6.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 227/14


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2013/C 227/06

Datum sprejetja odločitve

5.6.2013

Referenčna številka državne pomoči

SA.33365 (12/N)

Država članica

Nizozemska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Pravna podlaga

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Raziskave in razvoj

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Intenzivnost

100 %

Trajanje

Od 3.7.2012

Gospodarski sektorji

Ribištvo in gojenje vodnih organizmov

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm