ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.268.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 268

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. október 12.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről

1

 

*

A Bizottság 905/2010/EU rendelete (2010. október 11.) az 1580/2007/EK rendeletnek az uborkára, az articsókára, a klementinre, a mandarinra és a narancsra kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

19

 

*

A Bizottság 906/2010/EU rendelete (2010. október 11.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 137. alkalommal történő módosításáról

21

 

 

A Bizottság 907/2010/EU rendelete (2010. október 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

23

 

 

A Bizottság 908/2010/EU rendelete (2010. október 11.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

25

 

 

A Bizottság 909/2010/EU rendelete (2010. október 11.) egyes GATT-kontingensek alapján 2011-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

27

 

 

A Bizottság 910/2010/EU rendelete (2010. október 11.) a gabonaágazatban 2010. október 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 869/2010/EU rendelet módosításáról

29

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/612/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. július. 6.) a Lengyelország által a WRJ és a WRJ-Serwis számára nyújtott C 48/07 (korábbi NN 60/07) számú intézkedésről (az értesítés a C(2010) 4476. számú dokumentummal történt)  (1)

32

 

 

2010/613/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. október 8.) a 92/260/EGK és a 2004/211/EK határozattól az Egyesült Királyságban 2011-ben megrendezendő előolimpiai tesztverseny vagy a 2012-ben megrendezendő olimpiai, illetve paralimpiai játékok lovas rendezvényein részt vevő egyes hímivarú törzskönyvezett lovak ideiglenes behozatala tekintetében való eltérésről (az értesítés a C(2010) 6854. számú dokumentummal történt)  (1)

40

 

 

Helyesbítések

 

 

Helyesbítés a 327/98/EK rendelettel a 2010. júliusi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról szóló, 2010. július 23-i 665/2010/EU bizottsági rendelethez (HL L 193., 2010.7.24.)

43

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.