ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 135A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
9. juni 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

III   Oplysninger

 

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

2006/C 135A/1

Indkaldelse af eksperter til EEA's videnskabelige udvalg — 2006

1


DA