ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 170

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. július 5.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Bizottság

2008/C 170/01

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

1

2008/C 170/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5171 – Enel/Acciona/Endesa) ( 1 )

5

2008/C 170/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4898 – Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) ( 1 )

5

2008/C 170/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5159 – Apax Partners/D+S Europe) ( 1 )

6

2008/C 170/05

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5203 – EZW/Gazeley) ( 1 )

6

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bizottság

2008/C 170/06

Euro-átváltási árfolyamok

7

 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2008/C 170/07

A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról ( 1 )

8

2008/C 170/08

A tagállamok által közölt információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról ( 1 )

10

 

V   Vélemények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 170/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5230 – CapMan/Litorina/Cederroth) ( 1 )

12

2008/C 170/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5210 – Siemens/Ortner/JV) ( 1 )

13

 

Helyesbítések

2008/C 170/11

Helyesbítés a C 12/08 (ex NN 74/07) állami támogatáshoz – Feltételezett jogellenes állami támogatás: a pozsonyi repülőtér (Bratislava Airport) és a Ryanair közötti megállapodás – Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében (Állami támogatás – Szlovák Köztársaság) (HL C 167., 2008.7.2.)

14

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Bizottság

5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 170/1


Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 170/01)

A határozat elfogadásának időpontja

2007.7.11.

A támogatás száma

N 726/06

Tagállam

Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió

A támogatás megnevezése (és/vagy a kedvezményezett neve)

Staatliche Beihilfe für den deutschen Steinkohlenbergbau für das Jahr 2007

Jogalap

A Tanács (2002. július 23.) 1407/2002/EK rendelete a szénipar részére nyújtott állami támogatásról

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Célkitűzés

A szénipar támogatása hozzájárul az energiaellátás biztonságához; a támogatást a szénipari szerkezetátalakítási folyamat folytatásának szükségessége indokolja

A támogatás formája

Közvetlen támogatás

Költségvetés

2 457 millió EUR

A támogatás intenzitása

Időtartam

2007.1.1.-2007.12.31.

Érintett gazdasági ágazat

Szénbányászat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2008.1.30.

Támogatás száma

N 872/06

Tagállam

Németország

Régió

Sachsen

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Qimonda Dresden GmbH & Co OHG

Jogalap

35. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung des regionalen Wirtschaftsstruktur“; „Investitionszulagengesetz 2007“; Programm für unmittelbare Bürgschaften des Bundes und der Länder in den neuen Bundesländern und Berlin-Ost

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás, Adókedvezmény, Állami kezességvállalás

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege: 165,671 millió EUR

Támogatás intenzitása

13,25 %

Időtartam

2008–2011

Gazdasági ágazat

Számítástechnika és ehhez kapcsolódó tevékenységek

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Finanzamt Dresden II

Gutzkowstraße 10

D-01069 Dresden

Sächsichen Aufbaubank-Förderbank

Pirnaische Straße 9

D-01069 Dresden

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Scharnhorststraße 34-37

D-10115 Berlin

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2008.4.2.

Támogatás száma

N 201 b/07

Tagállam

Magyarország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Módszertan a hitelgarancia formájában nyújtott állami támogatás támogatástartalmának számításához

Jogalap

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés, Kis- és középvállalkozások

Támogatás formája

Állami kezességvállalás

Költségvetés

Támogatás intenzitása

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2008.4.30.

Támogatás száma

N 646/07

Tagállam

Magyarország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Fejlesztési adókedvezmény filmszakmai beruházásokhoz — az N 651/06 támogatási program módosítása

Jogalap

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B.§-a;

206/2006. (X.16.) Korm.rendelet a fejlesztési adókedvezményről

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Adókedvezmény

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 700 millió HUF

Támogatás intenzitása

50 %

Időtartam

2013-ig

Gazdasági ágazat

Média

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

H-1051 Budapest

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2008.2.13.

A támogatás száma

N 764/07

Tagállam

Litvánia

Régió

A támogatás megnevezése (és/vagy a kedvezményezett neve)

400 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko statyba AB „Lietuvos elektrinė“

Jogalap

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozási okmányának 4. jegyzőkönyve és az Európai Unió alapjául szolgáló szerződések kiigazításáról szóló okmány, 1990/2006/EK tanácsi rendelet és a Litván Köztársaság és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti keretmegállapodás a Litvániában működő Ignalina Nemzetközi Leszerelési Támogatási Alapnak tevékenységeiről (2001. április 5.)

Az intézkedés típusa

Egyedi intézkedés

Célkitűzés

Ellátás biztosítása

Támogatás formája

Költségvetés

Teljes költségvetés: 170 millió EUR

A támogatás intenzitása

Kb.: 70 %

Időtartam

2008.5.1.-2010.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Energiatermelés

Támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 170/5


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5171 – Enel/Acciona/Endesa)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 170/02)

2008. június 13-án a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5171. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 170/5


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.4898 – Compagnie de Saint-Gobain/Maxit)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 170/03)

2008. március 4-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésén alapul, összefüggésben a 6. cikk (2) bekezdésével. A határozat teljes szövege csak angol nyelven lesz hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon a 32008M4898 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít on-line hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 170/6


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5159 – Apax Partners/D+S Europe)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 170/04)

2008. június 25-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5159. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 170/6


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5203 – EZW/Gazeley)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 170/05)

2008. június 27-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5203. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Bizottság

5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 170/7


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2008. július 4.

(2008/C 170/06)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,5671

JPY

Japán yen

167,31

DKK

Dán korona

7,4571

GBP

Angol font

0,79080

SEK

Svéd korona

9,3935

CHF

Svájci frank

1,6085

ISK

Izlandi korona

121,35

NOK

Norvég korona

7,9860

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

23,694

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

233,81

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7050

PLN

Lengyel zloty

3,3255

RON

Román lej

3,6090

SKK

Szlovák korona

30,270

TRY

Török líra

1,9372

AUD

Ausztrál dollár

1,6280

CAD

Kanadai dollár

1,5930

HKD

Hongkongi dollár

12,2203

NZD

Új-zélandi dollár

2,0693

SGD

Szingapúri dollár

2,1356

KRW

Dél-Koreai won

1 643,65

ZAR

Dél-Afrikai rand

12,0789

CNY

Kínai renminbi

10,7486

HRK

Horvát kuna

7,2416

IDR

Indonéz rúpia

14 436,13

MYR

Maláj ringgit

5,1221

PHP

Fülöp-szigeteki peso

71,162

RUB

Orosz rubel

36,8605

THB

Thaiföldi baht

52,450

BRL

Brazil real

2,5274

MXN

Mexikói peso

16,2342


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 170/8


A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 170/07)

Támogatás száma

XS 139/08

Tagállam

Lengyelország

Régió

Kujawsko-Pomorskie

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Złotecki Sp. z o.o.

Jogalap

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-190/P-222/2008

Az intézkedés típusa

Ad hoc

Költségvetés

Tervezett éves kiadás –; Tervezett támogatás teljes összege: 21 257 EUR

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2008.2.13.

Időtartam

2008.2.13.

Célkitűzés

Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat

Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

PL-00-529 Warszawa


Támogatás száma

XS 140/08

Tagállam

Lengyelország

Régió

Wielkopolskie

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Auto-Chłodnia Marian Piechowiak

Jogalap

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-196/P-230/2008

Az intézkedés típusa

Ad hoc

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege: 189 186 EUR

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2008.4.22.

Időtartam

2008.4.22.

Célkitűzés

Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat

Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

PL-00-529 Warszawa


Támogatás száma

XS 143/08

Tagállam

Lengyelország

Régió

Podkarpackie

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Zakład produkcji śrub, zakład rolniczo-przemysłowy spółka cywilna

Jogalap

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-199/P-229/2008

Az intézkedés típusa

Ad hoc

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege: 160 565 EUR

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2008.5.7.

Időtartam

2008.5.7.

Célkitűzés

Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat

Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

PL-00-529 Warszawa


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 170/10


A tagállamok által közölt információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 170/08)

Támogatás száma

XR 32/08

Tagállam

Franciaország

Régió

Art. 87(3)(a), art. 87(3)(c)

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támogatási kiegészítésben részesülő vállalkozás neve

Mesures fiscales applicables pendant deux ans aux sociétés créées pour la reprise d'entreprises en difficulté

Jogalap

Articles 44 septies et 223 undecies du code général des impôts

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Tervezett éves kiadás

10 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás

60 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2007.1.1.

Időtartam

2013.12.31.

Gazdasági ágazat

Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi

139, rue de Bercy

F-75012 Paris

Az internetcím, ahol a támogatási programot közzétették

http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577

Egyéb információ


Támogatás száma

XR 33/08

Tagállam

Franciaország

Régió

Art. 87(3)(a), art. 87(3)(c)

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támogatási kiegészítésben részesülő vállalkozás neve

Dispense de réintégration de la fraction des loyers excédentaires à l'occasion de la levée d'option d'achat d'immeubles neufs à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins 15 ans en zone d'aide à finalité régionale

Jogalap

Article 239 sexies D du code général des impôts

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Tervezett éves kiadás

0,5 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás

60 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2007.1.1.

Időtartam

2013.12.31.

Gazdasági ágazat

Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi

139, rue de Bercy

F-75012 Paris

Az internetcím, ahol a támogatási programot közzétették

http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577

Egyéb információ


V Vélemények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 170/12


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5230 – CapMan/Litorina/Cederroth)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 170/09)

1.

2008. június 24-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a CapMan (Svédország) és a Litorina Kapital III LP (a továbbiakban: Litorina, Svédország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Cederroth International AB (a továbbiakban: Cederroth, Svédország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a CapMan esetében: magántőke-befektetés, többek között a kozmetikai ágazatban jelenlévő Lumene és Farmos cégeken keresztül,

a Litorina esetében: magántőke-befektetés,

a Cederroth esetében: testápolási termékek (kozmetikumok és piperecikkek), háztartási tisztítószerek, egészségvédő termékek, sebellátó és elsősegély-termékek gyártása és forgalmazása.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5230 – CapMan/Litorina/Cederroth hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 170/13


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5210 – Siemens/Ortner/JV)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 170/10)

1.

2008. június 25-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Siemens AG irányítása alá tartozó Siemens AG Österreich (Ausztria) (a továbbiakban együttesen: Siemens, Németország), valamint a Klaus Ortner által irányított Ortner-Gruppe (a továbbiakban: Ortner, Ausztria) irányítása alá tartozó IGO Immobiliengesellschaft mbH (a továbbiakban: IGO, Ausztria) által tervezett összefonódásról, amely szerint az előbbiek újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Siemens Elin Buildings and Infrastructure GmbH & Co (a továbbiakban: B&I KG, Ausztria) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Siemens esetében: ipar, energiaügy és egészségügy,

az Ortner esetében: építéstechnológia, gépipar és ipari technika, építőipar, mély- és magasépítés,

a Klaus Ortner esetében: az Ortner-Gruppe irányítása,

a B&I esetében: épülettechnikai szolgáltatások, közvilágítás és hálózatépítés.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5210 – Siemens/Ortner/JV hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


Helyesbítések

5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 170/14


Helyesbítés a C 12/08 (ex NN 74/07) állami támogatáshoz – Feltételezett jogellenes állami támogatás: a pozsonyi repülőtér (Bratislava Airport) és a Ryanair közötti megállapodás – Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében (Állami támogatás – Szlovák Köztársaság)

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 167., 2008. július 2. )

(2008/C 170/11)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008. július 2-ai C 167. számában kiadott C 12/08 (ex NN 74/07) állami támogatás szövegének 14. oldala semmisnek tekintendő.