ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 27

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
27 stycznia 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2015/C 027/01

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2015/108, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

1

 

Komisja Europejska

2015/C 027/02

Kursy walutowe euro

2

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2015/C 027/03

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Ustanowienie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych – ładunek lotniczy i poczta lotnicza

3

2015/C 027/04

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych ( 1 )

3

2015/C 027/05

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Uchylenie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych ( 1 )

4


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2015/C 027/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7456 – Imerys/S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7509 – OBI/Brico Business Cooperation) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

7


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL