5.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 211/15


Aġġustament tas-salarji u l-benefiċċji bażiċi applikabbli għall-persunal tal-Europol soġġett għar-Regolamenti dwar il-Persunal tal-Europol skont l-Artikolu 57(5) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI b’effett mill-1 ta’ Lulju 2009 u l-1 ta’ Lulju 2010

(2014/C 211/07)

Skont l-Artikolu 57(5) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) tas-6 ta’ April 2009 (1), permezz ta’ deroga mill-Kapitolu 5 tar-Regolamenti dwar il-Persunal tal-Europol (2), ir-rata perċentwali tal-aġġustament annwali tar-remunerazzjoni, li ġiet deċiża mill-Kunsill skont l-Artikolu 65 tar-Regolamenti dwar l-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (3) għandha tkun applikabbli għall-persunal tal-Europol skont ir-Regolamenti dwar il-Persunal tal-Europol.

1.   Aġġustament tar-rimunerazzjonijiet b’effett mill-1 ta’ Lulju 2009

Bħala riżultat tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1296/2009 tat-23 ta’ Diċembru 2009 li jaġġusta r-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet ta’ uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea u l-koeffiċjenti korrettivi applikati għalihom b’effett mill-1 ta’ Lulju 2009 (4), kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1190/2010 (5), ir-rimunerazzjonijiet tal-Persunal tal-Europol huma aġġustati b’effett mill-1 ta’ Lulju 2009 kif ġejjin:

(a)

L-ammonti tas-salarji bażiċi speċifikati mill-Artikolu 45 tal-ESR huma aġġustati kif ġej:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

16 155,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

14 506,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 957,00

10 214,17

10 471,35

10 748,30

11 025,25

11 315,36

11 604,16

11 908,85

12 215,47

12 538,58

12 858,37

4

8 671,16

8 901,95

9 129,46

9 370,13

9 610,82

9 864,68

10 115,25

10 382,33

10 649,37

10 929,64

11 209,88

5

7 144,65

7 332,58

7 517,20

7 715,03

7 912,86

8 123,86

8 331,57

8 552,47

8 770,07

9 000,86

9 231,66

6

6 122,59

6 284,11

6 445,68

6 617,13

6 785,27

6 963,31

7 141,35

7 329,29

7 517,20

7 715,03

7 912,86

7

5 103,78

5 238,98

5 370,84

5 512,62

5 654,38

5 802,76

5 951,11

6 109,38

6 264,34

6 429,20

6 594,04

8

4 338,88

4 454,28

4 566,36

4 688,37

4 807,04

4 932,35

5 057,63

5 192,82

5 324,69

5 466,46

5 604,92

9

3 824,55

3 926,75

4 028,97

4 134,45

4 239,97

4 352,06

4 464,17

4 582,86

4 698,29

4 823,55

4 945,54

10

3 316,81

3 405,84

3 491,54

3 583,84

3 672,89

3 771,80

3 870,70

3 972,90

4 071,81

4 180,62

4 286,13

11

3 214,61

3 300,34

3 382,74

3 471,77

3 560,78

3 656,39

3 748,72

3 847,63

3 946,54

4 052,06

4 154,22

12

2 551,92

2 621,11

2 687,05

2 756,31

2 825,56

2 901,37

2 977,21

3 056,34

3 132,17

3 214,61

3 297,03

13

2 192,51

2 251,87

2 307,92

2 370,57

2 429,92

2 495,84

2 558,50

2 627,73

2 693,69

2 766,21

2 835,43

(b)

L-Artikolu 60(1) ESR, l-ammont “EUR 279,80” huwa aġġustat għal: “EUR 290,15”;

(c)

L-Artikolu 2(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 292,50” huwa aġġustat għal: “EUR 303,32”;

(d)

L-Artikolu 3(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 12 717,53” huwa aġġustat għal: “EUR 13 188,08”;

(e)

L-Artikolu 3(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 2 861,45” huwa aġġustat għal: “EUR 2 967,32”;

(f)

L-Artikolu 3(2) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 17 168,67” huwa aġġustat għal: “EUR 17 803,91”;

(g)

L-Artikolu 4(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 1 271,76” huwa aġġustat għal: “EUR 1 318,82”;

(h)

L-Artikolu 4(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 953,84” huwa aġġustat għal: “EUR 989,13”;

(i)

L-Artikolu 4(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 635,87” huwa aġġustat għal: “EUR 659,40”;

(j)

L-Artikolu 4(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 508,69” huwa aġġustat għal: “EUR 527,51”;

(k)

L-Artikolu 5(3) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 1 794,70” huwa aġġustat għal: “EUR 1 861,10”;

(l)

L-Artikolu 5(3) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 2 392,94” huwa aġġustat għal: “EUR 2 481,48”;

(m)

L-Artikolu 5(3) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 2 991,17” huwa aġġustat għal: “EUR 3 101,84”;

(n)

Il-koeffiċjent ta’ peżar għall-applikazzjoni tal-Artikolu 43(2) u (3) huwa aġġustat kif ġej:

Franza (Lyon): 106,14

Stati Uniti (Washington): 80,11

2.   Aġġustament tar-rimunerazzjonijiet b’effett mill-1 ta’ Lulju 2010

Bħala riżultat tar-Regolament tal-Kunsill 1239/2010 tal-20 ta’ Diċembru 2010 li jaġġusta r-remunerazzjonijiet u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea u l-koeffiċjenti korrettivi applikati għalihom b’effett mill-1 ta’ Lulju 2010 (6) ir-remunerazzjonijiet tal-Persunal tal-Europol huma aġġustati b’effett mill-1 ta’ Lulju 2010 kif ġejjin:

(a)

L-ammonti tas-salarji bażiċi speċifikati mill-Artikolu 45 tal-ESR huma aġġustati kif ġej:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

16 171,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

14 521,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 966,96

10 224,38

10 481,82

10 759,05

11 036,28

11 326,68

11 615,76

11 920,76

12 227,69

12 551,12

12 871,23

4

8 679,83

8 910,85

9 138,59

9 379,50

9 620,43

9 874,54

10 125,37

10 392,71

10 660,02

10 940,57

11 221,09

5

7 151,79

7 339,91

7 524,72

7 722,75

7 920,77

8 131,98

8 339,90

8 561,02

8 778,84

9 009,86

9 240,89

6

6 128,71

6 290,39

6 452,13

6 623,75

6 792,06

6 970,27

7 148,49

7 336,62

7 524,72

7 722,75

7 920,77

7

5 108,88

5 244,22

5 376,21

5 518,13

5 660,03

5 808,56

5 957,06

6 115,49

6 270,60

6 435,63

6 600,63

8

4 343,22

4 458,73

4 570,93

4 693,06

4 811,85

4 937,28

5 062,69

5 198,01

5 330,01

5 471,93

5 610,52

9

3 828,37

3 930,68

4 033,00

4 138,58

4 244,21

4 356,41

4 468,63

4 587,44

4 702,99

4 828,37

4 950,49

10

3 320,13

3 409,25

3 495,03

3 587,42

3 676,56

3 775,57

3 874,57

3 976,87

4 075,88

4 184,80

4 290,42

11

3 217,82

3 303,64

3 386,12

3 475,24

3 564,34

3 660,05

3 752,47

3 851,48

3 950,49

4 056,11

4 158,37

12

2 554,47

2 623,73

2 689,74

2 759,07

2 828,39

2 904,27

2 980,19

3 059,40

3 135,30

3 217,82

3 300,33

13

2 194,70

2 254,12

2 310,23

2 372,94

2 432,35

2 498,34

2 561,06

2 630,36

2 696,38

2 768,98

2 838,27

(b)

L-Artikolu 60(1) ESR, l-ammont “EUR 290,15” huwa aġġustat għal: “EUR 290,44”;

(c)

L-Artikolu 2(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 303,32” huwa aġġustat għal: “EUR 303,62”;

(d)

L-Artikolu 3(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 13 188,08” huwa aġġustat għal: “EUR 13 201,27”;

(e)

L-Artikolu 3(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 2 967,32” huwa aġġustat għal: “EUR 2 970,29”;

(f)

L-Artikolu 3(2) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 17 803,91” huwa aġġustat għal: “EUR 17 821,71”;

(g)

L-Artikolu 4(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 1 318,82” huwa aġġustat għal: “EUR 1 320,14”;

(h)

L-Artikolu 4(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 989,13” huwa aġġustat għal: “EUR 990,12”;

(i)

L-Artikolu 4(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 659,40” huwa aġġustat għal: “EUR 660,06”;

(j)

L-Artikolu 4(1) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 527,51” huwa aġġustat għal: “EUR 528,04”;

(k)

L-Artikolu 5(3) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 1 861,10” huwa aġġustat għal: “EUR 1 862,96”;

(l)

L-Artikolu 5(3) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 2 481,48” huwa aġġustat għal: “EUR 2 483,96”;

(m)

L-Artikolu 5(3) ta’ Appendiċi 5 għall-ESR, l-ammont “EUR 3 101,84” huwa aġġustat għal: “EUR 3 104,94”.

(n)

Il-koeffiċjent ta’ peżar għall-applikazzjoni tal-Artikolu 43(2) u (3) huwa aġġustat kif ġej:

Franza (Lyon): 106,42

Noti spjegattivi:

Ir-rata ta’ aġġustament tas-salarji u l-benefiċċji bażiċi skont ir-Regolamenti dwar il-Persunal tal-Europol tirriżulta mill-kombinament tar-rata tal-aġġustament tas-salarji bażiċi speċifikati fl-Artikolu 66 tar-Regolamenti dwar il-Persunal ta’ uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u tal-varjazzjoni tal-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni applikabbli għall-Pajjiżi l-Baxxi skont l-Artikolu 64 tar-Regolamenti dwar il-Persunal imsemmija.

L-aġġustament tal-peżar applikabbli għar-remunerazzjonijiet imħallsa lill-membri tal-persunal tal-Europol li l-post tal-impjieg tagħhom mhuwiex fil-Pajjiżi l-Baxxi huwa kkalkolat abbażi tal-varjazzjoni tal-koeffiċjent ta’ korrezzjoni applikabbli għall-pajjiżi kkonċernati skont ir-Regolamenti dwar il-Persunal ta’ uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.


(1)  ĠU L 121, 15.5.2009, p. 37.

(2)  Att tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 1998 li jistabbilixxi r-Regolamenti dwar il-Persunal applikabbli għall-impjegati tal-Europol (ĠU C 26, 30.1.1999, p. 23).

(3)  Ir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 tal-Kunsill (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1).

(4)  ĠU L 348, 29.12.2009, p. 10.

(5)  ĠU L 333, 17.12.2010, p. 1.

(6)  ĠU L 338, 22.12.2010, p. 1.