11.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 39/9


Tožba, vložena 18. novembra 2011 – Evropska komisija proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

(Zadeva C-576/11)

2012/C 39/16

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: O. Beynet in B. Simon, zastopnika)

Tožena stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Veliko vojvodstvo Luksemburg s tem, da ni sprejelo vseh potrebnih ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča v zadevi C-452/05 z dne 23. novembra 2006, ni izpolnilo obveznosti na podlagi člena 260(1) PDEU,

Velikemu vojvodstvu Luksemburg naj se naloži, da Komisiji plača predlagano denarno kazen v višini 11 340 EUR za vsak dan zamude pri izvršitvi sodbe z dne 23. novembra 2006 v zadevi C-452/05, od dneva razglasitve te sodbe, do izvršitve sodbe v zadevi C-452/05,

Velikemu vojvodstvu Luksemburg se naloži, da Komisiji plača dnevni pavšalni znesek v višini 1 248 EUR, od dneva razglasitve sodbe z dne 23. novembra 2006 v zadevi C-452/05, do razglasitve sodbe v tej zadevi oziroma do dneva izvršitve sodbe v zadevi C-452/05, v primeru, da se slednja izvrši prej;

Velikemu vojvodstvu Luksemburg se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo svoji tožbi Komisija navaja, da kot izhaja iz preizkusa podatkov, ki so jih posredovali luksemburški organi, Luksemburg do današnjega dne ni popolnoma izvršil sodbe Sodišča in to skoraj pet let po njeni razglasitvi. Po njenih navedbah Luksemburg ni upošteval niti člena 5(4) niti člena 5(2). Šest čistilnih naprav, nameščenih v skupnostih z več kot 10 000 prebivalci v Luksemburgu še vedno ni v skladu z zahtevami iz Direktive 91/271/EGS (1).


(1)  Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 26).