11.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 78/42


A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 78/09

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.32219 (11/X)

Tagállam

Spanyolország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS)

A támogatást odaítélő hatóság

Ministra de Ciencia e Innovación

C/ Albacete, 5.

28071 Madrid.

España

www.micinn.es

A támogatási intézkedés jogcíme

INNCORPORA – FPGS

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, para la contratación de tecnólogos con titulaciones de formación profesional de grado superior o equivalente, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam

2011.2.11 – 2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

KKV,nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

Kezességvállalásra elkülönített rész

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás,Kedvezményes hitel (beleértve a kölcsönt biztosító eszközöket)

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés c) pont)

25 %

20 %

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont)

50 %

20 %

A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás (32. cikk)

65 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/14/pdfs/BOE-A-2010-19278.pdf

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.32223 (11/X)

Tagállam

Lengyelország

A tagállam azonosítója

PL

Régió megnevezése (NUTS)

Poland

107. cikk (3) bekezdés a) pont

A támogatást odaítélő hatóság

Instytucje Zarządzające RPO

Załącznik 1

Załacznik 1

A támogatási intézkedés jogcíme

Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam

2010.6.25 – 2014.6.30.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

KKV,nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

Kezességvállalásra elkülönített rész

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 210) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 210 ze zm.) – 3 665,23 (millió)

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont)

80 %

20 %

Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés c) pont)

60 %

20 %

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont)

100 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_B_i_R.pdf

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.32243 (11/X)

Tagállam

Olaszország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS)

Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság

Unioncamere

Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

http://www.unioncamere.gov.it/index.php

A támogatási intézkedés jogcíme

Regolamento per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Delibera Presidenza Unioncamere n. 5 del 9.12.2010

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam

2011.1.01 – 2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Évelő növény termesztése,Nem évelő növény termesztése,Vegyes gazdálkodás,Állattenyésztés,Növényi szaporítóanyag termesztése

A kedvezményezett típusa

KKV

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

Kezességvállalásra elkülönített rész

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás,Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Általános képzés (38. cikk 2. pont)

70 %

10 %

Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációt támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (36. cikk)

200 000 EUR

Speciális képzés (38. cikk 1. pont)

35 %

10 %

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (27. cikk)

50 %

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (26. cikk)

50 %

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás (15. cikk)

50 %

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk)

100 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

http://bruxelles.cameredicommercioditalia.it/attachments/article/132/Microsoft%20Word%20-%20Regime%20agricoltura%20def%20%2021%2012%2010.pdf

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.32289 (11/X)

Tagállam

Spanyolország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS)

GALICIA

107. cikk (3) bekezdés a) pont,Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

A támogatási intézkedés jogcíme

Ayudas del Igape a estudios y análisis para la toma de medidas específicas (Procedimiento IG108)

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que se da publicidad al acuerdo que aprueba las bases reguladoras.

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Prolongation X 209/2010

Időtartam

2011.1.31 – 2011.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

KKV

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

Kezességvállalásra elkülönített rész

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (26. cikk)

50 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

http://goo.gl/ejslW

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.32298 (11/X)

Tagállam

Egyesült Királyság

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS)

UNITED KINGDOM

Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság

HMRC

Rm 3C/15

100 Parilament Street

London SW1A 2BQ

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

A támogatási intézkedés jogcíme

100 % first-year capital allowance for zero-emission goods vehicles

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Section 18 and Schedule 7 Finance Act 2010. This amends the Capital Allowances Act 2001 by adding new sections 45DA and 45DB and 212T.

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam

2010.4.01 – 2015.3.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

KKV,nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

GBP 0,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

GBP 0,00 (millió)

Támogatási eszköz (5. cikk)

Egyéb adóelőny

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

A vállalkozások számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatások (18. cikk)

5 %

0 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/33/pdfs/ukpga_20100033_en.pdf

The enabling legislation is found at section 18 and schedule 7

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/financebillno2_2010_en.pdf

the Explanatory note for clause 18 explains the measure