5.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 211/15


Aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol die onder het personeelsstatuut van Europol vallen overeenkomstig artikel 57, lid 5, van Besluit 2009/371/JBZ van de Raad met ingang van 1 juli 2009 en 1 juli 2010

(2014/C 211/07)

Overeenkomstig artikel 57, lid 5, van het besluit van de Raad tot oprichting van de Europese Politiedienst (Europol) van 6 april 2009 (1), in afwijking van hoofdstuk 5 van het statuut van de personeelsleden van Europol (2), zal het percentage van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen, dat door de Raad overeenkomstig artikel 65 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen (3) wordt vastgesteld, van toepassing zijn op de personeelsleden van Europol.

1.   Aanpassing van bezoldigingen met ingang van 1 juli 2009

Als gevolg van Verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009 houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2009 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen (4), als gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1190/2010 van de Raad van 13 december 2010 (5), worden de bezoldigingen van personeelsleden van Europol met ingang van 1 juli 2009 als volgt aangepast:

a)

de salarissen volgens artikel 45 van het statuut van de personeelsleden van Europol worden als volgt aangepast:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

16 155,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

14 506,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 957,00

10 214,17

10 471,35

10 748,30

11 025,25

11 315,36

11 604,16

11 908,85

12 215,47

12 538,58

12 858,37

4

8 671,16

8 901,95

9 129,46

9 370,13

9 610,82

9 864,68

10 115,25

10 382,33

10 649,37

10 929,64

11 209,88

5

7 144,65

7 332,58

7 517,20

7 715,03

7 912,86

8 123,86

8 331,57

8 552,47

8 770,07

9 000,86

9 231,66

6

6 122,59

6 284,11

6 445,68

6 617,13

6 785,27

6 963,31

7 141,35

7 329,29

7 517,20

7 715,03

7 912,86

7

5 103,78

5 238,98

5 370,84

5 512,62

5 654,38

5 802,76

5 951,11

6 109,38

6 264,34

6 429,20

6 594,04

8

4 338,88

4 454,28

4 566,36

4 688,37

4 807,04

4 932,35

5 057,63

5 192,82

5 324,69

5 466,46

5 604,92

9

3 824,55

3 926,75

4 028,97

4 134,45

4 239,97

4 352,06

4 464,17

4 582,86

4 698,29

4 823,55

4 945,54

10

3 316,81

3 405,84

3 491,54

3 583,84

3 672,89

3 771,80

3 870,70

3 972,90

4 071,81

4 180,62

4 286,13

11

3 214,61

3 300,34

3 382,74

3 471,77

3 560,78

3 656,39

3 748,72

3 847,63

3 946,54

4 052,06

4 154,22

12

2 551,92

2 621,11

2 687,05

2 756,31

2 825,56

2 901,37

2 977,21

3 056,34

3 132,17

3 214,61

3 297,03

13

2 192,51

2 251,87

2 307,92

2 370,57

2 429,92

2 495,84

2 558,50

2 627,73

2 693,69

2 766,21

2 835,43

b)

in artikel 60, lid 1, van het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „279,80 EUR” gewijzigd in „290,15 EUR”;

c)

in artikel 2, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „292,50 EUR” gewijzigd in „303,32 EUR”;

d)

in artikel 3, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „12 717,53 EUR” gewijzigd in „13 188,08 EUR”;

e)

in artikel 3, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „2 861,45 EUR” gewijzigd in „2 967,32 EUR”;

f)

in artikel 3, lid 2, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „17 168,67 EUR” gewijzigd in „17 803,91 EUR”;

g)

in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „1 271,76 EUR” gewijzigd in „1 318,82 EUR”;

h)

in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „953,84 EUR” gewijzigd in „989,13 EUR”;

i)

in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „635,87 EUR” gewijzigd in „659,40 EUR”;

j)

in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „508,69 EUR” gewijzigd in „527,51 EUR”;

k)

in artikel 5, lid 3, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „1 794,70 EUR” gewijzigd in „1 861,10 EUR”;

l)

in artikel 5, lid 3, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „2 392,94 EUR” gewijzigd in „2 481,48 EUR”;

m)

in artikel 5, lid 3, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „2 991,17 EUR” gewijzigd in „3 101,84 EUR”;

n)

de aanpassingscoëfficiënten voor de toepassing van artikel 43, leden 2 en 3, worden als volgt gewijzigd:

Frankrijk (Lyon): 106,14

VS (Washington): 80,11.

2.   Aanpassing van de bezoldigingen met ingang van 1 juli 2010

Als gevolg van Verordening (EU) nr. 1239/2010 van de Raad van 20 december 2010 houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2010 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen (6) worden de bezoldigingen van personeelsleden van Europol met ingang van 1 juli 2010 als volgt aangepast:

a)

de salarissen volgens artikel 45 van het statuut van de personeelsleden van Europol worden als volgt aangepast:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

16 171,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

14 521,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 966,96

10 224,38

10 481,82

10 759,05

11 036,28

11 326,68

11 615,76

11 920,76

12 227,69

12 551,12

12 871,23

4

8 679,83

8 910,85

9 138,59

9 379,50

9 620,43

9 874,54

10 125,37

10 392,71

10 660,02

10 940,57

11 221,09

5

7 151,79

7 339,91

7 524,72

7 722,75

7 920,77

8 131,98

8 339,90

8 561,02

8 778,84

9 009,86

9 240,89

6

6 128,71

6 290,39

6 452,13

6 623,75

6 792,06

6 970,27

7 148,49

7 336,62

7 524,72

7 722,75

7 920,77

7

5 108,88

5 244,22

5 376,21

5 518,13

5 660,03

5 808,56

5 957,06

6 115,49

6 270,60

6 435,63

6 600,63

8

4 343,22

4 458,73

4 570,93

4 693,06

4 811,85

4 937,28

5 062,69

5 198,01

5 330,01

5 471,93

5 610,52

9

3 828,37

3 930,68

4 033,00

4 138,58

4 244,21

4 356,41

4 468,63

4 587,44

4 702,99

4 828,37

4 950,49

10

3 320,13

3 409,25

3 495,03

3 587,42

3 676,56

3 775,57

3 874,57

3 976,87

4 075,88

4 184,80

4 290,42

11

3 217,82

3 303,64

3 386,12

3 475,24

3 564,34

3 660,05

3 752,47

3 851,48

3 950,49

4 056,11

4 158,37

12

2 554,47

2 623,73

2 689,74

2 759,07

2 828,39

2 904,27

2 980,19

3 059,40

3 135,30

3 217,82

3 300,33

13

2 194,70

2 254,12

2 310,23

2 372,94

2 432,35

2 498,34

2 561,06

2 630,36

2 696,38

2 768,98

2 838,27

b)

in artikel 60, lid 1, van het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „290,15 EUR” gewijzigd in „290,44 EUR”;

c)

in artikel 2, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „303,32 EUR” gewijzigd in „303,62 EUR”;

d)

in artikel 3, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „13 188,08 EUR” gewijzigd in „13 201,27 EUR”;

e)

in artikel 3, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „2 967,32 EUR” gewijzigd in „2 970,29 EUR”;

f)

in artikel 3, lid 2, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „17 803,91 EUR” gewijzigd in „17 821,71 EUR”;

g)

in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „1 318,82 EUR” gewijzigd in „1 320,14 EUR”;

h)

in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „989,13 EUR” gewijzigd in „990,12 EUR”;

i)

in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „659,40 EUR” gewijzigd in „660,06 EUR”;

j)

in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „527,51 EUR” gewijzigd in „528,04 EUR”;

k)

in artikel 5, lid 3, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „1 861,10 EUR” gewijzigd in „1 862,96 EUR”;

l)

in artikel 5, lid 3, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „2 481,48 EUR” gewijzigd in „2 483,96 EUR”;

m)

in artikel 5, lid 3, van aanhangsel 5 bij het statuut van de personeelsleden van Europol wordt het bedrag „3 101,84 EUR” gewijzigd in „3 104,94 EUR”;

n)

de aanpassingscoëfficiënten voor de toepassing van artikel 43, leden 2 en 3, worden als volgt gewijzigd:

Frankrijk (Lyon): 106,42

Toelichting:

De waarde van de aanpassing van de salarissen en vergoedingen krachtens het statuut van de personeelsleden van Europol is het resultaat van de combinatie van de waarde van de aanpassing van salarissen volgens artikel 66 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de variatie van de aanpassingscoëfficiënten die voor Nederland gelden volgens artikel 64 van dat statuut.

De aanpassingscoëfficiënten voor de bezoldigingen voor personeelsleden van Europol die een andere standplaats hebben dan Nederland worden berekend op basis van de variatie van de aanpassingscoëfficiënt voor de desbetreffende landen volgens het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.


(1)  PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.

(2)  Besluit van de Raad van 3 december 1998 houdende vaststelling van het statuut voor de personeelsleden van Europol (PB C 26 van 30.1.1999, blz. 23).

(3)  Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1).

(4)  PB L 348 van 29.12.2009, blz. 10.

(5)  PB L 333 van 17.12.2010, blz. 1.

(6)  PB L 338 van 22.12.2010, blz. 1.