16.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 436/2


Zvláštní zpráva č. 22/2017

„Volební pozorovatelské mise – plnění doporučení se sleduje, avšak je třeba zlepšit monitorování“

(2017/C 436/02)

Evropský účetní dvůr Vás tímto informuje o vydání zvláštní zprávy č. 22/2017 „Volební pozorovatelské mise – plnění doporučení se sleduje, avšak je třeba zlepšit monitorování“.

Zpráva je k dispozici k nahlédnutí či stažení na internetové stránce Účetního dvora http://eca.europa.eu