ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 135A

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 9. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Paziņojumi

 

Eiropas Vides aģentūra

2006/C 135A/1

Aicinājums pieteikties uz EVA Zinātniskās komitejas ekspertu vietām. 2006. gads

1


LV