ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 27

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
27 ianuarie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2015/C 027/01

Aviz în atenția persoanelor vizate care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/108 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

1

 

Comisia Europeană

2015/C 027/02

Rata de schimb a monedei euro

2

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2015/C 027/03

Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Instituirea de obligații de serviciu public pentru servicii aeriene regulate – Transport aerian de marfă și poștă

3

2015/C 027/04

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Modificarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate ( 1 )

3

2015/C 027/05

Comunicarea Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Abrogarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate ( 1 )

4


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI

 

Comisia Europeană

2015/C 027/06

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7456 – Imerys/S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7509 – OBI/Brico Business Cooperation) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

7


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO