ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 27

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
27. siječnja 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće

2015/C 027/01

Obavijest namijenjena osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Uredbi Vijeća (EU) br. 36/2012, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2015/108, o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

1

 

Europska komisija

2015/C 027/02

Tečajna lista eura

2

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2015/C 027/03

Komunikacija Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Utvrđivanje obveza javnih usluga u odnosu na obavljanje redovitog zračnog prijevoza – zračni prijevoz i pošta

3

2015/C 027/04

Obavijest Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Izmjena obveza javnih usluga u odnosu na redoviti zračni prijevoz ( 1 )

3

2015/C 027/05

Komunikacija Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Ukidanje obveza javnih usluga u odnosu na obavljanje redovitog zračnog prijevoza ( 1 )

4


 

V   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2015/C 027/06

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7456 – Imerys/S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7509 – OBI/Brico Business Cooperation) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

7


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR