2.10.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 288/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Σεπτεμβρίου 2014

για την κατάργηση της απόφασης 2006/464/ΕΚ σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 6566]

(2014/690/EE)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τέταρτη περίοδος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα μέτρα που προβλέπονταν στην απόφαση 2006/464/ΕΚ της Επιτροπής (2) δεν απέτρεψαν την εξάπλωση του Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (κίνηψ του καστανεώνα), όπως φαίνεται από τις ετήσιες έρευνες που διενεργούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Οι έρευνες αυτές δείχνουν επιπλέον ότι το έντομο Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu έχει εξαπλωθεί ευρέως σε μεγάλο μέρος της δυνητικής περιοχής εγκατάστασής του στο έδαφος της Ένωσης. Επιπλέον, οι προϋποθέσεις για τη διακίνηση ευπαθών φυτών που καθορίζονται στην απόφαση 2006/464/ΕΚ δεν είναι εφικτές και κατάλληλες για το εν λόγω μεγάλο μέρος του εδάφους της Ένωσης.

(2)

Επομένως, η απόφαση 2006/464/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2006/464/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2006/464/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2006, σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (ΕΕ L 183 της 5.7.2006, σ. 29).