28.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 400/12


Comunicarea Guvernului Poloniei referitoare la Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor în zona Ostrów Lubelski

2012/C 400/10

Procedura de licitație se referă la acordarea de concesiuni pentru prospectarea și identificarea de zăcăminte de petrol și/sau de gaze naturale în zona Ostrów Lubelski:

Nr.

Denumire

Bloc nr.

Configurația 1992

X

Y

1

Ostrów Lubelski

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

Cererile trebuie să aibă ca obiect aceeași zonă.

Cererile de concesionare trebuie depuse la biroul central al Ministerului Mediului în termen de 180 de zile, începând cu ziua următoare datei publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și până la ora 12.00 (CET/CEST) a ultimei zile a termenului.

Cererile primite vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

(a)

tehnologia propusă pentru lucrări (60 %);

(b)

capacitățile tehnice și financiare ale solicitantului (30 %);

(c)

suma propusă pentru stabilirea drepturilor de uzufruct minier (10 %).

Suma minimă pentru stabilirea drepturilor de uzufruct minier pentru zona Ostrów Lubelski este de 14 817,63 PLN pe an.

Cererile vor fi deschise în ședință publică la biroul central al Ministerului Mediului, la ora 12.00 (CET/CEST) în a paisprezecea zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor. Procedura de evaluare a cererilor se va încheia în termen de șase luni de la data-limită pentru depunerea cererilor. Solicitanții vor fi informați în scris cu privire la rezultatul procedurii.

Cererile trebuie să fie redactate în limba polonă.

Autoritatea care acordă autorizațiile va acorda concesiuni pentru prospectarea și identificarea de zăcăminte de petrol și/sau de gaze naturale câștigătorului procedurii de evaluare a ofertelor, luând în considerare avizul autorităților competente, și va încheia un contract de uzufruct minier cu acesta.

Întreprinderea în cauză trebuie să dețină atât drepturi de uzufruct minier, cât și o concesiune pentru a prospecta zăcăminte de hidrocarburi în Polonia.

Cererile trebuie trimise la următoarea adresă:

Ministry of the Environment

Geology and Geological Concessions Department

ul. Wawelska 52/54, pokój 146

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați:

Site-ul web al Ministerului Mediului:

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

Expert principal

Ministry of the Environment

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 225792444

Fax +48 225792460

E-mail: barbara.gasecka@mos.gov.pl