17.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 241/6


A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletében felsorolt anyagok felhasználás céljából történő forgalomba hozatalának és/vagy felhasználásának engedélyezéséről szóló európai bizottsági határozatok összefoglalója

(Közzétéve az 1907/2006/EK rendelet (1) 64. cikke (9) bekezdésének megfelelően)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 241/06)

Engedélyezésről szóló határozatok

A határozat hivatkozási száma (2)

A határozat kelte

Az anyag neve

Az engedély jogosultja

Engedélyszámok

Engedélyezett felhasználások

A felülvizsgálati időszak lejártának időpontja

A határozat indokai

C(2019) 5023

2019. július 10.

pentacink-kromát-oktahidroxid (EK-szám: 256-418-0; CAS-szám: 49663-84-5)

Indestructible Paint Ltd, 16-25 Pentos Drive, B11 3TA, Birmingham, West Midlands, Egyesült Királyság

REACH/19/26/0

Keverékek formulációja.

2031. január 22.

Az 1907/2006/EK rendelet 60. cikke (4) bekezdésének megfelelően az anyag felhasználásából származó társadalmi-gazdasági előnyök jelentősebbek, mint annak az emberi egészséget érintő kockázatai, továbbá nem állnak rendelkezésre alkalmas alternatív anyagok vagy technológiák.

REACH/19/26/1

Légi járművek motoralkatrészeinek korrózióvédelmére szolgáló, ráégetett epoxi-alapozókban való felhasználás a repülésben és az űrrepülésben, valamint a kapcsolódó alkalmazásokban.

2031. január 22.


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  A határozat az Európai Bizottság következő internetes oldalán érhető el: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_hu