28.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 400/12


Uradno obvestilo poljske vlade glede Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov na območju Ostrów Lubelski

2012/C 400/10

Razpisni postopek je namenjen podeljevanju koncesij za iskanje in/ali identificiranje zalog nafte in/ali zemeljskega plina na območju Ostrów Lubelski.

Št.

Naziv

Št. bloka

Načrt za leto 1992

X

Y

1

Ostrów Lubelski

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

Vloge morajo pokrivati isto območje.

Vloge za koncesije se pošljejo osrednjemu uradu Ministrstva za okolje najpozneje do 12. ure po srednjeevropskem času na zadnji dan 180-dnevnega obdobja, ki se začne dan po objavi obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Prejete vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:

(a)

tehnologija za izvajanje del (60 %);

(b)

tehnične in finančne zmogljivosti vlagatelja (30 %);

(c)

predlagane pristojbine za podelitev rudarskih pravic užitka (10 %).

Najmanjša letna pristojbina za podelitev rudarskih pravic užitka na območju Ostrów Lubelski znaša 14 817,63 PLN.

Javno odpiranje vlog bo potekalo na osrednjem uradu Ministrstva za okolje ob 12. uri po srednjeevropskem času na štirinajsti delovni dan po izteku roka za vložitev vlog. Postopek ocenjevanja vlog bo zaključen v šestih mesecih po izteku roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo prejeli pisno obvestilo o rezultatih postopka.

Vloge se predložijo v poljščini.

Organ za podeljevanje licenc ob upoštevanju mnenja ustreznih organov zmagovalcu razpisa podeli koncesijo za iskanje in identificiranje zalog nafte in/ali zemeljskega plina ter z njim podpiše pogodbo o rudarski pravici užitka.

Za iskanje zalog ogljikovodikov na Poljskem mora imeti zadevno podjetje tako rudarske pravice užitka kot koncesijo.

Vloge se pošljejo na naslednji naslov:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54, pokój 146

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Za dodatne informacije se obrnite na:

spletno stran Ministrstva za okolje:

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

višja specialistka

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 225792444

Faks +48 225792460

E-naslov: barbara.gasecka@mos.gov.pl