15.1.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 13/32


Προσφυγή της 10ης Νοεμβρίου 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-520/10)

()

2011/C 13/62

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Ισπανία) (εκπρόσωποι: S. Martínez Lage και H. Brokelmann, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση Ν178/2010, της 29ης Σεπτεμβρίου 2010, με την οποία επιτρέπεται η υπέρ των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία αντιστάθμιση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, και

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Η προσβαλλόμενη απόφαση στην παρούσα διαδικασία είναι η ίδια με εκείνη της υποθέσεως Τ-484/10, Gas Natural FENOSA SDG κατά Επιτροπής.

Προς στήριξη των αιτημάτων της, η προσφεύγουσα προβάλλει τους ακόλουθους λόγους:

Προσβολή των διαδικαστικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από το άρθρο 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ και το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) 65971999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (1), καθόσον η Επιτροπή δεν κίνησε την επίσημη διαδικασία εξετάσεως, ενώ ήταν υποχρεωμένη να το πράξει δεδομένου ότι υφίστανται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της επίδικης ενισχύσεως με την κοινή αγορά.

Παράβαση του κανονισμού (ΕΚ) 1407/2002, της 23ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα (2).

Παράβαση του άρθρου 106, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, στο μέτρο που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του αναγκαίου και της αναλογικότητας που απαιτούνται από τη διάταξη αυτή προκειμένου να μπορέσει να επιτραπεί η επίδικη ενίσχυση, η οποία χορηγήθηκε από τις ισπανικές αρχές σε αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται η υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Παράβαση του άρθρου 34 ΣΛΕΕ, καθόσον η επίδικη ενίσχυση αποτελεί μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος, το οποίο δεν δικαιολογείται, σύμφωνα με το άρθρο 36 ΣΛΕΕ, από την αναγκαιότητα να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η επίδικη ενίσχυση χορηγήθηκε αδικαιολογήτως επιπλέον της ενισχύσεως που χορηγήθηκε στη βιομηχανία άνθρακα για την περίοδο 2008-2010, αντίθετα προς τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1407/2002 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα (3), νοθεύει δε σοβαρά τον ανταγωνισμό στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4, στοιχεία δ' και ε', του ίδιου κανονισμού.

Παράβαση των άρθρων 11 και 191 ΣΛΕΕ και 3, παράγραφος 3, ΣΕΕ, καθόσον η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά τη γνώμη της προσφεύγουσας, δεν λαμβάνει υπόψη τις βλάβες που συνεπάγεται για το περιβάλλον.

Τέλος, η προσφεύγουσα επικαλείται προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας, το οποίο εγγυάται το άρθρο 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.


(1)  ΕΕ L 83, σ. 1

(2)  ΕΕ L 205, σ. 18.

(3)  ΕΕ L 205, σ. 1.