα που ανήκει εν μέρει στην ιρανική κυβέρνηση. Η Τράπεζα Saderat έχει παράσχει υπηρεσίες σε οντότητες που αναλαμβάνουν προμήθειες για τα ιρανικά προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίες έχουν κατονομαστεί δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737. Η Τράπεζα Saderat DIO διαχειρίζεται τις πληρωμές και εγγυητικές επιστολές της DIO (κατά της οποίας θεσπίζει κυρώσεις η ΑΣΑΗΕ 1737) και της Iran Electronics Industries μέχρι πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2009. Η Τράπεζα Saderat προμήθευσε εγγυητική επιστολή για λογαριασμό της σχετιζόμενης με τα πυρηνικά του Ιράν Mesbah Energy Company (που εν συνεχεία υπήχθη στις κυρώσεις της ΑΣΑΗΕ 1737).

26.7.2010

(α)  Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

Θυγατρική ιδιοκτησίας της Τράπεζας Saderat κατά 100 %

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Η τράπεζα αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με τα συμφέροντα του «Νταφτάρ» (γραφείο του πνευματικού ηγέτη: διοικητικό όργανο συγκροτούμενο από 500 περίπου συνεργάτες). Συμμετέχει επίσης στη χρηματοδότηση στρατηγικών συμφερόντων του καθεστώτος.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Προμηθεύει βιομηχανικά είδη, ιδίως για τις δραστηριότητες του πυρηνικού προγράμματος που υλοποιούν οι ΑΕΟΙ, Νovin Energy και Kalaye Electric Company (όλες κατονομαζόμενες δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737. Διευθυντής της ESNICO είναι ο Haleh Bakhtiar (έχει κατονομαστεί στην ΑΣΑΗΕ 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Στενά σχετιζόμενη με το Νταφτάρ και την Bonyad-e Mostazafan, η Etemad Amin Invest Co. Mobin συμμετέχει στη χρηματοδότηση των στρατηγικών συμφερόντων του καθεστώτος και του ιρανικού παρακράτους

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (μαζί με όλα τα υποκαταστήματα) και θυγατρικές:

Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran·

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran·

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran·

C.R. No. 86936

(Iran)

Η Τράπεζα Ανάπτυξης Εξαγωγών του Ιράν (EDBI) ενέχεται στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς εταιρίες που συμπράττουν στα προγράμματα του Ιράν τα οποία είναι ικανά να συντελέσουν στη διάδοση, έχει δε βοηθήσει οντότητες που έχουν κατονομαστεί από τα ΗΕ να καταστρατηγήσουν ή να παραβιάσουν τις κυρώσεις. Παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε οντότητες υπαγόμενες στο MODAFL και στις εταιρίες που τους χρησιμεύουν ως προπέτασμα, οι οποίες στηρίζουν τα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Η εν λόγω τράπεζα εξακολουθεί να διεκπεραιώνει τις πληρωμές προς την Τράπεζα Sepah η οποία κατονομάστηκε εκ των υστέρων από τον ΟΗΕ, καθώς επίσης και τις πληρωμές που σχετίζονται με τα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Η EDBI χειρίζεται συναλλαγές συνδεόμενες με αμυντικές και πυραυλικές οντότητες του Ιράν, πολλές εκ των οποίων υπόκεινται σε κυρώσεις ΑΣΑΗΕ. Η EDBI χρησίμευσε ως βασικός διάμεσος για την διεκπεραίωση της χρηματοδότησης προς την Τράπεζα Sepah(που υπόκειται σε κυρώσεις του ΣΑΗΕ από το 2007), καθώς και πληρωμές σχετιζόμενες με ΟΜΚ. Η EDBI παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε διάφορες οντότητες του MODAFL και διευκολύνει τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες προμήθειας διαφόρων εταιριών- προπετασμάτων που συνδέονται με οντότητες του MODAFL.

26.7.2010

(α)  EDBI Exchange Company (άλλως Export Development Exchange Broker Co.)

No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Άλλη διεύθυνση:

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.· Argentine Square, Tehran, Iran

Η EDBI Exchange Company με έδρα την Τεχεράνη είναι κατά 70% ιδιοκτησία της Τράπεζας Ανάπτυξης Εξαγωγών του Ιράν (EDBI). Τον Οκτώβριο του 2008 κατονομάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες διότι τελεί υπό την κυριότητα και τον έλεγχο της EDBI.

26.7.2010

(β)  EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.· Argentine Square, Tehran, Iran

Η EDBI Stock Brokerage Company με έδρα την Τεχεράνη είναι θυγατρική που είναι εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία της Τράπεζας Ανάπτυξης Εξαγωγών του Ιράν (EDBI). Κατονομάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 2008 διότι τελεί υπό την κυριότητα και τον έλεγχο της EDBI.

26.7.2010

(γ)  Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Η Banco Internacional De Desarrollo CA είναι ιδιοκτησία της Τράπεζας Ανάπτυξης Εξαγωγών του Ιράν.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

Θυγατρική του IAIO στους κόλπους του MODAFL (βλέπε αριθ. 29), η οποία παράγει κατά κύριο λόγο συνθετικά υλικά για την αεροναυπηγική βιομηχανία, συνδέεται όμως και με την ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρακοϊνών για πυρηνικές και πυραυλικές εφαρμογές. Συνδέεται με την Υπηρεσία Τεχνολογικής Συνεργασίας. Το Ιράν εξήγγειλε πρόσφατα την πρόθεσή του να παραγάγει μαζικά φυγοκεντρικές μηχανές νέας γενιάς που θα απαιτούν ικανότητες παραγωγής ανθρακοϊνών FACI.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.

Η Fulmen συμμετείχε στην εγκατάσταση ηλεκτρολογικών εξοπλισμών στον σταθμό Qom/Fordoo την εποχή που δεν είχε ακόμα αποκαλυφθεί η ύπαρξη του σταθμού αυτού.

26.7.2010

(α)  Arya Niroo Nik

 

Η Arya Niroo Nik είναι εταιρία-προπέτασμα που χρησιμοποιεί η Fulmen για ορισμένες δραστηριότητές της.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785·

Αριθ. μητρώου 2k Έγγραφο: 54514-1 (Μπαχρέιν) λήγει στις 9 Ιουνίου 2009· Άδεια άσκησης εμπορικής δραστηριότητας αριθ. 13388 (Μπαχρέιν)

Τα δύο τρίτα της Future Bank με έδρα το Μπαχρέιν ανήκουν σε ιρανικές τράπεζες. Οι τράπεζες Melli και Saderat κατέχουν εκάστη το ένα τρίτο των μετοχών, ενώ το τελευταίο τρίτο ανήκει στην Ahli United Bank (AUB) του Μπαχρέιν. Μολονότι η AUB εξακολουθεί να κατέχει τις μετοχές αυτές στην Τράπεζα Future, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της το 2007, η AUB δεν ασκεί πλέον σημαντική επιρροή επί της τράπεζας αυτής, η οποία ελέγχεται ουσιαστικά από τις ιρανικές μητρικές της, αμφότερες των οποίων κατονομάζονται ρητά δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1803 ως ιρανικές τράπεζες που απαιτούν ιδιαίτερη «επαγρύπνηση». Οι στενοί δεσμοί μεταξύ της Τράπεζας Future και του Ιράν αποδεικνύονται περαιτέρω από το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Τράπεζας Melli διετέλεσε εκ παραλλήλου Πρόεδρος της Τράπεζας Future.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Κρατικός φορέας αρμόδιος για την ταχύτερη εκβιομηχάνιση του Ιράν. Ελέγχει διάφορες εταιρίες που συμμετέχουν στα σχέδια πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων και ενέχεται στην προμήθεια προηγμένης κατασκευστικής τεχνολογίας από το εξωτερικό με σκοπό την ενίσχυσή τους.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Θυγατρική του ΙΑΙΟ στους κόλπους του MODAFL (βλέπε αριθ. 29). Δραστηριοποιείται σε κατασκευές, επισκευές και γενικές επιθεωρήσεις αεροσκαφών και μηχανημάτων αεροπλοΐας και προμηθεύει ανταλλακτικά αεροπλοΐας, συχνά προερχόμενα από τις ΗΠΑ, κατά κανόνα δε μέσω αλλοδαπών μεσαζόντων. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι η IACI και οι θυγατρικές της χρησιμοποιούν ένα παγκόσμιο δίκτυο μεσιτών που επιδιώκουν να προμηθεύουν είδη αεροπλοΐας.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (άλλως HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran·

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran·

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran·

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran· P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran

Τελεί υπό την κατοχή και τον έλεγχο, ή ενεργεί εξ ονόματος του MODAFL (βλέπε αριθ. 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (άλλως TSA ή TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran

Η TESA έχει αναλάβει τις δραστηριότητες της Farayand Technique (που έχει κατονομαστεί δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737). Κατασκευάζει δομικά στοιχεία κεντροφυγικών μηχανημάτων ουρανίου και υποστηρίζει άμεσα δραστηριότητες ικανές να οδηγήσουν σε διάδοση, τις οποίες έχει κληθεί να αναστείλει το Ιράν. Πραγματοποιεί έργα για λογαριασμό της Kalaye Electric Company (κατονομασθείσας δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737).

26.07.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran·

Άλλη διεύθυνση:

PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran·

Άλλη διεύθυνση:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Η Iran Communications Industries, θυγατρική της Iran Electronics Industries (βλέπε αριθ. 20), παράγει διάφορα είδη και συστήματα επικοινωνιών, ηλεκτρονικό εξοπλισμό αεροσκαφών, οπτικές και ηλεκτροοπτικές συσκευές, μικροηλεκτρονικά, τεχνολογία πληροφοριών, δοκιμασία και μέτρηση τηλεπικοινωνιακής ασφάλειας, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, κατασκευή και αποκατάσταση σωλήνων ραντάρ και εκτοξευτήρες πυραύλων. Τα είδη αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα που υπόκεινται στις κυρώσεις της ΑΣΑΗΕ 1737.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries

(μαζί με όλα τα υποκαταστήματα) και θυγατρικές:

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Θυγατρική ολοκληρωτικής ιδιοκτησίας του MODAFL (και ως εκ τούτου αδελφή οργάνωση των ΑΙΟ, AvIO και DIO). Ο ρόλος της είναι να κατασκευάζει ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία για ιρανικά οπλικά συστήματα.

23.6.2008

(α)  Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο, ή ενεργεί εξ ονόματος της Iran Electronic Industries

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (άλλως Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Η Iran Insurance Company ασφαλίζει την αγορά ποικίλων ειδών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα υπαγόμενα στις κυρώσεις της ΑΣΑΗΕ 1737. Οι αγορές ασφαλιζόμενων ειδών περιλαμβάνουν ανταλλακτικά ελικοπτέρων, ηλεκτρονικά και υπολογιστές με εφαρμογές στην αεροπλοΐα και την πλεύση πυραύλων.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

Οργανισμός του MODAFL (βλ. αριθ. 29), αρμόδιος για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της βιομηχανίας πολεμικής αεροπορίας του Ιράν.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Κατασκευαστής μηχανημάτων που προμηθεύει τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν που κατονομάστηκε δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran·

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran·

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran·

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Εμπορεύεται εξοπλισμούς για τον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αποπειράθηκε να προμηθεύσει υλικά (πύλες εξαιρετικής αντοχής από κράματα) τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο στην πυρηνική βιομηχανία. Έχει δεσμούς με επιχειρήσεις που ενέχονται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Επιχείρηση του ενεργειακού κλάδου συνδεδεμένη με την IDRO, η οποία παρέχει κατασκευαστική στήριξη στο πυρηνικό πρόγραμμα καθώς και σε κατονομαζόμενες νευραλγικές δραστηριότητες ικανές να οδηγήσουν στη διάδοση. Συμμετέχει στην κατασκευή του αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Arak. Τον Ιούλιο του 2009 το ΗΒ κοινοποίησε ότι αρνείται την εξαγωγή «ράβδου φραγμού αλουμίνας-γραφίτη» προς την Machine Sazi Arak. Τον Μάιο του 2009 η Σουηδία αρνήθηκε στη Machine Sazi Arak την εξαγωγή «περιβλημάτων για τα άκρα των δίσκων δοχείων πίεσης».

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

Θυγατρική του DIO.

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants

 

Υπάγεται στις AEOI και Novin Energy (αμφότερες κατονομασθείσες δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737). Ενέχεται στην ανάπτυξη πυρηνικών αντιδραστήρων.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

 

Συμμετείχε στην παραγωγή δομικών στοιχείων για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.

23.6.2008

29.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (άλλως Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics· άλλως MODAFL· άλλως MODSAF)

Dabestan Street (δυτική πλευρά), Abbas Abad District, Tehran, Iran

Αρμόδιο για τα προγράμματα αμυντικής έρευνας, ανάπτυξης και κατασκευών του Ιράν, καθώς και για την στήριξη πυραυλικών και πυρηνικών προγραμμάτων.

23.06.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran

H διεύθυνση παραγωγής πυρηνικών καυσίμων (NFPD) του AEOI είναι αρμόδια για την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα του κύκλου πυρηνικών καυσίμων, ασχολούμενη μεταξύ άλλων με τα εξής: αναζήτηση ουρανίου, εξόρυξη, άλεση, μετατροπή και διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων. Η NFPC είναι διάδοχος φορέας του NFPD, της υπαγόμενης στον AEOI θυγατρικής που πραγματοποιεί έρευνα και ανάπτυξη, επίσης δε μετατροπή και εμπλουτισμό του κύκλου πυρηνικών καυσίμων.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Ασχολείται με τις τεχνικές προώθησης για τα ιρανικά προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.

Κατασκευάστρια μετασχηματιστών συχνοτήτων, ικανή να αναπτύσσει/να τροποποιεί μετασχηματιστές συχνοτήτων από το εξωτερικό έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται για φυγοκεντρικό εμπλουτισμό αερίου. Πιστεύεται ότι εμπλέκεται σε δραστηριότητες διάδοσης πυρηνικών όπλων.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization

 

Αρμόδια για την επιλογή και την ανέγερση στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεων, όπως -σύμφωνα με ιρανικές δηλώσεις- ο σταθμός εμπλουτισμού στο Fordow (Qom), η ανέγερση του οποίου δεν δηλώθηκε, κατά παράβαση των υποχρεώσεων του Ιράν (πράγμα που επιβεβαιώνεται σε ψήφισμα του διοικητικού συμβουλίου του ΙΑΕΑ). Πρόεδρος της PDO είναι ο Ταξίαρχος Gholam/Reza Jalali, πρώην μέλος του IRGC.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει εξελιχθεί από εγχώρια κρατική τράπεζα σε τράπεζα που διευκολύνει τις διεθνείς συναλλαγές του Ιράν. Ενεργεί εξ ονόματος της Τράπεζας Sepah (κατονομασθείσας δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1747), διεκπεραιώνοντας τις συναλλαγές της Τράπεζας Sepah και αποκρύπτοντας τη σχέση της εν λόγω τράπεζας με τις συγκεκριμένες συναλλαγές, έτσι ώστε οι κυρώσεις να καταστρατηγούνται. Το 2009 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διευκόλυνε τις εξ ονόματος της Τράπεζας Sepah συναλλαγές μεταξύ ιρανικών βιομηχανιών και δικαιούχων της αλλοδαπής. Έχει διευκολύνει τις συναλλαγές με εταιρία-προπέτασμα για λογαριασμό της Tranchon Commercial Bank της ΛΔ της Β. Κορέας, γνωστής για τη διευκόλυνση που παρέχει σε συναλλαγές που άπτονται της διάδοσης μεταξύ Ιράν και ΛΔΒΚ.

26.7.2010

35.

Raka

 

Τμήμα της Kalaye Electric Company (κατονομαζόμενης δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737). Ιδρύθηκε περί τα τέλη του 2006 και ήταν αρμόδια για την ανέγερση του σταθμού εμπλουτισμού ουρανίου στο Fordow (Qom).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science and Technology άλλως Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Tehran

Υπάγεται στην ΑΕΟΙ και συνεχίζει το έργο του πρώην Τμήματος Ερευνών της. Διευθύνων σύμβουλός της είναι ο Αντιπρόεδρος της ΑΕΟΙ Mohammad Ghannadi (κατονομαζόμενος στην ΑΣΑΗΕ 1737).

26.07.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Ενεργεί εξ ονόματος του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

Ο όμιλος SAKIG αναπτύσσει και παράγει πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος για τον ιρανικό στρατό. Συντηρεί σχέδια στον τομέα των ενόπλων δυνάμεων, των πυραύλων και της αεράμυνας και προμηθεύεται είδη από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και τη Βόρειο Κορέα.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Ενέχεται στην κατασκευή εξοπλισμού και δομικών στοιχείων για τον κύκλο των πυρηνικών καυσίμων.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Ο SPO (Οργανισμός Κρατικών Προμηθειών) φαίνεται ότι μεσολαβεί στην εισαγωγή ολόκληρων όπλων. Είναι κατά τα φαινόμενα θυγατρική του MODAFL

23.6.2008

41.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office

Tehran, Iran

Υπεύθυνη για την τεχνολογική προαγωγή του Ιράν μέσω συναφών συνδέσμων προμήθειας και εκπαίδευσης του εξωτερικού. Παρέχει στήριξη στα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα.

26.7.2010

42.

Yasa Part, (μαζί με όλα τα υποκαταστήματα) και θυγατρικές:

 

Εταιρία που ενέχεται σε δραστηριότητες προμηθειών σχετικές με την αγορά υλικών και τεχνολογιών απαραίτητων για πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα.

26.7.2010

(α)  Arfa Paint Company

 

Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.

26.7.2010

(β)  Arfeh Company

 

Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.

26.7.2010

(γ)  Farasepehr Engineering Company

 

Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.

26.7.2010

(δ)  Hosseini Nejad Trading Co.

 

Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.

26.7.2010

(ε)  Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.

26.7.2010

(στ)  Shetab G.

 

Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.

26.7.2010

(ζ)  Shetab Gaman

 

Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.

26.7.2010

(η)  Shetab Trading

 

Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.

26.7.2010

(θ)  Y.A.S. Co. Ltd

 

Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.

26.7.2010

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Κεντρικά γραφεία: Depenau 2, D-20095 Hamburg· Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Παράρτημα Τεχεράνης, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran

Η EIH έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο παρέχοντας συνδρομή σε πολλές ιρανικές τράπεζες με εναλλακτικές λύσεις για την ολοκλήρωση πράξεων που έχουν διακοπεί από τις κυρώσεις της ΕΕ που στοχεύουν το Ιράν. Έχει διαπιστωθεί ότι η ΕΙΗ ενεργεί ως σύμβουλος και ενδιάμεση τράπεζα σε συναλλαγές με ιρανικές οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Παραδείγματος χάριν η ΕΙΗ δέσμευσε τους λογαριασμούς των καταχωρισμένων τραπεζών Saderat Iran και Mellat με έδρα την EIH στο Αμβούργο,στις αρχές Αυγούστου 2010. Σύντομα μετά, η EIH άρχισε εκ νέου συναλλαγές με ευρώ με τις τράπεζες Mellat και Saderat Iran χρησιμοποιώντας λογαριασμούς της ΕΙΗ με μη καταχωρισμένη στον κατάλογο ιρανική τράπεζα. Τον Αύγουστο του 2010 η ΕΙΗ εκπόνησε ένα μηχανισμό που επέτρεπε την καταβολή τακτικών πληρωμών στην τράπεζα Saderat του Λονδίνου και στην Future Bank Bahrain, κατά τρόπο που να αποφεύγονται οι κυρώσεις της ΕΕ.

Από τον Οκτώβριο του 2010 η ΕΙΗ εξακολούθησε να ενεργεί ως δίαυλος πληρωμών για τις ιρανικές τράπεζες που υφίστανται κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και οι Mellat και Saderat. Οι εν λόγω τράπεζες απευθύνουν τις πληρωμές τους στην ΕΙΗ μέσω της «Iran’s Bank of Industry and Mine». Το 2009 η EIH χρησιμοποιήθηκε από τη «Post Bank» σε μια προσπάθεια αποφυγής των κυρώσεων εξ ονόματος της «Bank Sepah» που είναι καταχωρημένη στον κατάλογο των ΗΕ. Η καταχωρισμένη στον κατάλογο της ΕΕ, τράπεζα Mellat είναι μια εκ των μητρικών τραπεζών της ΕΙΗ.

23.05.2011

44.

Onerbank ZAO (άλλως Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Τράπεζα με έδρα τη Λευκορωσία, ανήκει στην Bank Refah Kargaran, στην Bank Saderat και στην Export Development Bank of Iran

23.05.2011

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran

Ενέχεται στην τροφοδοσία με υλικά της Iran Centrifuge Technology Company η οποία υφίσταται κυρώσεις από την ΕΕ.

23.05.2011

46.

EMKA Company

 

Θυγατρική εταιρία της TAMAS, υφίσταται κυρώσεις από τα ΗΕ, υπεύθυνης για την αναζήτηση και εξόρυξη ουρανίου.

23.05.2011

47.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran

Εταιρία βιομηχανικών αυτοματισμών η οποία έχει αναλάβει εργασίες για την Kalaye Electric Company (KEC) που υφίσταται κυρώσεις από τον ΟΗΕ, στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού καυσίμου ουρανίου στο Natanz.

23.05.2011

▼M3

48.

Neka Novin (άλλως Niksa Nirou)

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653

Ενέχεται στην παροχή εξειδικευμένου εξοπλισμού και υλικών με άμεσες εφαρμογές στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

23.5.2011

▼B

49.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran

Ενέχεται στην παροχή υλικών υπό έλεγχο και έχουν άμεση εφαρμογή στην παρασκευή φυγοκεντρικών μηχανών για το ιρανικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου.

23.05.2011

50.

Noor Afza Gostar, (άλλως Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Θυγατρική εταιρία του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ). Ενέχεται στην παροχή εξοπλισμού για το πυρηνικό πρόγραμμα.

23.05.2011

▼M4 —————

▼B

52.

Raad Iran (άλλως Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran

Εταιρία που ενέχεται στην παροχή μετατροπέων συχνότητας στο απαγορευμένο πρόγραμμα εμπλουτισμού του Ιράν. Η Raad Iran συστήθηκε για την παραγωγή και σχεδιασμό συστημάτων ελέγχου και δραστηριοποιείται στην πώληση και εγκατάσταση μετατροπέων και προγραμματιζόμενων μονάδων λογικού ελέγχου.

23.05.2011

53.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Head Office: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, TehranComplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Θυγατρική εταιρία του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI) η οποία απαρτίζεται από την «Uranium Conversion Facility», τη «Fuel Manufacturing Plant» και τη «Zirconium Production Plant».

23.05.2011

54.

Sun Middle East FZ Company

 

Εταιρία η οποία παρέχει ευαίσθητα προϊόντα στη «Nuclear Reactors Fuel Company» (SUREH). Η Sun Middle East χρησιμοποιεί ενδιαμέσους εκτός Ιράν για την παροχή των αγαθών που χρειάζεται η SUREH. Η Sun Middle East παρέχει στους ενδιαμέσους αυτούς πλαστές λεπτομέρειες των τελικών χρηστών κατά την αποστολή των αγαθών στο Ιράν. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να παρακάμψει το τελωνειακό καθεστώς του οικείου κράτους.

23.05.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Κατασκευαστής ηλεκτρικού εξοπλισμού (διακόπτες) που συμμετέχει στην κατασκευή της εγκατάστασης Fordow (Qom) η οποία κατασκευάζεται χωρίς να έχει δηλωθεί στον ΔΟΑΕ.

23.05.2011

56.

Bals Alman

 

Κατασκευαστής ηλεκτρικού εξοπλισμού (διακόπτες) που συμμετέχει στη διεξαγόμενη κατασκευή της εγκατάστασης Fordow (Qom) η οποία κατασκευάζεται χωρίς να έχει δηλωθεί στον ΔΟΑΕ.

23.05.2011

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316

Εταιρία που παρέχει αγαθά και εξοπλισμό που προορίζονται για το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν στην εταιρία Kalaye Electric Company (KEC).

23.05.2011

58.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran

Μεταποιητής, κατασκευαστής που συμμετέχει στη διεξαγόμενη κατασκευή της εγκατάστασης Fordow (Qom) η οποία κατασκευάζεται χωρίς να έχει δηλωθεί στον ΔΟΑΕ.

23.05.2011

59.

Marou Sanat (άλλως Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran

Εταιρία προμηθειών που ενεργεί υπέρ της «Mesbah Energy» η οποία έχει προσδιοριστεί με την απόφαση του ΣΑΗΕ αριθ. 1737

23.05.2011

60.

Paya Parto (άλλως Paya Partov)

 

Θυγατρική της Novin Energy, η οποία έχει υποστεί κυρώσεις δυνάμει της απόφασης του ΣΑΗΕ αριθ. 1737 που ειδικεύεται στη συγκόλληση με λέιζερ.

23.05.2011

61.

Safa Nicu άλλως ‘Safa Nicu Sepahan’, ‘Safanco Company’, ‘Safa Nicu Afghanistan Company’, ‘Safa Al-Noor Company’ και ‘Safa Nicu Ltd Company’.

— Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

— No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

— No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

— PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

— No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

— No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Εταιρία επικοινωνιών η οποία παρέχει εξοπλισμό στην εγκατάσταση Fordow (Qom) η οποία κατασκευάζεται χωρίς να έχει δηλωθεί στον ΔΟΑΕ.

23.05.2011

62.

Taghtiran

 

Μηχανολογική εταιρία η οποία παρέχει εξοπλισμό για τον ερευνητικό αντιδραστήρα βαρέως ύδατος IR-40 του Ιράν.

23.05.2011

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Η Pearl Energy Company Ltd. 100% θυγατρική της First East Export Bank (FEEB), η οποία έχει οριστεί με την απόφαση του ΣΑΗΕ αριθ. 1929 τον Ιούνιο του 2010. Η Pearl Energy Company συστήθηκε από τη FEEB για την διεξαγωγή οικονομικής έρευνας σε ένα φάσμα παγκόσμιων βιομηχανιών.

23.05.2011

64.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland· Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας #CH-550.1.058.055-9

Η Pearl Energy Services S.A είναι 100% θυγατρική της Pearl Energy Company Ltd, με έδρα την Ελβετία. Αποστολή της είναι η παροχή χρηματοδότησης και εμπειρογνωμοσύνης σε οντότητες που επιθυμούν να εισχωρήσουν στην πετρελαϊκή αγορά του Ιράν.

23.05.2011

65.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany·

Τηλέφωνο: 0049 40 2270170· Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB45757 (Γερμανία)

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Machine Sazi Arak

23.05.2011

66.

MAAA Synergy

Malaysia

Συμμετέχει σε προμήθειες συστατικών μερών των ιρανικών μαχητικών αεροσκαφών

23.05.2011

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates

Συμμετέχει σε προμήθειες συστατικών του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

23.05.2011

68.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates

Συμμετέχει σε προμήθειες συστατικών του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

23.05.2011

69.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Θυγατρική του AEOI

23.05.2011

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Συμμετέχει σε προμήθειες συστατικών του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

23.05.2011

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Διεξάγει έρευνα για στρατιωτικές εφαρμογές του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

23.05.2011

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Θυγατρική της MTFZC network

23.05.2011

73.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (άλλως Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Συμμετέχει σε απόπειρες προμηθειών του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

23.05.2011

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Θυγατρική των Iran Electronics Industries

23.05.2011

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Θυγατρική των Iran Electronics Industries

23.05.2011

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Khatam al-Anbiya Construction Headquarters

23.05.2011

▼M3

77.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Ministry of Defence and Armed Forces Logistics. Επιστημονική έρευνα σε σχέση με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

23.5.2011

▼B

78.

Aria Nikan, (άλλως Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Πραγματοποιεί προμήθειες για το εμπορικό τμήμα της Ιρανικής Επιχείρησης Φυγοκεντρικής Τεχνολογίας (TESA). Έχει επιχειρήσει να προμηθευτεί κατονομασθέντα υλικά, καθώς και αγαθά από την ΕΕ, δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

1.12.2011

79.

Bargh Azaraksh· (άλλως Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Εταιρία στην οποία έχουν αναταθεί εργασίες στις μονάδες εμπλουτισμού ουρανίου του Natanz και του Qom/Fordow όσον αφορά την ηλεκτροδότηση και τις σωληνώσεις. Ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού ελέγχου στο Natanz το 2010.

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

81.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Παραγωγός συστημάτων κενού, τα οποία προμηθεύει στις μονάδες εμπλουτισμού ουρανίου του Natanz και του Qom/Fordow. Το 2011 προμήθευσε μορφοτροπείς πίεσης στην κατονομασθείσα από τον ΟΗΕ επιχείρηση ηλεκτρισμού Kalaye.

1.12.2011

82.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Η επιχείρηση επεξεργασίας ουρανίου και παραγωγής πυρηνικών καυσίμων του Ιράν. Ελέγχεται από τον κατονομασθέντα από τον ΟΗΕ Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν.

1.12.2011

83.

Ghani Sazi Uranium Company (άλλως Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Υπάγεται στην κατονομασθείσα από τον ΟΗΕ TAMAS. Έχει συμβάσεις παραγωγής με την κατονομασθείσα από τον ΟΗΕ επιχείρηση ηλεκτρισμού Kalaye Electric Company και την κατονομασθείσα από την ΕΕ TESA.

1.12.2011

84.

Iran Pooya (άλλως Iran Pouya)

 

Κρατική επιχείρηση, υπεύθυνη για τη λειτουργία του μεγαλύτερου εξωθητή αλουμινίου στο Ιράν και την προμήθεια υλικών για την παραγωγή περιβλημάτων των φυγοκεντριστών IR-1 και IR-2. Μείζων παραγωγός κυλίνδρων αλουμινίου για φυγοκεντριστές, με πελάτες όπως ο κατονομασθείς από τον ΟΗΕ ΟΑΕΙ και η κατονομασθείσα από την ΕΕ TESA.

1.12.2011

85.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, με εμπλοκή στην κατασκευή της μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου στο Qom/Fordow. Εναντίον της έχει επιβληθεί απαγόρευση εξαγωγών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία.

1.12.2011

86.

Karanir (άλλως Moaser, άλλως Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Συμμετέχει στην αγορά εξοπλισμού και υλικών που χρησιμοποιούνται άμεσα στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

1.12.2011

87.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Συμμετέχει στην αγορά εξοπλισμού και υλικών που χρησιμοποιούνται άμεσα στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

1.12.2011

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Εταιρία διοικούμενη από τον Milad Jafari, ο οποίος έχει προμηθεύσει με αγαθά, κυρίως μέταλλα, τον κατονομασθέντα από τον ΟΗΕ όμιλο Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) μέσω εταιριών-προπέτασμα.

1.12.2011

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Ιρανική εταιρία στην οποία έχει ανατεθεί από την κατονομασθείσα από τον ΟΗΕ επιχείρηση ηλεκτρισμού Kalaye σύμβαση παροχής σχεδιαστικών και τεχνικών υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κύκλο του πυρηνικού καυσίμου. Τελευταίως προμηθεύει με εξοπλισμό την μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου του Natanz.

1.12.2011

▼M3

90.

Mobin Sanjesh

Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran.

Συμμετέχει στην αγορά εξοπλισμού και υλικών που χρησιμοποιούνται άμεσα στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

1.12.2011

▼B

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Εταιρία διοικούμενη από τον Milad Jafari, ο οποίος έχει προμηθεύσει με αγαθά, κυρίως μέταλλα, τον κατονομασθέντα από τον ΟΗΕ όμιλο Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) μέσω εταιριών-προπέτασμα.

1.12.2011

92.

Research Centre for Explosion and Impact (άλλως METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Υπάγεται στο κατονομασθέν από την ΕΕ πανεπιστήμιο Malek Ashtar και επιβλέπει δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις πιθανές στρατιωτικές διαστάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, επί του οποίου το Ιράν αρνείται να συνεργαστεί με τον ΔΟΑΕ.

1.12.2011

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood· Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Εργολάβος που έχει εγκαταστήσει σωληνώσεις και συναφή υποστηρικτικό εξοπλισμό στη μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου του Natanz. Έχει ασχοληθεί ειδικά με τις σωληνώσεις φυγοκεντριστών.

1.12.2011

94.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Τεχνική εταιρία που εμπλέκεται στην υποστήριξη διαφόρων βιομηχανικών έργων μεγάλης κλίμακας, όπως το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, και έχει εκτελέσει μυστικά εργασίες στη μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου του Qom/Fordow.

1.12.2011

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran,

Τηλ.: +98 511 3853008,

+98 511 3870225

Επωνυμία πίσω από την οποία κρύβεται η Khorasan Mettalurgy Industries (κατονομασθείσα δυνάμει της απόφασης αριθ. 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών), θυγατρική του ομίλου Ammunition Industries Group (AMIG))

1.12.2011

96.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran· Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Θυγατρική του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΟΑΕΙ), που έχει κατονομαστεί από τον ΟΗΕ

1.12.2011

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Εταιρία διοικούμενη από τον Milad Jafari, ο οποίος έχει προμηθεύσει με αγαθά, κυρίως μέταλλα, τον κατονομασθέντα από τον ΟΗΕ όμιλο Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) μέσω εταιριών-προπέτασμα.

1.12.2011

98.

SURENA (άλλως Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Εταιρία κατασκευής και προετοιμασίας της λειτουργίας σταθμών πυρηνικής ενέργειας. Ελέγχεται από την κατονομασθείσα από τον ΟΗΕ εταιρία ενέργειας Novin.

1.12.2011

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της κατονομασθείσας από την ΕΕ TESA. Συμμετέχει στην κατασκευή εξοπλισμού και υλικών που χρησιμοποιούνται άμεσα στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

1.12.2011

100.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Εταιρία που παράγει και έχει προμηθεύσει με ειδικά κιβώτια UF6 τη μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου του Natanz και του Qom/Fordow.

1.12.2011

101.

Tosse Silooha (άλλως Tosseh Jahad E Silo)

 

Συμμετοχή στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στις μονάδες του Natanz, του Qom και του Arak.

1.12.2011

102.

Yarsanat (άλλως Yar Sanat, άλλως Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran· No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

Εταιρία προμηθειών για την κατονομασθείσα από ΟΗΕ επιχείρηση ηλεκτρισμού Kalaye. Συμμετέχει στην αγορά εξοπλισμού και υλικών που χρησιμοποιούνται άμεσα στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει επιχειρήσει να προμηθευτεί συστήματα κενού και μορφοτροτείς πίεσης.

1.12.2011

103.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Tehran, Iran

Συμμετοχή στην κατονομασθείσα από την ΕΕ Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (άλλως Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

▼M4

104.

Central Bank of Iran

(άλλως Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Mirdamad Blvd., NO.144,Tehran,Islamic Republic of IranP.O. Box: 15875 / 7177

Τηλεφωνικό κέντρο: +98 21 299 51

Τηλεγραφική διεύθυνση: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22 MZBK IR SWIFT

Διεύθυνση: BMJIIRTH

Ιστότοπος:

Ηλ. ταχυδρομείο: G.SecDept@cbi.ir

Εμπλέκεται σε δραστηριότητες για την καταστρατήγηση των κυρώσεων. Παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στην ιρανική κυβέρνηση.

23.1.2012

▼M3

105.

Bank Tejarat

Ταχυδρομική διεύθυνση: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365-5416, TehranΤηλ: 88826690Τηλέτυπο: 226641 TJTA IR.Φαξ: 88893641Ιστοσελίδα: http://www.tejaratbank.ir

Η Bank Tejarat είναι εν μέρει κρατική τράπεζα. Έχει διευκολύνει άμεσα τις προσπάθειες του Ιράν στον τομέα των πυρηνικών. Επί παραδείγματι, το 2011, η Bank Tejarat διευκόλυνε την κίνηση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να βοηθήσει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο καταχωρισμένος στον κατάλογο του ΟΗΕ Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν να αποκτήσει ουρανιούχο συμπύκνωμα. Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν αποτελεί τον βασικό ιρανικό φορέα έρευνας και ανάπτυξης πυρηνικής τεχνολογίας και διαχειρίζεται προγράμματα παραγωγής σχάσιμων υλικών. Η Bank Tejarat έχει επίσης ιστορικό παροχής βοήθειας σε καταχωρισμένες στον κατάλογο ιρανικές τράπεζες προκειμένου να μπορέσουν να παρακάμψουν τις διεθνείς κυρώσεις, π.χ. με τη συμμετοχή της σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται καταχωρισμένες στον κατάλογο του ΟΗΕ εταιρίες-προπετάσματα του βιομηχανικού ομίλου Shahid Hemmat.

23.1.2012

▼B

106.

Tidewater (άλλως Tidewater Middle East Co.)

Ταχυδρομική διεύθυνση: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της IRGC

23.1.2012

107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (άλλως T.E.M. Co.)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Χρησιμοποιείται ως εταιρία προπέτασμα από τις καταχωρισμένες στον κατάλογο Ιρανικές Βιομηχανίες Αεροσκαφών (IACI) για μυστικές δραστηριότητες δημόσιων συμβάσεων.

23.1.2012

108.

Sad Export Import Company (άλλως SAD Import & Export Company)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No· 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Χρησιμοποιείται ως εταιρία προπέτασμα από τον καταχωρισμένο στον κατάλογο Οργανισμό Αμυντικών Βιομηχανιών (DIO). Εμπλέκεται σε μεταφορές όπλων στη Συρία. Η εμπλοκή της εταιρίας επισημάνθηκε και στην παράνομη μεταφορά όπλων με το πλοίο Monchegorsk.

23.1.2012

109.

Rosmachin

Ταχυδρομική διεύθυνση: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No· 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Εταιρία προπέτασμα της Sad Export Import Company. Εμπλέκεται στην παράνομη μεταφορά όπλων με το πλοίο Monchgorsk.

23.1.2012

▼M4

110.

Υπουργείο Ενέργειας

Palestine Avenue North, πλησίον της λεωφόρου Zarathustra 81,τηλ. 9-8901081.

Υπεύθυνο για την πολιτική στον ενεργειακό τομέα, που αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την ιρανική κυβέρνηση.

16.10.2012

111.

Υπουργείο Πετρελαίου

Λεωφόρος Taleghani, πλησίον της γέφυρας Hafez,τηλ. 6214-6153751

Υπεύθυνο για την πολιτική στον πετρελαϊκό τομέα, που αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την ιρανική κυβέρνηση.

16.10.2012

112.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,λεωφόρος Taleghani, Τεχεράνη - Ιράν/First Central Building,οδός Taleghan, Τεχεράνη, Ιράν,Τ.Κ.: 1593657919P.O. Box 1863 και 2501

Εθνική οντότητα κρατικής διαχείρισης που παρέχει οικονομικούς πόρους στην κυβέρνηση του Ιράν. Ο Υπουργός Πετρελαίου είναι διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου, ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Πετρελαίου είναι εκτελεστικός διευθυντής.

16.10.2012

113.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

Λεωφόρος Temasek 7 #07-02,Suntec Tower One 038987,Σιγκαπούρη·

Registration ID 199004388C

Σιγκαπούρη

Θυγατρική της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

114.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,4 Victoria Street,ΛονδίνοSW1H 0NE,Ηνωμένο Βασίλειο· UK

Company Number 02772297

(Ηνωμένο Βασίλειο)

Θυγατρική της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

115.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

Οδός East Daneshvar αριθ. 23.Οδός North ShirazΟδός MolasadraΠλατεία VanakΤεχεράνηΙράνΤηλ.: (+98) 2188604760-6

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial ZoneAhwazKhouzestanΙράνΤηλ.: (+98) 6114446464

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

117.

Petroleum Engineering & Development Company

(PEDEC)

Οδός Shahid Kalantari αριθ. 61Λεωφόρος Sepahbod QaraniΤεχεράνηΙράνΤηλ.: (+98) 2188898650-60

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

118.

North Drilling Company

(NDC)

35η Οδός αριθ. 8Οδός AlvandΠλατεία ArgentineΤεχεράνηΙράνΤηλ.: (+98) 2188785083-8

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

119.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

11η οδός αριθ. 19Οδός Khaled EslamboliΤεχεράνηΙράνΤηλ.: (+98) 2188722430

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

120.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Πλατεία AirportΛεωφόρος PasdaranAhwazKhouzestanΙράνΤηλ.: (+98) 6114440151

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Οδός ParvanehΛεωφόρος Karimkhan ZandShirazΙράνΤηλ.: (+98) 7112138204

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

122.

Maroun Oil & Gas Company

Οδός Ahwaz-Mahshahr(12ο χλμ)AhwazΙράνΤηλ.: (+98) 6114434073

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed SoleymanKhouzestanΙράνΤηλ.: (+98) 68152228001

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

GachsaranKohkiluye-va-BoyerAhmadΙράνΤηλ.: (+98) 7422222581

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Λεωφόρος NaftOmidiehKhouzestanΙράνΤηλ.: (+98) 611914701

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

126.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Λεωφόρος KhameneiKhoramsharΙράνΤηλ.: (+98) 6324214021

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

127.

West Oil & Gas Production Company

Λεωφόρος Zan αριθ. 42Πλατεία NaftKermanshahΙράνΤηλ.: (+98) 8318370072

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

128.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

Οδός Payam 6 αριθ. 18.Λεωφόρος PayamSheshsad DastgahMashhadΙράνΤηλ.: (+98) 5117633011

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

129.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

Οδός Beyhaghi αριθ. 17Πλατεία ArgentineΤεχεράνηΙράνΤηλ.: (+98) 2188732221

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

130.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.AssaluyehBoushehrΙράνΤηλ.: (+98) 7727376330

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

Οδός Alvand αριθ. 20, Πλατεία ArgentinaΤεχεράνη, 1514938111ΙράνΤηλ: +9821 888 77 0 11Φαξ: +9821 888 77 0 25info@iranlng.ir

Θυγατρική της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

132.

Naftiran Intertrade Company

(επίσης γνωστή ως Naftiran Trade Company)

(NICO)

Τηλ.: (+41) 213106565OG 1International HouseThe ParadeSt. Helier JE3QQJersey, UK

Θυγατρική (100 %) της National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Sàrl λεωφόροςDe la Tour-Haldimand 61009 PullyΕλβετία

Θυγατρική (100 %) της Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(επίσης γνωστή ως PetroIran· επίσης γνωστή ως «PEDCO»)

National Iranian Oil Company - PEDCO,P.O. Box 2965,Al Bathaa Tower,9ος όροφος, διαμ. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα·P.O. Box 15875-6731,Τεχεράνη,Ιράν· 41,1ος όροφος, International House,The Parade,St. Helier JE2 3QQ,Jersey·No. 22, 7th Lane,Khalid Eslamboli Street,Shahid Beheshti Avenue,Τεχεράνη,Ιράν·No. 102, πλησίον της Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,οδός Shahid Dastgerdi (πρώην Zafar),οδός Shariati,Τεχεράνη 19199/45111,Ιράν·Kish Harbour,Bazargan Ferdos Warehouses,Kish Island,Ιράν·

Registration ID 67493 (Jersey)

Θυγατρική της Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

135.

Petropars Ltd.

(επίσης γνωστή ως Petropasr Limited· επίσης γνωστή ως «PPL»)

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,Piso 8,Oficina 8E,Chuao,Caracas 1060,Βενεζουέλα·No. 35, Farhang Blvd.,Saadat Abad,Τεχεράνη,Ιράν·P.O. Box 3136,Road Town,Tortola,ΒρετανικέςΠαρθένες Νήσοι·

όλα τα γραφεία παγκοσμίως.

Θυγατρική της Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

136.

Petropars International FZE

(επίσης γνωστή ως PPI FZE)

P.O. Box 72146,Ντουμπάι,Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα·

όλα τα γραφεία παγκοσμίως

Θυγατρική της Petropars Ltd.

16.10.2012

137.

Petropars UK Limited

Οδός Queen Anne 47,Λονδίνο W1G 9JG,Ηνωμένο Βασίλειο· UK

Company Number 03503060

(Ηνωμένο Βασίλειο)·

όλα τα γραφεία παγκοσμίως

Θυγατρική της Petropars Ltd.

16.10.2012

138.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

(1)  National Iranian Gas Company Building,

οδός South Aban,λεωφόρος Karimkhan,Τεχεράνη,Ιράν

(2)  P.O. Box 15875,

Τεχεράνη,

Ιράν

(3)  NIGC Main Bldg.

Οδός South Abanλεωφόρος Karimkhan,Τεχεράνη 1598753113,Ιράν

Εθνική οντότητα κρατικής διαχείρισης που παρέχει οικονομικούς πόρους στην κυβέρνηση του Ιράν. Ο Υπουργός Πετρελαίου είναι διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου, ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Πετρελαίου είναι εκτελεστικός διευθυντής και αντιπρόεδρος.

16.10.2012

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,Τεχεράνη 1598666611,P.O .Box 15815/3499Τεχεράνη

Εθνική οντότητα κρατικής διαχείρισης που παρέχει οικονομικούς πόρους στην κυβέρνηση του Ιράν. Ο Υπουργός Πετρελαίου είναι διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου.

16.10.2012

140.

National Iranian Tanker Company

(NITC)

Οδός East Shahid Atefi 35,Λεωφόρος Africa, 19177Τεχεράνη,P.O.Box: 19395-4833,Τηλ: +98 21 23801,Email: info@nitc-tankers.com·

όλα τα γραφεία παγκοσμίως

Ελέγχεται ουσιαστικά από την κυβέρνηση του Ιράν. Παρέχει οικονομικούς πόρους στην κυβέρνηση του Ιράν μέσω των μετόχων της που διατηρούν δεσμούς με την κυβέρνηση.

16.10.2012

141.

Trade Capital Bank

220035 BelarusTimiriazeva str. 65AΤηλ: +375 (17) 3121012Φαξ +375 (17) 3121008e-mail: info@tcbank.by

Θυγατρική (99%) της Tejarat Bank.

16.10.2012

142.

Bank of Industry and Mine

αριθ. 2817 Firouzeh Tower (πάνω από τη διασταύρωση του πάρκου)οδός ValiaarΤεχεράνηΤηλ. 021-22029859Φαξ: 021-22260272-5

Εθνική οντότητα κρατικής διαχείρισης που παρέχει οικονομικούς πόρους στην κυβέρνηση του Ιράν

16.10.2012

143.

Cooperative Development Bank

(επίσης γνωστή ως Tose’e Ta’avon Bank)

Οδός BozorgmehrΛεωφόρος Vali-e AsrΤεχεράνηΤηλ: +(9821) 66419974 / 66418184Φαξ: (+9821) 66419974e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir

Εθνική οντότητα κρατικής διαχείρισης που παρέχει οικονομικούς πόρους στην κυβέρνηση του Ιράν

16.10.2012

▼M5

144.

National Iranian Oil Company Nederland (άλλως: NIOC Netherlands Representation Office)

Blaak 512, 3011 TA και Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Netherlands.

Τηλ. +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308.

http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

Θυγατρική της National Iranian Oil Company (NIOC).

7.11.2012

▼B

II.  Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)A.  Πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Ταξίαρχος του IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Αναπληρωτής στο MODAFL αρμόδιος για επιθεωρήσεις. Υπεύθυνος για όλα τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του MODAFL

23.6.2008

2.

Υποναύαρχος Ali FADAVI

 

Διοικητής της ναυτικής δύναμης του IRGC

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Έτος γέννησης: 1961

Δεύτερος τη τάξει στη Khatam al Anbiya

26.7.2010

4.

Ταξίαρχος του IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Διευθύνων Σύμβουλος του DIO που κατονομάζεται στην ΑΣΑΗΕ 1737 (2006).

23.6.2008

5.

Ταξίαρχος του ΙRGC Ali HOSEYNITASH

 

Επί κεφαλής του Γενικού Τμήματος του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, συμμετέχει στην διαμόρφωση πολιτικής στο θέμα των πυρηνικών

23.6.2008

6.

IRGC Mohammad Ali JAFARI

 

Διοικητής του IRGC

23.6.2008

7.

Ταξίαρχος του IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Υπουργός Εσωτερικών και πρώην Υπουργός του ΜΟDAFL, αρμόδιος για το σύνολο των στρατιωτικών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων

23.6.2008

8.

Ταξίαρχος Mohammad Reza NAQDI

Έτος γέννησης: 1953, Nadjaf (Ιράκ)

Διοικητής της Αντιστασιακής Δύναμης Basij

26.7.2010

9.

Ταξίαρχος Mohammad PAKPUR

 

Διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του IRGC

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (άλλως Rostam GHASEMI)

Έτος γέννησης: 1961

Διοικητής της Khatam al-Anbiya

26.7.2010

11.

Ταξίαρχος Hossein SALAMI

 

Υποδιοικητής του IRGC

26.7.2010

12.

Ταξίαρχος του IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Αναπληρωτής στο ΜΟDAFL αρμόδιος για την αντικατασκοπία, υπεύθυνος για την ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων του ΜΟDAFL

23.6.2008

13.

Ταξίαρχος του IRGC Ahmad VAHIDI

 

Υπουργός του MODAFL και πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής του MODAFL

23.6.2008

▼M3 —————

▼B

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Διευθυντής των κεντρικών γραφείων της κατασκευαστικής εταιρίας Khatam Al-Anbia

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

17.

Ali Ashraf NOURI

 

Αναπληρωτής Διοικητής του IRGC, Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του IRGC

23.1.2012

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (άλλως Hojjat- al-Eslam Ali Saidi or Saeedi

 

Εκπρόσωπος του Ανώτατου Ηγέτη του IRGC

23.1.2012

19.

Amir Ali Haji ZADEH (άλλως Amir Ali Hajizadeh)

 

Διοικητής Αεροπορικών Δυνάμεων του IRGC, Ταξίαρχος

23.1.2012B.  Οντότητες

 

Επωνυμία

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)

Tehran, Iran

Αρμόδιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων. Έχει προβεί σε απόπειρες προμηθειών για τη στήριξη των ιρανικών προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών

26.7.2010

2.

IRGC Air Force

 

Χειρίζεται το μητρώο καταγεγραμμένων βαλλιστικών πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς του Ιράν. Ο επί κεφαλής της αεροπορικής δύναμης του IRGC κατονομάστηκε στην ΑΣΑΗΕ 1737 (2006)

23.6.2008

3.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

 

Η διοίκηση πυραύλων Al-Ghadir του IRGC συνιστά ιδιαίτερο στοιχείο στους κόλπους της Αεροπορικής Δύναμης του IRGC, το οποίο συνεργάζεται με τον SBIG (που κατονομάστηκε δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737) στον βαλλιστικό πύραυλο μικρούς βεληνεκούς FATEH 110, καθώς και στον βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Ashura. H διοίκηση αυτή έχει κατά τα φαινόμενα τον επιχειρησιακό έλεγχο των πυραύλων.

26.7.2010

4.

Naserin Vahid

 

Η Naserin Vahid κατασκευάζει οπλικά στοιχεία για λογαριασμό του IRGC. Πρόκειται για εταιρία-προπέτασμα του IRGC

26.7.2010

5.

IRGC Qods Force

Tehran, Iran

Η δύναμη Qods του Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC) έχει την ευθύνη των εκτός Ιράν επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής της Τεχεράνης για ειδικές επιχειρήσεις και στήριξη τρομοκρατών και ισλαμιστών στο εξωτερικό. Κατά τη σύρραξη με το Ισραήλ το 2006, η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε ρουκέτες, αντιπλοϊκούς πυραύλους Κρούζ (ASCM), φορητά αντιαεροπορικά συστήματα (MANPADS) και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) που προμήθευσε η δύναμη Qods, σύμφωνα δε με δημοσιογραφικές πληροφορίες επωφελήθηκε από την εκπαίδευση που παρείχε η Qods στα συστήματα αυτά. Σύμφωνα με ποικίλες αναφορές, η δύναμη Qods συνεχίζει να επανεφοδιάζει και να εκπαιδεύει την Χεζμπολάχ σε προηγμένα όπλα, αντιαεροπορικούς πυραύλους και ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς. Η δύναμη Qods εξακολουθεί να παρέχει περιορισμένη φονική στήριξη, εκπαίδευση και χρηματοδότηση προς μαχητές Ταλιμπάν στο μεσημβρινό και δυτικό Αφγανιστάν, μεταξύ δε άλλων φορητά όπλα, πυρομαχικά, όλμους και ρουκέτες μάχης μικρού βεληνεκούς.

Κατά του διοικητή της έχουν επιβληθεί κυρώσεις δυνάμει ΑΣΑΗΕ

26.7.2010

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (άλλως Sepah Nir)

 

Θυγατρική της Khatam al-Anbya Construction Heaquarters που κατονομάστηκε δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1929. Η Sepanir Oil and Gas Engineering Company συμμετέχει στη φάση 15-16 του έργου αξιοποίησης του υποθαλάσσιου κοιτάσματος φυσικού αερίου «South Pars»

26.7.2010

7.

Bonyad Taavon Sepah (άλλως IRGC Cooperative Foundation· Bonyad-e Ta'avon-Sepah· Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran

Η Bonyad Taavon Sepah, γνωστή και ως IRGC Cooperative Foundation, συστάθηκε από τους διοικητές του IRGC για τη διάρθρωση των επενδύσεων του Σώματος. Ελέγχεται από το IRGC. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Bonyad Taavon Sepah απαρτίζεται από εννέα μέλη, οκτώ εκ των οποίων είναι μέλη του IRGC. Μεταξύ των αξιωματικών περιλαμβάνεται ο Διοικητής του IRGC που είναι και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εκπρόσωπος του Ανώτατου Ηγέτη στο IRGC, ο Διοικητής της πολιτοφυλακής Basi, ο Διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του IRGC, ο Διοικητής της αεροπορίας του IRGC, ο Διοικητής του ναυτικού του IRGC, ο προϊστάμενος του Οργανισμού πληροφοριών ασφαλείας του IRGC, ένας ανώτερος αξιωματικός του Γενικού Επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του IRGC και ένας ανώτερος αξιωματικός του IRGC από το MODAFL.

23.05.2011

8.

Ansar Bank (άλλως Ansar Finance and Credit Fund· Ansar Financial και Credit Institute· Ansae Institute· Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute· Ansar Saving και Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran· Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran

Η Bonyad Taavon Sepah συνέστησε την Ansar Bank για την παροχή χρηματοδοτικών και πιστωτικών υπηρεσιών στο προσωπικό του IRGC. Αρχικά η Ansar Bank λειτουργούσε ως πιστωτική ένωση, ενώ μετατράπηκε σε ολοκληρωμένη τράπεζα στα μέσα του 2009, μετά τη λήψη της σχετικής άδειας από την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Η Ansar Bank, η οποία προηγουμένως είχε την ονομασία Ansar al Mojahedin, συνδέεται με το IRGC περισσότερο από 20 έτη. Τα μέλη του IRGC λαμβάνουν το μισθό τους από την Ansar bank. Επιπροσθέτως, η Ansar bank παρέχει ειδικά οφέλη στο προσωπικό της IRGC, μεταξύ των οποίων μειωμένα επιτόκια για την αγορά επίπλωσης και υγειονομική περίθαλψη δωρεάν ή με μειωμένο κόστος.

23.05.2011

9.

Mehr Bank (άλλως Mehr Finance and Credit Institute· Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Tehran, Iran

Η Mehr Bank ελέγχεται από τη Bonyas Taavon Sepah και το IRGC. Η Mehr Bank παρέχει χρηματοδοτικές υπηρεσίες στο IRGC. Σύμφωνα με συνέντευξη σε ανοικτή πηγή του επικεφαλής της Bonyad Taavon, Sepah, Parviz Fattah (γεν. 1961), η Bonyad Taavon Sepah συνέστησε τη Mehr Bank για να εξυπηρετεί την πολιτοφυλακή Basij (παραστρατιωτικό σκέλος του IRGC).

23.05.2011

10.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

Νέα επωνυμία της εταιρίας αερομεταφορών Pars του IRGC. Το 2011, αεροσκάφος της εταιρίας εμπορευματικών αερομεταφορών Yas Air που εκτελούσε πτήση από το Ιράν στη Συρία υποβλήθηκε σε επιθεώρηση στην Τουρκία και διαπιστώθηκε ότι μετέφερε συμβατικά όπλα.

1.12.2011

11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Έστειλε δύο εμπορευματοκιβώτια με διάφορα είδη πυροβόλων όπλων από το Ιράν στη Συρία τον Μάιο του 2007, κατά παράβαση της παραγράφου 5 της ΑΣΑΗΕ 1747 (2007)

23.1.2012

III.  Ναυτιλιακές Γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRISL)A.  Πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Ημερομηνία γέννησης: 19 Φεβρουαρίου 1956.

Αριθ. διαβ: K13644968 (Ιράν), λήγει τον Μάιο του 2013.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των IRISL. Διατελεί επίσης πρόεδρος των Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) και Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), γνωστών ως θυγατρικών των IRISL.

23.05.2011

2.

Ghasem Nabipour (άλλως M T Khabbazi Nabipour)

Ημερομηνία γέννησης: 16 Ιανουαρίου 1956, Ιθαγένεια: ιρανική.

Διευθυντής και μέτοχος της κατονομασθείσας από την ΕΕ εταιρίας Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, νέα επωνυμία της κατονομασθείσας από την ΕΕ Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Copmany (άλλως Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), υπεύθυνος για την τεχνική διαχείριση των σκαφών των IRISL.Ο NABIPOUR είναι η διευθυντής διαχείρισης πλοίων των IRISL.

1.12.2011

3.

Naser Bateni

Ημερομηνία γέννησης: 16 Δεκεμβρίου 1962. Ιθαγένεια: ιρανική.

Πρώην Νομικός Διευθυντής των IRISL, Διευθυντής της κατονομασθείσας από την ΕΕ Hanseatic Trade and Trust Shipping Company. Διευθυντής της εταιρίας-προπέτασμα NHL Basic Limited.

1.12.2011

4.

Mansour Eslami

Ημερομηνία γέννησης: 31 Ιανουαρίου 1965. Ιθαγένεια: ιρανική.

Διευθυντής της κατονομασθείσας από την ΕΕ IRISL Malta Limited, άλλως Royal Med Shipping Company.

1.12.2011

5.

Mahamad Talai

Ημερομηνία γέννησης: 4 Ιουνίου 1953. Ιθαγένεια: ιρανική και γερμανική.

Διευθυντικό στέλεχος των IRISL στην Ευρώπη, εκτελεστικός διευθυντής της κατονομασθείσας από την ΕΕ HTTS, και της κατονομασθείσας από την ΕΕ Darya Capital Administration Gmbh. Διευθυντής διαφόρων εταιριών-προπέτασμα που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL ή θυγατρικών της.

1.12.2011

6.

Mohammad Moghaddami FARD

Ημερομηνία γέννησης: 19 Ιουλίου 1956·

αριθμός διαβατηρίου: N10623175 (Ιράν), το οποίο εκδόθηκε στις 27 Μαρτίου 2007 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2012.

Περιφερειακός Διευθυντής των IRISL στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Διευθυντής της κατονομασθείσας από την ΕΕ Pacific Shipping και της κατονομασθείσας από την ΕΕ Great Ocean Shipping Company ή άλλως Oasis Freight Agency. Ίδρυσε την Crystal Shipping το 2010 στο πλαίσιο προσπαθειών να παρακαμφθεί η κατονομασία των IRISL από την ΕΕ.

1.12.2011

7.

Κυβερνήτης Alireza GHEZELAYAGH

 

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της κατονομασθείσας από την ΕΕ Lead Maritime, η οποία ενεργεί για λογαριασμό της HDSL στη Σιγκαπούρη. Επιπροσθέτως, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του κατονομασθέντος από την ΕΕ Asia Marine Network, το οποίο αποτελεί το περιφερειακό γραφείο των IRISL στη Σιγκαπούρη.

1.12.2011

8.

Gholam Hossein Golparvar

Ημερομηνία γέννησης: 23 Ιανουαρίου 1957. Ιθαγένεια: ιρανική.

Πρώην Εμπορικός Διευθυντής των IRISL, Αναπληρωτής Διευθυντής και μέτοχος της Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, Εκτελεστικός Διευθυντής και μέτοχος της κατονομασθείσας από την ΕΕ Sapid Shipping Company, θυγατρικής των IRISL, Αναπληρωτής Διευθυντής και μέτοχος της κατονομασθείσας από την ΕΕ HDSL, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κατονομασθείσας από την ΕΕ Irano-Hind Shipping Company.

1.12.2011

9.

Hassan Jalil Zadeh

Ημερομηνία γέννησης: 6 Ιανουαρίου 1959. Ιθαγένεια: ιρανική.

Διευθυντής και μέτοχος της κατονομασθείσας από την ΕΕ Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL). Καταχωρισμένος ως μέτοχος πολυάριθμων εταιριών-προπέτασμα των IRISL.

1.12.2011

10.

Mohammad Hadi Pajand

Ημερομηνία γέννησης: 25 Μαΐου 1950. Ιθαγένεια: ιρανική.

Πρώην Οικονομικός Διευθυντής των IRISL, πρώην Διευθυντής της Irinvestship limited, εταιρίας κατονομασθείσας από την ΕΕ, διευθυντής της Fairway Shipping, η οποία ανέλαβε τις δραστηριότητες της Irinvestship limited. Διαχειριστής εταιριών-προπέτασμα των IRISL. Κυρίως της κατονομασθείσας από την ΕΕ Lancellin Shipping Company και της Acena Shipping Company.

1.12.2011

11.

Ahmad Sarkandi

Ημερομηνία γέννησης: 30 Σεπτεμβρίου 1953. Ιθαγένεια: ιρανική.

Οικονομικός Διευθυντής των IRISL από το 2011, πρώην Εκτελεστικός Διευθυντής διαφόρων κατονομασθεισών από την ΕΕ θυγατρικών των IRISL, υπεύθυνος για τη δημιουργία σειράς εταιριών-προπέτασμα στις οποίες εμφανίζεται πάντα ως διευθυντής και μέτοχος.

1.12.2011

12.

Seyed Alaeddin Sadat Rasool

Ημερομηνία γέννησης: 23 Ιουλίου 1965. Ιθαγένεια: ιρανική.

Αναπληρωτής Νομικός Διευθυντής του ομίλου IRISL, Νομικός Διευθυντής της Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

13.

Ahmad TAFAZOLY

Ημερομηνία γέννησης: 27 Μαΐου 1956.

Τόπος γέννησης: Bojnord, Ιράν.

Διαβατήριο: R10748186 (Ιράν) το οποίο εκδόθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2007 και λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2012

Διευθυντής της κατονομασθείσας από την ΕΕ IRISL China Shipping Company, άλλως Santelines (ή Santexlines), άλλως Rice Shipping, άλλως E-sail Shipping.

1.12.2011B.  Οντότητες

 

Επωνυμία

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Ναυτιλιακές Γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν) (IRISL) (μαζί με όλα τα υποκαταστήματα) και θυγατρικές:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran· No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

Αριθ. ΙΜΟ των IRISL:

9051624· 9465849· 7632826· 7632814· 9465760· 8107581· 9226944· 7620550· 9465863· 9226956· 7375363· 9465758· 9270696· 9193214· 8107579· 9193197· 8108559· 8105284· 9465746· 9346524· 9465851· 8112990

Οι IRISL ήταν αναμεμιγμένες στην αποστολή φορτίων στρατιωτικού χαρακτήρα, καθώς και απηγορευμένων φορτίων από το Ιράν. Τρία τέτοια περιστατικά που αφορούσαν σαφείς παραβιάσεις αναφέρθηκαν στην Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για το Ιράν. Η εμπλοκή των IRISL στη διάδοση ήταν τόση ώστε το ΣΑΗΕ κάλεσε τα κράτη να διενεργούν επιθεωρήσεις σε πλοία των IRISL, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να εικάζεται ότι ένα πλοίο μεταφέρει είδη που απαγορεύουν οι ΑΣΑΗΕ 1803 και 1929.

26.7.2010

α)  Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta· c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

Αριθ. ΙΜΟ: 9270658

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

26.7.2010

β)  Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (άλλως HDS Lines)

No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546

Άλλη διεύθυνση:

No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran·

Άλλη διεύθυνση:

Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Ενεργεί εξ ονόματος των IRISL σε συναλλαξές με εμπορευματοκιβώτια χρησιμοποιώντας σκάφη που ανήκουν στις IRISL.

26.7.2010

γ)  Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postal address: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany· Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township· HTTS GmbH

Τελεί υπό τον έλεγχο και/ή ενεργεί εξ ονόματός της Ενεργεί εξ ονόματος των IRISL. Η HTTS είναι καταχωρισμένη στην ίδια διεύθυνση με την IRISL Europe GmbH στο Αμβούργο και ο διευθυντής της, Δρ Naser Baseni, εργαζόταν προηγουμένως στις IRISL.

26.7.2010

δ)  Irano Misr Shipping Company άλλως Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran·

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran·

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Ενεργεί εξ ονόματος των IRISL κατά μήκος της Διώρυγας του Σουέζ, στην Αλεξάνδρεια και στο Πόρτ-Σάΐντ. Αποτελεί ιδιοκτησία των IRISL κατά 51 %.

26.7.2010

ε)  Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # 4110179 (Ηνωμένο Βασίλειο)

Ανήκει στις IRISL. Παρέχει οικονομικές, νομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες εξ ονόματος των ΙRISL, καθώς και υπηρεσίες μάρκετινγκ, ναυλώσεων και διαχείρισης πληρωμάτων.

26.7.2010

στ)  IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Ενεργεί εξ ονόματος των IRISL στη Μάλτα. Κοινοπραξία με Γερμανούς και Μαλτέζους μετόχους. Οι IRISL χρησιμοποιούν τη διαδρομή της Μάλτας από το 2004 και χρησιμοποιούν την ελεύθερη ζώνη ως πόλο μεταφόρτωσης μεταξύ Περσικού Κόλπου και Ευρώπης.

26.7.2010

ζ)  IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran

Ανήκει στις IRISL.

26.7.2010

η)  IRISL Europe GmbH (Αμβούργο)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

V.A.T. Number DE217283818 (Γερμανία)

Πράκτορας των IRISL στη Γερμανία.

26.7.2010

θ)  IRISL Marine Services and Engineering Company άλλως Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran·

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran·

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran or 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Ανήκει στις IRISL. Προμηθεύει καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης, νερό, βαφές, λιπαντικά και χημικές ουσίες που χρειάζονται τα σκάφη των IRISL. Η εταιρία αυτή εποπτεύει επίσης τη συντήρηση των πλοίων καθώς και των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών για τα μέλη των πληρωμάτων. Οι θυγατρικές των IRISL έχουν χρησιμοποιήσει τραπεζικούς λογαριασμούς σε δολάρια που έχουν δηλωθεί με ψευδώνυμα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή προκειμένου να διευκολύνονται οι συνήθεις μεταβιβάσεις κεφαλαίων. Οι IRISL έχουν διευκολύνει επανειλημμένες παραβιάσεις των διατάξεων της ΑΣΑΗΕ 1747.

26.7.2010

ι)  IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran

Ανήκει στις IRISL. Αρμόδια για την σιδηροδρομική μεταφορά φορτίων. Πρόκειται για θυγατρική υπό τον πλήρη έλεγχο των IRISL.

26.7.2010

ια)  IRITAL Shipping SRL

Αριθ. καταχώρισης: GE 426505 (Ιταλία)· Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: 03329300101· Αριθ. ΦΠΑ: 12869140157 (Ιταλία)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy·

Σημείο επαφής για υπηρεσίες ΕCL και PCL. Χρησιμοποιείται από τη θυγατρική του DIO Marine Industries Group (MIG), που είναι τώρα γνωστή και ως Marine Industries Organization, MIO) που είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την κατασκευή διαφόρων ναυτιλιακών υποδομών καθώς και στρατιωτικών και μη στρατιωτικών σκαφών. Ο DIO κατονομάζεται στην ΑΣΑΗΕ 1737.

26.7.2010

ιβ)  ISI Maritime Limited (Μάλτα)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta·

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

26.7.2010

ιγ)  Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1· End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran· M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

Θυγατρική ιδιοκτησίας των IRISL κατά 100 % Διαθέτει συνολικό στόλο έξι σκαφών. Δραστηριοποιείται στην Κασπία Θάλασσα. Διευκολύνει αποστολές που αφορούν οντότητες κατονομασθείσες από τα ΗΕ και τις ΗΠΑ, όπως η Bank Melli, μεταφέροντας φορτία ικανά να συντελέσουν στη διάδοση από χώρες όπως η Ρωσία και το Καζακστάν προς το Ιράν.

26.7.2010

ιδ)  Leading Maritime Pte Ltd (άλλως Leadmarine, άλλως Asia Marine Network Pte Ltd άλλως IRISL Asia Pte Ltd· άλλως Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (ή 199090)

Η Leadmarine ενεργεί εξ ονόματος των ΗDSL στη Σιγκαπούρη. Προηγουμένως γνωστή και ως Asia Marine Network Pte Ltd και ως IRISL Asia Pte Ltd, ενεργώντας εξ ονόματος των IRISL στη Σιγκαπούρη.

26.7.2010

ιε)  Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL.

26.7.2010

ιστ)  Oasis Freight Agency

Ταχυδρομική διεύθυνση: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UΑΕ·

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates·

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Ενεργεί εξ ονόματος των IRISL στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αντικαταστάθηκε από την Good Luck Shipping Company η οποία έχει επίσης καταχωρισθεί στον κατάλογο για άσκηση δραστηριοτήτων εξ ονόματος των IRISL

26.7.2010

ιζ)  Safiran Payam Darya (άλλως Safiran Payam Darya Shipping Lines, άλλως SAPID Shipping Company)

No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran·

Άλλη διεύθυνση:

33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran·

Άλλη διεύθυνση:

Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Ενεργεί εξ ονόματος των IRISL προσφέροντας υπηρεσίες χύδην φορτίου

26.7.2010

ιη)  Santexlines (άλλως IRISL China Shipping Company Ltd, άλλως Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China

Άλλη διεύθυνση:

F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

Η Santexlines ενεργεί εξ ονόματος των HDSL. Προηγουμένως γνωστή και ως IRISL China shipping Company, ενήργησε εξ ονόματος των IRISL στην Κίνα.

26.7.2010

ιθ)  Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran·

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των ΙRISL ή ενεργεί εξ ονόματος τους

26.7.2010

κ)  SISCO Shipping Company Ltd (άλλως IRISL Korea Ltd)

Διαθέτει γραφεία στη Σεούλ και το Busan της Νότιας Κορέας

Ενεργεί εξ ονόματος των IRISL στη Νότιο Κορέα.

26.7.2010

κα)  Soroush Saramin Asatir (SSA) άλλως Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company άλλως Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

No 14 (ή 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran

Ενεργεί εξ ονόματος των IRISL. Εταιρία διαχείρισης πλοίων με έδρα την Τεχεράνη, ενεργεί ως τεχνικός διαχειριστής για πολλά σκάφη της SAPID

26.7.2010

κβ)  South Way Shipping Agency Co Ltd άλλως Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

Ελέγχεται από τις IRISL και ενεργεί εξ ονόματος των IRISL σε ιρανικούς λιμένες, επιβλέποντας εργασίες όπως οι φορτοεκφορτωτικές.

26.7.2010

κγ)  Valfajr 8th Shipping Line Co. (άλλως Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155

Άλλη διεύθυνση:

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran·

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran

Θυγατρική ιδιοκτησίας των IRISL κατά 100 % Εκτελεί μεταφορές μεταξύ του Ιράν και των κρατών του Κόλπου όπως το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέϊν, τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία. Η Valfajr είναι θυγατρική των Ναυτιλιακών Γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRISL) που παρέχει υπηρεσίες πορθμείων και τροφοδοσίας, ενίοτε δε διακινεί φορτία και επιβάτες ένθεν και ένθεν του Περσικού. Στο Ντουμπάι η Valfajr ναυτολόγησε πληρώματα, συμφώνησε υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών, προετοίμασε σκάφη για αφίξεις και αναχωρήσεις καθώς και για φορτοεκφορτωτικές εργασίες στον λιμένα. Η Valfajr προσεγγίζει λιμένες του Περσικού και της Ινδίας. Από τα μέσα Ιουνίου του 2009 η Valfajr μοιράζεται το ίδιο κτίριο με τις IRISL στο Port Rashid του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), και επίσης μοιράζεται το ίδιο κτίριο με τις IRISL στην Τεχεράνη (Ιράν).

26.7.2010

2.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany· Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB94311 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 21 Ιουλίου 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany·

Αριθ. μητρώου HRB96253, ημερ. έκδ. 30 Ιανουαρίου, 2006

Η Darya Capital Administration αποτελεί 100% θυγατρική των IRISL Europe GmbH. Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Mohammad Talai.

23.05.2011

3.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA102485 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 19 Αυγούστου 2005·

Τηλέφωνο: 004940278740

Ανήκει στην Ocean Capital Administration and IRISL Europe. Ο Ahmad Sarkandi είναι επίσης και ο Διευθυντής της Ocean Capital Administration GmbH και της Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB92501 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 4 Ιανουαρίου 2005·

Τηλέφωνο: 004940278740

Εταιρία χαρτοφυλακίου των IRISL με έδρα τη Γερμανία, η οποία από κοινού με την IRISL Europe, κατέχει την Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Η Ocean Capital Administration και η Nari Shipping and Chartering έχουν κοινή διεύθυνση στη Γερμανία, ως IRISL Europe GmbH

23.05.2011

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB94311 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 21 Ιουλίου 2005

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

5.α.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany· c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA102601 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 19 Σεπτεμβρίου 2005

Ηλ. διεύθ. smd@irisl.net·

Ιστοσελίδα www.irisl.net·

Τηλέφωνο: 00982120100488·

Φαξ: 00982120100486

Αριθ. IMO 9349576

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB94312 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 21 Ιουλίου 2005

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

6.α.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany· c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA102502 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 24 Αυγούστου 2005·

Ηλ. διεύθ. info@hdslines.com·

Ιστοσελίδα www.hdslines.com·

Τηλέφωνο: 00982126100733·

Φαξ: 00982120100734

Αριθ. ΙΜΟ: 9349588.

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB94313 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 21 Ιουλίου 2005

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

7.α.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany· c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA102520 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 29 Αυγούστου 2005·

Ηλ. διεύθ. smd@irisl.net·

Ιστοσελίδα www.irisl.net·

Τηλέφωνο: 00982120100488·

Φαξ: 00982120100486

Αριθ. ΙΜΟ:9349590

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB94314 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 21 Ιουλίου 2005

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

8.α.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany· c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA102600 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 19 Σεπτεμβρίου 2005·

Ηλ. διεύθ. smd@irisl.net·

Ιστοσελίδα www.irisl.net·

Τηλέφωνο: 00494070383392·

Τηλέφωνο: 00982120100488·

Φαξ: 00982120100486

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB94315 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 21 Ιουλίου 2005

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

9.α.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran·

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA102599 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 19 Σεπτεμβρίου 2005·

Ηλ. διεύθ. info@hdslines.com·

Ιστοσελίδα www.hdslines.com·

Τηλέφωνο: 00494070383392·

Τηλέφωνο: 00982126100733·

Φαξ: 00982120100734

Αριθ. ΙΜΟ: 9349667

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB94316 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 21 Ιουλίου 2005

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

10.α.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA102501 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 24 Αυγούστου 2005·

Ηλ. διεύθ. info@hdslines.com·

Ιστοσελίδα www.hdslines.com·

Τηλέφωνο: 00982126100733·

Φαξ: 00982120100734

Αριθ. ΙΜΟ: 9349679

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB94829 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 19 Σεπτεμβρίου 2005

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

11.α.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA102655 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 26 Σεπτεμβρίου 2005·

Ηλ. διεύθ. smd@irisl.net·

Ιστοσελίδα www.irisl.net·

Τηλέφωνο: 00982120100488·

Φαξ: 00982120100486

Αριθ. ΙΜΟ: 9165786

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB94633 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 24 Αυγούστου 2005

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

12.α.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran·

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA102533 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 1 Σεπτεμβρίου 2005·

Ηλ. διεύθ. smd@irisl.net·

Ιστοσελίδα www.irisl.net·

Τηλέφωνο: 00982120100488·

Φαξ: 00982120100486

Αριθ. ΙΜΟ: 9165803

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB94698 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 9 Σεπτεμβρίου 2005

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

13.α.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA102565 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 15 Σεπτεμβρίου 2005·

Ηλ. διεύθ. smd@irisl.net·

Ιστοσελίδα www.irisl.net·

Τηλέφωνο: 00982120100488·

Φαξ: 00982120100486

Αριθ. ΙΜΟ: 9165798

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

14.α.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran·

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA102679 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 27 Σεπτεμβρίου·

Ηλ. διεύθ. smd@irisl.net·

Ιστοσελίδα www.irisl.net·

Τηλέφωνο: 00982120100488·

Φαξ: 00982120100486

Αριθ. ΙΜΟ: 9165815

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB94632 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 24 Αυγούστου 2005

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

15.α.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran·

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA102544 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 9 Σεπτεμβρίου·

Ηλ. διεύθ. smd@irisl.net·

Ιστοσελίδα www.irisl.net·

Τηλέφωνο: 004940302930·

Τηλέφωνο: 00982120100488·

Φαξ: 00982120100486

Αριθ. ΙΜΟ. 9209324

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRB94573 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 18 Αυγούστου 2005

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

16.α.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran·

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA102506 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 25 Αυγούστου 2005·

Ηλ. διεύθ. info@hdslines.com·

Ιστοσελίδα www.hdslines.com·

Τηλέφωνο: 00982126100733·

Φαξ: 00982120100734

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

17.α.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA104149 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 10 Ιουλίου 2006·

Ηλ. διεύθ. smd@irisl.net·

Ιστοσελίδα www.irisl.net·

Τηλέφωνο: 00982120100488·

Φαξ: 00982120100486

Αριθ. ΙΜΟ: 9328900

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

18.α.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA104174 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 12 Ιουλίου 2006·

Ηλ. διεύθ. smd@irisl.net·

Ιστοσελίδα www.irisl.net·

Τηλέφωνο: 00982120100488·

Φαξ: 00982120100486

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

19.α.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran·

Έγγραφο καταχώρισης εταιρίας # HRA104175 (Γερμανία) ημερ. έκδ. 12 Ιουλίου 2006·

Ηλ. διεύθ. smd@irisl.net·

Ιστοσελίδα www.irisl.net·

Τηλέφωνο: 00982120100488·

Φαξ: 00982120100486

Αριθ. ΙΜΟ: 9346536

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

20.α.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany·

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran·

Ηλ. διεύθ. smd@irisl.net·

Ιστοσελίδα www.irisl.net·

Τηλέφωνο: 00982120100488·

Φαξ: 00982120100486

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL

23.05.2011

21.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Εταιρία με έδρα τη Νήσο του Μαν, η οποία ελέγχει ναυτιλιακές εταιρίες στο Χονγκ Κονγκ. Τα πλοία ελέγχονται από την Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) η οποία υφίσταται τις κυρώσεις της ΕΕ. Η εταιρία ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL. Οι εταιρίες του Χονγκ Κονγκ είναι: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd και New Desire Ltd. Η τεχνική διαχείριση των πλοίων διεξάγεται από τη Soroush Saramin Asatir (SSA), εταιρία η οποία υφίσταται τις κυρώσεις της ΕΕ.

23.05.2011

21.α.

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8309634· 9165827

Η Insight World είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Loweswater Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

21.β.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8309622· 9165839

Η Kingdom New είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Loweswater Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

21.γ.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 9209336

Η Logistic Smart Ltd είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Loweswater Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

21.δ.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8309646· 9167253

Η Neuman Ltd είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Loweswater Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

21.ε.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8320183· 9167277

Η New Desire LTD είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Loweswater Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

22.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Εταιρία με έδρα τη Νήσο του Μαν, η οποία ελέγχει ναυτιλιακές εταιρίες στο Χονγκ Κονγκ. Τα πλοία διαχειρίζεται η εταιρία Safiran Payma Darya Shipping lines (SAPID), εταιρία η οποία υφίσταται τις κυρώσεις της ΕΕ και η οποία ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL. Ένας εκ των μετόχων είναι ο Gholamhossein Golpavar, Γενικός διευθυντής της SAPID shipping και εμπορικός διευθυντής των IRISL. Οι εταιρίες του Χονγκ Κονγκ είναι: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd και Great Method Ltd. Η τεχνική διαχείριση των πλοίων διεξάγεται από τη Soroush Saramin Asatir (SSA), εταιρία η οποία υφίσταται τις κυρώσεις της ΕΕ.

23.05.2011

22.α.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8320195

Η Advance Novel είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Mill Dene Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

22.β.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8309608

Η Alpha Effort Ltd είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Mill Dene Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

22.γ.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8309593· 9051650

Η Best Precise Ltd είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Mill Dene Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

22.δ.

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8309658· 9051648

Η Concept Giant Ltd είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Mill Dene Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

22.ε.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8309610· 9051636

Η Great Method Ltd είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Mill Dene Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

23.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Εταιρία με έδρα τη Νήσο του Μαν, η οποία ελέγχει ναυτιλιακές εταιρίες στο Χονγκ Κονγκ. Τα πλοία διαχειρίζεται η εταιρία Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) η οποία υφίσταται κυρώσεις από την ΕΕ και ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL. Ένας εκ των μετόχων είναι ο Mohammed Mehdi Rasekh, μέλος του διοικητικού συμβουλίου των IRISL. Οι εταιρίες του Χονγκ Κονγκ είναι Smart Day Holdings Ltd, System WiseLtd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Η τεχνική διαχείριση των πλοίων διεξάγεται από τη Soroush Saramin Asatir (SSA), εταιρία η οποία υφίσταται τις κυρώσεις της ΕΕ).

23.05.2011

23.α.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8309701

Η Smart Day Holdings Ltd είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Shallon Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

23.β.

System Wise Ltd (άλλως Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Η System Wise Ltd είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Shallon Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

23.γ.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8320157

Η Trade Treasure είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Shallon Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL

23.05.2011

23.δ.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8320171

Η True Honour Holdings Ltd είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Shallon Ltd, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL

23.05.2011

24.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Εταιρία με έδρα τη Νήσο του Μαν, η οποία ελέγχει ναυτιλιακές εταιρίες στο Χονγκ Κονγκ. Τα πλοία διαχειρίζεται η εταιρία Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) η οποία υφίσταται κυρώσεις από την ΕΕ και ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL. Ένας εκ των μετόχων είναι ο Mohammed Hossein Dajmar, Γενικός διευθυντής των IRISL. Οι εταιρίες του Χονγκ Κονγκ είναι: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group και Sino Access Holdings. Η τεχνική διαχείριση των πλοίων διεξάγεται από τη Soroush Saramin Asatir (SSA), εταιρία η οποία υφίσταται τις κυρώσεις της ΕΕ.

23.05.2011

24.α.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8309696· 9167291

Η New Synergy Ltd είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Springthorpe Limited, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

24.β.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8309684

Η Partner Century Ltd είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Springthorpe Limited, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

24.γ.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8320169· 9167265

Η Sackville Holdings Ltd είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Springthorpe Limited, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

24.δ.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Η Sanford Group είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Springthorpe Limited, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

24.ε.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Αριθ. ΙΜΟ: 8309672

Η Sino Access Holdings είναι εταιρία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανήκει στην Springthorpe Limited, τα πλοία της οποίας ελέγχει η Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) που ανέλαβε τις υπηρεσίες και τα δρομολόγια χύδην φορτίου των IRISL ενώ χρησιμοποιεί πλοία που ανήκαν προηγουμένως στις IRISL.

23.05.2011

25.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Συστάθηκε στη Μάλτα το 2005

Αριθ. ΙΜΟ: 9209350

Η Kerman Shipping Company Ltd είναι 100% θυγατρική των IRISL. Έχει κοινή διεύθυνση στη Μάλτα με την Woking Shipping Investments Ltd και τις εταιρίες που ελέγχει.

23.05.2011

26.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

C39912 ημερ. έκδ. 2006

Η Woking Shipping Investments Ltd είναι θυγατρική των IRISL και έχει στην κατοχή της τις Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company οι οποίες έχουν κοινή διεύθυνση στη Μάλτα.

23.05.2011

26.α.

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Αριθ. ΙΜΟ. 9305192

Η Shere Shipping Company Limited είναι 100% θυγατρική της Woking Shipping Investments Ltd, η οποία ανήκει στις IRISL.

23.05.2011

26.β.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Αριθ. ΙΜΟ: 9305219

Η Tongham Shipping Co. Ltd είναι 100% θυγατρική της Woking Shipping Investments Ltd, η οποία ανήκει στις IRISL.

23.05.2011

26.γ.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Αριθ. ΙΜΟ: 9305207

Η Uppercourt Shipping Company Limited είναι 100% θυγατρική της Woking Shipping Investments Ltd, η οποία ανήκει στις IRISL.

23.05.2011

26.δ.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Αριθ. ΙΜΟ: 9305221

Η Vobster Shipping Company είναι 100% θυγατρική της Woking Shipping Investments Ltd, η οποία ανήκει στις IRISL.

23.05.2011

27.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C’ Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus.

Αριθ. μητρώου #C133993 (Κύπρος), ημερ. έκδ. 2002

Αριθ. ΙΜΟ: 9213387

Η Lancelin Shipping Company Ltd είναι 100% θυγατρική των IRISL. Ο Ahmad Sarkandi είναι ο διευθυντής της Lancelin Shipping.

23.05.2011

28.

Ashtead Shipping Company Ltd

Αριθ. μητρώου #108116C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Η Ashtead Shipping Company Ltd είναι εικονική εταιρία των IRISL με έδρα τη Νήσο του Μαν. Ανήκει εξ ολοκλήρου στις IRISL και είναι ο καταχωρισμένος ιδιοκτήτης πλοίου των IRISL ή θυγατρικής των IRISL. Ο Ahmad Sarkandi είναι ο διευθυντής της εταιρίας.

23.05.2011

29.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd - Αριθ. μητρώου #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Η Byfleet Shipping Company Ltd είναι εικονική εταιρία των IRISL με έδρα τη Νήσο του Μαν. Ανήκει εξ ολοκλήρου στις IRISL και είναι ο καταχωρισμένος ιδιοκτήτης πλοίου των IRISL ή θυγατρικής των IRISL. Ο Ahmad Sarkandi είναι ο διευθυντής της εταιρίας.

23.05.2011

30.

Cobham Shipping Company Ltd

Αριθ. μητρώου #108118C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Η Cobham Shipping Company Ltd είναι εικονική εταιρία των IRISL με έδρα τη Νήσο του Μαν. Ανήκει εξ ολοκλήρου στις IRISL και είναι ο καταχωρισμένος ιδιοκτήτης πλοίου των IRISL ή θυγατρικής των IRISL. Ο Ahmad Sarkandi είναι ο διευθυντής της εταιρίας.

23.05.2011

31.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Αριθ. μητρώου #108119C

Η Dorking Shipping Company Ltd είναι εικονική εταιρία των IRISL με έδρα τη Νήσο του Μαν. Ανήκει εξ ολοκλήρου στις IRISL και είναι ο καταχωρισμένος ιδιοκτήτης πλοίου των IRISL ή θυγατρικής των IRISL. Ο Ahmad Sarkandi είναι ο διευθυντής της εταιρίας.

23.05.2011

32.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Αριθ. μητρώου #108120C

Η Effingham Shipping Company Ltd είναι εικονική εταιρία των IRISL με έδρα τη Νήσο του Μαν. Ανήκει εξ ολοκλήρου στις IRISL και είναι ο καταχωρισμένος ιδιοκτήτης πλοίου των IRISL ή θυγατρικής των IRISL. Ο Ahmad Sarkandi είναι ο διευθυντής της εταιρίας.

23.05.2011

33.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Αριθ. μητρώου #108146C

Η Farnham Shipping Company Ltd είναι εικονική εταιρία των IRISL με έδρα τη Νήσο του Μαν. Ανήκει εξ ολοκλήρου στις IRISL και είναι ο καταχωρισμένος ιδιοκτήτης πλοίου των IRISL ή θυγατρικής των IRISL. Ο Ahmad Sarkandi είναι ο διευθυντής της εταιρίας.

23.05.2011

34.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Αριθ. μητρώου #111998C

Η Gomshall Shipping Company Ltd είναι εικονική εταιρία των IRISL με έδρα τη Νήσο του Μαν. Ανήκει εξ ολοκλήρου στις IRISL και είναι ο καταχωρισμένος ιδιοκτήτης πλοίου των IRISL ή θυγατρικής των IRISL. Ο Ahmad Sarkandi είναι ο διευθυντής της εταιρίας.

23.05.2011

35.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Horsham Shipping Company Ltd - Αριθ. μητρώου #111999C

Αριθ. ΙΜΟ: 9323833

Η Horsham Shipping Company Ltd είναι εικονική εταιρία των IRISL με έδρα τη Νήσο του Μαν. Ανήκει εξ ολοκλήρου στις IRISL και είναι ο καταχωρισμένος ιδιοκτήτης πλοίου των IRISL ή θυγατρικής των IRISL. Ο Ahmad Sarkandi είναι ο διευθυντής της εταιρίας.

23.05.2011

36.

E-Sail άλλωςΕ-Sail Shipping Company άλλως Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Νέες επωνυμίες της κατονομασθείσας από την ΕΕ Santexlines, άλλως IRISL China Shipping Company Limited. Ενεργεί για λογαριασμό των IRISL. Ενεργεί για λογαριασμό της κατονομασθείσας από την ΕΕ SAPID στην Κίνα, εκμισθώνοντας σκάφη των IRISL σε άλλες εταιρίες.

1.12.2011

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των IRISL.

1.12.2011

38.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany.

Εταιρία-προπέτασμα της κατονομασθείσας από την ΕΕ HTTS.

1.12.2011

39.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Tehran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Θυγατρική των IRISL, υπεύθυνη για την προμήθεια εξαρτημάτων σκαφών.

1.12.2011

40.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Θυγατρική των IRISL, υπεύθυνη για την ναυτολόγηση πληρωμάτων και τη διαχείριση του προσωπικού.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

42.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypt

Εταιρία που ενεργεί για λογαριασμό των IRISL. Η Diamond Shipping Services έχει εκτελέσει ή έχει ωφεληθεί από συναλλαγές των IRISL ή εταιριών υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο αυτής.

1.12.2011

43.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Εταιρία που ενεργεί για λογαριασμό των IRISL. Η Good Luck Shipping Company συστάθηκε για να διαδεχτεί την κατονομασθείσα από την ΕΕ και υπό εκκαθάριση Oasis Freight Company, άλλως Great Ocean Shipping Services. Η Good Luck Shipping έχει εκδώσει πλαστά έγγραφα μεταφοράς προς όφελος των IRISL και οντοτήτων υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο αυτής. Ενεργεί για λογαριασμό των κατονομασθεισών από την ΕΕ HDSL και Sapid στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συστάθηκε τον Ιούνιο του 2011 λόγω των κυρώσεων, προκειμένου να αντικαταστήσει τις Great Ocean Shipping Services και Pacific Shipping.

1.12.2011

44.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Εταιρία που ενεργεί για λογαριασμό των IRISL. Η Ocean Express Agencies Private Limited έχει χρησιμοποιήσει έγγραφα μεταφοράς χρησιμοποιούμενα από τις IRISL και οντότητες υπό την κυριότητα ή την έλεγχο αυτής με σκοπό την παράκαμψη των κυρώσεων.