28.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 400/12


Lengyelország kormányának közleménye az 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az Ostrów Lubelski térségében található szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről

2012/C 400/10

A felhívás célja az Ostrów Lubelski térségében található kőolaj- és/vagy földgázkészletek kutatására és/vagy azonosítására vonatkozó engedélyek odaítélése.

Szám

Név

Blokk száma

Koordináta-rendszer (1992)

X

Y

1

Ostrów Lubelski

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

A pályázatoknak a fenti területre kell irányulniuk.

A koncessziós pályázatokat legkésőbb az e közleménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele másnapjától számított 180. napon, közép-európai idő (CET/CEST) szerint 12.00-ig kell eljuttatni a lengyel környezetvédelmi minisztérium székhelyére.

A beérkezett pályázatokat a következő szempontok alapján bíráljuk el:

a)

a munkálatokhoz javasolt technológia (60 %);

b)

a pályázó műszaki és pénzügyi alkalmassága (30 %);

c)

a bányászati haszonélvezeti jogért felkínált díj összege (10 %).

A bányászati haszonélvezeti jog Ostrów Lubelski térségére megállapított minimális éves díja 14 817,63 PLN.

A beérkezett pályázatokat a beküldési határidő lejártát követő 14. napon közép-európai/kelet-európai idő szerint 12.00-kor a lengyel környezetvédelmi minisztérium főépületében nyilvánosan bontjuk fel. A pályázatok elbírálása a pályázatok beadási határidejétől számított 6 hónap elteltével ér véget. A pályázókat írásban értesítjük az eljárás kimeneteléről.

A pályázatokat lengyelül kell elkészíteni.

Az engedélyező hatóság a többi érintett hatóság véleményének figyelembevételét követően ítéli oda a kőolaj- és/vagy földgázkészletek kutatására és/vagy azonosítására vonatkozó engedélyeket a pályázati eljárás nyertesének, akivel bányaszati haszonélvezeti szerződést köt.

A szóban forgó vállalkozásnak bányászati haszonélvezeti joggal és bányászati engedéllyel egyaránt rendelkeznie kell ahhoz, hogy megkezdhesse a szénhidrogénkészletek kutatását Lengyelország területén.

A pályázatokat az alábbi címre kell eljuttatni:

Ministerstwo Środowiska (Környezetvédelmi Minisztérium)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Földtani/Geológiai Ügyek és Geológiai Koncessziók Osztálya)

ul. Wawelska 52/54, pokój 146

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tájékoztatás a következő címen szerezhető be:

A Környezetvédelmi Minisztérium honlapja:

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

vezető szakértő

Ministerstwo Środowiska (Környezetvédelmi Minisztérium)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 225792444

Fax +48 225792460

E-mail: barbara.gasecka@mos.gov.pl