21.2.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 51/24


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 51/05

Numărul de referință al ajutorului

SA.34221 (12/X)

Stat membru

Malta

Numărul de referință al statului membru

SAMB/82/2011

Numele regiunii (NUTS)

Malta

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul

Malta Enterprise

Guardamangia Hill,

Pieta',

MEC 0001,

Malta

www.maltaenterprise.com

Denumirea măsurii de ajutor

Investment Aid Scheme

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Malta Enterprise Act (CAP 463 of the Laws of Malta) — Investment Aid Regulations (Subsidiary Legislation 463.02)

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

1.1.2012-31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE, Producția de energie electrică, Tratarea și eliminarea deșeurilor, Depozitări, Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune, Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală, Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, Activități juridice și de contabilitate, Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate, Activități de consultanță în management, Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea, Cercetare-dezvoltare, Publicitate și activități de studiere a pieței, Activități de design specializat, Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center), Activități de ambalare, Învățământ superior universitar, Activități referitoare la sănătatea umană

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 60,00 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Alte tipuri de avantaje fiscale

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Schemă

30 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11607&l=1

Numărul de referință al ajutorului

SA.34226 (12/X)

Stat membru

Țările de Jos

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

NOORD-NEDERLAND

Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Postbus 779

9700 AT Groningen

www.snn.eu

Denumirea măsurii de ajutor

Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Verordening van 4 november 2009 en 11 november 2009 van de Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe op grond van artikel 145 van de Provinciewet

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Prolongation X 962/2009

Durata

20.11.2009-31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 4,40 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru participarea IMM-urilor la târguri (articolul 27)

30 %

Cercetare fundamentală [articolul 31 alineatul (2) litera (a)]

35 %

Cercetare industrială [articolul 31 alineatul (2) litera (b)]

35 %

0 %

Dezvoltare experimentală [articolul 31 alineatul (2) litera (c)]

35 %

0 %

Ajutoare pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă acordate IMM-urilor (articolul 15)

20 %

Ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor (articolul 26)

50 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Verordening/verniof2010.pdf

Numărul de referință al ajutorului

SA.34232 (12/X)

Stat membru

Germania

Numărul de referință al statului membru

615 – 71438-138/8

Numele regiunii (NUTS)

DEUTSCHLAND

Articolul 107 alineatul (3) litera (c),Zone neasistate,Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Str. 28 – 30

10115 Berlin

www.bmbf.de

Denumirea măsurii de ajutor

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte zur Validierung von Biomarkern in der individualisierten Krebsmedizin innerhalb des ERA-NET „TRANSCAN“

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 14.8.09 BGBl. I S.2827

BAnz. Nr. 188-S.4386 v.15.11.2011

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

1.12.2011-1.12.2016

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 3,00 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Dezvoltare experimentală [articolul 31 alineatul (2) litera (c)]

40 %

20 %

Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice (articolul 32)

75 %

Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-urilor (articolul 33)

100 %

Ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare (articolul 35)

1 500 000 EUR

Cercetare fundamentală [articolul 31 alineatul (2) litera (a)]

100 %

Cercetare industrială [articolul 31 alineatul (2) litera (b)]

65 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2713.php

Numărul de referință al ajutorului

SA.34233 (12/X)

Stat membru

Germania

Numărul de referință al statului membru

615 – 71438-13/3

Numele regiunii (NUTS)

DEUTSCHLAND

Articolul 107 alineatul (3) litera (c),Zone neasistate,Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Str. 28-30

10115 Berlin

www.bmbf.de

Denumirea măsurii de ajutor

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern zu seltenen Erkrankungen innerhalb des ERA-NET „E-Rare“

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 14.8.09 BGBl. I S.2827

BAnz. Nr. 188-S.4383 v.15.11.2011

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

1.12.2011-31.12.2016

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 3,00 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Dezvoltare experimentală [articolul 31 alineatul (2) litera (c)]

40 %

20 %

Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice (articolul 32)

75 %

Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-urilor (articolul 33)

100 %

Ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare (articolul 35)

1 500 000 EUR

Cercetare fundamentală [articolul 31 alineatul (2) litera (a)]

100 %

Cercetare industrială [articolul 31 alineatul (2) litera (b)]

65 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2712.php

Numărul de referință al ajutorului

SA.34237 (12/X)

Stat membru

Ungaria

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

Hungary

Articolul 107 alineatul (3) litera (a),Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdaségi Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

Hungary, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Denumirea măsurii de ajutor

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme-Training aid granted to professional sport clubs of the five most spectacular branches of sport

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Art. 22/C paragraph (1) point c) cd) of Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax incorporated by Art. 13 of Act LXXXII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on Sports Support

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

1.7.2011-30.6.2017

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Activități ale cluburilor sportive

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

HUF 500,00 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Formare specifică [articolul 38 alineatul (1)]

25 %

0 %

Formare generală [articolul 38 alineatul (2)]

60 %

0 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/