6.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 227/14


Odobrenje državne potpore u skladu s člancima 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

Slučajevi u kojima Komisija nema primjedbi

(Tekst značajan za EGP)

2013/C 227/06

Datum donošenja odluke

5.6.2013.

Broj potpore

SA.33365 (12/N)

Država članica

Nizozemska

Regija

Naziv (i/ili ime korisnika)

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Pravna osnova

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Vrsta mjere

Program

Cilj

Istraživanje i razvoj

Oblik potpore

Neposredna bespovratna sredstva

Proračun

Intenzitet potpore

100 %

Trajanje (razdoblje)

Od 3.7.2012.

Gospodarski sektori

Ribarstvo

Naziv i adresa davatelja potpore

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Ostale informacije

Izvorni tekst(ovi) odluke iz kojeg/kojih su uklonjene sve povjerljive informacije nalazi se na sljedećoj internetskoj stranici:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm