11.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 78/42


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 78/09

Numărul de referință al ajutorului

SA.32219 (11/X)

Stat membru

Spania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

Autoritatea care acordă ajutorul

Ministra de Ciencia e Innovación

C/ Albacete, 5.

28071 Madrid.

España

www.micinn.es

Denumirea măsurii de ajutor

INNCORPORA – FPGS

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, para la contratación de tecnólogos con titulaciones de formación profesional de grado superior o equivalente, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

11.2.2011–31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă,Credit preferențial (inclusiv detalii despre modalitatea de garantare a creditului)

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Dezvoltare experimentală [articolul 31 alineatul (2) litera (c)]

25 %

20 %

Cercetare industrială [articolul 31 alineatul (2) litera (b)]

50 %

20 %

Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice (articolul 32)

65 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/14/pdfs/BOE-A-2010-19278.pdf

Numărul de referință al ajutorului

SA.32223 (11/X)

Stat membru

Polonia

Numărul de referință al statului membru

PL

Numele regiunii (NUTS)

Poland

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul

Instytucje Zarządzające RPO

Załącznik 1

Załacznik 1

Denumirea măsurii de ajutor

Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

25.6.2010–30.6.2014

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 210) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210 ze zm.) – 3 665,23 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Dezvoltare experimentală [articolul 31 alineatul (2) litera (c)]

60 %

20 %

Cercetare fundamentală [articolul 31 alineatul (2) litera (a)]

100 %

Cercetare industrială [articolul 31 alineatul (2) litera (b)]

80 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_B_i_R.pdf

Numărul de referință al ajutorului

SA.32243 (11/X)

Stat membru

Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

Unioncamere

Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

http://www.unioncamere.gov.it/index.php

Denumirea măsurii de ajutor

Regolamento per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Delibera Presidenza Unioncamere n. 5 del 9.12.2010

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

1.1.2011–31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Cultivarea plantelor din culturi permanente,Cultivarea plantelor nepermanente,Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor),Creșterea animalelor,Cultivarea plantelor pentru înmulțire

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă,Subvenționarea dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru participarea IMM-urilor la târguri (articolul 27)

50 %

Ajutoare pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă acordate IMM-urilor (articolul 15)

50 %

Ajutoare pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării (articolul 36)

200 000 EUR

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectorul agricol și al pescuitului (articolul 34)

100 %

Ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor (articolul 26)

50 %

Formare generală [articolul 38 alineatul (2)]

70 %

10 %

Formare specifică [articolul 38 alineatul (1)]

35 %

10 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://bruxelles.cameredicommercioditalia.it/attachments/article/132/Microsoft%20Word%20-%20Regime%20agricoltura%20def%20%2021%2012%2010.pdf

Numărul de referință al ajutorului

SA.32289 (11/X)

Stat membru

Spania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

GALICIA

Articolul 107 alineatul (3) litera (a),Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Denumirea măsurii de ajutor

Ayudas del Igape a estudios y análisis para la toma de medidas específicas (Procedimiento IG108)

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que se da publicidad al acuerdo que aprueba las bases reguladoras.

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Prolongation X 209/2010

Durata

31.1.2011–31.12.2011

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor (articolul 26)

50 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

http://goo.gl/ejslW

Numărul de referință al ajutorului

SA.32298 (11/X)

Stat membru

Marea Britanie

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

UNITED KINGDOM

Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

HMRC

Rm 3C/15

100 Parilament Street

London SW1A 2BQ

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

Denumirea măsurii de ajutor

100 % first-year capital allowance for zero-emission goods vehicles

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Section 18 and Schedule 7 Finance Act 2010. This amends the Capital Allowances Act 2001 by adding new sections 45DA and 45DB and 212T.

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

1.4.2010–31.3.2015

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

GBP 0,00 (în milioane)

Pentru garanții

GBP 0,00 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Alte tipuri de avantaje fiscale

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru investiții care le permit întreprinderilor să aplice standarde de protecție a mediului mai stricte decât cele comunitare sau să îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare(articolul 18)

5 %

0 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/33/pdfs/ukpga_20100033_en.pdf

The enabling legislation is found at section 18 and schedule 7

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/financebillno2_2010_en.pdf

the Explanatory note for clause 18 explains the measure