22.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 305/27


A Törvényszék 2016. június 30-i ítélete – Al Matri kontra Tanács

(T-545/13. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - A tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések - Állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért felelős személyekkel, valamint a hozzájuk kapcsolódó személyekkel és szervezetekkel szemben hozott intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Azon személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó - A felperes nevének jegyzékbe vétele - Elégtelen ténybeli alap - Ténybeli tévedés - Téves jogalkalmazás - A tulajdonhoz való jog - A vállalkozás szabadsága - Arányosság - A védelemhez való jog - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog - Indokolási kötelezettség”))

(2016/C 305/36)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Katar) (képviselők: M. Lester és B. Kennelly barristerek, G. Martin ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bishop és I. Gurov meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a 2013. július 30-i 2013/409/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal (HL L 204., 52. o.), a 2014. január 30-i 2014/49/KKBP tanácsi határozattal (HL L 28., 38. o.), valamint a 2015. január 30-i (KKBP) 2015/157 tanácsi határozattal (HL L 26., 29. o.) végrehajtott, a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. január 31-i 2011/72/KKBP tanácsi határozat (HL L 28., 62. o.), másrészt pedig a 2013. július 30-i 735/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (HL L 204., 23. o.), a 2014. január 30-i 81/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (HL L 28., 2. o.), valamint a 2015. január 30-i (EU) 147/2015 tanácsi végrehajtási rendelettel (HL L 26., 3. o.) végrehajtott, a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. február 4-i 101/2011/EU tanácsi rendelet (HL L 31., 1. o.) megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben e jogi aktusok a felperesre vonatkoznak.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék kötelezi Fahed Mohamed Sakher Al Matrit a saját költségei, valamint az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 359., 2013.12.7.