6.8.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 227/14


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2013/C 227/06

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

5.6.2013

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.33365 (12/N)

Stat Membru

L-Olanda

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Il-bażi legali

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Riċerka u żvilupp

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

mit-3.7.2012

Setturi ekonomiċi

Sajd u akkwakultura

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm