ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.036.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 36

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
8. februar 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2013/C 036/01

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

1

2013/C 036/02

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

6

2013/C 036/03

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

11

2013/C 036/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6405 — Banco Santander/Rainbow) (1)

12

2013/C 036/05

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6802 — Droege/Also-Actebis) (1)

12


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2013/C 036/06

Euroens vekselkurs

13

2013/C 036/07

Den administrative kommission for koordinering af sociale sikringsordninger — Gennemsnitlige udgifter til naturalydelser

14

2013/C 036/08

Gennemsnitlige udgifter til naturalydelser

16

2013/C 036/09

Gennemsnitlige udgifter til naturalydelser

17

2013/C 036/10

Gennemsnitlige udgifter til naturalydelser

19


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2013/C 036/11

Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger

24

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2013/C 036/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6820 — EQT Infrastructure II/E.ON Energy from Waste) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

25


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA