ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 27

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. január 27.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2015/C 027/01

Értesítés a 2015/108/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Szíriában kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

1

 

Európai Bizottság

2015/C 027/02

Euroátváltási árfolyamok

2

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2015/C 027/03

A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség megállapítása – légi áruk és postai küldemények

3

2015/C 027/04

A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása ( 1 )

3

2015/C 027/05

A Bizottság tájékoztatója a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség hatályon kívül helyezése ( 1 )

4


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2015/C 027/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7456 – Imerys/S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7509 – OBI/Brico Business Cooperation) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

7


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU