17.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 150/4


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus

Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden muuttaminen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2014/C 150/04

Jäsenvaltio

Ruotsi

Reitti

Arvidsjaur–Tukholma/Arlanda

Julkisen palvelun velvoitteiden alkuperäinen voimaantulopäivä

20. joulukuuta 2001

Muutosten voimaantulopäivä

25. lokakuuta 2015

Osoite, jossa julkisen palvelun velvoitteita koskeva teksti ja kaikki siihen liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla

Lisätietoja:

Trafikverket

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

Puhelin: +46 771921921

Internet: www.trafikverket.se