29.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6123 – ArcelorMittal Bremen/Kokerei Prosper/Arsol Aromatics)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 223/02

Komisija se je 27. maja 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6123. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.