20.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 207/26


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van beroep te Brussel (Belgia) on esittänyt 8.5.2013 — Orgacom BVBA v. Vlaamse Landmaatschappij

(Asia C-254/13)

2013/C 207/41

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van beroep te Brussel

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Orgacom BVBA

Vastapuoli: Vlaamse Landmaatschappij

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko elinympäristön suojelemisesta lannoitteiden aiheuttamalta pilaantumiselta 23.1.1991 annetun Flanderin alueen asetuksen 21 §:n viidennessä momentissa tarkoitettua tuontimaksua, joka peritään vain siitä, että alueelle tuodaan muista jäsenvaltioista eläinlannoitteen ja muiden lannoitteiden ylijäämiä, riippumatta siitä, jalostetaanko niitä edelleen tai myydäänkö niitä kyseisellä alueella, ja jonka osalta lannoiteylijäämän perusteella perittävän maksun on velvollinen suorittamaan lannoitetta alueelle tuova henkilö, kun taas alueella tuotetun lannoiteylijäämän tapauksessa maksu peritään tuottajalta, pidettävä SEUT 30 artiklassa tarkoitettuna vaikutukseltaan tuontitullia vastaavana maksuna, vaikka jäsenvaltio, josta lannoiteylijäämät viedään, säätää itse vientimaksun alentamisesta silloin, kun on kyse lannoiteylijäämien viemisestä muihin jäsenvaltioihin?

2)

Jos elinympäristön suojelemisesta lannoitteiden aiheuttamalta pilaantumiselta 23.1.1991 annetun Flanderin alueen asetuksen 21 §:n viidennessä momentissa tarkoitettua tuontimaksua, joka peritään vain siitä, että alueelle tuodaan muista jäsenvaltioista eläinlannoitteen ja muiden lannoitteiden ylijäämiä, ei ole pidettävä tuontitullia vaikutukseltaan tuontitullia vastaavana maksuna, onko kyseisen maksun katsottava merkitsevän SEUT 110 artiklassa tarkoitettua muiden jäsenvaltioiden tuotteeseen kohdistuvaa syrjivää maksua sen takia, että Flanderin alueella tuotetusta eläinlannoitteesta on maksettava kansallisessa lainsäädännössä säädetty perusmaksu, jonka suuruus vaihtelee tuotantoprosessin mukaan, kun taas silloin, kun on kyse alueelle tuoduista lannoiteylijäämistä peritään tuotantoprosessista (esimerkiksi eläinperäisyys tai P2O5-pitoisuus) riippumatta vakiosuuruinen maksu, joka on suurempi kuin Flanderin alueella tuotetusta eläinlannoitteesta perittävän perusmaksun alin määrä 0,00 euroa, vaikka jäsenvaltio, josta lannoiteylijäämät viedään, säätää itse vientimaksun alentamisesta silloin, kun on kyse lannoiteylijäämien viemisestä muihin jäsenvaltioihin?