ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 27

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. sausio 27d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2015/C 027/01

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/108, dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, numatytos ribojamosios priemonės

1

 

Europos Komisija

2015/C 027/02

Euro kursas

2

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2015/C 027/03

Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka – Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo. Oro transportu vežami kroviniai ir paštas

3

2015/C 027/04

Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka – Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo pakeitimas ( 1 )

3

2015/C 027/05

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį. – Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo panaikinimas ( 1 )

4


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2015/C 027/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7408 – Cargill / ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7456 – Imerys/S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7509 – OBI/Brico Business Cooperation) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

7


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT