ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 27

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
27. januar 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2015/C 027/01

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Uredbi Sveta (EU) št. 36/2012, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2015/108 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

1

 

Evropska komisija

2015/C 027/02

Menjalni tečaji eura

2

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2015/C 027/03

Sporočilo Komisije v skladu s členom 16(4) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Uvedba obveznosti javne službe za redne zračne prevoze – zračni tovor in zračna pošta

3

2015/C 027/04

Obvestilo Komisije v skladu s členom 16(4) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Sprememba obveznosti javne službe glede rednih zračnih prevozov ( 1 )

3

2015/C 027/05

Sporočilo Komisije v skladu s členom 16(4) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Preklic obveznosti javne službe za redne zračne prevoze ( 1 )

4


 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2015/C 027/06

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7456 – Imerys/S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7509 – OBI/Brico Business Cooperation) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

7


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL