31.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 334/11


Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

2012/C 334/09

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 (1) 7. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem sešu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas.

VIENOTS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

“OIGNON DE ROSCOFF”

EK Nr.: FR-PDO-0005-0812-25.06.2010

AĢIN ( ) ACVN ( X )

1.   Nosaukums:

“Oignon de Roscoff”

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts:

Francija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts:

3.1.   Produkta veids:

1.6. grupa.

Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums (1):

“Oignon de Roscoff” ir ziemas sīpoli (Allium cepa, pieder pie liliju dzimtas). Produkta iegūšanai izmantojamās šķirnes atbilst šādām īpašībām: pēc lieluma sīpoli ir no 30 līdz 80 milimetru diametrā, to forma – no apaļi iegarenas līdz apaļi saplacinātai. Stumbrs ir vismaz 5 centimetrus garš un cieši saaudzis ar sīpolu. Ārējās, sausās zvīņlapas ir sārtā vai sārti brūnā vara krāsā, iekšējās zvīņlapas baltas līdz vāji sārtas ar sārtu apmalīti. Sīpols satur 9 līdz 13 % sausnas.

“Oignon de Roscoff” izaudzē

vai nu no saimniecībā esošā sīpolu sēklas materiāla, kuru šķirnes īpašības atbilst iepriekš aprakstītajām,

vai no “Jack” un “Kéravel” šķirnes sertificēta sīpolu sēklas materiāla.

“Oignon de Roscoff” uzglabājas dabiskā kārtā. Sīpolu apstrāde ar pretdīgšanas līdzekļiem ir aizliegta.

Pēc ražas novākšanas produktu drīkst laist tirdzniecībā līdz nākamā gada 1. maijam.

Produktam ir šādas organoleptiskās īpašības: svaigi sīpoli, dāsni izdala dažādas smaržas, pārsvarā aromātus, kas atgādina augļus. Ēdot sīpoli pēc konsistences ir sulīgi un kraukšķīgi, garša augļaina un saldena, sīvums nav stipri izteikts. Pēc termiskas apstrādes konsistence kļūst maigāka, sīvums mazinās un saldenā garša kļūst izteiktāka.

3.3.   Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem):

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem):

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā:

Visas darbības, sākot no sēklas materiāla ražošanas, augu un sīksīpoliņu audzēšanas un beidzot ar sīpolu audzēšanu, novākšanu un apžāvēšanu veicamas noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

3.6.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai u. c.:

“Oignon de Roscoff” ir vārīgi sīpoli – pēc novākšanas ar tiem jāapietas ļoti saudzīgi, jo tos nedrīkst apstrādāt ne ar kādiem pretdīgšanas līdzekļiem. Pirms iepakošanas “Oignon de Roscoff” uzglabāšana vaļējā veidā jānodrošina ģeogrāfiskajā apgabalā. Prasību par to obligātu uzglabāšanu apgabalā pamato produkta vārīgums: tā kā sīpolus izceļ no zemes, pirms tie sasnieguši pilngatavību, to ārējās zvīņlapas pilnīgi nenožūst un produkts “Oignon de Roscoff” ir jutīgs pret mehāniskiem triecieniem. Tāpēc, sīpolus novietojot uzglabāšanā, jāveic visi piesardzības pasākumi. Lai sīpolu ārējās zvīņlapas saglabātos veselas, tos novieto uzglabāšanai kastu paliktņos vai ventilējamās tvertnēs. Lietderīgi atgādināt, ka uzglabāšanas laikā sīpolu žūšana turpinās.

Tādēļ pēc žūšanas pabeigšanās sīpoli līdz to iepakošanai jāuzglabā iespējami tuvāk ražošanas vietai. Laika gaitā visi, kas apgabalā nodarbojās ar šiem sīpoliem, apguva vajadzīgo prasmi un pielāgoja materiālo aprīkojumu tā, lai iepakojamo sīpolu savstarpējās saskaršanās rezultātā gūtos sasitumus samazinātu līdz minimumam – iepakošana ģeogrāfiskajā apgabalā ierobežo ar sīpoliem veikto darbību skaitu no uzglabāšanas līdz galīgajai iepakošanai.

Produktu “Oignon de Roscoff” tirdzniecībā piedāvā šādos veidos:

virtenēs ar pēdējo sīpolu galā, ko sauc par “penn kapiten”, bet pārējos sīpolus izkārtojot pēc izmēra augošā secībā (tā, lai virzienā uz virtenes otru galu tie būtu arvien lielāki);

tādos iepakojumos pa 6 kilogramiem (maksimāli), kuru aizdare, to nepārplēšot, nav atverama, lai garantētu sīpolu izcelsmi un produkta kvalitāti;

tādos cieta materiāla iepakojumos maksimāli pa 12 kilogramiem, kuri atļauj tirgot sīpolus pēc skaita.

Katru sīpolu iepakošanai sagatavo ar rokām, lai pārbaudītu tā konsistenci, stumbra (lakstu) stingrumu un pārliecinātos, ka nav ne mazāko sadīgumu pazīmju, kā arī noņemtu izžuvušās un atdalījušās ārējās zvīņlapas un atlasītu bojātos sīpolus izbrāķēšanai. Tūlīt pat sīpolus arī iepin virtenēs vai atbrīvo tos no piesaknēm – to var izdarīt tikai ar rokām. Sīpolus, kas pēc šādas šķirošanas izrādās nepiemēroti vai neatbilstīgi kvalitātes prasībām vai tipiskumam, izbrāķē. Šī šķirošana ar rokām prasa, lai šķirotājs produktu pazītu pilnībā, jo īpaši tāpēc, ka šā darba veicējam pēc taustes jāprot noteikt pat niecīgāko sīpola trūkumu, kas varētu liecināt par tā miera perioda priekšlaicīgu pārtraukšanos. Lai veiktu šo darbību, vajadzīga sevišķa prasme pazīt un novērtēt produktu; attiecībā uz “Oignon de Roscoff” tā ir īpaša prasība, kuru ģeogrāfiskā apgabala dārzeņkopji padarījuši par savas profesijas sastāvdaļu. Turklāt, ņemot vērā, ka šie sīpoli ir vārīgi, tos iepako iespējami tuvāk ražošanas vietai un uzreiz pēc to šķirošanas ar rokām un sagatavošanas, lai ierobežotu sīpolu pārcilāšanu un tādējādi nepieļautu to bojāšanos. Iepakošana apgabalā turklāt ļauj labāk nodrošināt produkta izsekojamību un kvalitātes uzraudzību.

3.7.   Īpaši noteikumi marķēšanai:

Iepakojuma vienību marķējumā ietilpst:

skaidriem, salasāmiem un neizdzēšamiem burtiem ierakstīts nosaukums “Oignon de Roscoff”. Šie burti gan garuma, gan platuma ziņā nedrīkst būt mazāki par burtiem, kas izmantoti jebkuras citas norādes atveidei uz marķējuma;

norāde “appellation d’origine protégée” (aizsargāts cilmes vietas nosaukums) – tūlīt zem produkta nosaukuma un bez jebkādas starpnorādes;

Eiropas Savienības ACVN simbols – blakus produkta nosaukumam un bez jebkādas citas norādes to starpā;

iepakojuma vienības identifikācijas dati.

Sīpolus, ko laiž tirdzniecībā cieta materiāla iepakojumos, kuru satura svars nepārsniedz 12 kg, marķē katru atsevišķi, piestiprinot pašlīmējošu uzlīmi, uz kuras norāda:

nosaukumu “Oignon de Roscoff” ar burtiem, kas gan garuma, gan platuma ziņā nav mazāki par burtiem, kuri izmantoti jebkuras citas norādes atveidei uz pašlīmējošās uzlīmes;

vārdus “appellation d’origine protégée” (aizsargāts cilmes vietas nosaukums).

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija:

Ģeogrāfiskais apgabals aptver šādu Finistēras (Finistère) departamenta pašvaldību teritoriju vai teritorijas daļu:

Brignogan-Plage, Cléder, Goulven, Île-de-Batz, Kerlouan, Lanhouarneau, Mespaul, Plouénan, Plouescat, Plougar (sektori A1p, D1p, D2p), Plougoulm, Plouider (sektori A2, AA, AB, AC, C2), Plounéour-Trez, Plounévez-Lochrist, Plouvorn (sektori A1, A2p, A3, F1p, Gp), Plouzévédé, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Vougay, Santec, Sibiril, Tréflaouénan, Tréflez, Trézilidé.

“Oignon de Roscoff” ģeogrāfiskais apgabals ietilpst Haut-Léon Lamanšas piekrastes dārzeņkopības zonā starp Kerlouan rietumos un Saint-Pol-de-Léon austrumos. Audzēšanas platības ierīkotas uz plakankalnes, kas vērsta nelielā slīpumā pret jūru un virzienā no jūras krasta uz iekšzemi veido aptuveni desmit kilometru platu joslu; plakankalnes attālinātākā daļa atrodas aptuveni 100 metru augstumā virs jūras līmeņa.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu:

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika:

Saikni stiprinoši dabas faktori

Haut-Léon dārzeņkopības zona ir iekārtota uz plakankalnes, kura vērsta pret jūru nelielā slīpumā un kuru šķērso daudz mazu upīšu, kas ietek jūrā. “Oignon de Roscoff” ģeogrāfiskais apgabals stiepjas kilometrus trīsdesmit no austrumiem uz rietumiem plakankalnes piekrastes joslā; no krasta attālinātākās daļas augstums virs jūras līmeņa nepārsniedz 100 metrus.

Ar šādu ģeogrāfisko stāvokli izskaidrojami ļoti īpašie klimatiskie apstākļi, kas valda šajā ģeogrāfiskajā apgabalā un ko nosaka Atlantijas okeāna un Lamanša labvēlīgā ietekme. No okeāna straumju ietekmes ģeogrāfisko apgabalu pasargā Arrée kalni, līdz ar to nokrišņu režīms tajā ir mērens un nokrišņu sadalījums gadā ir vienmērīgs. Sausums vasarā iestājas vien retumis, un stipras lietusgāzes, kas pavada negaisu, nav bieža parādība. Turklāt Golfa straumes ietekmē Roskofas (Roscoff) reģionā ziema temperatūras ziņā ir ļoti maiga, salnas novērojamas reti, bet karstums vasarā ir mērens. Vēji, kas pavasara un vasaras sezonā pūš pārsvarā no ziemeļaustrumiem, veicina jūras ietekmes iesniegšanos līdz noteiktā apgabala galējiem dienvidiem.

Ģeogrāfiskais apgabals atrodas uz sena kristāliska pagulslāņa, kas veidots galvenokārt no Armorikas augstienes granīta. Šo pagulslāni klāj vēja erozijas rezultātā radies smilšmāls, kura biezums piekrastes joslā ir vislielākais. Šie smilšmāla nogulumi veido irdenas un dziļas augsnes; tās ir auglīgas un tām ir liela ūdensietilpība. Apgabals sīpolu kultūrai izraudzīts apzināti un pamatoti – zemes gabalu vērsums ir piemērots un augsnes izceļas ar labu aerāciju, tajās ir veselīgi apstākļi un tās ir ar pietiekamām ūdens rezervēm, lai iztiktu bez jebkādas apūdeņošanas.

Saikni stiprinoši cilvēkfaktori

Sārto sīpolu kultūru ieviesa 17. gadsimtā, un 18. gadsimtā tā attīstījās Roskofas reģionā, lai apmierinātu flotes vajadzības pēc tādiem pārtikas produktiem, kas labi uzglabājas. 18. gadsimta vidū līdz ar “Johnnies” (iesauka, ko briti piešķīra Roskofas zemniekiem–ceļojošiem sīpolu tirgotājiem) darbības paplašināšanos, “Oignon de Roscoff” reputācija kļuva starptautiska. Šīs produkcijas ražošanai raksturīgā zinātība tika pārmantota no paaudzes paaudzē, un Roskofas reģionā tā ir saglabājusies līdz mūsdienām. Uzņēmēji, kas šajā ģeogrāfiskajā apgabalā iesaistījušies “Oignon de Roscoff” ražošanā, apvienojās, lai dalītos savā pieredzē un, laika gaitā veicot selekcijas darbu, izaudzētu tāda tipa šķirnes, kas pielāgotas vides apstākļiem, kā arī noteiktu visu agrotehnisko pasākumu kopumu un veikšanas kārtību, sākot no sēklaudzēšanas līdz gatavā produkta iepakošanai.

Labvēlīgs klimats apvienojumā ar piemērotām augsnēm noteica to, ka lauksaimniecība ģeogrāfiskajā apgabalā jau izsenis ir attīstījusies dārzeņkopības virzienā; ar to šis apgabals atšķiras no blakus esošajām teritorijām, kurās pārsvarā nodarbojas ar lopkopību. Finistēras Augšleonas (Haut-Léon) dārzeņkopības apgabalā lauksaimniecības sistēmai raksturīgs blīvs nelielu saimniecību tīkls, kuras specializējušās vienīgi dārzeņu audzēšanā lauka platībās ar savdabīgu parcelāciju – mazi zemes gabali, kas atdalīti ar zemiem mūra nožogojumiem vai zemes uzbērumiem.

5.2.   Produkta specifika:

“Oignon de Roscoff” ir vidēja lieluma un ieapaļas formas sīpoli.

No citiem sīpoliem tie atšķiras ar ārējo zvīņlapu krāsu – tās ir sārtas vai sārti brūnā vara krāsā – un ar iekšējo zvīņlapu sārto apmalīti; šo sīpolu sausnas saturs ir neliels.

Viena no “Oignon de Roscoff” īpatnībām ir to spēja labos uzglabāšanas apstākļos nepārtraukt miera periodu ilgus mēnešus bez jebkādas ķīmiskas apstrādes pret sadīgšanu. Ņemot vērā to, ka sīpolam ir samērā gara lakstu daļa, kas cieši saaugusi ar sīpolu, izaudzēto ražu pēc novākšanas itin bieži var uzglabāt līdz nākamā gada pavasarim. Tā kā sīpolu sausnas saturs ir neliels, ar tiem pēc sapīšanas virtenēs un ievietošanas ierobežotas ietilpības fasējumos jāapietas ļoti saudzīgi, jo tas ir vārīgs produkts.

Produkta “Oignon de Roscoff” degustācijā atklājas tam raksturīgo organoleptisko īpašību specifika neatkarīgi no tā, vai sīpolus patērē svaigus vai termiski apstrādātus. Svaigiem sīpoliem piemīt izteikti stiprs aromāts, kuram parasti raksturīgas nianses, kas atgādina augļus. Pēc konsistences sīpoli ir sevišķi sulīgi un visbiežāk kraukšķīgi un ar maz izteiktu sīvumu. Pēc termiskas apstrādes tie sīvumu zaudē. Sīpolu mitruma saturam samazinoties, to saldenā garša pastiprinās.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN):

Roskofas reģionā šo vārīgo sīpolu kultūrai ir labvēlīgi augsnes un klimatiskie apstākļi.

Tā kā augsnes ģeogrāfiskajā apgabalā ir irdenas ar pavisam nelielu oļainumu, sīpoli var attīstīties bez grūtībām un izaug skaistā, ieapaļā formā. Vēji, kas Bretaņas piekrastē pūš pastāvīgi, kavē mikroskopisko sēņu ierosināto slimību uzbrukumus lokiem un sīpoliem. Stipras negaisa lietusgāzes šeit ir reta parādība, un tāpēc stādījumu applūšanas iespējas ir niecīgas un līdz ar to arī zudumi, sīpolus apžāvējot uz lauka, ir nelieli. “Oignon de Roscoff” kvalitāti un viendabīgo izskatu lielā mērā nosaka labvēlīgie dabas apstākļi.

Roskofas reģiona sevišķi maigās ziemas ļauj agri uzsākt sīpolu audzēšanu laukā, jo vēlāk par februāri salnas ir reta parādība. Tā kā šo sīpolu audzēšanai atvēlētie zemes gabali izraudzīti to labās ūdenscaurlaidības dēļ, augu veģetācijas perioda sākumu var pasteidzināt – tas ir būtisks nosacījums, lai varētu pabeigt audzēšanu bez apūdeņošanas, jo šis faktors ir “Oignon de Roscoff” raksturīga īpatnība. Ģeogrāfiskā apgabala apstākļi – regulārie un mērenie nokrišņi un smilšmāla augsnes ar lielu ūdens rezervi – nodrošina sīpolu kultūrām regulāru ūdensrežīmu, un līdz ar to sīpolu veģetācijas periods noris bez stresa. Produkta nelielais sīvums ir tiešs šīs regulārās ūdens pieejamības rezultāts.

Sīpolu sulīgums un zvīņlapu īpatnības izskaidrojami ar “Oignon de Roscoff” audzētāju ilgā selekcijas darbā izkoptajām šķirņu tipa īpašībām.

Sīpolu raksturīgais saldenums saistīts gan ar “Oignon de Roscoff” šķirņu tipa savdabīgumu, gan arī ar sīpolu novākšanu tad, kad tie tikai gandrīz ir sasnieguši fizioloģisko pilngatavību. Šī saldenuma sajūta ir jo izteiktāka, jo sīvums ir mazāks, un tā saistīta ar nelielo alināzes daudzumu – šis ferments nodrošina sīpolu ģints augos esošo sēra savienojumu hidrolīzi.

Roskofas pilsētas atrašanās vietai un vēsturei ir bijusi liela nozīme produkta radīšanā un tā īpašību izkopšanā, it sevišķi dabiskās uzglabājamības spējas attīstībā. Ar Roskofas ostas aktīvo darbību 17. un 18. gadsimtā izskaidrojama sīpolu tirdzniecības kultūras attīstība – produkts bija paredzēts daudzu tādu kuģu apgādei, kuri bija nofraktēti vai piestāja šajā ostā. Sīpoli kā C vitamīna avots ļāva cīnīties pret cingu un bija pamatēdiens jūrniekiem, kas vairākas nedēļas, pat vairākus mēnešus kuģoja bez iegriešanās ostā.

Roskofas ģeogrāfiskais stāvoklis un tuvums Anglijas krastiem turklāt bija noteicoši faktori tirdzniecības uzplaukumam ar Lielbritāniju; tas bija aizsākums “Johnnies” darbībai un produkta reputācijai. Tā kā “Oignon de Roscoff” pēc vajadzības pina virtenēs atkarā no tirgojamā daudzuma un pārdeva mājokļu tuvumā, produktu vajadzēja uzglabāt visu tirdzniecības sezonas laiku līdz nākamajam pavasarim. Šie tirgi gluži dabiski noteica ražotāju selekcijas darba virzienu, lai izaudzētu šķirnes, kas ilgstoši spēj saglabāt miera periodu.

Šo vārīgo sīpolu kultūrai vajadzīgas lielas agrotehniskas iemaņas gan zemes gabalu izvēlē, gan audzēšanas uzsākšanā un stādījumu pārvaldībā, gan augu sanitārā stāvokļa uzraudzībā, gan arī sīpolu lakstu atmiršanas un sīpolu izcelšanas saskaņošanā, lai izraudzītos piemērotāko brīdi. Lai “Oignon de Roscoff” izpaustu visu savu organoleptisko īpašību bagātību, it sevišķi saldeno garšu un augļaino smaržu, tie jānovāc, kad tie vēl gluži nav fizioloģiskajā pilngatavībā, lai apturētu sīpolu pieņemšanos lielumā un pārāk augsta mitruma satura veidošanos tajos. Turpmākā gaitā visi vajadzīgie piesardzības pasākumi jāveic transportēšanas, apžāvēšanas un iepakošanas laikā, lai ārējās zvīņlapas būtu veselas un produkts pilnībā saglabātu tam raksturīgās kvalitātes īpašības. Visas šīs prasmes varēja tikt uzkrātas tikai ilgā pieredzē, kas pārmantota vairākās šai kultūrai uzticīgu dārzeņkopju paaudzēs.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju:

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 5. panta 7. punkts)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCOignonDeRoscoff.pdf


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.