23.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 344/48


Tožba, vložena 12. septembra 2013 – Evropska komisija proti Republiki Estoniji

(Zadeva C-493/13)

2013/C 344/84

Jezik postopka: estonščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: G. Braun, L. Nicolae in L. Naaber-Kivisoo)

Tožena stranka: Republika Estonija

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga:

naj se ugotovi, da Republika Estonija s tem, da v primeru ministrstva za gospodarstvo in komunikacije ni zagotovila dejanske strukturne ločitve regulativne funkcije od dejavnosti, povezanih z lastništvom ali nadzorom podjetij, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve, ni izpolnila obveznosti iz člena 3(2) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (1);

naj se Republiki Estoniji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da ministrstvo za gospodarstvo in komunikacije spada pod pojem „nacionalni regulativni organ“ iz člena 2(g) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) in da zanj veljajo določbe člena 3 okvirne direktive, zlasti glede strukturne ločitve iz odstavka 2 tega člena.

Ministrstvo Republike Estonije za gospodarstvo in komunikacije naj bi poleg nalog regulacije opravljajo tudi dejavnosti, povezane z lastništvom ali nadzorom podjetij, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve. Pri tem naj ne bi bila zagotovljena dejanska strukturna ločitev obeh funkcij, kar je v nasprotju s členom 3(2) okvirne direktive.


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 349.