ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.184.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 184

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
24 juni 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 184/01

Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 mars 2011 t.o.m. 30 april 2011(Offentliggjort i enlighet med artikel 13 eller artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004)

1

2011/C 184/02

Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 mars 2011 t.o.m. 30 april 2011(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EG eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EG)

17


SV