21.2.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 51/24


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2012/C 51/05

Referencenummer til statsstøtte

SA.34221 (12/X)

Medlemsstat

Malta

Medlemsstatens referencenr

SAMB/82/2011

Regionens navn (NUTS)

Malta

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Malta Enterprise

Guardamangia Hill,

Pieta',

MEC 0001,

Malta

www.maltaenterprise.com

Støtteordningens navn

Investment Aid Scheme

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Malta Enterprise Act (CAP 463 of the Laws of Malta) — Investment Aid Regulations (Subsidiary Legislation 463.02)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.1.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

FREMSTILLINGSVIRKSOMHED, Produktion af elektricitet, Behandling og bortskaffelse af affald, Oplagrings- og pakhusvirksomhed, Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold, Produktion af film, video- og tv-programmer, Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer, Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik, Computerprogrammering, Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser; webportaler, Juridisk bistand, bogføring og revision, Hovedsæders virksomhed, Virksomhedsrådgivning, Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning, Videnskabelig forskning og udvikling, Reklame og markedsanalyse, Specialiseret designarbejde, Call centres virksomhed, Pakkerier, Videregående uddannelser på universitetsniveau, Sundhedsvæsen

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 60,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Anden skattefordel

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

30 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11607&l=1

Referencenummer til statsstøtte

SA.34226 (12/X)

Medlemsstat

Nederlandene

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

NOORD-NEDERLAND

Blandede

Støtteydende myndighed

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Postbus 779

9700 AT Groningen

www.snn.eu

Støtteordningens navn

Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Verordening van 4 november 2009 en 11 november 2009 van de Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe op grond van artikel 145 van de Provinciewet

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Prolongation X 962/2009

Varighed

20.11.2009-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 4,40 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's deltagelse i messer (artikel 27)

30 %

Grundforskning (artikel 31, stk. 2, litra a)

35 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

35 %

0 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

35 %

0 %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

20 %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Verordening/verniof2010.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.34232 (12/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr

615 — 71438-138/8

Regionens navn (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artikel 107, stk. 3, litra c),Områder, derikke er støtteberettigede,Blandede

Støtteydende myndighed

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Str. 28 — 30

10115 Berlin

www.bmbf.de

Støtteordningens navn

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte zur Validierung von Biomarkern in der individualisierten Krebsmedizin innerhalb des ERA-NET „TRANSCAN“

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 14.8.09 BGBl. I S.2827

BAnz. Nr. 188-S.4386 v.15.11.2011

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.12.2011-1.12.2016

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 3,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

40 %

20 %

Støtte til tekniske gennemførligheds-undersøgelser (artikel 32)

75 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder (artikel 33)

100 %

Støtte til unge innovative virksomheder (artikel 35)

1 500 000 EUR

Grundforskning (artikel 31, stk. 2, litra a)

100 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

65 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2713.php

Referencenummer til statsstøtte

SA.34233 (12/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr

615 — 71438-13/3

Regionens navn (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artikel 107, stk. 3, litra c),Områder, derikke er støtteberettigede,Blandede

Støtteydende myndighed

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Str. 28-30

10115 Berlin

www.bmbf.de

Støtteordningens navn

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern zu seltenen Erkrankungen innerhalb des ERA-NET „E-Rare“

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 14.8.09 BGBl. I S.2827

BAnz. Nr. 188-S.4383 v.15.11.2011

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.12.2011-31.12.2016

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 3,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

40 %

20 %

Støtte til tekniske gennemførligheds-undersøgelser (artikel 32)

75 %

Grundforskning (artikel 31, stk. 2, litra a)

100 %

Støtte til unge innovative virksomheder (artikel 35)

1 500 000 EUR

Støtte til små og mellemstore virksomheder's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder (artikel 33)

100 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

65 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2712.php

Referencenummer til statsstøtte

SA.34237 (12/X)

Medlemsstat

Ungarn

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Hungary

Artikel 107, stk. 3, litra a),Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdaségi Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

Hungary, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Støtteordningens navn

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme-Training aid granted to professional sport clubs of the five most spectacular branches of sport

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Art. 22/C paragraph (1) point c) cd) of Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax incorporated by Art. 13 of Act LXXXII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on Sports Support

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.7.2011-30.6.2017

Erhvervssektor(er)

Sportsklubber

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

HUF 500,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Specifik uddannelse (artikel 38, stk. 1)

25 %

0 %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

60 %

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/