28.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/12


Lenkijos Vyriausybės pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų Liublino Ostruvo apylinkėse

2012/C 400/10

Konkurso tikslas – suteikti naftos ir (arba) gamtinių dujų išteklių žvalgybos ir (arba) tyrimo Liublino Ostruvo apylinkėse koncesiją:

Nr.

Pavadinimas

Bloko Nr.

Pagal 1992 m. susitarimą

X

Y

1

Liublino Ostruvas

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

Paraiškos turi būti susijusios su nurodyta vietove.

Koncesijos paraiškų pateikimo Aplinkos ministerijai terminas – 180-a diena po pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 12:00 Vidurio Europos laiku (CET arba CEST).

Paraiškos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:

a)

siūlomą naudoti darbų technologiją (60 %);

b)

technines ir finansines paraiškos teikėjo galimybes (30 %);

c)

siūlomą mokestį už kasybos teisę (10 %).

Minimalus kasybos Liublino Ostruvo apylinkėse teisės mokestis yra 14 817,63 PLN per metus.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšti Aplinkos ministerijoje 14-tą darbo dieną po paraiškų pateikimo termino, 12:00 Vidurio Europos laiku. Pasiūlymų palyginimo procedūra bus užbaigta per 6 mėnesius nuo paraiškų pateikimo etapo pabaigos. Apie konkurso rezultatus dalyviai bus informuoti raštu.

Pasiūlymai rengiami lenkų kalba.

Už koncesijas atsakinga institucija, atsižvelgusi į atitinkamų institucijų nuomonę, konkurso laimėtojui suteikia naftos ir (arba) gamtinių dujų žvalgybos ir (arba) tyrimo koncesiją ir sudaro su juo sutartį dėl kasybos teisės.

Kad įmonė galėtų vykdyti angliavandenilių žvalgybos Lenkijos teritorijoje veiklą, ji turi turėti kasybos teisę ir koncesiją.

Paraiškos siunčiamos adresu:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54, pokój 146

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Daugiau informacijos:

Aplinkos ministerijos interneto svetainė

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

Vyresnioji specialistė

Aplinkos ministerija

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 225792444

Faks. +48 225792460

El. paštas: barbara.gasecka@mos.gov.pl