20.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/68


Rettifika għad-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 94 tat-28 ta' Marzu 2014 )

F'paġna 222, Anness IX, punt 1(d):

minflok:

“(d)

referenza għal kwalunkwe dokument mehmuż possibbli li għandu jiġi sottomess, jew bħala prova ta' dikjarazzjonijiet verifikabbli mill-offerent skont l-Artikoli 60 u, fejn dan ikun applikabbli, l-Artikolu 62 jew inkella bħala suppliment tal-informazzjoni msemmija f'dawk l-Artikoli, u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 60a u 62;”,

aqra:

“(d)

referenza għal kwalunkwe dokument mehmuż possibbli li għandu jiġi sottomess, jew bħala prova ta' dikjarazzjonijiet verifikabbli mill-offerent skont l-Artikoli 59 u 60 u, fejn dan ikun applikabbli, l-Artikolu 62 jew inkella bħala suppliment tal-informazzjoni msemmija f'dawk l-Artikoli, u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 59, 60 u 62;”.