ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 27

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
27 januari 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2015/C 027/01

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad, zoals uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/108 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn

1

 

Europese Commissie

2015/C 027/02

Wisselkoersen van de euro

2

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2015/C 027/03

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Vaststelling van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten — luchtvracht en -post

3

2015/C 027/04

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Wijziging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten ( 1 )

3

2015/C 027/05

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Intrekking van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten ( 1 )

4


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2015/C 027/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7408 — Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7456 — Imerys/S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7509 — OBI/Brico Business Cooperation) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

7


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL