30.4.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 111/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/678 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Απριλίου 2015

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, όσον αφορά την ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τις ντομάτες, τα αγγούρια, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα βερίκοκα, τα κεράσια εκτός από τα βύσσινα, τα ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπρουνιόν και τα νεκταρίνια, και τα δαμάσκηνα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 183 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής (2) προβλέπει την επιτήρηση των εισαγωγών των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVIII. Η εν λόγω επιτήρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (3).

(2)

Για την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία (4), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, και βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για το 2012, το 2013 και το 2014, πρέπει να προσαρμοστεί η ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών προκειμένου να εφαρμοστούν οι πρόσθετοι δασμοί για τα αγγούρια και τα κεράσια εκτός από τα βύσσινα, από την 1η Μαΐου 2015, και για τις ντομάτες, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπρουνιόν και τα νεκταρίνια, και τα δαμάσκηνα, από την 1η Ιουνίου 2015.

(3)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να αντικατασταθεί στο σύνολό του το παράρτημα XVIII του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Λόγω της ανάγκης να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διάθεση των επικαιροποιημένων στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα XVIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, η ποσότητα ενεργοποίησης για τις ντομάτες, τα αγγούρια, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα βερίκοκα, τα κεράσια εκτός από τα βύσσινα, τα ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπρουνιόν και τα νεκταρίνια, και τα δαμάσκηνα αντικαθίσταται από την ποσότητα που αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του εν λόγω παραρτήματος, όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ: ΤΙΤΛΟΣ IV ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΜΗΜΑ 2

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών προσδιορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από τους κωδικούς ΣΟ που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος κανονισμού.

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περίοδος εφαρμογής

Ποσότητα ενεργοποίησης (σε τόνους)

78.0015

0702 00 00

Ντομάτες

από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαΐου

451 045

78.0020

Από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου

29 768

78.0065

0707 00 05

Αγγούρια

Από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου

16 093

78.0075

Από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απριλίου

13 271

78.0085

0709 91 00

Αγκινάρες

Από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου

7 421

78.0100

0709 93 10

Κολοκύθια

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

263 359

78.0110

0805 10 20

Πορτοκάλια

Από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 31 Μαΐου

251 798

78.0120

0805 20 10

Κλημεντίνες

Από την 1η Νοεμβρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas)· wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

Από την 1η Νοεμβρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου

101 160

78.0155

0805 50 10

Λεμόνια

Από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

302 950

78.0160

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαΐου

41 410

78.0170

0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

Από τις 21 Ιουλίου έως τις 20 Νοεμβρίου

68 450

78.0175

0808 10 80

Μήλα

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου

558 203

78.0180

Από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

464 902

78.0220

0808 30 90

Αχλάδια

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου

184 269

78.0235

Από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

235 468

78.0250

0809 10 00

Βερίκοκα

Από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου

5 422

78.0265

0809 29 00

Κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

Από τις 21 Μαΐου έως τις 10 Αυγούστου

29 831

78.0270

0809 30

Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπρουνιόν και τα νεκταρίνια

Από τις 11 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου

4 701

78.0280

0809 40 05

Δαμάσκηνα

Από τις 11 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου

17 825»