ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 135A

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. birželio 9d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

III   Pranešimai

 

Europos aplinkos agentūra

2006/C 135A/1

2006 m. EAA kvietimas dalyvauti konkurse Mokslinio komiteto ekspertų vietoms užimti

1


LT