27.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 173/35


Teave Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli allkirjastamise kuupäeva kohta

Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll (1) allkirjastati 15. juunil 2019.

Protokolli kohaldatakse ajutiselt alates selle allkirjastamise kuupäevast, 15. juunist 2019, vastavalt selle artiklile 16.


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 3.