11.3.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 78/42


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 78/09

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32219 (11/X)

Stat Membru

Spanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ministra de Ciencia e Innovación

C/ Albacete, 5.

28071 Madrid.

España

www.micinn.es

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

INNCORPORA – FPGS

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, para la contratación de tecnólogos con titulaciones de formación profesional de grado superior o equivalente, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

11.2.2011–31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta,Self f'imgħax favorevoli (inkluż dettalji dwar il-garanzija fuq is-self)

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

20 %

Għajnuna għall-istudji tekniċi ta' vijabilità (Art. 32)

65 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/14/pdfs/BOE-A-2010-19278.pdf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32223 (11/X)

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Poland

Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Instytucje Zarządzające RPO

Załącznik 1

Załacznik 1

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

25.6.2010–30.6.2014

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210 ze zm.) – 3 665,23 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

80 %

20 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

60 %

20 %

Riċerka fundamentali (Art. 31(2)(a))

100 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_B_i_R.pdf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32243 (11/X)

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Unioncamere

Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

http://www.unioncamere.gov.it/index.php

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Regolamento per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Delibera Presidenza Unioncamere n. 5 del 9.12.2010

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

1.1.2011–31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Tkabbir ta' għelejjel perenni,Tkabbir ta' għelejjel mhux perenni,Biedja mħallta,Produzzjoni ta' annimali,Propagazzjoni ta' pjanti

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta,Sussidju fuq l-imgħax

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għar-riċerka u l-iżvilupp fissettur agrikolu u fis-settur tas-sajd (Art.34)

100 %

Għajnuna għal servizzi ta' konsulenza dwar l-innovazzjoni u għal servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni (Art. 36)

200 000 EUR

Taħriġ speċifiku (Art. 38(1))

35 %

10 %

Għajnuna għall-SMEs għall-parteċipazzjoni ġo fieri (Art.27)

50 %

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art. 26)

50 %

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

70 %

10 %

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art. 15)

50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://bruxelles.cameredicommercioditalia.it/attachments/article/132/Microsoft%20Word%20-%20Regime%20agricoltura%20def%20%2021%2012%2010.pdf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32289 (11/X)

Stat Membru

Spanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

GALICIA

Artikolu 107(3)(a),Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Ayudas del Igape a estudios y análisis para la toma de medidas específicas (Procedimiento IG108)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que se da publicidad al acuerdo que aprueba las bases reguladoras.

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Prolongation X 209/2010

Ta' żmien

31.1.2011–31.12.2011

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art. 26)

50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

http://goo.gl/ejslW

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32298 (11/X)

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

UNITED KINGDOM

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

HMRC

Rm 3C/15

100 Parilament Street

London SW1A 2BQ

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

100 % first-year capital allowance for zero-emission goods vehicles

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Section 18 and Schedule 7 Finance Act 2010. This amends the Capital Allowances Act 2001 by adding new sections 45DA and 45DB and 212T.

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

1.4.2010–31.3.2015

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

GBP 0,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

GBP 0,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Forma oħra ta' vantaġġ fiskali

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għall-investiment li tgħin lill-impriżi li jmorru lil hinn millistandards Komunitarji għall-ħarsien ta’ l-ambjent jew li jgħollu l-livell talħarsien ta’ l-ambjent fin-nuqqas ta’ listandards Komunitarji (Art. 18)

5 %

0 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/33/pdfs/ukpga_20100033_en.pdf

The enabling legislation is found at section 18 and schedule 7

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/financebillno2_2010_en.pdf

the Explanatory note for clause 18 explains the measure