ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.036.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 36

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
8. helmikuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2013/C 036/01

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

1

2013/C 036/02

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

6

2013/C 036/03

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

11

2013/C 036/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6405 – Banco Santander/Rainbow) (1)

12

2013/C 036/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6802 – Droege/Also-Actebis) (1)

12


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2013/C 036/06

Euron kurssi

13

2013/C 036/07

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta – Luontoisetuuksien keskimääräiset kustannukset vuonna

14

2013/C 036/08

Luontoisetuuksien keskimääräiset kustannukset vuonna

16

2013/C 036/09

Luontoisetuuksien keskimääräiset kustannukset vuonna

17

2013/C 036/10

Luontoisetuuksien keskimääräiset kustannukset vuonna

19


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2013/C 036/11

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

24

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2013/C 036/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6820 – EQT Infrastructure II/E.ON Energy from Waste) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

25


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI