31.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 334/11


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2012/C 334/09

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava Euroopan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”OIGNON DE ROSCOFF”

EY-nro: FR-PDO-0005-0812-25.06.2010

SMM ( ) SAN ( X )

1.   Nimi:

”Oignon de Roscoff”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Ranska

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotetyyppi:

Luokka 1.6.

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

Oignon de Roscoff on kelta- eli kepasipuli (Allium cepa, laukkakasvien heimo). Sen tuotantoon hyväksytyllä lajikkeella on oltava seuraavat ominaisuudet: sipulin läpimitan on oltava 30–80 millimetriä ja muodoltaan sen on oltava pyöreä ja pitkulainen tai pyöreä ja litteä. Sen varren on oltava tiukasti tyvestään kiinnittynyt sipuliin ja sen on oltava vähintään 5 senttimetriä pitkä. Sen uloimpien kuorikerrosten on oltava väriltään punertavia tai punertavan kuparinvärisiä, sisempien kerrosten tulee olla valkoisia tai hennon vaaleanpunertavia ja niissä on oltava punertava reunus. Sipulin kuiva-ainepitoisuuden on oltava 9–13 prosenttia.

Oignon de Roscoff -sipulin viljelyssä on käytettävä

joko maatilasiemeniä, jotka vastaavat yllä määriteltyä lajiketta;

tai Jack- ja Kéravel -lajikkeiden varmennettuja siemeniä.

Oignon de Roscoff säilytetään sellaisenaan. Käsittely itämisenestoaineilla on kielletty.

Kaupan pitämisen lopetuspäivämäärän on oltava sadonkorjuuta seuraavan vuoden toukokuun 1. päivä.

Sipulin aistinvaraiset ominaisuudet ovat seuraavanlaiset: Raakana sen maku on vivahteikas ja monipuolinen ja sitä hallitsevat hedelmäiset aromit. Suussa sipulin rakenne tuntuu mehukkaalta ja rapealta, sen maku on hedelmäinen ja makea, vain hieman kirpeä. Paistamisen myötä sipulin rakenne muuttuu meheväksi, sen kirpeys häviää ja makeus korostuu.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Siementen, taimien ja istukassipulien tuotannon, sipulien viljelyn ja kuivattamisen on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

Oignon de Roscoff on herkästi vahingoittuva sipuli. Sen käsittelyssä sadonkorjuun jälkeen on käytettävä erityistä varovaisuutta varsinkin sen vuoksi, ettei sitä ole käsitelty itämisenestoaineilla. Oignon de Roscoff -sipulin varastoiminen maantieteellisellä alueella koskee sipulien varastointia irtotavarana ennen niiden pakkaamista. Maantieteellisellä alueella varastoiminen on perusteltua sen vuoksi, että tuote on herkästi vahingoittuva. Oignon de Roscoff on nimittäin herkkä mekaanisten iskujen aiheuttamille vaurioille, sillä se nostetaan ennen täyttä kypsyyttä silloin, kun sen uloimmat kuorikerrokset eivät ole vielä täysin kuivuneet. Varastoinnin aikana on noudatettava erityistä huolellisuutta. Varastoinnin on tapahduttava laatikkolavoissa tai tuuletetuissa siiloissa mm. sipulin kuorikalvojen pitämiseksi ehjinä. Varastoinnin aikana on syytä huolehtia, että sipulien kuivuminen jatkuu.

Kun sipulit ovat kuivuneet, ne täytyy säilyttää mahdollisimman lähellä niiden tuotantopaikkaa pakkaamiseen asti. Ajan kuluessa nykyiset maantieteellisen alueen toimijat ovat hankkineet tarvittavan tietotaidon ja soveltuvan välineistön, joilla voidaan minimoida sipuleihin kohdistuvat iskut ennen niiden pakkaamista. Pakkaaminen maantieteellisellä alueella rajoittaa varastoinnin ja lopullisen pakkaamisen välisiä käsittelykertoja.

Oignon de Roscoff tarjotaan kuluttajille seuraavissa muodoissa:

letteinä, joissa päätysipulia kutsutaan nimellä ”penn kapiten” ja joissa muut sipulit on järjestetty suuruusjärjestykseen;

korkeintaan kuuden kilogramman pakkauksina, joissa on oltava kertakäyttöinen suljinjärjestelmä, jolla varmistetaan sipulien alkuperä ja laatu;

korkeintaan 12 kilogramman pakkauksissa, jotka mahdollistavat sipulien myymisen yksiköittäin.

Pakatessa jokainen sipuli valmistellaan käsin, jotta varmistettaisiin sen kiinteys, varren ryhdikkyys ja itujen poissaolo, ja sipulin ulkomuoto viimeistellään poistamalla kuivat ja irtonaiset kuorikerrokset sekä pilaantuneet sipulit. Tässä yhteydessä sipulit letitetään tai nypitään eli niistä poistetaan juuret, mikä taataan käsin tehtävällä käsittelyllä. Lajittelussa poistetaan huonosti vaatimukset täyttävät sipulit tai ne sipulit, jotka eivät täytä vaadittuja laatu- ja tyyppiominaisuuksia. Tällainen käsinlajittelu vaatii tuotteen täydellistä tuntemusta, sillä täytyy osata kosketuksen perusteella löytää sipulin pienimmätkin virheet, jotka saattaisivat olla merkkinä liian aikaisesta itämisestä. Oignon de Roscoff -sipulin käsittely vaatii erityistä pätevyyttä tuotteen tuntemuksessa ja arvostuksessa, johon tämän maantieteellisen alueen vihannestuottajat ovat erikoistuneet. Lisäksi sipulit ovat herkkiä vahingoittumaan, joten ne pakataan mahdollisimman lähellä tuotantopaikkaa samalla kun ne lajitellaan ja myyntikunnostetaan, jotta rajoitettaisiin sipulien käsittely mahdollisimman vähäiseksi ja vältettäisiin niiden laadun heikkeneminen. Pakkaaminen maantieteellisellä alueella mahdollistaa lisäksi tehostetun jäljitettävyyden ja tuotteen laadun seurannan.

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt:

Myyntipakkausten etikettien tulee sisältää seuraavat merkinnät:

tuotteen nimi, ”Oignon de Roscoff”, kirjoitettuna selvin, helposti luettavin ja pysyvin kirjaimin, joiden on oltava samankokoiset sekä leveydeltään että korkeudeltaan kuin kaikkien muiden etiketissä esiintyvien merkintöjen kirjainten;

maininta ”suojattu alkuperänimitys” välittömästi nimen alla ja ilman minkäänlaisia välimerkintöjä;

Euroopan unionin SAN-tunnus nimen läheisyydessä ilman välimerkintöjä;

vähittäismyyntipakkauksen tunnistetiedot.

Korkeintaan 12 kilogramman erissä myytävien sipulien jokainen yksilö merkitään itsekiinnittyvällä tarralla, jossa on seuraavat merkinnät:

tuotteen nimi, ”Oignon de Roscoff”, jonka kirjainten on oltava samankokoiset sekä leveydeltään että korkeudeltaan kuin kaikkien muiden itseliimautuvassa tarrassa esiintyvien merkintöjen kirjainten;

maininta ”suojattu alkuperänimitys”.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

Maantieteellinen alue kattaa seuraavat Finistèren departementin kunnat ja kunnan osat:

Brignogan-Plage, Cléder, Goulven, Île-de-Batz, Kerlouan, Lanhouarneau, Mespaul, Plouénan, Plouescat, Plougar (osat: A1p, D1p, D2p), Plougoulm, Plouider (osat: A2, AA, AB, AC, C2), Plounéour-Trez, Plounévez-Lochrist, Plouvorn (osat: A1, A2p, A3, F1p, Gp), Plouzévédé, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Vougay, Santec, Sibiril, Tréflaouénan, Tréflez ja Trézilidé.

Maantieteellinen alue, jolla Oignon de Roscoff -sipulia tuotetaan, kuuluu Haut-Léonin vihannesten tuotantoalueeseen, joka sijoittuu lännessä Kerlouanin ja idässä Saint-Pol-de-Léonin väliin Englannin kanaalin rannalle. Alue sijaitsee tasangolla, joka viettää mereen ja ulottuu kymmenisen kilometriä sisämaahan, noin 100 metrin korkeudella meren pinnasta.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Yhteyden kannalta merkitykselliset luontoon liittyvät tekijät

Haut-Léonin vihannestuotantoalue sijoittuu alangolle, joka viettää loivasti mereen ja jota halkovat useat rannikkoa kohti virtaavat pienet joet. Maantieteellinen alue, jolla Oignon de Roscoff -sipulia tuotetaan, ulottuu kolmisenkymmentä kilometriä idästä länteen tällä alavalla rannikkoalueella, jonka korkeus merenpinnasta on pääsääntöisesti enimmillään 100 metriä.

Maantieteellinen sijainti selittää erityiset ilmastolliset olosuhteet tällä alueella, joka on Atlantin valtameren ja Englannin kanaalin vaikutuspiirissä. Monts d’Arréen vuoret suojaavat maantieteellistä aluetta merivirroilta, ja näin ollen sen vuotuiset sademäärät ovat kohtuullisia ja hyvin jakaantuneet vuoden ympäri. Kesän kuivat kaudet ja rankkasadekuurot ovat harvinaisia. Lisäksi Roscoffin alueella vaikuttaa Golf-virta, joten talvet ovat leutoja ja pakkaset harvinaisia, eikä lämpötila kesäisin nouse liian korkeaksi. Koillistuulet puhaltavat merellistä ilmaa keväisin ja kesäisin rajatun alueen etelälaidoille asti.

Maantieteellinen alue sijaitsee vanhalla peruskalliolla, joka on muodostunut pääosin Massif Armoricain -vuoriston graniitista. Peruskallion päällä on tuulten mukanaan kuljettama hiesukerrostuma, joka on paksuimmillaan rannikkoalueella. Hiesukerrostumista syntyy muheva, syvä ja hedelmällinen maaperä, jonka vedenvarastointikyky on hyvä. Sipulien viljelyyn perinteisesti yksilöidyllä alueella on avoimia ja hyvin ilmastoituja viljelymaita, joita ei riittävien vesivarantojen vuoksi tarvitse kastella.

Yhteyden kannalta merkitykselliset inhimilliset tekijät

Punertavan sipulin viljely Roscoffin alueella aloitettiin 1600-luvulla ja se kehittyi 1700-luvun kuluessa vastaamaan merimiesten hyvin säilyvien elintarvikkeiden kysyntään. 1800-luvun puolivälissä Oignon de Roscoff -sipulin tunnettuus kasvoi kansainvälisesti Roscoffin alueen kulkukauppiastalonpoikien ansiosta, joita britit kutsuivat lisänimellä ”Johnnies”. Sipulin tuotantoon tarvittava tietotaito siirtyi sukupolvelta toiselle ja on säilynyt aina näihin päiviin asti Roscoffin alueella. Maantieteellisen alueen toimijat, jotka olivat mukana Oignon de Roscoff -sipulin tuotannossa, ovat yhdistäneet tietotaitonsa valitakseen aikojen kuluessa alueelle soveltuvan lajiketyypin ja vakiinnuttaakseen tuotantotekniikkansa alkaen siementen tuotannosta aina lopulliseen tuotteen pakkaamiseen.

Suotuisten ilmasto- ja maaperäolosuhteiden yhteisvaikutus on ohjannut jo kauan maantieteellisen alueen maataloutta erikoistumaan vihannesten tuotantoon, mikä erottaa sen ympäröivistä alueista, jotka ovat suuntautuneet enemmän karjankasvatukseen. Finistèren departementissa sijaitseva Haut-Léonin vihannesviljelyalue edustaa maatalousjärjestelmää, jonka erityispiirteenä on tiheä, pienten maatilojen verkosto, joka on erikoistunut pelkästään vihannesten tuotantoon peltoviljelynä pienistä palstoista muodostuvilla maa-alueilla, jotka on erotettu toisistaan pienillä muureilla tai penkoilla.

5.2   Tuotteen erityisyys:

Oignon de Roscoff on keskikokoinen ja pyöreä sipuli.

Sen erottaa muista sipuleista sen uloimpien kuorikerrosten punertava tai punertavan kuparinväri ja sen sisempien kalvojen punertava reunus. Sen kuiva-ainepitoisuus on pieni.

Eräs Oignon de Roscoff -sipulin erikoisuuksista on sen kyky luonnolliseen lepotilaan talvikuukausien aikana ilman, että tarvitsee turvautua minkäänlaiseen käsittelyyn kemiallisella itämisenestoaineella, mikäli sipulia säilytetään oikeanlaisissa olosuhteissa. Sitä voidaan usein säilyttää sadonkorjuuta seuraavan vuoden kevääseen asti sen pitkän ja sipuliin tyvestään hyvin kiinnittyneen varren ansiosta. Se myydään letteinä tai tietyn painoisina erinä. Pienen kuiva-ainepitoisuutensa vuoksi se on herkästi vahingoittuva tuote, jota täytyy käsitellä varoen.

Oignon de Roscoff -sipulilla on erityisiä makuominaisuuksia, nautitaanpa sitä raakana tai kypsennettynä. Raakana sen aromi on voimakas ja siinä on hedelmäisiä vivahteita. Sen rakenne on erityisen mehukas ja lisäksi se on usein rapea ja hieman kirpeä. Paistettaessa sen kirpeys häviää. Tiivistymisen myötä sen makeus korostuu.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

Roscoffin alue tarjoaa suotuisat maaperä- ja ilmasto-olosuhteet vaativaan sipulin viljelyyn.

Maantieteellisen alueen muheva ja kivetön maaperä mahdollistaa sipulien kasvamisen esteettä, minkä ansiosta niistä muodostuu kauniin pyöreitä. Bretagnen rannikolla jatkuvasti puhaltavat tuulet vähentävät sipulinlehtiin ja sipuleihin iskeviä sienitautiepidemioita. Rankkasateiden harvinaisuus pienentää riskiä kylvöjen huuhtoutumiseen ja sipuleiden vaurioitumiseen pellolla kuivattamisen aikana. Oignon de Roscoff -sipulin laatu ja sen ulkomuodon säännöllisyys ovat näiden suotuisten luonnonolosuhteiden ansiota.

Roscoffin alueen erittäin leudot talvet mahdollistavat sipulien aikaisen kylvämisen, sillä helmikuun jälkeen pakkaset ovat harvinaisia. Sipulien viljelyyn valittujen lohkojen luonnollinen kuivuminen mahdollistaa kasvukauden aikaisen alkamisen. Tämä on ehdoton edellytys sille, että viljely saadaan vietyä loppuun ilman keinokastelua, mikä on Oignon de Roscoff -sipulin erikoispiirre. Säännölliset ja kohtuulliset sateet maantieteellisen alueen savisilla mailla, joiden vedenvarastointikyky on hyvä, varmistavat viljelysten säännöllisen vedensaannin, mikä mahdollistaa sipulien kasvamisen ilman stressiä. Sipulin mieto maku johtuu juuri säännöllisestä vedensaannista.

Sipulin mehukkuus, mikä liittyy sen kuorikerrosten ominaisuuksiin, johtuu Oignon de Roscoff -sipulin lajikkeesta ja pitkällisestä valikoinnista, jonka jälkeen toimijat päätyivät tähän lajikkeeseen.

Sipulin makeus, joka kuuluu Oignon de Roscoff -sipulin lajikkeen ominaispiirteisiin, kehittyy, kun sipulit nostetaan hieman ennen fysiologisen kypsyyden saavuttamista. Tätä makeutta korostaa se, että sipulissa on vain vähän kirpeyttä. Makeus on yhteydessä vähäiseen allinaasi-entsyymin määrään. Kyseinen entsyymi aiheuttaa sipulien sukuun kuuluvien kasvien rikkiyhdisteiden hydrolyysin.

Roscoffin kaupungin sijainnilla ja historialla on ollut merkittävä rooli tuotteen synnyssä ja sen ominaispiirteiden, erityisesti sen luonnollisen säilyvyyden, kehittymisessä. Syynä sipulien kaupallisen viljelyn kehittymiseen oli Roscoffin sataman vilkkaus 1600- ja 1700-luvulla, jolloin sipuleita tuotettiin lukemattomien satamaan poikenneiden tai rahdattavaksi tulleiden alusten tarpeisiin. Koska sipuli on hyvä C-vitamiinin lähde, se auttoi taistelussa keripukkia vastaan ja näin siitä muodostui peruselintarvike merimiehille, jotka seilasivat merillä useita viikkoja tai jopa kuukausia käymättä maissa.

Roscoffin maantieteellinen sijainti ja Iso-Britannian rannikon läheisyys olivat ratkaisevia tekijöitä kukoistavan kaupankäynnin syntymiseksi englantilaisten kanssa, ja tämän myötä kehittyi ”Johnnies” -ilmiö ja sipulin maine kasvoi. Oignon de Roscoff -sipulin, jota myytiin letitettyinä nippuina ovelta ovelle, täytyi kestää koko myyntisesongin ajan aina seuraavaan kevääseen asti. Kaupankäynnin luomat vaatimukset johtivat sipulin tuottajat luonnollisesti valitsemaan lajikkeet, joilla oli pitkä lepokausi.

Vaativaan sipulinviljelyyn tarvitaan suurta teknistä asiantuntemusta niin viljelypalstojen valinnassa, viljelysten perustamisessa ja istutusten hoitamisessa kuin niiden terveyden valvomisessa ja sipuleiden nostamisen ajoittamisessa naattien kellastumisen jälkeen sopivaan hetkeen. Jotta Oignon de Roscoff -sipulin kaikki aistinvaraiset ominaisuudet, erityisesti sen makeus ja hedelmäinen tuoksu, tulisivat esiin, se täytyy kerätä, kun sen fysiologinen kypsyminen on vielä kesken, jotta sipulin turpoaminen ja maun laimeneminen keskeytyisi. Sipuleiden kuljettamisen, kuivaamisen ja pakkaamisen aikana täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta, jotta sipulin kuorikerrokset pysyisivät ehjinä ja sen laatu säilyisi hyvänä. Tällainen tietotaito on voitu saavuttaa ainoastaan useiden sipulin viljelyyn vihkiytyneiden sukupolvien kokemusten ja heiltä perityn tietämyksen myötä.

Eritelmän julkaisutiedot:

(asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCOignonDeRoscoff.pdf


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.