ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.036.slv

Uradni list

Evropske unije

C 36

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
8. februar 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2013/C 036/01

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (1)

1

2013/C 036/02

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (1)

6

2013/C 036/03

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (1)

11

2013/C 036/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6405 – Banco Santander/Rainbow) (1)

12

2013/C 036/05

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6802 – Droege/Also-Actebis) (1)

12


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2013/C 036/06

Menjalni tečaji eura

13

2013/C 036/07

Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti – Povprečni stroški storitev

14

2013/C 036/08

Povprečni stroški storitev

16

2013/C 036/09

Povprečni stroški storitev

17

2013/C 036/10

Povprečni stroški storitev

19


 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2013/C 036/11

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

24

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2013/C 036/12

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6820 – EQT Infrastructure II/E.ON Energy from Waste) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (1)

25


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL